Op. Dr. Seçil Şencan

Görev Aldığı Bölümler Göz Hastalıkları
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi İzmir Tınaztepe Buca Tıp Merkezi İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi

2003 - 2009 : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce), ANKARA

2011 - 2016 : Celal Bayar Üniversitesi (Göz Hstalıkları Uzmanlık Eğitimi), MANİSA

2018 -        : Buca Tıp Merkezi, İZMİR

2018 -        : Özel Tınaztepe Hastanesi, İZMİR

Uzmanlık Tezi:

Glokom hastalarında oküler yüzey değişikliklerinin incelenmesi. Prof. Dr. Esin F. Başer.2015

Yayınlar:
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1. Idiopathic Inflammatory Neuroretinitis Simulating Optic Nerve Sheath Dural Ectasia.
Süleyman Sami Ilker,1 Göktuğ Seymenoğlu,2 Serdar Tarhan,3 Özgür Uzun,4 Seçil Şencan5 . Neuroophthalmology. 2013; 37(2): 68–72.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

1. Prematürite Retinopatisi Tarama, Takip Ve Tedavi Sonuçlarımız Seçil Şencan, Hüseyin Mayalı, Recep Göktuğ Seymenoğlu. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, 2014 (Poster Bildiri)

2. Glokom ve Oküler Hipertansiyon Hastalarında Cirrus-HD OKT ile Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre-İç Pleksiform Tabaka Kalınlık Ölçümlerinin Uyumu ve Optik Disk Parametreleriyle İlişkileri Çağdaş Cansız, Esin Fatma Başer, Seçil Şencan, Hüseyin Mayalı. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, 2014 (Poster Bildiri)

3. Silikon Hidrojel Kontakt Lens Üzerinden Tonopen Avıa ile Göz İçi Basıncının Değerlendirilmesi Alper Gökbel, Hüseyin Mayalı, Ece Tiryaki, Seçil Şencan, Esin Fatma Başer.Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, 2014 (Poster Bildiri)

4. Farklı kullanıcıların optik koherans tomografi ile santral korneal kalınlık ölçümü Mehmet Fatih Ballı, Hüseyin Mayalı, Seçil Şencan, Emin Kurt. Türk Oftalmoloji Derneği 48. Ulusal Kongresi, 2014 (Poster Bildiri)

5. Ex-PRESS® Mini Glokom İmplant Cerrahisi Sonuçlarımız Seçil Şencan, Özcan Rasim Kayıkçıoğlu. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi, 2015 (Poster Bildiri)

5. Pseudoeksfoliasyon Sendromunda Gözyaşı Fonksiyonları ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Ön Çalışma Esin Başer, Hüseyin Mayalı, Ece Tiryaki, Seçil Şencan. Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi, 2015 (Poster Bildiri)

6. Glokom Hastalarında Oküler Yüzey Değişikliklerinin İncelenmesi

Seçil Şencan, Esin Fatma Başer, Recep Göktuğ Seymenoğlu, Hüseyin Mayalı, Ece Tiryaki Şahin. Türk Oftalmoloji Derneği 50. Ulusal Kongresi, 2016 (Poster Bildiri)

Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları:

Katarakt ve ön segment cerrahisi

Okuloplastik cerrahi

Korneal hastalıklar tanı ve tedavisi

Tıbbi retina, Kontakt lens

Türk Oftalmoloji Derneği

İçeriğin Devamı İçin Tıklayın