ENFEKSİYON HASTALIKLARI NEDİR?

ENFEKSİYON HASTALIKLARI NEDİR?

Enfeksiyon demek vücudumuzda normalde bulunan bakterilerin bulunmaması gereken yerde bulunmasıdır.

İnsanlar doğduktan sonraki saatler süresi içersinde cilt, ağız, mide,barsak ve genital bölgelere yerleşen mikroplarla ortak yaşamaya başlar.  Bu mikropların arasında ne zaman denge bozulursa enfeksiyon o zaman başlar. Enfeksiyonlar organ sistemlerinde veya yaygın olarak görülür. En sık görülen solunum sistemi, sindirim sitemi ve genitoüriner sistemlerdir.  Vücudumuzun beyin, kalp, akciğer ve böbrek gibi organlarında yerleşen enfeksiyonlar erken tanı konulup tedavi edilmezlerse ölümcül olabilir.

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tüm sistemleri ilgilendiren enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisinden sorumludur. Enfeksiyon etkenleri bakteriler, viruslar,mantarlar,parazit ve prion denilen etkenlerden oluşur.

Tüm tıp bilim dalları enfeksiyon hastalıkları ile ilişkilidir. Enfeksiyonlar akut ve kronik olarak sınıflandırılır. Akut enfeksiyonlar ne kadar erken tanı konulup tedavi edilirse o kadar iyi sonuç alınır. Kronik enfeksiyonlar günler aylar yıllarca sürebilir. Tüberküloz, bruselloz,sifiliz, lyme hastalığı, kronikleşen ve tanısı geç konulduğu zaman ciddi sorunlar yaratan enfeksiyonlardır.

Değişen ve gelişen dünyada özellikle göç ve savaşlar sonucu ülkemizde görülmeyen enfeksiyonların görülmesi son yılların en önemli sorunudur.  Göç ve seyahat enfeksiyonlarının tanı ve tedavisinde bilgi birikimi ve deneyim gereklidir.

Örneğin kenelerin ısırması ile insan bulaşan lyme hastalığı 350 değişik klinik tabloyu taklit eder. Bir çok sinisr sistemi hastalıkları kronik enfeksiyonların sonucu ortaya çıkar. Lyme hastalığıda bunlardan biridir. Psikolojik sorunlar, eklem kas ağrıları, ani görme kayıpları, unutkanlıkların temelinde sinir hücrelerinin enfeksiyonu olabilir.

Bağışıklığı zayıflamış diyabet, kanser, kortizon kullanan hastaların ve yaşlı bireylerin enfeksiyon hastalıkları bilinen belirtilerle görülmeyip sinsi seyrederek ağır tablolara nedenolup hastaneye başvurmalarına neden olabilir.  Mikropların kana yayılması ve önemli hayati organları tutması ile görülen sepsis dünyada en sık ölüm nedenleri arasındadır.

Bir çok paraziter hastalıklar tanı konulmayıp yıllarca devam edebilir. Özellikle afrika ve asya ülkelerinde görülen bir çok paraziter hastalıklar göçler nedeni ile gelişmiş ülkelerdede görülmeyebaşlanmıştır.

Mevsimsel olarak görülen enfeksiyon hastalıklarından grip her zaman üst solunum yolu enfeksiyonu olan nezle ile karıştırılır. Yaşlı ve kronik hastalığı olanlarda görülen üst solunum yolu viral enfeksiyonların tedavisinde mukozal direnci artırmayı düşünmek ve aşı ile korunmak her zaman ihmal edilen bir konudur.

Enfeksiyon hastalıklarından korunmak tedavi edilmekten daha kolaydır.  Son yıllarda yaşanan covid pandemisini önleyen aşılar olmuştur. Çocukluk çağında yapılan polio, difteri, boğmaca, tetanoz, hepatit ve tüberküloz aşıları bu enfeksiyonları azaltmış ama tam önleyememiştir. Sosyal refah ve çevre temizliği bazı enfeksiyonları önleyebilir ama bazı enfeksiyonlarında artmasına neden olabilir.  Örneğin kanserli hastaların en sık enfeksiyon etkeni dış çevre veya kendi vücutlarındaki dirençli mikroplardır.

Prof. Dr. Fatma SIRMATEL

Enfeksiyon Hastalıklar ve Mikrobiyoloji

Yayınlanma Tarihi: 28.03.2024