Uzm. Dr. Serkan Akdemir

Görev Aldığı Bölümler Üroloji
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi
Derece Bölüm/Program Üniversite  Yıl
Lisans      
Y. Lisans Tıp Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999-2005
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Üroloji Gazi Üniversitesi 2005-2011

Üroloji Uzmanlık Tezi: Deneysel Varikosel Modelinde Uygulanan Cerrahi Teknik ve L-Karnitin Tedavisinin Spermatogenez Üzerine Etkisi

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Dr.Arş.Gör. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005-2011
Üroloji Uzmanı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  2. Üroloji Kliniği 2011-2014
Yardımcı Doçent İzmir Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı 2014-2016
Üroloji Uzmanı Özel Medikal Park İzmir Hastanesi 2016- 2020

 

Akademik Kurul Üyesi / Konuşmacı / Oturum Başkanı / Panelist / Eğitmen / Canlı Cerrahi de Operatör olarak Katıldığı Toplantılar:

 1. Üriner Sistem Taş Hastalıkları Retrograd Intrarenal Cerrahi (RIRC) Kursu, 8-9 Ocak 2016, İzmir Üniversitesi “RİRC Endikasyonları ve kontrendikasyonları ” (Davetli Konuşmacı) “RİRC canlı vakalar ve makette çalışmalar” (Eğitmen, Canlı Cerrah) (Konuşmacı, Eğitmen, Cerrah)
 2. Prostat Hastalıkları Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisi Holmium Lazer ile Prostat Enüklasyonu (HOLEP) Canlı Cerrahi Kursu, 6 Şubat 2016, İzmir Üniversitesi ( Davetli Konuşmacı)
 3. Bölgesel Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu, TÜAK, TÜD, Endoüroloji Derneği işbirliği ile, 15 Temmuz 2016, İzmir, Türkiye, (Konuşmacı, Eğitmen, Canlı Cerrah)
 4. Üriner Sistem Taş Hastalıkları 2. Retrograd Intrarenal Cerrahi (RIRC) Kursu, 10-11 Şubat 2017, İzmir, Türkiye. “RİRC de bugün nerede kılavuzlar ne diyor? rirc 2 cm üzerindeki  taşlarda başarısı ve geleceği , anomalili böbreklerde rirc ” (Davetli Konuşmacı) “RİRC canlı vakalar ve makette çalışmalar” (Konuşmacı, Eğitmen, Canlı Cerrah)
 5. Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu ,10-11 Mart 2017, Isparta, Türkiye. (Davetli Konuşmacı, Eğitmen, Cerrah)
 6. Bölgesel Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu, TÜAK, TÜD, Endoüroloji Derneği işbirliği ile, 17 Mart 2017, İzmir, Türkiye (Davetli Konuşmacı, Eğitmen, Canlı Cerrah)
 7. Laparoskopik Böbrek Cerrahisi Uygulamalı Kursu, 7-8 Nisan 2017, İzmir, Türkiye. (Konuşmacı, Eğitmen)
 8. 2.Laparoskopik Böbrek Cerrahisi Uygulamalı Kursu, 22-23 Aralık 2017, İzmir, Türkiye. (Konuşmacı, Eğitmen)
 9. Bölgesel Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu, TÜAK, TÜD, Endoüroloji Derneği işbirliği ile, 9 Şubat 2018, İzmir, Türkiye (Davetli Konuşmacı, Eğitmen, Canlı Cerrah)
 10. Retrograd Intrarenal Cerrahi Kursu, 7 Nisan 2018, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (Davetli Konuşmacı, Eğitmen, Canlı Cerrah)
 11. İnternational Symposium on Reproductive Health and İnfertility in May 4-5 ,2018 Baku,Azerbaijan (Davetli Konuşmacı)
 12. Bölgesel Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu, TÜAK, TÜD, Endoüroloji Derneği işbirliği ile, 14 Eylül 2018, İzmir, Türkiye (Davetli Konuşmacı, Eğitmen, Canlı Cerrah)
 13. 8. Ulusal Üreme Sağlığı ve İnfertilite  Kongresi (TSRM 2018) 8-11 Kasım 2018 ,Antalya ''Varikosel ve Erkek İnfertilitesi ''(Davetli Knuşmacı)
 14. Retrograd Intrarenal Cerrahi Kursu, 6 Nisan 2019, İzmir, Türkiye. (Davetli Konuşmacı, Eğitmen, Canlı Cerrah)
 15. Retrograd Intrarenal Cerrahi Kursu, 22 Haziran 2019, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Türkiye. (Davetli Konuşmacı, Eğitmen)
 16. Bölgesel Retrograd İntrarenal Cerrahi Kursu, TÜAK, TÜD, Endoüroloji Derneği işbirliği ile, 20 Eylül 2019, İzmir, Türkiye (Davetli Konuşmacı, Eğitmen, Canlı Cerrah)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Akdemir S, Gurocak S, Konac E, Ure I, Onen HI, Gonul II, Sozen S, Menevse A. Different surgical techniques and L-carnitine supplementation in an experimental  varicocele model. Andrologia. 2013 Oct 10. doi: 10.1111/and.12172. [Epub ahead ofprint]
 2. Karabakan M, Akdemir S, Akdemir AO, Erkmen AE, Kayabas U. A rare case of prostatic brucellosis mimicking prostate cancer. Urol J. 2014 Nov 30;11(6):1987-8. PubMed PMID: 25433480.
 3. Association between serum folic acid level and erectile dysfunction.Karabakan M, Erkmen AE, Guzel O, Aktas BK, Bozkurt A, Akdemir S.Andrologia. 2016 Jun;48(5):532-5. doi: 10.1111/and.12474. Epub 2015 Aug 25.PMID: 26302884
 4. Karabakan Mehmet,Bozkurt Alıseydı,Hırık Erkan,Çelebı Bülent,Akdemır Serkan, Güzel Özer,Nuhoglu Barıs (2016). The Prevalence Of Premature Ejaculation İn Young Turkish Men. Andrologia, Doi: 10.1111/And.12529
 5. Karabakan M, Keskin E, Akdemir S, Bozkurt A. Effect Of Tadalafil 5mg Daily Treatment On The Ejaculatory Times, Lower Urinary Tract Symptoms And Erectile Function İn Patients With Erectile Dysfunction. Int Braz J Urol. 2016 Nov 2. Doi:10.1590/S1677-5538.IBJU.2016.0376.
 6. Karabakan M, Bozkurt A, Akdemir S, Gunay M, Keskin E. Significance of serum endothelial cell specific molecule-1 (Endocan) level in patients with erectile dysfunction: a pilot study. Int J Impot Res. 2017 Apr 20. doi:10.1038/ijir.2017.19. PubMed PMID: 28424502.
 7. Differences in Poly(ADP-ribose) Polymerase1- (PARP1-) and Proliferative Cell Nuclear Antigen (PCNA) Immunoreactivity in Patients Who Experienced Successful and Unsuccessful Microdissection Testicular Sperm Extraction Procedures.Akarsu S, Büke B, Gürgen SG, Akdemir S, Gode F, Biçer M, Tekindal MA, Isik AZ.Urol J. 2017 Aug 29;14(5):5018-5022.PMID: 28853108 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 1. Akdemir S., Gürocak O.S., Konac E., Üre İ, Önen İ, Gönül I, Sözen S., Menevse A. “The Impact of L-carnitine and Surgical Techniques on Spermatogenesis in an Experimental varicocele model”. S64, Eur Urol Suppl 2012;1,1 (4):148. Abstracts of EAU 12th Central European Meeting (CEM), 12-13 October 2012, Dresden,Germany
 2. Mehmet Karabakan,Serkan Akdemir, Alp Özgür Akdemir,Çetin Volkan Öztekin, Özer Güzel, Cevdet Serkan Gökkaya,Mesut Çetinkaya. ‘’ The Effect Of Ejeculation Frequency on Serum Prostate Specific Antigen Level’’.J Urol Suppl 191;(4S):e862. AUA Annual Meeting 2014 Abstracts, 16-21 May 2014, Orlando,USA
 3. M.Arslan,S.Akdemir,C.Guler. Continence outcomes after bladder neck sparing during laparoscopic radical prostatectomi. EAU 11th South Eastern European Meeting 6-8 November 2015. Antalya ,Turkey
 4. M.Arslan,S.Akdemir,C.Guler.Our retrograde intrarenal surgery experience: The 100 cases. EAU 11th South Eastern European Meeting 6-8 November 2015. Antalya ,Turkey

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler

 1. Serkan Akdemir, Murat Arslan. Mesane kanserinin moleküler biyolojisi ve gen mutasyonları. Mesane Kanseri Güncelleme. p.1-11. Editör:Doç Dr Altuğ Tuncel. Nobel 2015. ISBN:978-975-00112-7-6

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Serkan Akdemir, Mehmet Karabakan, Alp Özgür Akdemir. Laterally Rotated Kidney. JCAM,Published online,22/01/2013.DOİ:10.4328/JCAM.1487.
 2. Harun Türel,Mehmet Karabakan, Serkan Akdemir.Giant Ureter Stone. JCAM,Published online,30/05/2013.DOİ:10.4328/JCAM.1911.
 3. Mehmet Karabakan,Serkan Akdemir,Alp Özgür Akdemir,Sezer Kulaçoğlu,Mesut Çetinkaya. Primary Renal Carcinoid Tumor: A Case Report. JCAM, Published Online, 08/04/2014.DOI:10.4328/JCAM.2411
 4. Mehmet Karabakan,Özer Güzel,Akif Ersoy Erkmen, Remzi Salar, Aliseydi Bozkurt, Serkan Akdemir. Nörobehçet Hastalığına Bağlı Gelişen Nörojen Mesane: Olgu Sunumu. JAREM 2014;1:28-30 doi:10.5152/jarem2014.427
 5. İyimser Üre, Serkan Akdemir, Serhat Gürocak, Sinan Sözen.Açık Kolposüspansiyondan On yıl Sonra Görülen Mesane Taşı: Olgu Sunumu. Osmangazi Tıp Dergisi Mayıs 2013; 35(2) 37-40
 6. Mehmet Karabakan, Serkan Akdemir, Alp Özgür Akdemir, Özer Güzel, Aysel Çolak. Nadir Bir Olgu Sunumu: Mesanenin Plazmasitoid Ürotelyal  Karsinomu.JCAM Published Online, 17/05/2014. DOİ:10.4328/jcam.2625
 7. Mehmet Karabakan, Serkan Akdemir, Alp Özgür Akdemir, Çetin Volkan Öztekin, Özer Güzel, Cevdet Serkan Gökkaya, Mesut Çetinkaya, The effect of ejaculation frequency on serum prostate spesific antigen level, JRM-685, JAREM
 8. Mehmet Karabakan, Alp Özgür Akdemir, Çetin Volkan Öztekin, Özge Han, Serkan Akdemir. Well-Differentiated Scrotal Liposarcoma, İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 3 (1): 43-44 ISSN:2146-6696
 9. TÜREL HARUN,KARABAKAN MEHMET,AKDEMIR SERKAN (2015). GiantUreter Stone: Original Image. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 6(4), Doi:10.4328/JCAM.1911
 10. AKDEMIR SERKAN,KARABAKAN MEHMET,AKDEMIR ALP ÖZGÜR (2015). Lateral Rotated Kidney with Uretero Pelvic Junction Obstruction. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 6(2), Doi: 10.4328/JCAM.1487

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 1. Serkan Akdemir, Tevfik Sinan Sözen, Özdemir Serhat Gürocak, Cenk Acar, Ali Furkan Batur,İyimser Üre, İbrahim Bozkırlı., “Hormon Refrakter Prostat Kanserinde Docetaxel ve Prednizon Kemoterapisi”. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı; S.323, P-312. Antalya (2008).
 2. Ali Furkan Batur, Sinan Sözen, Serhat Gürocak, İyimser Üre, Lokman Irkılata, Serkan Akdemir. “Prostat Kanseri Tedavisinde Kriyoterapi:Klinik Tecrübemiz”. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, S7-7,(sayfa 240),Antalya Ekim 2012.
 3. Serkan Akdemir, Lokman Irkılata, İyimser Üre, Ali Furkan Batur,Bora Küpeli, Sinan Sözen.Küçük böbrek tümörlerinin tedavisinde açık ve laparoskopik parsiyel nefrektomi”. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, S 8-9,(sayfa 281),Antalya Ekim 2012.
 4. Serkan Akdemir, Serhat Gürocak,Ece Konaç, İyimser Üre, İlke Önen, İpek Işık Gönül, Sinan Sözen,Adnan Menevşe. ” Deneysel Varikosel Modelinde Uygulanan Cerrahi Teknik ve L-Karnitin Tedavisinin Spermatogenez Üzerine Etkisi”. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, S12-4,(sayfa 367),Antalya Ekim 2012.
 5. Mehmet Karabakan, Özer Güzel, Serkan Akdemir, Alp Özgür Akdemir,”Erektil Disfonksiyon ile Folik Asit Düzeyi Arasındaki Ilişki”. 10. Ulusal Androloji Kongresi, P08,(sayfa 135), Bodrum Haziran 2013.
 6. Mehmet Karabakan,  Akif Ersoy Erkmen,  Özer Güzel,  Binhan Kağan Aktaş, Aliseydi Bozkurt, Serkan Akdemir,  Erektil disfonksiyonlu hastalar ile sağlıklı erkekler arasında serum folik asit düzeylerinin karşılaştırılması, 11. Ulusal Androloji Kongresi, 30 Nisan – 3 Mayıs 2015 Fethiye, Muğla
 7. Mehmet Karabakan, Aliseydi Bozkurt, Erkan Hirik, Bülent Çelebi, Serkan Akdemir, Barış Nuhoğlu, Genç Türk Erkeklerinde Prematüre Ejakülasyon Prevelansı11. Ulusal Androloji Kongresi, 30 Nisan – 3 Mayıs 2015 Fethiye, Muğla
 8. Karabakan M, Akdemir S, Akdemir AO, Erkmen AE, Kayabas U, Prostat kanserini taklit eden nadir bir prostat Brusellozu olgusu, 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014 Antalya
 9. Mehmet Karabakan, Ercüment Keskin, Serkan Akdemir, Aliseydi Bozkurt, Erektil isfonksiyon Hastalarında Günde Bir Kez Tadalafil 5 mg Tedavisinin Ejakülasyon Süresine Etkisi, 3. Ürolojik Cerrahi Kongresı,2016
 10. Karabakan Mehmet, Bozkurt Alıseydı, ,Akdemır Serkan,Ercüment Keskin Erektil Disfonksiyon Hastalarında Serum Endocan Düzeyinin Önemi - Significance Of Serum Endocan Level In Patients With Erectile Dysfunction. . 3. Ürolojik Cerrahi Kongresı,2016
 11. Murat Arslan, Serkan Akdemir,BPH tedavisinde Holep Tecrübemiz: İlk 100 Vaka Poster Sunum 27. Ulusal Üroloji Kongresi 26-29 Ekim 2018 Kıbrıs
 12. Murat Arslan , Serkan Akdemir, Laparoskopik Ekstraperitoneal İnguinal Herni Onarımı. Videosunum 27. Ulusal Üroloji Kongresi 26-29 Ekim 2018 Kıbrıs
 13. Murat Arslan, Serkan Akdemir, BPH tedavisinde Holep Video sunum 27. Ulusal Üroloji Kongresi 26-29 Ekim 2018 Kıbrıs

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 1. European Association of Urology (EAU)
 2. Türk Üroloji Derneği
 3. Türk Endoüroloji Derneği
 4. Türk Tabipler Birliği
İçeriğin Devamı İçin Tıklayın