Cerrahi Sanat, Cerrahlar Sanatçı Mıdır?

Cerrahi Sanat, Cerrahlar Sanatçı Mıdır?

Cerrahi, insan hayatının doğuşundan beri var olan en eski mesleklerden biri olarak, hem bilim hem de sanatla ilişkilidir. 

Hem Bilim Hem Sanat

Cerrahiyi tarihsel gelişimi, eğitim süreci ve icra edilen işleri açısından değerlendirdiğimizde, bir sanat dalı olarak nitelendirmek mümkündür. Cerrahi, ilaç ya da diğer tedavi yöntemleriyle iyileştirilemeyen hastalıkları, yaralanmaları ve vücuttaki yapı bozukluklarını ameliyatla onararak veya hastalıklı organları çıkararak tedavi etmeyi amaçlar. Bu mesleğin insanlık tarihinin en eski dallarından biri olduğunu ve bilgi ile becerinin bir arada bulunması nedeniyle hem bilim hem de sanat olarak  kabul edilir.

Yaratıcılık ve Hayal Gücü

Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılık ve hayal gücünün ifadesidir. Sanatın edebiyat, resim, müzik, tiyatro, sinema, mimari ve heykel gibi alt türlerden oluşmaktadır, sanat kelimesinin genellikle görsel sanatlar anlamında kullanıldığını söyledi. Sanatın, Rönesans döneminden itibaren daha geniş bir anlam kazanmaya başladığını ve el becerisiyle yapılan işlerin 1950’lerden sonra sanat olarak kabul edildiğini açıkladı.

Cerrahi El Becerisi Gerektirir

Cerrahi, el becerisi gerektiren bir dal olmanın yanı sıra, iyi bir iletişim becerisini de gerektirir. İetişim becerisinin cerrahinin sanatsal yönlerinden biri olduğunu vurguladı. Hiçbir insan, güvenmediği bir cerraha ameliyat olmayı tercih etmez. Bu nedenle cerrahlar, bilgi dışında iletişim, el becerisi ve güven verme gibi ek donanımlara da sahip olmalıdır. Sanat kelimesini hayal gücü olarak düşündüğümüzde, cerrahi ciddi bir yaratıcılık gerektirmektedir. Son yıllarda sanat kelimesinin zanaatla iç içe geçmesi, cerrahide el becerisinin önemini daha da öne çıkarmaktadır.

Cerrahlar Sanata Eğilimlidir

Cerrahlar, yaptıkları ameliyatların bilgi dışında el becerisi gerektirmesi nedeniyle sanata eğilimlidirler. Ancak her cerrah sanatçı mıdır? Op. Dr. Batuhan Demir, mesleği cerrahlık olup aynı zamanda resim, müzik, heykel gibi alanlarda önemli eserler veren sanatçı hekimlerin sayısının oldukça fazla olduğunu belirtti. Bu durum, cerrahi yapanların sanata olan eğilim ve yatkınlıklarını göstermektedir. Sonuç olarak, cerrahinin kendi başına bir sanat olarak addedilmesi tam olarak doğru olmasa da, sanat ile olan ilişkisini göz ardı edemeyiz.

Op. Dr. Halit Batuhan Demir

Genel Cerrahi

Yayınlanma Tarihi: 05.07.2024