• Slider

Moleküler Sitogenetik

Fluorescence In Situ Hybridisation (FISH) floresan boyalar ile işaretlenmiş problarla kromozom plakları yanında interfaz hücresinde de özel bir DNA dizisini saptamaya yönelik, kromozom incelenme yöntemidir.

Kromozom analizi ile saptanması mümkün olmayan genetik hastalıkların tanımlaması (mikrodelesyon sendromları, marker kromozom, kanser vb.), kromozomal hastalıkların hızlı değerlendirilmesi ve kromozom analizinde saptanmış ancak tanımlanamamış bazı kromozomal anomalilerin analizi FISH yöntemi ile daha kısa sürede yapılmaktadır.

FISH yöntemi Prenatal tanı ve preimplantasyon genetik tanıda paneller halinde uygulanabildiği gibi doğum sonrası mikrodelesyon sendromları, kanser gibi hastalıklarda da kullanılabilmektedir. Test sonucu 3-10 gün içinde alınabilmektedir.

Amnion sıvısı, CVS, Düşük Materyali, Periferik Kan, Fetal Kan Kemik iliği, Doku, cilt biyopsisi, Kanser blokları, sperm, Embriyo hücresi (blastomer) vb. dokularda spesifik problar ile FISH analizi yapılabilir.

• Amnion sıvısında spesifik problar ile hızlı Anöploidi taraması (13, 16, 18, 21, 22 ve 15, 17, X, Y)

• Amnion sıvısı, CVS, Kan, kemik iliği, parafin bloklar vb. dokularda spesi#k problar ile FISH analizi

• Anöploidi

• Translokasyon

• Delesyon• Amplifikasyon

• Marker kromozomlar için FISH analizi

• Mikrodelesyon Sendromları

• Sperm FISH (13, 18, 21, X ve Y)

• Blastomerlerde anöploidi testi ve translokasyonlar için spesifik problarla FISH analizi (Preimplantasyon genetik tanı)

 

İşlemin Adı

Materyal

 Süre

Trisomy

Amniyon Mayii, CVS, Fetal kan, Periferik kan

7-10 gün

Monosomy

Amniyon Mayii, CVS, Fetal kan, Periferik kan

7-10 gün

Hızlı Anoployidi taraması FISH(12,18,21,x,y)

Amniyon Mayii, CVS, Fetal kan, Periferik kan

2-3 gün

Hızlı Anoployidi taraması FISH(12,18,21)

Amniyon Mayii, CVS, Fetal kan, Periferik kan

2-3 gün

Cinsiyet Kromozom Anomalileri Xp11.1-q11.1

Amniyon Mayii, CVS, Fetal kan, Periferik kan

7-10 gün

Cinsiyet Kromozom Anomalileri Yp11.1-q11.1

Amniyon Mayii, CVS, Fetal kan, Periferik kan

7-10 gün

Cri du Chat Sendromu 5p15.2

Amniyon Mayii, CVS, Fetal kan, Periferik kan

7-10 gün

Catch22 22q11

Amniyon Mayii, CVS, Fetal kan, Periferik kan

7-10 gün

Di George Sendromu 22q11.2

Amniyon Mayii, CVS, Fetal kan, Periferik kan

7-10 gün

Down Sendromu 21q22.13

Amniyon Mayii, CVS, Fetal kan, Periferik kan

7-10 gün

Edwards Sendromu  18p11.1-q11.1 

Amniyon Mayii, CVS, Fetal kan, Periferik kan

7-10 gün

Kallmann (KAL) Sendromu Xp22.3

Amniyon Mayii, CVS, Fetal kan, Periferik kan

7-10 gün

Miller-Dieker Sendromu 17p13.3

Amniyon Mayii, CVS, Fetal kan, Periferik kan

7-10 gün

Patau  Sendromu 13q14.2

Amniyon Mayii, CVS, Fetal kan, Periferik kan

7-10 gün

Prader Willi - Angelman Sendromu 15q11-q13

Amniyon Mayii, CVS, Fetal kan, Periferik kan

7-10 gün

Smith - Magenis Sendromu  ( SMS ) 17p11.2

Amniyon Mayii, CVS, Fetal kan, Periferik kan

7-10 gün

Williams Sendromu 7q11.23

Amniyon Mayii, CVS, Fetal kan, Periferik kan

7-10 gün

Wolf - Hirshhorn Sendromu 4p16.3

Amniyon Mayii, CVS, Fetal kan, Periferik kan

7-10 gün

 

•          Kemik iliği, Kanser dokusu parafin blokları vb. dokularda spesifik problar ile FISH analizi

 

İşlemin Adı

İncelenen Bölgeler

Materyal

Süre

Trisomy

 

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

Monosomy

 

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

BCR/ABL t(9:22)

t(9:22)(q34;q11)

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

MLL/AFF1  t(4;11)(q21;q23)

t(4;11)(q21;q23)

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

MLL/MLLT1(ENL) - t(11;19)(q23;p13.3)

t(11;19)(q23;p13.3)

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

MLL/MLLT3(AF9) - t(9;11)(p22;q23)

t(9;11)(p22;q23)

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

MLL/MLLT4(AF6) - t(6;11)(q27;q23)

t(6;11)(q27;q23)

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

IGH/MYEOV t(11;14)(q13;q32)

t(11;14)(q13;q32)

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

cMYC/IGH t(8:14)

t(8:14)(q24;q32)

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

AML/ETO  t(8;21)(q22;q22)

t(8;21)(q22;q22) 

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

TEL/AML t(12:21)

t(12:21)

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

FGFR3/IGH t(4:14)

t(4:14)(p16;q32)

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

C – myc ( 8q24 ) amplifikasyon 

8q24

Taze Tümör Dokusu, Parafin Blok Kesiti

7-10 gün

IGH/MAF t(14:16)

t(14:16)(q32;q23)

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

IGH/BCL2 t(14:18)

 t(14:18)(q32;q21)

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

PML/RARA  t(15:17)

 t(15:17)(q24;q21)

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

RBM15/MKL1 t(1:22)

t(1:22)(p13;q13)

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

E2A/PBX1 t(1:19)

t(1:19)(q23;p13)

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

DEK/NUP214 t(6;9)(p22;q34) 

t(6;9)(p22;q34) 

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

P53 Del 17p13

17p13

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

Neurofibramatorsis Tip1 (17q11)

17q11

Periferik Kan

7-10 gün

CBFB/MYH11 inv(16)

inv(16)(p13;q22)

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

EVI1 inv(3)

inv(3)(q26.2)

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

EGR1 Del 5q 31

del 5q 31

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

RB1 del 13q12

del 13q12

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

del 13q14.2

del 13q14.2

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

Del 20q12

del 20q12

Kan

7-10 gün

Del 7q

del 7q

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

Del 9q

del 9q

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

ALK   2p23.2 

2p23.2 

Taze Tümör Dokusu, Parafin Blok Kesiti

7-10 gün

Breast cancer amplicon ( 20q13 ) 

20q13

Taze Tümör Dokusu, Parafin Blok Kesiti

7-10 gün

c-MET amp.

7q31

Taze Tümör Dokusu, Parafin Blok Kesiti

7-10 gün

cMYC/IGH t(8:14)

 t(8:14)(q24;q32)

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

Cyclin D (11q13) PRAD-CCND1     

11q13

Taze Tümör Dokusu, Parafin Blok Kesiti

7-10 gün

EGFR  7p12 

7p12 

Taze Tümör Dokusu, Parafin Blok Kesiti

7-10 gün

EML4 2p21

2p21

Taze Tümör Dokusu, Parafin Blok Kesiti

7-10 gün

HER2/neu   17q11.2-12  

17q11.2-12  

Taze Tümör Dokusu, Parafin Blok Kesiti

7-10 gün

p53 del ( 17p13.1 ) doku

17p13.1

Taze Tümör Dokusu, Parafin Blok Kesiti

7-10 gün

ROS1 6q22

6q22

Taze Tümör Dokusu, Parafin Blok Kesiti

7-10 gün

1p36/19q13.3 

1p36/19q13.3 

Taze Tümör Dokusu, Parafin Blok Kesiti

7-10 gün

ALL

 

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

AML

 

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

KML

 

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

MDS

 

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

Multiple Myelom

 

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün

KLL

 

Periferik Kan, Kemik İliği

7-10 gün