Op. Dr. Ulaş Urgancı

Görev Aldığı Bölümler Genel Cerrahi
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi

1994 - 2000 : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

2000 - 2005 : İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

2000 - 2005 : İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

2005 - 2006 : Erzurum Pasinler Devlet Hastanesi

2005 - 2006 : Diyarbakır Asker Hastanesi

2006 - 2010 : İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi

2008 - 2010 : Özel Kent Hastanesi İzmir

2010 - 2016 : Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

Katıldığı Kurs ve Eğitimler:

 • Laparoskopik Cerrahi Kursu. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi.18-20 Şubat 2003
 • New Frontiers in the Diagnosis and Manangement of GI Diseases. Internationel Postgrauate Course. 25-28 Mayıs 2005. İZMİR.
 • Sahrada Tıbbi Müdahale Kursu.GATA. ANKARA.8-11 Mart 2006.
 • Karın Duvarı Onarımı Kursu. Gazi Ünivetsitesi. ANKARA. 7-8 Haziran 2012
 • Selim Anorektal Hastalıklar kursu. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Adnan Menderes Üniversitesi, AYDIN.23.02.2013
 • Progrip Türkiye Roadshow Eğitimi. 26.02.2013. İZMİR.
 • Cerrahi Endoskopi Eğitimi. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi . İZMİR. 2 Eylül-30 Kasım 2013
 • Laparoskopik Kolorektal Cerrahisi Kursu. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi.ANTALYA.22.04.2015
 • 2. Kolorektal Cerrahi Anatomik Kadarvra Kursu, Türk kolon rektum Cerrahisi derneği, İZMİR.23-24 Ekim.2015
 • Kolorektal Cerrahi Eğitimi. 1 Şubat-2 Mayıs 2016. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Kolorektal Hastalıklar Birimi. İZMİR.
 • Laparoskopik Karın Duvarı Onarımları Teorik ve Uygulamalı Kursu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD. İZMİR 15.02.2016.

Sertifikalar:

 • Cerrahi Endoskopi Sertifikası
 • İşyeri Hekimliği Sertifikası

Kongre ve Sempozyumlar:

 • European Congress of the I.H.P.B.A.2003. İSTANBUL.
 • Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim 2003. ANTALYA.
 • Acil Sağlık Hizmetleri Semposyumu. 11-12 Mayıs 2006. DİYARBAKIR.
 • Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010. ANKARA.
 • Ulusal Cerrahi Kongresi. 23-27 Mayıs 2012. İZMİR.
 • Gerilimsiz Kasık Fıtığı Cerrahisi Teorik ve Uygulamalı Çalıştayı. 26.02.2013. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD. İZMİR.
 • Surgical Infections Symposium. 15-16 Mart 2013. PRAG.
 • Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi.15-19 Mayıs 2013. ANTALYA.
 • Ulusal Cerrahi Kongresi. 16-20 Nisan 2014. ANTALYA.
 • Reoperatif Kolorektal Cerrahi Sempozyumu.14-16 Kasım 2014. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Dreneği. İZMİR.
 • Ege Laparoskoi Günleri. 2-3 Ekim 2015. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. İZMİR.
 • Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi.22-26 Nisan 2015.ANTALYA.
 • Ulusal Ceraahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016. ANTALYA.

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler:

 • Gastric bezoar with small bowel obstruction.Urgancı A. U. and Akıncılar E. Ulus Cerrahi Derg 2015. DOI: 10.5152/UCD.2015.2884.
 • Cerrahi Antibiyotik Profilaksisindeki Yanlışlarımız/Our Wrong in Surgical Antibiotic Prophlaxis.. Urgancı Ayvaz Ulaş, et al. Journal of Clinical and Analytical Medicine. DOI: 10.4328/JCAM.3246
 • Comparing Limberg Flap Technique and Phenol Treatment Methods in Treatment of Pilonidal Disease Pilonidal Hastalık Tedavisinde Lımberg Flep Tekniği ve Fenol Tedavisi Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Urgancı Ayvaz Ulaş, et al. . Journal of Clinical and Analytical Medicine. DOI: 10.4328/JCAM.3084
 • Effect of Body Mass Index on Processing Time and Morbidity in Elderly Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Patient Perkütan Endoskopik Gastrostom Uygulanan Yaşlı Hastalarda Vücut Kitle Endeksinin İşlem Süresi ve Morbidite Üzerine Etkisi. Baş, Bilge, et al. Journal of Clinical and Analytical Medicine. DOI: 10.4328/JCAM.3279.
 • A rare cause of enterocutaneous fistula: Intraperitoneal mesh fold. Ö. Engin, M. Yılmaz,  U.Urgancı..Ege Tıp Dergisi.2015 54;1:39-40.
 • Coincident retroperitoneal and sigmoid colon liposarcoma: A rare occurrence. Urgancı Ayvaz Ulas, et al International Journal of Case Reports and Images (IJCRI), 2015, 6.7: 411-415.
 • Our Experiences On Urgent Abdominal Relaparotomies. B. Çalık, O. Engin, U. Urganci. Journal of Universal Surgery. 2013, 2;13: doi: 10.3823/809
 • Umblikus İle İlişkili Perfore Meckel Divertiküliti Olgu Sunumu.A.U. Urgancı, Ö. Engin, B. Çalık.  İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi. 2011 49;3;108-11.
 • Granulomatous Mastitis Due To Mycobacterium Abcessus Case Reposrt. A. U. Urgancı, I. Yorulmaz, B. Y. Karaca. The Jousrnal Of Breast Healt . 2011 7;3:182-4 
 • The importance of diagnostic awareness of groove pancreatitis A review of three cases Oymaci, E., Akdoğan, S., Kahramansoy, N. et al. Eur Surg (2016). doi:10.1007/s10353-016-0424-2
 • Akut Bilier Pankreatitli Hastalarda ilk Başvuru Sırasında Laparoskjopik Kolesistektomi Uygulamasının Yeri. E.Ö. Gür, H. Genç, U. Urgancı, A.S. Gür, B. Yolcuoğlu, C. Tavusbay, M. Hacıyanlı. Türk HPB Derg.2008 4;4:151-55

Yayınlanan Kitap Bölümleri

 • Urganci, Ulas. "Lower Gastrointestinal Tract Endoscopy in Pregnant Women."Colon Polyps and the Prevention of Colorectal Cancer. Springer International Publishing, 2015. 131-136.

Ulusal ve Uluslararası Kongre ve Toplantılarda Yayınlanmış Bildiriler

 • Tıpta Uygulanan Teknikler Relaparotomi Nedenlerini Değiştiriyor mu? B. Çalık, Ö. Engin, A.U. Urgancı. 18. Ulusal Cer Kongresi.Poster Bildiri. 23-27 Mayıs 2012.
 • Primer Omentum Torsiyonları.C. Tavusbay, H. Genç, A.N. Arıcı, İ. Kokulu, B. Yolcuoğlu, Ö.S. Gür, Y. Kumkumoğlu, U. Urgancı. Ulusal Cer. Kongresi. Poster Bildiri. 15-19 Mayıs 2002.
 • Akut Bilier Pankreatitli Hastalarda ERKP’nin Yeri ve Taburcu Olmadan Laparoskopik Kolesistektomi Uygulaması. Ö. Gür, H. Genç, U. Urgancı, S. Gür, C. Tavusbay, M. Hacıyanlı. Poster Bildiri. Türk HPB Kongresi.Poster Bildiri. 2007.
 • Akut Kolesistit Öyküsü Kolesistektomide Laparoskopik Yöntemden Açığı Geçmede Bir Predispozan Etken Değildir. A.D. Uçar, S. Yakan, A.U. Urgancı, M. Yıldırım, N. Erkan, E. Oymacı, N. Kahramansoy, H. Yazıcı.12.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Sözlü Bildiri. 20-26 Nisan 2015.
 • Cerrahi Endoskopi Ünitemizdeki Gastroskopik Polipektomi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi. E. Oymacı, N. Kahramansoy, A.D. Uçar, S. Aydoğan, S. Yakan, A.U. Urgancı, F.Y. Duran, M. Yıldırım, N. Erkan. 12.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Sözlü Bildiri. 20-26 Nisan 2015.
 • Cerrahi Endoskopi Ünitemizdeki Kolonoskopik Polipektomi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi. E. Oymacı, N. Kahramansoy, A.D. Uçar, A. Saçlı, S. Yakan, A.U. Urgancı, F.Y. Duran, M. Yıldırım, N. Erkan. 12.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Sözlü Bildiri. 20-26 Nisan 2015.
 • Kolonoskopide Nadir Rastlanan Bir Olgu: Pseudomelonozis Koli. E. Oymacı, N. Kahramansoy, A.D. Uçar, S. Yakan, A.U. Urgancı, S. Aydoğan, M. Yıldırım. N. Erkan. 12.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Poster Bildiri. 20-26 Nisan 2015.
 • Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Trokar Giriş Yeri Hernisi. S. Yakan, A.U. Urgancı, N. Erkan, M. Yıldırım, E. Oymacı, D. Uçar, N. Kahramansoy, L. Genç, A. Saçlı, S. Aydoğan, O. Subaşı, H. Yazıcı. 12.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Poster Bildiri. 20-26 Nisan 2015.
 • Kolonoskopik Tanı Konulan Mesh Migrasyon Olgusu. A.U. Urgancı, M. Yıldırım, N. Erkan, E. Oymacı, N. KAhramansoy, D. Uçar, S. Yakan, A. Saçlı, S. Aydoğan. 12.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Poster Bildiri. 20-26 Nisan 2015.
 • Pilonidal Hastalık Tedavisinde Limberg Flep Tekniği ve Fenol Tedavisi Yöntemlerinin Karşılaştırılması. A.U. Urgancı, E. Oymacı, Ö. Engin, E. Akıncılar. Ulusal  Kolon  ve Rektum Cerrahisi Kongresi Poster Bildiri. 15-19 Mayıs 2013
 • Klinikte Nadir Görülen Pankreatit Olgu Sunumu:Oluk PAnkreatit. E. Oymacı, S. Aydoğan, N. KAhramansoy, A.D. Uçar, S. Yakan, A.U. Urgancı, M. Yıldırım, N. Erkan. 12. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi. Poster Bildiri. 1-4 Nisan 2015.
 • Is It Enough to Perform FNAB From Dominant Nodule? O. Engin, V. Tekin, M. Yılmaz, E. Unluturk, U. Urgancı. 38. Annual Meeting of the European Thyroşd Association Poster Bildiri. 6-10 Eylül 2014.

Türk Cerrahi Derneği

İzmir Meme Hastalıkları Derneği

Ege Cerrahi Derneği

İçeriğin Devamı İçin Tıklayın