Radyoterapi nedir?

Radyoterapi nedir?

Radyoterapi nedir?

Radyoterapi, yüksek enerjili iyonizan radyasyon ile malign (kötü huylu) ve bazı benign (iyi huylu) tümörleri hedefleyerek özel cihazlar aracılığıyla tedavi uygulanmasıdır. Bu tedavinin uygun prensipler dahilinde uygulandığı birimlere ise “Radyasyon Onkolojisi” denir.

Tüm kanserli hastaların %75-85’i tanıdan sonraki hayatlarının bir döneminde radyoterapiye ihtiyaç duymaktadır. Radyoterapi kanser tedavisinde ana tedavi olarak tek başına (küratif) ya da etkinliği artırmak için diğer tedavilere ek olarak cerrahi ve/veya kemoterapi (adjuvan/neoadjuvan) ile birlikte kullanılabilir. Bunun yanısıra kanser nedenli ağrı, kanama, tıkanıklık gibi şikayetlerin tedavisinde palyatif olarak sıklıkla kullanılan  en etkin tedavi yöntemlerindendir.

Radyoterapi nasıl etki eder?

Radyasyon tedavisinde kanser hücreleri iyonizan radyasyon veya parçacık radyasyon etkisiyle yok edilir. İyonizan radyasyon, içinden geçtiği dokuların atomlarında, özellikle genetik bilginin saklandığı DNA yapısında değişikliklere yol açarak hücrelerin genetik materyaline zarar verir, böylece hücre bölünmesi durur ve hücreler ölür. Tümörler küçülür ve hatta kaybolur. Tüm vücutta (sistemik) etkisi olan kemoterapinin aksine, radyoterapi sadece uygulandığı yerde etkili olan lokal bir tedavi yöntemidir. Hücresel veya dokudaki etkileri yalnızca radyoterapinin uygulandığı alanda gerçekleşir.

Radyoterapinin yan etkileri nelerdir?

Radyasyon tedavisinin hücresel etkileri sadece kanser hücresine özel değildir. Radyoterapinin uygulandığı bölgede kanserli dokunun çevresindeki sağlıklı vücut hücreleri de etkilenir. Ancak hasarın derecesine bağlı olarak sağlıklı normal hücrelerin kendi onarım sistemleri, oluşan bu hasarı belli bir sürede onarabilir. Radyoterapiye bağlı oluşan hasarı onarma yeteneği, sağlıklı hücrelerde kanser hücrelerinden daha belirgindir. Normalde sağlıklı hücreler yenilenirken, kanser hücreleri ölür ve vücudun bağışıklık hücreleri tarafından yok edilir. Sağlıklı hücrelere genetik hasarı onarmak için yeterli süreyi verebilmek için hastanın toplamda alması gereken radyasyon dozu birkaç seansa (fraksiyonlara) bölünerek uygulanır. Her hasta için uygulanacak radyasyon dozu ve tedavi günü sayısı farklılık göstermektedir.

Radyoterapide en sık görülen yan etkiler, halsizlik, yorgunluk ve cilt değişiklikleri iken diğer yan etkiler tedavinin vücudunuzda uygulandığı bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Tedaviniz esnasında ılımlı kabul edilebilecek yan etkiler yaşayabileceğiniz gibi hiç yan etki hissetmemeniz de mümkündür.


Radyoterapide yeni tedavi yöntemleri nelerdir?

Yeni hassas ışınlama teknikleri ile tümör dokusunun yerleşimi (lokalizasyonu) daha kesin olarak görüntülenmekte, organların / dokuların sınırları daha net olarak ayrılabilmekte ve bu sayede sağlıklı doku daha iyi korunabilmektedir. Bu tür tekniklerle, çok sayıda tümör hücresinin bir hamlede ölmesi ile gerçekleştirilen etkin bir tedavi yöntemleri olan stereotaktik beden radyoterapisi (SBRT) ve stereotaktik radyocerrahi (SRS) uygulamaları mümkündür.

İzmir Tınaztepe Galen Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümümüz’de hastalarımızın tedavisinde en son bilimsel yöntemleri kullanmaktayız. İleri teknoloji radyoterapi cihazının mevcudiyeti, diğer kliniklerle disiplinler arası işbirliği ve personelimizin deneyimi ve yetkinliği, her bir hastaya özel olarak tasarlanmış mümkün olan en iyi tedavi konseptini  sağlamaktadır. Alanında yüksek deneyimli hekim, medikal fizik uzmanı, radyoterapi teknikerleri ve hemşireden oluşan bir ekip ile en son teknolojik donanıma sahip cihazlar ve dozimetrik ekipmanlar kullanılarak “her hasta özeldir” bilinciyle hastalarımıza yüksek kalitede ve doğrulukta hastaya özel tedavi olanağı sunmaktayız. 

Merkezimizde güncel yoğunluk ayarlı radyoterapi (intensity modulated radiotherapy – IMRT), yoğunluk ayarlı ark terapi (volumetric modulated arc therapy-VMAT), solunum kontrollü ve dört boyutlu planlama ile hasta nefes alırken veya verirken radyoterapi uygulamaları, stereotaktik radyoterapi (stereotactic radiotherapy-SRT, stereotactic body radiotherapy-SBRT) ve sterotaktik radyocerrahi (stereotactic radiosurgery-SRS) gibi ileri radyoterapi uygulamaları yapılabilmektedir.

Amacımız size en üst düzeyde ilgi ve kişiye özel tedavi sunmaktır. Yol gösterici ilkemiz "Teknoloji, Yetkinlik ve İnsanlık" anlayışını hastalarımızın tedavisinde uygulamak için sürekli çalışıyoruz.

Prof. Dr. Zümre ARICAN ALICIKUŞ

Radyasyon Onkolojisi