Onkoplastik Meme Cerrahisi

Onkoplastik Meme Cerrahisi

Onkoplastik Meme Cerrahisi

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Meme kanserinin tedavisinde ameliyat, kemoterapi, radyoterapi ve hormonoterapi kullanılabilmektedir. Onkoplastik meme cerrahisi meme kanseri olan hastlarda hem onkolojik prensiplerle hem de plastik cerrahi prensipleriyle yapılan ameliyatlardır. Onkoplastik meme cerrahisinde meme kanseri olan kadınlarda memelerin ameliyatla kanserli dokulardan temizlenmesinin yanında estetik olarak da hastanın memnuniyetini göz önüne alan yöntemler uygulanmaktadır. Eskiden meme kanserinde memenin tamamının alınması ve koltuk altı lenf bezlerinin temizlenmesi işlemleri uygulanırken, sonraları meme kanseri ameliyatlarında memenin bir kısmının alınıp sonrasında radyoterapi uygulanması, koltuk altında da sentinel lenf bezi eksizyonu ile daha doku koruyucu cerrahi yöntemler uygulanmaya başlanmışdır. Günümüzde ise son yıllarda onkoplastik meme cerrahisi meme kanseri ameliyatlarında rutin olarak uygulanmaktadır.

Onkoplastik meme cerrahisi yöntemlerinde hastanın durumuna göre memelerin tamamı alınıp yerine ekspander ya da protez koyulması ya da hastanın kendi dokusundan (karın ya da sırt) yeni meme yapılması yöntemleri uygulanabilmektedir. Onkoplastik meme cerrahisi yöntemlerinde ayrıca memenin bir kısmı alınıp yine estetik yöntemlerle düzgün bir meme yapılabilmektedir. Onkoplatik meme cerrahisinde hastanın isteğine bağlı olarak hasta olmayan sağlam memeye de küçültme işlemi yapılıp diğer memeyle eşitlenebilmektedir.

Onkoplastik meme cerrahisi uygulanacak olan hastalar için hem hekimin tecrübesi hem de hastanın talebi önemli birer parametredir. Hastaların bazıları estetik bölümünü önemsemediklerini söyleyip onkoplastik meme cerrahisi yöntemlerini kabul etmeyebilirler. Bu durumda hekimin hastaya yeterince aydınlatıcı bilgi vermesi önemlidir. Meme kanseri hastalarının bir çoğu memesini kaybetmek istemeyen hasta grubudur. Bu grup meme kanserli hastalarda onkolastik meme cerrahisi uygulamalarının tamamı ayrıntılı olarak anlatılmalıdır.

Onkoplastik meme cerrahisinde memelerin korunması öncelik taşımaktadır. Meme kanseri olan hastalarda meme kanserinin yerine bağlı olarak çeşitli onkoplastik meme cerrahisi yöntemleri planlanabilir. Onkoplastik meme cerrahisi uygulamalarında meme kanseri olan memede ameliyat öncesi ne tür bir kesi yapılacağı ve ne tür bir işlem yapılacağının çizilmesi önemlisir. Bu nedenle onkoplastik meme cerrahi uygulayacak hekim ameliyat öncesinde hastanın memesinde çizim yapar. Onkplastik meme cerrahisi uygulamasında diğer memeye yani sağlam memeye işlem yapılıp yapılmayacağına ameliyat öncesi hasta ve hekim birlikte karar vermelidir. Onkoplastik meme cerrahisi sonrasında her iki meme arasında görüntü ve şekil farklılığı oluşabilir. Hastanın önceden bu konuda bilgilendirilmesi ve onkplastik meme cerrahisi uygulanması öncesinde karar verilmesi önemlidir.

Onkoplastik meme cerrahisi uygulamalarında meme kanseri olan tarafın tamamının alınması gerektiği durumlarda hem kanserli memeye hem de diğer memeye uygulanacak yöntemler çeşitlilik gösterir. Kanserli memeye onkoplastik meme cerrahisi uygulaması olarak ekspander (halk arasında balon deniliyor) ya da protez yani silikon koyulabilir. Günümüzde ensık uygulanan iki yöntem bunlardır. Ekspander koyulan hastalarda hastanın kansere yönelik radyoterapi kemoterapi süreci tamamlandıktan sonra ikinci bir ameliyatla aynı alana silikon koyulmaktadır. Direk protez yani silikon koyulan hastalarda ise ikinci bir ameliyata gerek olmaz ama özellikle radyoterapi sırasında komplikayon oluşma riski olabilir. Onkoplatik meme cerrahisi yöntemi olarak meme kanserli taraftaki memenin tamamının alındığı hastalarda, diğer meme de genellikle hastanın ya da hekimin tercihi ile boşaltılmaktadır. Sağlam meme boşaltıldığında genellikle silikon yani protez direk olarak yerleştirilmektedir.

Onkolastik meme cerrahisi bazı durumlarda meme kanseri oluşmadan sadece genetik yatkınlık olan hastalarda da uygulanabilmektedir. Bu grup hastada uygulanan işlem genellikle her iki memenin boşaltılması, meme başı ve cildinin korunması ve aynı seansda protez ya da silikon yerleştirilmesi şeklindedir.

Onkoplastik meme cerrahisi meme kanseri olan kadınlarda kadınların estetik açıdan memelerini kaybetme korkusunu ortadan kaldıran bir yöntemdir. Günümüzde meme kanseri olan kadınlarda, özellikle ehil ellerde sıklıkla uygulanan bir yöntemdir.

Başhekim Prof. Dr. A. Serhat Gür

Genel Cerrahi