VNOTES CERRAHİSİ

VNOTES CERRAHİSİ

VNOTES CERRAHİSİ

Minimal invaziv cerrahinin anlamı vücut dokularına en az hasar oluşturması hedeflenen ameliyatlardır. Günümüzde genelllikle laparoskopik( Kapalı) cerrahiler için kullanılmaktadır.Laparoskopik ameliyatlarda cerrahi iz az, kanama olasılığı düşük, ağrı daha az ve normal hayata dönüş daha hızlıdır.

Vajinal cerrahiler ise doğal orifis açıklıkların kullanıldığı uluslararası kılavuzlarda minimal invaziv cerrahi olarak ilk tercih olarak belirtilen ameliyatlardır. Vajinal yoldan yapılacak ameliyatların oranlarının az olmasının başlıca nedenleri; her türlü ameliyatın vajinal yoldan yapılamaması, cerrahi saha görüş kısıtlılığı,hedeflenen organlara (yumurtalık ve tüpler)ulaşmanın zor olması ve yüksek cerrahi deneyim gerektirmesidir.

VNOTES(Vaginal Natural Orifice Transluminal Endoacopic Surgery) cerrahi vajinal ve laparoskopik cerrahilerin birleşimidir.Minimal invaziv cerrahilerin birleşmesiyle oluşturulmuştur.

VNOTES cerrahisi ile karından kesi yapılmaz,doğal açıklık olan vajinadan laparoskopi yapılır.Vaginadan yaklaşık 3 cm lik bir kesi yapılır ve özel bir cihazla giriş yapılarak standart laparoskopi yöntemi ile ameliyatlar gerçekleştirilir.

VNOTES CERRAHİSİNİN AVANTAJLARI VE YAPILAN AMELİYATLAR

VNOTES cerrahisi ile hastalar çok az ağrı duyarlar.Günlük yaşamlarına hızlıca dönüş yaparlar.Ameliyat sonrası memnıniyet oranları yüksektir.Yara izi olmadığından kozmetik sonuçlar iyidir.

VNOTES yöntemi ile

Histerektomi (Rahim alma ameliyatı)

Rahim sarkması ameliyat(Yüksek Uterosakral Süspansiyon)

Tüp Alma,Tüp Bağlama

Dış Gebelik Ameliyatı (Ektopik Ameliyatı)

Yumurtalık Kisti Ameliyatı (Over Kisti)

Dermoid Kist Ameliyatı

Tanısal (Diagnostik)

Kanse cerrahisi öncesi değerlendirme (Retroperitoneal Sentinel Lenf Nodu)

Myom alma operasyonu (Myomektomi)

VNOTES yöntemi Derin Endometriozis (Çikolata Kisti), Tubaovaryen Apse ve gebelik durumlarında tercih edilmez.

Obezite,mükerrer sezaryen VNOTES yöntemini zorlaştırsa da engel değildir. VNOTES cerrahisi için sarkma (prolapsus) şart değildir.Hiç doğum yapmamış ve rahim sarkması olmayanlarda da uygulanabilir.

VNOTES cerrahisi hastalara sağlık ve konfor sunan minimal invaziv cerrahidir.

Op. Dr. Gülçin Çetin Uysal

Kadın Hastalıkları ve Doğum