Doç. Dr. Volkan Çakır

Görev Aldığı Bölümler Girişimsel Radyoloji
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi

2009-2011       İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D - Girişimsel Radyoloji

2006-2011       İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D

1997-2004       İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

2019-                                     İzmir Özel Tınaztepe Galen Hastanesi

2014-2019                            İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji A.D, Girişimsel Radyoloji Bölümü

2011-2014                            İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Girişimsel Radyoloji Bölümü

2005                                       İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

Projelerde Yaptığı Görevler:

2009-2010                1. Takayasu Arteritli Hastalarda Adipositokin ve Ghrelin Düzeylerinin Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi, Yönetici

2009-2010                2.Takayasu arteritinde dolaşımdaki vasküler endotelyal growth faktör  VEGF  düzeyi  dolaşan endotel ve endotel öncü hücre sayısının hastalık aktivitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi, Yönetici

2008-2009                3. Arteriyel tıkanma nedenli inme olgularında mekanik trombektomi, Uzman

İdari Görevler:

2011- 2019                İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı Girişimsel Radyoloji Bölüm Sorumlusu

Çalışma Grupları:

2017-                            Türk Girişimsel Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

2008-2011                   Avrupa Radyoloji Derneği, Türkiye Ulusal Radyoloji Asistanları Temsilcisi 

2008-2010                   Türkiye Radyoloji Asistanları Çalışma grubu

Meslek İçi Eğitimler:

- GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ DİPLOMASI, Türk Girişimsel Radyoloji Derneği ve Avrupa Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından belirlenen yeterlilik kriterlerinin sağlanması sonucu alınmıştır.03.01.2018

- Klinikum Stuttgart, Katharinen Hospital Clinic for Diagnostic and İnterventional Neuroradiology  , “Serebral anevrizma ve Akut inme (stroke) tedavisi – Visiting Fellow” , 2014(Stuttgart, Almanya)

- Serebral Anevrizma Endovasküler tedavisi: Embolizasyon Kursu, 2013 (Hamburg, Almanya)

- Karotis Stentleme Kursu, Avrupa Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği (CIRSE), 2010 ( İstanbul, Türkiye)

- Varis Tedavisinde Endovenöz Lazer Ablasyon Kursu, 2010 (Adana, Türkiye)

- Periferik Vasküler Girişimsel Tedaviler Kursu, Avrupa Girişimsel Radyoloji Okulu (ESIR), 2009 (Hamburg, Almanya) 

Ödüller:

-The Editors’xx Medal 2015,Best Medical Research, Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe(CIRSE), ALMANYA, 2015 

Toplantı Sunumları :

- Malign Hipertansiyon Tedavisinde Renal Denervasyon Tekniği ve Fizyopatoloji, Girişimsel Radyoloji Kongresi, 2014

- Serebral Anevrizma Embolizasyonu- Vaka sunumu, Girişimsel Radyoloji Kongresi, 2015

- Akut Derin Ven Trombozunda Endovasküler Tedavi, Girişimsel Radyoloji Kongresi, 2017

- Perkutan Pnömotoraks Tedavisi, Girişimsel Radyoloji Kongresi, 2018

- Kolanjiyokarsinomda Radyolojik Bulgular, Girişimsel Onkoloji Toplantısı, 2019 

Kitap/Kitap Bölümü:

- Üriner Sistem ve Prostat bezi - Diagnostic Ultrasound: Carol Rumack ( 2011) – Kitap Bölümü

- Dijital Substraksiyon Anjiyografi Fiziği - Pratik Radyoloji Fiziği ( Yayın aşamasında) – Kitap Bölümü

- Periferik Girişimsel Radyoloji -Radyoloji Soru Kitabı 2019 - Kitap Bölümü

- Nörogirişimsel Radyoloji - Radyoloji Soru Kitabı- 2019 - Kitap Bölümü

- Vena kava inferior ve süperior girişimleri -  Türkiye Klinikleri 2018- Kitap Bölümü 

Dergi Hakemliği:

- Cardiovascular and Interventional Radiology (CVIR), (2013 - ……) 

Yayınlar:

SCI – SCIE :

1. Cakir V, Gulcu A, Capar A, Kucuk B, Gencpinar T, Karabay O, Goktay A. Yigit. “Use of PercutaneousAspiration Thrombectomy vs. Anticoagulation Therapy to Treat Acute Iliofemoral Venous Thrombosis: 1-year Follow-up Results of a Randomised Clinical Trial.” Cardiovascular Interventional Radiology. (ClinicalInvestigation, Submitted: 05-Nov-2013, Accepted: 12-May-2014)

2. Volkan Cakir, Cengiz Tavusbay, Omur Balli, Erdinc Kamer, Emrah Akay, Haldun Kar, Ugur Ozgurbuz,Emir Capkinoglu, Kemal Atahan, Mehmet Haciyanli. “Ultrasound-Guided Percutaneous Puncture,Aspiration, Injection And Reaspiration (PAIR) For Treatment Of Hepatic Hydatid Cysts: A PreliminaryReport Of Universıty Hospital.” Acta Medica Mediterranea, 2014, 30: 1361

3. Dogan Serkan,Piskin Ozden,Solmaz Dilek,Akar Servet,Gulcu Aytac,Yuksel Faize,Çakır Volkan,Sari Ismail,Akkoc Nurullah,Onen Fatos .  Markers of endothelial damage and repair in Takayasu arteritis: Are they associated with disease activity?.  Rheumatology International, (2014); 34(8), 1129-1138.,

4. Senturk C, Cakir V, Yorukoglu K, Yilmaz O, Goktay AY. “Looking for the ideal particle: anexperimental embolization study.” Cardiovasc Intervent Radiol. 2010 Apr;33(2):336-45.

5. Kazım Ergüneş, Serkan Yazman, Ufuk Yetkin, Volkan Çakır, Ali Gürbüz. “Axillary Artery TransectionAfter Shoulder Dislocation.” Annals of Vascular Surgery. 2013:7.

6. Cakir V, Gunal I, Balkan Y, Kilicoglu G, Ilhan F, Veziroglu A,"The accuracy of referencesin Turkish journals in orthopedics and traumatology", Acta Orthopaedica et TraumatologicaTurcica, 2003; 37(4)

Sayfa içeriği güncellenmektedir.
İçeriğin Devamı İçin Tıklayın