Doç. Dr. Oya Dönmez

Görev Aldığı Bölümler Göz Hastalıkları
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi

2001-2004 Mersin Fen Lisesi 

2004-2010 Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi   (Lisans)

2004-2010  Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi  (Yüksek Lisans)

2011-2015 Göz Hastalıkları Dokuz Eylül Üniversitesi  (Uzmanlık)

2020-             Op. Dr Özel Tınaztepe Galen Hastanesi 

2018-2020     Op. Dr Bayındır Kavaklıdere Hastanesi 

2015-2018     Op. Dr TC Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Eylül-Ekim 2016   Euretina Observership St Thomas Hospital, London 

Eylül-Ekim 2014   Klinik Gözlemci Massachusetts Eye Research and Surgery Institution, Boston

Eylül-Ekim 2013   Visiting Vitreoretinal Fellowship St Louis University Eye Institute, St Louis

Yurtdışı Deneyimler:

 • Eylül- Ekim 2016, Euretina Observership bursu, St Thomas Hospital, Londra, İngiltere, Retina- Uvea Departmanı, Klinik Gözlemci

 • Eylül-Ekim 2014,  Massachusetts Eye Research and Surgery Institution, Boston, USA, Prof C.Stephen Foster yanında, Uvea Departmanı, Klinik Gözlemci

 • Eylül- Ekim 2013, St Louis University Eye Institute, St Louis, USA, Prof Levent Akduman yanında, Vitreoretinal Cerrahi Departmanı, Klinik Gözlemci

 • Haziran- Temmuz 2008, Athens University, Yunanistan, Genel Cerrahi Departmanı, Staj

 • Temmuz- Ağustos 2009, Semmelweis University, Budapeşte,  Genel Cerrahi Departmanı, Staj

Sertifikalar:

 • YDS: 86.25 (2019)

 • YÖKDİL:93.75 (2019)

 • European Board of Ophthalmology Certification (5 May 2016)

 • International Council of Ophthalmology (ICO) “Basic Science Assessment in Ophtalmology” Certification (15 Apr 2016)

 • Tıbbi İstatistik Kursu, İstatistik Çözümleri Şirketi, Ankara (2015)

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu (2012)

 • Neonatal Resusitasyon Kursu (2011)

 

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

6.2. Doktora Tezleri/ Tıpta Uzmanlık Tezi ve Danışmanlar

Tavşanlarda Deneysel Olarak Endotoksin ile Oluşturulmuş Üveit Modelinde İntravitreal ve Sistemik İnfliksimab Tedavisinin Karşılaştırılması /  Doç. Dr. Aylin YAMAN

7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

Donmez O, Asena BS, Kaskaloglu M, Akova YA. Patients Satisfaction and Clinical Outcomes of Binocular Implantation of a New Trifocal Intraocular Lens. Int Ophthalmology doi: 10.1007/s10792-020-010390-9 [Epub ahead of print]

Donmez O, Akova YA. Pediatric Ocular Acne Rosacea: Clinical Features and Long Term Follow-Up of Sixteen Cases. Ocul Immunol Inflamm. 2019 Oct 24:1-9. doi: 10.1080/09273948.2019.1668951. [Epub ahead of print]

Yesilirmak N, Akova YA, Donmez O.Comparison of Mix-and-Match Implanted Bifocal IOLs and Bilateral Implanted Trifocal IOLs After Femtosecond Laser-Assisted Cataract Surgery. J Refract Surg. 2019 Sep 1;35(9):559-564

Donmez O, Yaman A, Ozturk T, Aktas S, Sultan Altun Z, Yılmaz O. The efficacy of systemic and intravitreal infliximab treatments in an endotoxin-induced uveitis model. Cutan Ocul Toxicol. 2019 Dec;38(4):360-369

Dogan T, Mucahit Yetim, Kalcık M , Kocamıis İK, Donmez O, Bekar L. The Relationship between the Retinal Nerve Fiber Layer Thickness and the Presence of Fragmented QRS Complexes in Patients with Hypertension. J Clin Exp Invest 2019;10(1):em00719

Donmez O, Saatci AO. Intravitreal Pharmacotherapy in the Treatment of Retinitis Pigmentosa Related Cystoid Macular Edema. European Ophthalmic Review. 2017;11(1):55–8 

Donmez O, Kocaoglu G, Yaman A, Bajin MS, Saatci AO. Macular Evaluation with Spectral Domain Type Optic Coherence Tomography in Eyes with Acute Nonarteritic Ischemic Optic Neuropathy at the Presentation Visit. Open Ophthalmol J. 2017;11:17-23 

Donmez O, Kilinc H, Ozbek Z, Saatci AO. Bilateral Choroidal Detachment Induced by Unilateral Application of a Fixed Combination of Topical Timolol Maleate and Brinzolamide. Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol. 2016;5:121-124

Parlak M, Donmez O, Reichel M, Saatci AO. Inverted Pseudohypopyon in Degenerative Myopia. Der Ophthalmologe 2014;111:267-269

Donmez O, Parlak M, Yaman A, Saatci AO. Splitting of a Dexamethasone Implant (Ozurdex) following the Injection. Case Rep Ophthalmol Med 2013; 2013: 267-269

7.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Donmez O, Akova YA. Patient satisfaction and clinical outcomes of a new trifocal toric IOL. E-poster Discussion, American Academy Ophtalmology, San Fransisco, USA,12-15 Oct 2019. 

Donmez O, Akova YA, Akman A. Evaluation of angle kappa in patient satisfaction after implantation of a new trifocal intraocular lens. Free Paper Presentation, Paris, France, 14-18 September 2019. 

Donmez O, Akova YA. Evaluation of meibography findings and ocular surface parameters in patients with posterior blepharitis. Poster Presentation, Paris, France, 14-18 September 2019.

Akova YA,  Donmez O. Acanthamoeba and fungal keratitis in a man with a history of therapeutic contact lens wear. Poster Presentation, Paris, France, 14-18 September 2019.

Donmez O, Aslan Ö, Cakar Ozdal P, Oray M, Tugal-Tutkun İ, Akova YA. Ocular findings and long term outcomes of the patients with cytomegalovirus anterior uveitis. Free Paper Presentation, SOE 2019,Nice, France, 13-16 June 2019.

Akova YA, Asena BS, Donmez O, Kaskaloglu M. Clinical outcomes of binocular implantation of a new diffractive trifocal intraocular lens. Free Paper Presentation, ASCRS 2019, San Diego,California, 3-5 May 2019.

Dönmez O, Akova YA. Pediatric Acne Rosacea: Clinical Manifestations and Long Term Outcomes. 1st International Hipoccrates Congress, Ankara,1-3 March  2019.

Donmez O, Asena BS, Akova YA, Kaskaloglu M. Clinical outcomes of binocular implantation of a new diffractive trifocal intraocular lens. Poster, 23th Winter Congress of ESCRS 2019, Athens, 15-17 Feb 2019.

Akova YA,  Donmez O, Muftuoglu İK. Femtosecond laser-assisted cataract surgery after penetrating keratoplasty. Poster ,36th Congress of  ESCRS 2018, Vienna, Australia, 22-26 September 2018.

Donmez O, Akova YA. Pediatric ocular acne rosacea. Poster. 36th Congress of ESCRS 2018, Vienna, Australia, 22-26 September 2018.

Saatci AO, Ayhan Z, Donmez O, Oner FH. Clinical features of valsalva retinopathy. Poster Presentation. World Ophthalmology Congress 2018, Barcelona, Spain, 16-20 June 2018.

Donmez O, Dogan D, Ipek SC, Arikan G, Gunenc U. Evaluation of choroidal thickness in patients with pseudoexfoliation syndrome. Best Poster Presentation– Best of Poster Award, SOE 2017, 9-13 June 2017.

Donmez O, Ozturk T, Yaman A, Saatci AO, Altun Z, Yılmaz O, Aktas S. The efficacy of systemic and intravitreal infliximab treatments in an endotoxin-uveitis model. Poster Presentation AAO 2016, Chicago, USA, 15-18 October 2016.

Saatci AO, Donmez O, Kocaoglu G, Yaman A, Bajin MS. Macular evaluation with spectral domain type optic coherence tomography in eyes with acute nonarteritic ischemic optic neuropathy at the presentation visit. Poster Presentation, 16th Euretina Congress, Copenhagen, Denmark, 8-11 September 2016.

Kaya M, Donmez O, Kocak N, Ozturk T, Kaynak S. Spontaneous resolution of an idiopathic macular hole. Poster Presentation, 15th Euretina Congress, Nice, France, 17-20 September 2015.

Kocak N, Kaya M, Birlik M, Ozturk T, Donmez O, Ayhan Z, Kaynak S. Ocular findings in patients with systemic sclerosis. Poster Presentation, XXXIII Congress of the ESCRS, Barcelona, Spain, 5-9 September 2015.

Arikan G, Donmez O, Aslankara H, Ozturk T, Gunenc U.The effect of water drinking test on central corneal thickness and corneal biomechanical properties. Poster Presentation, XXXI Congress of ESCRS, Amsterdam, The Netherlands, 5-9 October 2013.

Donmez O, Kocak N, Ozturk T, Er D, Unlu B, Oner H, Kaynak S. Long-term results of intravitreal ranibizumab monotherapy in patients with age related macular degeneration. Poster Presentation, Congress of SOE 2013, Copenhagen, Denmark, 8-11 June 2013.

Kocak N, Cam D, Donmez O, Kaynak S. Spontaneous resolution of central serous chorioretinopathy in short follow-up period. Poster Presentation, 12th Euretina Congress,Milan, Italy, 6-9 September 2012.

7.3. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

7.4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler 

Akova YA, Dönmez O. Allerjik Konjonktivitlerde Tedavi. Actual Medicine 2019; 27(2):6-11

Dönmez O, Akova YA. Enfeksiyöz Üveitlere Genel Bakış ve Klinik Bulgular. Güncel Retina Dergisi 2019;(3)4:223-229

Dönmez O, Akova YA. Nonenfeksiyöz Skleritlerde Güncel Tanı ve Tedavi. Tuğal Tutkun İ, editör. Üveit Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.23-31 

Kaya M, Dönmez O, Ayhan Z, Öztürk T, Kaynak S, Koçak N. Transskleral Fiksasyonlu Göz İçi Lenslerinde Komplikasyonların Önlenmesinde Modifiye Sütür Yönteminin Güvenilirliği.

Glokom Katarakt Dergisi 2019;14:72-77

Dönmez O, Arıkan G, Kaya M, Günenç Ü.  Bilateral Akut İris Transillüminasyonu: Olgu Sunumu. Glokom Katarakt Dergisi 2018;13:196-200

Dönmez O, Arıkan G, Öner FH. Myotonik Distrofide Kelebek Desenli Maküler Distrofi : Olgu Sunumu. Retina Vitreus Dergisi 2017;26:267-270

Dönmez O, Dogan D, Ipek SC, Arıkan G, Günenç Ü. Psödoeksfoliasyonlu Hastalarda Koroid Kalınlığının Değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2018;27(1):39-44 

Çağlar Ç, Güney G, Dönmez O, Baş Y, Durmuş M. Göz Kapağı Tümörlerinde Histopatoloji Sonuçları. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2017;26:25-31

Kaya M, Dönmez O, Arıkan G, Öztürk T, Günenç Ü. Glokom Şüphesi Olan Hastalarda Su İçme Testinin Kornea Biyomekanik Özellikleri Ve Santral Kornea Kalınlığı Üzerine Etkisi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 2016;25(4):225-30

Kaya M, Dönmez O, Koçak N, Öztürk T, Durmaz C, Kaynak S. İdiopatik Tam Kat Maküla Deliklerinde Kendiliğinden Kapanma. Retina Vitreus Dergisi 2016;24:78-82

Günenç Ü, Dönmez O. Glokomu Taklit Eden Klinik Tablolar. Glokom Katarakt Dergisi Özel Sayı 2016;11:47-51

Ayhan Z, Dönmez O, Öner FH, Saatci AO. Valsalva Retinopatide Klinik Görünüm. Retina Vitreus Dergisi 2015;23:145-148

Dönmez O, Parlak M, Yaman A, Durak İ, Saatci AO. Ön Segment Cerrahisi Sonrası Ameliyat Mikroskop Işığına Bağlı Görülen Fototoksik Retinopati. Retina Vitreus Dergisi 2014;22:312-316 

Dönmez O, Kocaoğlu G, Yaman A, Bajin MS, Saatci AO. Unilateral Akut Non-Arteritik İskemik Optik Nöropatide İntravitreal Aflibersept Tedavisi. Retina Vitreus Dergisi 2014;22:221-225

Öztürk T, Çatal E, Dönmez O, Kaya M, Koçak N, Kaynak S. Retina Polikliniğine Başvuran Hastalarda Yaşam Kalitesinin VFQ-39 Anketi İle Değerlendirilmesi. Retina Vitreus Dergisi 2014;22:199-203 

Dönmez O, Parlak M, Özbek Z, Saatci AO. HIV Pozitif  Bir Olguda Bilateral Sitomegalovirüs Retiniti. Retina Vitreus Dergisi 2013;21:303-306

Parlak M, Dönmez O, Arıkan G, Günenç Ü. Primer Açık Açılı Glokomda Perifoveal Ganglion Hücre Kompleks Kalınlığının Spektral Domain Optik Koherans Tomografi İle Değerlendirilmesi. Glokom Katarakt Dergisi 2013;8:153-158

Dönmez O, Parlak M, Yaman A, Men S, Saatci AO. Akut Retinal Nekrozlu Olgularımızın Klinik Seyri Ve Tedavi Sonuçları. Retina Vitreus Dergisi 2013;21:93-98 

Parlak M, Dönmez O, Özbek Z, Yaman A, Öner FH, Saatci AO. Vogt-Koyanagi-Harada Sendromu: Retrospektif Olgu Serisi. Retina Vitreus Dergisi 2012;20:193-198

7.5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler 

Akova YA, Dönmez O. Standart fakoemülsifikasyon cerrahisi ve femtosaniye lazer yardımlı katarakt cerrahisi ile torik göziçi lens implantasyonu yapılan olguların klinik sonuçlarının karşılaştırılması. Sözlü Sunum, TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2019.

Dönmez O, Akova YA. Femtosaniye lazer katarakt cerrahisi ve trifokal torik göziçi lens  implantasyonu yapılan hastalarda görsel, refraktif sonuçlar ve yaşam kalitesi. Sözlü Sunum, TOD 53. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2019.

Dönmez O, Akova YA. Posterior blefarit olgularında meibografi bulguları ve oküler yüzey parametreleri. Sözlü Sunum, TOD 42. Bahar Sempozyumu, İstanbul,10-12 Mayıs 2019.

Dönmez O, Akova YA. Pediatrik akne rozasea tanılı olgularda klinik bulgular ve uzun dönem takip sonuçları. Sözlü Sunum, 16. TOD Mart Sempozyumu, Erzurum,15-17 Mart 2019.

Dönmez O, Akova YA, Yeşilırmak N. Trifokal göziçi lens yerleştirilen olgularda görsel sonuçlar. Sözlü Sunum, TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 13-18 Kasım 2018 

Dönmez O, Akova YA. Penetran keratoplasti sonrası femtosaniye yardımlı katarakt cerrahisi, arkut keratotomi ve torik göziçi lens yerleştirilmesi yapılan olgularda refraktif ve görsel sonuçlar. Poster, TOD 52. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 13-18 Kasım 2018, Antalya, 13-18 Kasım 2018.

Dönmez O, Yaman A, Öztürk T, Aktaş S, Altun ZS, Yılmaz O. Tavşanlarda deneysel olarak endotoksin ile oluşturulmuş üveit modelinde intravitreal ve sistemik infliksimab tedavisinin karşılaştırılması. Sözlü Sunum, TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,Antalya, 9-13 Kasım 2016.

Kaya M, Dönmez O, Öztürk T, Ayhan Z, Koçak N, Kaynak S. Transskleral fiksasyonlu göz içi lenslerinde komplikasyonların önlenmesinde modifiye sütür yöntemlerinin güvenilirliği. Sözlü Sunum, TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,Antalya, 9-13 Kasım 2016.

Dönmez O, Dogan D, Ipek SC, Arikan G, Günenç Ü. Psödoeksfoliasyonlu hastalarda koroid kalınlığının değerlendirilmesi. Poster, TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,Antalya, 9-13 Kasım 2016.

 

Kocamış Sİ, Dönmez O, Çağlar Ç, Durmuş M. Yanlışlıkla Glokom Teşhisi Konarak İlaç Tedavisi Başlanan Hastaların Özelliklerinin İncelenmesi. Poster, TOD 50. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,Antalya, 9-13 Kasım 2016.

 

Dönmez O, Kaya M, Çatal E, Koçak N, Öztürk T, Ayhan Z, Karahan E, Kaynak S. Retinal ven tıkanıklığı tedavisinde maliyet-etkinlik değerlendirilmesi. Sözlü Sunum, TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, İstanbul, 4-8 Kasım 2015.

 

Kaynak S, Dönmez O, Kaya M, Öztürk T, Ayhan Z, Koçak N. Retinal ven tıkanıklığı hastalarında yapılan laser uygulanması ve epiretinal membran gelişimi arasındaki ilişki ve intravitreal tedaviye alınan yanıta etkisi. Poster, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 5-9 Kasım 2014. 

Çetin Dora G, Dönmez O, Kaya M, Öztürk T, Ayhan Z, Koçak N. Retinal ven tıkanıklığı hastalarında epiretinal membran sıklığı ve intravitreal tedavi protokolüne alınan yanıta etkisi. Poster, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 5-9 Kasım 2014.

Dönmez O. ETK-TEMP İnteraktif Toplantı: Türk oftalmoloji uzmanlık eğitiminde son durum; devlet üniversitelerinde. Davetli Konuşmacı, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 5-9 Kasım 2014.

Dönmez O, Öztürk T, Koçak N, Kaya M, Karahan E, Aydın R, Kaynak S. Ozurdex uygulanan dirençli maküla ödemi olgularında intraretinal hiperreflektif nokta değişimleri. Sözlü Sunum, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 5-9 Kasım 2014.

Kaya M, Birlik M, Öztürk T, Dönmez O, Sarı İ, Çetin P, Ayhan Z, Koçak N, Kaynak S. Sistemik skleroz hastalarında göz tutulumunun değerlendirilmesi. Sözlü Sunum, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 5-9 Kasım 2014. 

Dönmez O, Kaya M, Özbek Z. Konjonktival intraepitelyal neoplazide topikal interferon alfa tedavisi. Poster, TOD 48. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 5-9 Kasım 2014.

Dönmez O. İmplantasyon sırasında IOL haptik kopması ve yarattığı sorunlar.Sözel Sunum (Video Sunumu), 11. TOD Mart Sempozyumu, Adana, 14-16 Mart 2014.

Çatal E, Öztürk T, Dönmez O, Kaya M, Koçak N, Kaynak S. Retina polikliniğine başvuran hastalarda yaşam kalitesinin VFQ-39 testi ile değerlendirilmesi. Sözlü Sunum, TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 6- 10 Kasım 2013.

Dönmez O, Kaya M, Öztürk T, Koçak N, Kaynak S. Böbrek nakli olgusunda eş zamanlı silioretinal arter tıkanıklığı ve santral retinal ven stazı. Poster, TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 6- 10 Kasım 2013.

Dönmez O, Öztürk T, Doruk HC, Kaya M, Koçak N, Kaynak S. Hemisferik retinal arter oklüzyonunda ön kamara ponksiyonu sonucu hızlı klinik düzelme. Poster, TOD 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 6- 10 Kasım 2013.

Çam D, Dönmez O, Koçak N, Kaynak S. Santral seröz retinopatide spontan düzelme. Poster, TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya,17- 21 Ekim 2012.

Aslankara H, Arıkan G, Dönmez O, Günenç Ü. Su içme testinin merkezi kornea kalınlığı ve kornea biyomekanik özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi. Poster, TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya,17- 21 Ekim 2012.

Parlak M, Arıkan G, Dönmez O, Günenç Ü. Primer açık açılı glokomlu olgularda spektral domain optik koherans tomografi ile perifoveal ganglion hücre kompleks kalınlığının ölçümü. Sözlü Sunum, TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 17- 21 Ekim 2012.

Dönmez O, Er D, Yaman A, Bajin MS. Karotikokavernöz Fistül Hastalarında Tedavi Sonuçlarımız. Sözlü Sunum, TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya,17- 21 Ekim 2012.

Dönmez O, Er D, Yaman A, Saatci AO, Bajin MS. Optik sinir kılıf fenestrasyonu ile cerrahi olarak tedavi edilen psödötümör serebri tanılı bir olguda komplikasyonlar. Poster, TOD 46. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya,17- 21 Ekim 2012.

 

8. Projeler

Tavşanlarda Deneysel Olarak Endotoksin ile Oluşturulmuş Üveit Modelinde İntravitreal ve Sistemik           İnfliksimab Tedavisinin Karşılaştırılması (Dokuz Eylül Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi)

9.Kitap Bölümleri

Yaşlılıkta İnfeksiyonlar, 2. Baskı, Oküler İnfeksiyonlar, Bölüm Yazarlığı

Lange Genel Oftalmoloji,19. Baskı Çeviri Editörlüğü ve Sistemik Hastalıklar ve Göz Bölüm Yazarlığı

11. Ödüller 

SOE En İyi Poster Ödülü (2017)

EURETINA Observership Grant-Burs(2016)

12. Hobiler

1994-2009 Milli Eğitim Bakanlığı Bale Diploması, Özel Okyanus ve Gülüm Pekcan Profosyonel Dans Okulu /Ankara, TÜRKİYE

2007-2009 Hacettepe Üniversitesi Mantar Grubu

2015   – Euretina

2012   – European Society of Cataract and Refractive Surgeons

2011   – Türk Oftalmoloji Derneği

2011   – Türk Tabipler Birliği

İçeriğin Devamı İçin Tıklayın