Mide Kanseri Nasıl Anlaşılır Ve Belirtileri Nedir?

Mide Kanseri Nasıl Anlaşılır Ve Belirtileri Nedir?

Mide Kanseri

Mide kanseri akciğer kanserinden sonra en tehlikeli kanser tiplerinden biridir.

Önlenebilir Risk Faktörleri

Beslenme

 • Tütsülenmiş, tütsülenerek saklanan gıdalar
 • Vitamin A ve C eksikliği, besinlerle yeterince alınamaması
 • Aşırı tuzlanarak saklanan yada hazırlanan gıdalar

Meslekle İlgili

 • Plastik sanayisinde çalışmak
 • Zift ve buharına maruz kalmak
 • Radyasyon’a maruz kalmak, meslekle ilgili sebepler arasındadır.

Alışkanlıklar

 • Sigara, diğer kanserlerde olduğu gibi mide kanserinde de önemli bir risk faktörüdür.

İnfeksiyon

 • Helikobakter pilori
 • Epstein Barr virüsü, mide kanseri ve mide lenfoması için risk faktörü olarak kabul edilmektedir.

Prekanseröz Lezyonlar

 • Adenomatöz polipler
 • Kronikatrofik gastritis
 • Displazi
 • İntestinal metaplazi
 • Menetrier hastalığı, prekanseröz lezyonlardır. Bu lezyonlar zaman içinde kansere dönüşebilirler.

Diğer Risk Faktörleri

Genetik Faktörler

 • A kan grubu
 • Pernisiyöz anemi
 • Aile hikayesi
 • HNPCC ve Lynch sendromu
 • Li-Fraumeni sendromu, mide kanserinin risk faktörleri arasında kabul edilmiş olmaktadır.

Özgeçmiş

 • Daha önce mide ameliyatı geçirmiş olmak, ameliyattan sonra 15 yıldan itibaren hastalar için risk oluşturur, özellikle midenin bir kısmının alındığı ameliyatlar sonrası 15. yıldan itibaren, endoskop ile anastomoz hattının gözlenmesi gereklidir.

Patoloji

İntestinal Tip

Daha çok uzakdoğu, Japonya bölgesinde görülür. Daha iyi diferansiyedir. (çıktığı hücre tipine daha çok benzer, daha selim karakterlidir) Distal (mide çıkış kısmını) mideyi sıklıkla tutar.

Diffüz tip

Daha çok Avrupa ve Amerika’da görülür. Daha kötü diferansiyedir (çıktığı hücreye daha az benzer), azgın (malign) karakterlidir. Daha çok mide giriş kısmını tutar. (Proksimal mide)

Mide Kanserinin Belirtileri

 • Karın ağrısı
 • İştahsızlık
 • Kilo kaybı
 • Güçsüzlük
 • Bulantı
 • Kansızlık
 • Yutma güçlüğü (özellikle mide girişini tutan tiplerinde)
 • Mide çıkış tıkanıklığı belirtileri verebilir (Fışkırır tarzda safra içermeyen kusma, batında şişkinlik ve gerginlik ile birliktedir)
 • Mide kanserinin önemli belirtileridir.

Bulgular

 • Supraklaviküler lenfnodu (Wirchow): Boyunda, köprücük kemiğinin üzerinde sol tarafta şişlik olması
 • Periumblical lenfnodu (Sister Mary Joseph nodülü): Göbek çevresinde lenfnodülü olması
 • Sol aksiller lenfnodu (İrish nodülü): Sol koltuk altında lenfnodülü
 • Rektal Tuşe’de lümen dışı kitle (Blummerrafı): Peritoneal metastaz bulgusudur.

Teşhis

Üst gastro intestinal endoskopi yapılması tanı koydurucudur.

Ameliyat Öncesi Değerlendirme

Hastanın ameliyat öncesinde hastalığın yayılımı ile ilgili olarak değerlendirilmesi gereklidir.

Bunun için:

 • Bilgisayarlı tomografi
  • Lokal olarak hastalığın yayılımını,
  • Ascites (batın içinde malign karakterli sıvı varlığı),
  • Uzak metastaz olup olmadığını (özellikle karaciğer) anlamamızı sağlar.
 • Endoskopik ultrason hastalığın mide duvarındaki derinliğini anlamamızı sağlar, bu evreleme için gereklidir.
 • Tüm vücut positron emisyon tomografisi (PET CT) ameliyat sonrasında rekürren hastalık yada ileri evre tümörlerde vücut içinde başka bir metastaz var mı anlamak için yapılır.
 • Evreleme laparoskopisi (Staging laparoscopy) radyolojik yöntemlerle saptanamayan ancak klinik şüphe mevcut ise ameliyattan önce evreleme amaçlı yapılan laparoskopidir. Daha çok periton yüzeyinde küçük metastazları saptamak için yapılır. Saptanması halinde tedavi yöntemi değişir.

Evreleme

 • American Joint Comittee on Cancer (AJCC) evrelemesi kullanılır.
 • Bu evreleme, tümörün derinliği, lenfnodu metastazı ve uzak metastazlara göre yapılır.
 • Tedavi her evreye göre değişiklik gösterir.

Tedavi

 • Multidisipliner yapılmalıdır. Bu takım içinde, cerrah, onkolog, patolog, radyolog, radyasyon onkoloğu, gastroentereolog, diyetisyen, yandaş hastalıklara göre dahiliye uzmanı, kardiyolog, göğüs hastalıkları uzmanı yer alabilir.
 • Hastalığın evresi
 • Hastanın yandaş hastalıkları (Co-morbidity)

Genel Yaklaşım

 • Erken hastalık (Tis, T1a): endoskopik mukoz alrezeksiyon, endoskopik yakın takip önerilir.
 • Lokal hastalık (T1b No): Cerrahi rezeksiyon, regional lenfnodu disseksiyonu önerilir.
 • Lokalileri hastalık (T2 rejyonellen fnodu metastazı): Multidisipliner olarak yaklaşılmalıdır, ameliyat öncesi (neoadjuvant) kemo radyasyon düşünülebilir.
 • Metastatik hastalık: Palyatif kemoterapi yapılır.

Ameliyat

 • Subtotal yada total gastrektomi: Tümörün lokasyonuna göre tercih edilir. Çıkış bölgesine yakın tümörlerde, temiz bir cerrahi sınır sağlanabiliyorsa, subtotal gastrektomi yapılabilir.
 • Geniş cerrahi sınır (yaklaşık 5 cm): Submukozal olarak tüm örün yayılma potansiyeli olması sebebiyle temiz bir cerrahi sınır sağlayabilmek önemlidir. Görünen makroskopik tümörden 5 cm lik bir sınır oluşturulmaya çalışılması gereklidir. Fundus ve kardia tümörlerin detümörin filtrasyonu varis epankreas kuyruğu ve dalak birlikte çıkarılabilir.
 • Lenfadenektomi: Ne kadar genişlikte yapılması gerektiği tartışmalı olmakla birlikte, omen tum ve regional lenfnodlarının çıkartılmasının sağ kalıma katkısı olduğunu gösteren yayınlar çoğunluktadır. Radikal lenfadenektomi, sağ kalıma katkısı tartışmalıdır, morbiditeyi arttırabilir.Yetkineller de yapılması gereklidir.

Palyatif Rezeksiyon  (İlerievre, sağ kalım beklentisi olmayan hastalar için)

 • Tıkayıcı
 • Kanayan tümörlerde, uzak metastaz ile birlikte ise yapılır
 • Basit reseksiyon ile birlikte yada bazen rezeksiyon yapılmadan by-pass yapılarak tıkanıklık açılır. Daha sonra adjuvan kemoterapi ile tedaviye devam edilir

Adjuvan Kemoterapi

 • Potansiyel olarak küratif tedavi için rezeksiyon sonrası yapılır.
 • Median Sağ kalım süresini uzattığıgösterilmiştir.
 • 5 Fluorouracil Leucovorinya da Taxaneve radyoterapi yapılabilir.

Prognoz (süreç)

Üç faktöre bağlıdır

 • Tümörün mide duvarındaki derinliğine
 • Tutalan lenfnodlarına
 • Uzak metastazlara

Sağkalım

Eğer tümör serozadave regional lenfnodlarını tutmuş ise dramatik olarak düşer. Ancak, doğru ellerde, uygun şekilde cerrahi uygulanmış ve gereken kemoterapiyi almış ise sağ kalım artar. İnsan hayatının yüzdelerle tarif edilmemesi gerektiği unutulmamalıdır. Her hasta için umut vardır. Her hasta için eldeki bütün silahlar kullanılmalıdır.

Nüks

Gastrikrezeksiyon sonrası nüksoranları %40-80 arasında değişir.

Korunma

Önlenebilir risk faktörlerini tekrar okumanızı öneririm. Ayrıca genetik risk faktörü olan kişilerin, ailede en genç mide kanseri vakasının yaşından 5 yıl önce yıllık olarak endoskopi yaptırması çok yerinde olacaktır. Bunun dışında mide kanserine ait belirtileri olan kişilerin endoskopi yaptırmak üzere bir genel cerrahi uzmanına yada gastroenterologa başvurmaları uygun olacaktır.

 

Prof. Dr. Gökhan Akbulut

Tınaztepe Galen Hastanesi Başhekimi