Dr. Tayfun Bacaksız

Görev Aldığı Bölümler Ortopedi ve Travmatoloji
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Galen Bayraklı Hastanesi
İlköğretim Güngör Cerit Cumhuriyet İlköğretim Okulu (2000) Buldan / Denizli
Lise Buldan Akın Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı Lise) (2005) Buldan / Denizli
Üniversite Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (2011) Eskişehir
Uzmanlık İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği (2017)

Yabancı Dil : İngilizce (2017 YÖKDİL yeterlilik sınavı-70 puan)

Yeterlilik Sınavı : Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Yeterlilik  Sınavı 2018 (Board Sınavı 2018)

Bilimsel Kurul ve Derneklerde Görevler

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği-Asistan ve Genç Uzman Hekimler Konseyi (TOTBİD-AGUH) 2018-2020 Dönemi Yönetim Kurulu Üyeliği

TOTBİD-AGUH 2018-2020 Dönemi Başkanlığı

Bilimsel Dergilerde Görevler

TOTBİD Dergisi – Teknik Kurul (2018 -       )

SCI, SCI-E Indekslere giren dergilerde yayımlanan makaleler

Diğer dergilerde yayımlanan makaleler

Yazımında katkıda bulunulan kitap veya kitap bölümleri

 • Serebral Palsi, Serebral Felç,Beyin Felci Bölüm 24: Beyin Felci Hastalarında Kalça Patolojilerinin Ortopedik Tedavisi Yazarlar: Dr. Fatih SÜRENKÖK, Dr.Tayfun BACAKSIZ Nobel Tıp Kitabevleri, ISBN: 9786053353287 9/2017

Üyelikler

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBID)

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK)

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği-Asistan ve Genç Uzman Hekimler Konseyi (TOTBİD-AGUH)

Yurt dışı bilimsel toplantı, kongre ve sempozyumlarda sunulan Sözlü Bildiri ve Posterler

 • Is Optaıned Tip-Apex Distance And Collodiaphyseal Angle İmportant To Prevent Cut- Out Complications İn Patients Who Are Treated By PFN-A? Turgut Ali, Kalenderer Önder, Bacaksız Tayfun, Akkan Hasan Ali, Günaydın Burak , Kumbaracı Mert, Karapınar Levent 16th EFORT Annual Congress Prague 2015 Poster Session 28 May 2015, EFORT2015-923

Yurt içi bilimsel toplantı, kongre ve sempozyumlarda sunulan Sözlü Bildiri ve Posterler

 • Tibia distal eklem dışı kırıklarda kilitli kanal içi çivileme ile mimimal invaziv kilitli plak tekniklerinin klinik ve radyolojik sonuçlarının karşılaştırılması Ahmet Savran, Levent Karapınar, Mert Kumbaracı, Ali Turgut, Tayfun Bacaksız 5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 10-12 Nisan 2015 Poster Bildiri, P005
 • Stabil olmayan eklem içi distal radius kırıklarında volar plak ile eksternal fiksatör uygulamalarının klinik ve radyolojik karşılaştırılması Mert Kumbaracı, Levent Karapınar, Ali Turgut, Ahmet Savran, Tayfun Bacaksız 5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 10-12 Nisan 2015 Poster Bildiri, P018
 • Redüksiyonları literatüre göre kabul sınırları içinde ve dışında olan çocuk önkol kırıklarının konservatif tedavi sonuçlarının radyolojik ve fonksiyonel açıdan karşılaştırılması Mehmet Korkmaz, Ali Turgut, Önder Kalenderer, Tayfun Bacaksız, Haluk Ağuş, Hasan Ali Akkan 5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 10-12 Nisan 2015 Poster Bildiri, P014
 • Akromıo-klavikuler eklem çıkığında Rockvood sınıflamasının asistan hekimler için gözlemciler arası ve gözlemci içi güvenirliği Ali Turgut, Önder Kalenderer, Gökhan İlyas, Tayfun Bacaksız, Levent Karapınar, Mert Kumbaracı, Gürsel Kalkan, Volkan Taşdemir 5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 10-12 Nisan 2015 Sözlü Bildiri, S09
 • Olgu Sunumu: Tibiotalar ekleme inkarsere lateral malleol ile başvuran ayak bileği kırıklı çıkığı Ahmet Savran, Levent Karapınar, Mert Kumbaracı, Ali Turgut, Tayfun Bacaksız 5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 10-12 Nisan 2015 Poster Bildiri, P021
 • Olgu Sunumu: Kronik böbrek yetmezliği olan hastada kuadriseps tendon rüptürü ve eş zamanlı karşı taraf patellar tendon rüptürü Mustafa İncesu, Mert Kumbaracı, Levent Karapınar, Ahmet Savran, Ali Turgut, Tayfun Bacaksız 5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 10-12 Nisan 2015 Poster Bildiri, P095
 • Olgu Sunumu: Travma sonrası kronik birinci karpometakarpal eklem subluksasyonu Mert Kumbaracı, Levent Karapınar, Ahmet Savran, Ali Turgut, Tayfun Bacaksız 5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 10-12 Nisan 2015 Poster Bildiri, P051
 • Dinamik kalça vidalarındaki 25 mm tip- apex mesafesi kuralı proksimal rotasyon önleyici femur çivileri için geçerli midir Ali Turgut, Önder Kalenderer, Tayfun Bacaksız, Gökhan İlyas, Mert Kumbaracı, Haluk Ağuş, İbrahim Kuşak 5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 10-12 Nisan 2015 Sözlü Bildiri, S37
 • Femur boyun kırıkları için kullanılan sınıflandırmaların gözlemciler içi ve arası güvenilirliği üzerine cerrahi tecrübe etkili midir? Ali Turgut, Mert Kumbaracı, Önder Kalenderer, Gökhan İlyas, Tayfun Bacaksız, Levent Karapınar, Ahmet Us 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim- 1 Kasım 2015 Sözlü Bildiri, SB 13/10
 • PFNA ile tedavi edilen intertrokanterik kırık tanılı olgularda cut-out koplikasyonu oluşumda en önemli faktör nedir? Ali Turgut, Önder Kalenderer, Levent Karapınar, Mert Kumbaracı, Hasan Ali Akkan, Tayfun Bacaksız, Haluk Ağuş 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 27 Ekim- 1 Kasım 2015 Sözlü Bildiri, SB 33/7
 • Boyundan arka üçgenden yumuşak doku tümörü eksizyonu sonrası gelişen iyatrojenik supraskapular sinir lezyonu Gökhan İlyas , Önder Kalenderer, Ali Turgut,Mahmut Tuzlu, Tayfun Bacaksız, 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25-30 Ekim 2016 Poster Bildiri, P340
 • Dinamik kalça vidalarındaki 25 mm tip- apex mesafesi kuralı proksimal rotasyon önleyici femur çivileri için geçerli midir?  Tayfun Bacaksız, Ali Turgut, Önder Kalenderer, Gökhan İlyas, Mert Kumbaracı, Levent Karapınar, Haluk Ağuş 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25-30 Ekim 2016 Sözlü Bildiri, S12-3

Katılımda bulunulan bilimsel kurs, kongre ve toplantılar

 • Gerhard Küntscher Society, Osteosynthese International 2013 İntramedüller Çivi Kursu, 2013, Çeşme
 • 3.Uluslararası Ortopedik Travma Kampı, 3-4 Şubat 2018
 • TOTBİD- TOTEK 11.Temel Bilimler Araştırma Okulu 1-3 Mart 2013
 • TOTBİD 8. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu 0-21 Eylül 2013
 • Medart Artroskopik Gelişim Programı – Artroskopik Cerrahide Enstrümantasyon Kursu Marmara Üniversitesi, Dr Veli Lök Beceri Geliştirme Labaratuvarı 22-23 Kasım 2013
 • TOTBID – Çocuk Ortopedi Derneği 18. GKD – PEV Uygulamalı Tanı ve Tedavi Kursu ,17-18 Ocak 2014
 • 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 12-16 Kasım 2014
 • TOTBID – Çocuklarda Kalça Koruyucu Cerrahi Kursu, 10 Ocak 2015
 • AOTRAUMA-AO Trauma Course – Principles in Operative Fracture Management AO Temel Travma Kursu, 15-18 Temmuz 2013
 • AOTRAUMA-AO Trauma Course – Advanced Principles of Fracture Management AO İleri Travma Kursu, 17-20 Ocak 2015
 • AOTRAUMA-AO Trauma Masters Course – Upper and Lower Ekstremıtes AO İleri Masters Kurs, 11-14 Haziran 2016
 • AOTRAUMA-AO Trauma Masters Seminar – Complıcatıoons in Fracture Management Roadshow, 11 Mart 2017
 • 5. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 10-12 Nisan 2015
 • İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radius Alt Uç Eklem İçi Kırıkları Cerrahi Tedavisi Kursu, 15-16 Mayıs 2015
 • TOTBID – 6. Çekirdek Eğitim Programı Klinik Bilgi Yenileme Kursu (ÇEP) 4-6 Eylül 2015
 • Artroschool – Diz Eklemine Yaklaşım Uygulamalı Kadavra Kursu, 19 Aralık 2015
 • TOTBID – TUSTAD: 25. Diz Ekleminde Temel Cerrahi Artroskopi Kursu, 7-8 Nisan 2016
 • TOTBID – TUSTAD: 13. Kadavrada Ayak Bileği Artroskopi Kursu, 5-6 Nisan 2016
 • Kalça- Diz Artroplasti Derneği: 12. Temel Artroplasti Kursu, 4-5 Kasım 2016
 • Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama Geliştirme Derneği 20. İlizarov Uygulamalı Eğitim Toplantısı, 12-14 Mayıs 2017
İçeriğin Devamı İçin Tıklayın