KÖK HÜCRE NEDİR? DİZ KİREÇLENMELERİNDE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

KÖK HÜCRE NEDİR? DİZ KİREÇLENMELERİNDE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

DİZ KİREÇLENMELERİNDE VE KIKIRDAK HASARLARINDA KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Kök hücre; vücudumuzun doku ve organlarının yapısında doğal olarak bulunan, dokuların hasarlarını tamir etme yeteneğine sahip ve aynı zamanda başka dokulara yerleştirildiğinde de farklılaşarak yerleştirildiği dokunun özelliğini kazanan öncül hücrelerdir. Kök hücreler yaşla birlikte azalma eğilimindedir ancak miktarı düşse de her yaşta kök hücre vücudumuzdaki varlığını sürdürür. Bundan dolayı ileri yaşta olsa da kök hücre tedavisi tavsiye edilebilir bir uygulamadır.  Bazı organlarımızda daha fazla sayıda kök hücre bulunmaktadır ve vücudumuzdaki en zengin kök hücre kaynağı da yağ dokusudur.

Son yıllarda birçok hastalığın tedavisinde kök hücre yöntemi kullanıldığı gibi ortopedi de kök hücre tedavisi birçok kullanım alanı bulmaktadır. En çok kullanıldığı durumlar, eklem ve kıkırdak sorunu olan hastaların tedavisidir. Son yıllarda eklem ve kıkırdak doku tedavisindeki etkinliği çok sayıdaki uluslararası bilimsel çalışmalar ile desteklenmektedir. Kök hücre tedavisini destekleyen birçok olumlu çalışmadan dolayı popüler ve tercih edilir olan “diz kireçlenmesi ve kıkırdak hasarlarına yönelik kök hücre tedavisi” kliniğimizde 3 yıldan beri başarıyla uygulanmaktadır. Uygulama sonrası iyileşme sonuçlarımız olumlu ve litaratürle de uyumludur.

             Teknik olarak, kliniğimizde lokal anestezi ile yapılan uygulamada, her hastanın kendi karın duvarının dış kenarından  0,5 cm kesi ve lipoaspirasyon yöntemiyle karın yağ dokusu içine girilerek alınan 80-100 ml yağ dokusu filtrasyon işlemlerinden geçirilir. Filtrasyon işlemleri ile kök hücreden zenginleştirilmiş hale getirilen hastanın bu kendi dokusu bir enjektör yardımıyla eklem içine enjekte edilir. Yaklaşık 30-45 dakika süren bir işlemdir ve uygulamadan  sonra hasta 1 saat içinde taburcu edilebilir, yürümesine izin verilir. Hastaya ilk 3 hafta aktivite azaltılması önerilir. Hastalarda ortalama ilk 1 haftada %50,  ilk 1 ayda da % 70-80 düzeyinde ağrıda  azalma, eklem hareket açıklığında artma, eklemden gelen kıtırtı gibi seslerde azalma seyri izlenir. Hastaya ve eklem kıkırdağındaki patolojiye göre değişmekle birlikte ortalama 3-5 yıl etkinliğini sürdüren bir tedavidir.

Hastanın kendi kök hücresinin yine kendisine verildiği,   “diz eklemindeki kireçlenme ve kıkırdak hastalık ve hasarlarını iyileşmesini” sağlayan, göbek çevresinde,  Adipoz tabir edilen dokudan elde edilen zenginleştirilmiş mezankimal kök hücre tedavisi, ameliyat ile tedavi dışında en etkili tedavi yöntemlerden birisi olarak kliniğimizde  başarıyla uygulanmaktadır.

 

Op. Dr. Abdullah Uncuer

Ortopedi ve Travmatoloji