AORT ANEVRİZMA NASIL BELİRTİ VERİR

AORT ANEVRİZMA NASIL BELİRTİ VERİR

                                                AORT ANEVRİZMASI

Aort nedir?

Aort, kalpten çıkarak bütün iç organlara kanı götüren ana atardamardır. Aort’u bir apartmandaki katlara suyu taşıyan ana tesisat borusuna benzetebiliriz. Aort elastik yapıda ve 3 katmanlıdır. Çapı bölgesine göre değişmekte ise de ortalama 2,5 cm diyebiliriz. Çıkan(asendan) ,inen (desenden), karın içi (abdominal) diye bölgelere ayırılır.

Anevrizma nedir?

Anevrizma yunanca da genişleme anlamına gelir. Bir damar çapının %50 ve daha fazla oranında artmasına o damar için anevrizmatik tabiri kullanılır.

Aort anevrizması nedir?

Aort anevrizması aort çapının % 50 si ve üzerine çıkması demektir. Aort anevrizması ciddi bir hastalıktır. Sinsi seyreder çoğu zaman bulgu vermez. Belli bir çapa ulaşınca çevre organlara  bası semptomları ve ağrı şikayeti verebilir. Çoğu zaman tesadüfen saptanır.

Neden oluşur?

Aort anevrizmasının en sık nedeni kontrol edilemeyen hipertansiyondur. Sigara, damar kireçlenmesi ( ateroskleroz) obesite, KOAH,  bazı genetik hastalıklar ( marfan- ehler danlos) anevrizma oluşumunu etkileyen durumlardır.

Tanısı nasıl konur?

Aort anevrizması tanısı basit bir yöntem olan Ultrasonografi ile konur. Daha iyi değerlendirmek, çapı daha iyi ölçmek, çevre dokularla ilişkisini daha iyi görmek için Bilgisayarlı tomografi ileri tetkik olarak yapılmalıdır.

 

Tedavisi nedir?

Aort anevrizması bulunduğu bölgeye, çapına, eşlik eden hastalıklarına göre değerlendirilip tedavi ve takip programına alınır. Hastaya göre değişse de ortalama  5,5 cm kritik değerdir. 5,5 cm üzerinde ise genelde girişim düşünülür. 5,5 cm altında ise ve takiplerde ciddi büyüme olmuyor ise takip önerilir.

Genelde hastalarda 5,5 cm üzerinde aort çapı mevcut ise veya 6 ayda 1cm e yakın büyüme var ise girişim düşünülür. Girişim 2 türlüdür; anjiografik girişim (EVAR,TEVAR) veya açık cerrahi girişim.

Anjiografik girişimde (EVAR,TEVAR) küçük bir kesi ile kasık damarlarından girilerek geniş olan damar içine bir stent greft konulur.

Açık cerrahide  karın açılarak aorttaki kan akımı kesilir ve  genişlemiş olan kısmın içine  suni damar (greft) dikilir.

Günümüzde teknolojinin artması, yardımcı tıbbi cihazların gelişmesi ile açık cerrahi komplikasyon oranı yüksek olması nedeni ile ikinci planda kaldı çoğu vaka EVAR,TEVAR  yöntemi ile yapılmaktadır.

Aort anevrizması olan hastalar nelere dikkat etmeli?

Aort anevrizması  çapı, operasyon endikasyonundan  düşük olan veya ek hastalıkları nedeni ile takip kararı verilmiş olan hastalar, öncellikle tansiyonlarını yakın takip etmeli, yüksek tansiyondan kaçınılmalı, KOAH’ı kontrol altında olmalı, sigarayı bırakmalı, bol lifli beslenmeli, sıvı alınımına dikkat etmeli, kabızlıktan kaçınılmalı, ağır kaldırmak veya balon şişirmek gibi karın ve göğüs içi basıncını arttıran işlemlerden kaçınmalıdır.

Op. Dr. Kaan ÖZCAN

Kalp ve Damar Cerrahisi