Misyon, Vizyon ve Kalite Politikamiz

MİSYONUMUZ

Çalışkan, deneyimli ekibimizle uluslararası kalite standartlarını referans alarak çağdaş, etkili, verimli ve etik ilkelere uygun sağlık hizmeti sunmak.

Halkımızı bilinçlendirme faaliyetleriyle toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirerek, saygılı, güler yüzlü davranarak, hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyetini artırmak. Etkin bir Kalite yönetim sistemi uygulayarak sunduğumuz sağlık hizmetinin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Hasta /yakını ve çalışan memnuniyeti odaklı, uluslar arası standartlarda kaliteli sağlık hizmeti sunan, öncü tercih edilen hastaneler grubu olmak.

KALİTE POLİTİKAMIZ

• Çalışkan, deneyimli, bilgili ekibimizle,

• Saygılı, sevecen, güler yüzlü davranarak,

• Çağdaş koşullarda, etkili ve verimli sağlık hizmeti sunarak,

• Çalışanlarımızın ve hastalarımızın memnuniyetini arttırmayı hedefleyerek,

• Halkı bilgilendirip bilinçlendirmeyle toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirerek,

• Yasalar ve mevzuatlara uyumlu; hasta odaklı, kaliteli ve güvenli hizmet vererek, hasta haklarını her zaman koruyarak,

• Eğitimli ve bilinçli personel ile hızlı, objektif ve etkin çözümler gerçekleştirerek,

• Sunulan hizmet kayıtlarını, her aşamada dökümante edilmiş bilgi ile destekleyerek, ilgili taraflarca ulaşılabilirliğini ve sürekliliğini sağlayarak,

• Şikayetlerin ele alınması sürecinde adil olma, gizlilik, objektiflik, erişilebilirlik, tarafsızlık ilkeleri esas alınarak, şikayetler ücretsiz bir şekilde değerlendirilerek, aciliyetlerine göre kısa sürede cevap verilerek,

• Şeffaflık prensibi doğrultusunda, tüm erişim kanallarını açık ve net şekilde hasta/hasta yakınlarının hizmetine sunarak ve geri dönüş sağlanarak,

• Risk bazlı süreç yaklaşımı prensibini kurum kültürü olarak benimseyerek, Kalite – Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetimi sistemimizin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktadır.