MR-TRUS Füzyon Prostat Biyopsi

MR-TRUS Füzyon Prostat Biyopsi

Prostat, erkeklerde meninin bir kısmının üretiminden sorumlu olan bir salgı bezidir. Prostat bezi kestane büyüklüğünde ve 20 gram ağırlığındadır. Prostat bezinde zamanla büyüme veya kanser oluşumu görülebilir. Prostat kanseri erkeklerde oldukça yaygındır ve kanser türleri arasında ikinci sıklıktadır. Prostat kanserinde diğer kanserlerde olduğu gibi erken tanı ve tedavi hayat kurtarır. Erken tanı için tarama testleri ve prostat muayenesi çok önemlidir. Prostat muayenesi (rektal-makattan yapılıyor) sonucu şüpheli bir durum görüldüğünde veya prostat tarama testinde (Kan testinde PSA bakılıyor) PSA değerinin normalin üzerine çıktığı durumlarda hastaya prostat biyopsisi önerilir.

TRUS prostat biyopsisi (standart biyopsi), lokal anestezi altında ultrason kılavuzluğunda rektal yoldan (makattan) iğne ile alınır. Prostat dokusundan genellikle 12 kadrandan parça alınarak yapılır, lokal anestezi yapıldığı için ağrısız bir işlemdir. Alınan dokular patoloji laboratuarında incelenerek kesin tanı konulur. Doğru tanı için doğru yerden biyopsi almak çok önemlidir. Doğru yerden biyopsi alınmaz ise hastada prostat kanseri olsa bile tanı atlanabilir.Tanı alamayan ve prostat kanseri açısından şüpheli bulguları devam eden hastalarda ise tekrar biyopsi alınması gerekmektedir.

MR-TRUS Füzyon Prostat Biyopsisi

Bu yöntemde, biyopsi öncesinde MR (manyetik rezonans) görüntüleme ile prostatın üç boyutlu görüntüsü oluşturulur ve bu görüntü, ultrasonda elde edilen görüntüyle birleştirilir. Aynı zamanda, bu yöntem sayesinde, istenilen her noktadan doku örneği alınabilir.

Son yıllarda geliştirilen MR-TRUS Füzyon Prostat Biyopsisi ileri düzey tanı ve tedavilerin uygulandığı ülkelerle beraber ülkemizde de bazı merkezlerde uygulanmaya başlanmıştır. Bu teknikte yüksek kanser yakalama oranı elde edilmekte ve tespit edilen tümörün doğru evrelendirilmesi sağlanmaktadır.
Füzyon biyopsi teknolojisinin temelini multiparametrik prostat MR (mpMR) görüntülerinin TRUS görüntüleriyle birleştirilmesi oluşturmaktadır. Bu nedenle öncelikle prostat kanseri açısından riskli kabul edilen hastalara prostat MR'ı çekilmekte ve mpMR görüntülerinde kanser odakları en üst seviyede tespit edilmekte ve işaretlenmektedir. Prostat bezi bilgisayarda özel yazılım ile 3 boyutlu şekilde oluşturulmakta ve prostat dokusu içinde tespit edilen kanser odakları da 3 boyutlu olarak işaretlenmektedir. Üç boyutlu görüntülerin rektal uygulanan ultrason ile eşleştirilmesiyle MR-füzyon işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde oluşturulan görüntülerden transrektal olarak lokal anestezi ile biyopsi alınmaktadır. Lokal anestezi uygulandığı için işlem ağrısızdır. İleri teknoloji yardımıyla oluşturulan füzyon işlemi sayesinde standart biyopsiden farklı olarak prostatın 3 boyutlu haritalandırılması ve tüm kanser şüpheli alanlardan biyopsi alınması mümkün olmaktadir. Böylece daha yüksek oranda ve daha saldırgan kanserleri yakalamak mümkün olmaktadır.

Bu Yöntemin Klasik Prostat Biyopsisinden Farkı Nedir?

Standart prostat biyopsisinde TRUS yönteminden faydalanılır. Rektumdan yapılan bu ultrasonografi işleminde prostatın arka yüzeyindeki 12-14 alandan parça alınır. Ancak, bu yöntemde hassasiyetin düşük olmasından dolayı,tanı koyma oranı düşüktür. Bu nedenle, yüksek riskli kanserlerin yaklaşık % 25’i saptanamaz, daha çok düşük riskli kanserler saptanır. Yüksek riskli kanseri saptanamayan hastalar gerekli tedaviyi alamaz, düşük riskli kanseri saptanan hastalar gereğinden fazla tedavi alıp idrar kaçırma ve cinsel fonksiyon kaybı gibi ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalabilir. Kanser şüpheli alanlar işaretlenemediği için tanı konamayan ama PSA'ları yükselmeye devam eden hastalardan ikinci defa, bazen daha da fazla sayıda biyopsi almak gerekir.

Prosedür rektal yoldan yapıldığı için azda olsa enfeksiyon riski içermektedir. Tekrarlanan biyopsilerde ise enfeksiyon ihtimali artmakta ve hastada ek endişe yaratmaktadır. Bu nedenlerden dolayı işlemin tekrarlanmasına gerek kalmadan kesin tanı konulabilmesi büyük önem taşır. Ayrıca erken konulacak prostat kanseri tanısı hastanın gerekli tedaviyi biran önce almasını sağlayacaktır. MR-TRUS füzyon biyopsisi bu ihtiyaçları oldukça yüksek oranda karşılamaktadır. MR-TRUS füzyon biyopsisi sayesinde erken evrede yakalanacak daha saldırgan kanserler daha kolay ve hızlı tedavi edilerek, hastanın hayatta kalması sağlanabilecektir.