KARPAL TÜNEL SENDROMU

KARPAL TÜNEL SENDROMU

KARPAL TÜNEL SENDROMU

            El bileğinin iç yüzeyinde,  transvers ligamentler  ile örtülü,  parmak fleksör tendonları ve medial sinirin geçtiği kanala karpal tünel denir. Uzunluğu yaklaşık el bileğinin iç yüzündeki proksimal çizgi ile avuç içi çukurunun başladığı yerdeki ilk avuç içi çizgisine kadar olan 6-10 cm lik alan boyunca uzanır. Median sinirin bu kanalda çeşitli nedenlerle sıkışmasına bağlı oluşan klinik bulguların tamamı “karpal tünel sendromu” olarak tanımlanır. Toplumda, genel populasyonun %10’u oranında görülen bir sendromdur. Rahatsızlık bulguları, ilk olarak, el bileğinin sıkışmasına neden olan pozisyonlarda ve kullanmaya bağlı olarak hissedilse bile,  daha sonra sürekli bir hal almaktadır. Karpal tünel sendromunu işaret eden bulgular, başlangıçta, özellikle 1.,2.,3. ve 4. parmaklarda uyuşma, daha sonra parmaklardan el ve kola doğru yayılan bir ağrı seyrini izlenmektedir. Rahatsızlığın giderek ağırlaşması, önce kavrama kuvvetinde azalma daha sonra cisimleri tutmakta zorlanma ve eldeki cisimleri düşürme şeklinde kendini gösterir. Ayrıca, elde, gece uyuşması ve ağrısı tipiktir. Sabah kalkınca, ağrı ve uyuşma hissini azaltmak için elleri ovuşturma ve sallama davranışı gelişmesi de dikkat çekicidir. Ancak ovuşturma ve sallama ile şikayetler azalsa da, gün içerisinde elle yapılan işler sırasında şikayetler tekrarlar.

           Karpal tünel sendromu, genelde, kullanmaya bağlı olarak, elleriyle ağır işlerde çalışan gençlerde, lohusa ve hamilelik sonrası hormonal nedenlere bağlı olarak kadınlarda ve orta-ileri yaşlı, romatizmal hastalıkları olan kişilerde yaygın görülmektedir. Bununla birlikte, kanal içinde yer işgal eden kitle-kist varlığında, geçirilmiş travmalarda ve kırık sonrasında da rastlanabilmektedir.


           Karpal Tünel Sendromunun tanısında, hastanın hikayesi(anamnez) ve klinik muayene çok değerlidir. EMG testi ile karpal tünel içinde sıkışmanın derecesi belirlenerek tedavi planlanır. Tedavi, hafif olgularda konservatif olup bu hastalara gece el bileği ateli ve egsersiz önerilir. Tedavi şekli hastalığın ilerleme durumuna göre lokal enjeksiyonlar ve ilaç tedavisi ile devam eder. Ancak, ileri sıkışıklıklarda, cerrahi müdahale ile transvers ligamentin açılarak hastalara karpal tünel dekompresyonu ameliyatı uygulanması kalıcı çözüm olarak uygulanır.  Ameliyat sonrası ilk günden itibaren uyuşma, his bozuklukları ve ağrı belirgin şekilde azalır. El tekrar sağlıklı fonksiyonlarına hızla ulaşır, çoğunlukla da 2-3 hafta içinde hastalar işlerine dönebilirler.

Op. Dr. Abdullah UNCUER

Ortopedi ve Travmatoloji