Uzm. Dr. Ecem Bulut Okut

Görev Aldığı Bölümler Dermatoloji
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi

2006-2012                         Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

Şubat 2013 - Ocak 2018 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Deri ve Zührevi Hastalıklar Asistanlığı, İzmir

2018-                                   Deri ve Zührevi hastalıklar Uzmanlığı

Şubat 2013- Ocak 2018    Deri ve Zührevi Hastalıklar Asistanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı İzmir, Türkiye

Mart 2018- Şubat 2019    Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Van, Türkiye

Şubat 2019- Kasım 2019   Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı, Malatya Eğitim ve Araştırma  Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Malatya, Türkiye

Kasım 2019-                        Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı, Özel Tınaztepe Galen Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye 

Katıldığı Kurslar:

Deri Yaşlanması ve Thread kursu, Dermatoloji ve Dermatopatoloji grubu 7.Toplantısı, Şubat 2015, Ankara, Türkiye.

Lazer ve Noninvaziv Uygulamalar Kursu, 26. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Ekim 2016, Antalya, Türkiye.

Pediatrik Dermatoloji Kursu, Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği, Kasım 2016, Kuşadası, Türkiye.

Dermal Dolgu Kursu, 12. Ege Dermatoloji Günleri, Mayıs 2017, Bodrum, Türkiye.

Dolgu- İplik Kursu,  12. Ege Dermatoloji Günleri, Mayıs 2017, Bodrum, Türkiye.

Peeling Kursu, 12. Ege Dermatoloji Günleri, Mayıs 2017, Bodrum, Türkiye.

Dolgu Kursu, 5. DOD Dermatoloji Gündemi, Eylül 2017, Kuşadası, Türkiye.

Dermoskopi Kursu, 23. Lütfü Tat Sempozyumu, Kasım 2017, Ankara, Türkiye.

Allerji ve İmmunoloji kursu, Dermatoloji Uzmanlık Sonrası Eğitim Kurulu, Haziran 2018, Ankara, Türkiye.

 Kozmetoloji Kursu, 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Ekim 2018, Antalya, Türkiye.

 Basic Dermal Filler-1 Course, IDEA Congress 2019, Nisan 2019, İstanbul, Turkey.

 Kozmetoloji Kursu, 14. Ege Dermatoloj, Günleri, Mayıs 2019, Bodrum, Türkiye.

 Dermatocerrahi kursu, Dermatoloji Uzmanlık Sonrası Eğitim Kurulu, Haziran 2019, İstanbul, Türkiye.

 Kozmetik dermatoloji kursu, 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Eylül 2019, Antalya, Türkiye.

 Dermoskopi kursu, 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Eylül 2019, Antalya, Türkiye.

Yayınlar:

Ertam I, Bulut E, Kocabas G, Unal I. Dermal neddle treatment in acne scars. Journal of American Academy of Dermatology. 2015 May, AB16.

Zorbozan O, Bulut Okut E, Ünver A, Turgay N. Demodex folliculorum ile İlişkili Blefarit Olgusu. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. 2016, Cilt 46, Sayı 1, Sayfa 47-50 (2016).

Gerçeker Türk B, Bulut E. PemfigusTedavisinde Rituksimab Kullanımı. Güncel Dermatoloji Dergisi. Cilt 2, Sayı 2 (2017).

Basındaki Yayınlar:

Dereli T, Bulut Okut E. Tırnağı Tutan İnflamatuar Hastalıklar. Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji - Özel Konular, "Tırnaklarımız".

Gerçeker Türk B, Bulut Okut E. Yüz ve Boyun Estetiğinde Plateletten Zengin Plazma Uygulamaları. Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji - Özel Konular, Yüz ve Boyun Estetiği İçin Kullanılan İntradermal İşlemler ve Dolgu uygulamaları.

Hakem Değerlendirmesindeki Yayınlar:

Ozturk M, Bulut Okut E. Annular lichen planus of eyelid: A rare entity. Annals of Medical Research.

Ozturk M, Bulut Okut E, Akman Ilık Z. Multipl BCC’s arising on nevus sebaceus. Journal of Cosmetic Dermatology.

Poster Bildirileri:

Ertam İ, Bulut Okut E, Ünal İ. Melasma bir pigmente kontakt dermatit midir ? 12. Ege Dermatoloji Günleri, Mayıs 2017, Bodrum, Türkiye.

2. Bulut Okut E1, Öztürk G1, Karakaya M1, Gerçeker Türk B1, Yaman B3, Akalın T3, Taş MN2, Aksu K2. Ülseratif Pyoderma Gangrenozum ile Birliktelik Gösteren Behçet Hastalığı. 12. Ege Dermatoloji Günleri, Mayıs 2017, Bodrum, Türkiye.

Dirican F1, Acar A1, Bulut Okut E1, Yaman B2, Gerçeker Türk B1. Örümcek Isırığı Sonrası Gelişen Akut Jeneralize Ekzantematöz Püstüloz. XXIII. Prof. Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu, Kasım 2017, Ankara, Türkiye.

Bulut Okut E1, Fatmagül Dirican1, Ayda Acar1, Vedat İnal2, Banu Yaman3, Bengü Gerçeker Türk1. Intravenöz Immunglobulin Tedavisine Mükemmel Yanit Veren Dermatomyozit Olgusu. V.DOD Dermatoloji Gündemi, Eylül 2017, Kuşadası, Türkiye.

Alakbarov H, Bulut E, Güler N, Yaman B, Ertam İ. Sülük uygulaması sonrası gelişen kutanöz lenfoid hiperplazi. V.DOD Dermatoloji Gündemi, Eylül 2017, Kuşadası, Türkiye.

Ozturk M, Bulut Okut E, Akman Ilık Z. Multipl BCC’s arising on nevus sebaceus. IDEA Congress, Nisan 2019, İstanbul, Türkiye.

Ozturk M, An I, Bulut Okut E, Dere G.Giant fibroepitelyal polip in popliteal fossa: two case reports. IDEA Congress, Nisan 2019, İstanbul, Türkiye.

Ozturk M, An I, Bulut Okut E. Pitriasis rosea induced by herpes zoster virüs. IDEA Congress, Nisan 2019, İstanbul, Türkiye.

Kitap Bölümü Yazarlığı:

Gerçeker Türk B, Bulut Okut E “Tırnak malignansileri”, Dermatoonkoloji kitabı, Ed A.S.Özkan, M.Akyol, 368-379, 2019.

Sözel Bildiriler:

Oral lökoplakiler: Demografik, klinik ve histopatolojik özellikler. 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 2019, Antalya, Türkiye. 

2017- : Türk Dermatoloji Derneği

2017- : Dermatoonkoloji Derneği

İçeriğin Devamı İçin Tıklayın