Prof. Dr. Mustafa Yılmaz

Görev Aldığı Bölümler Genel Cerrahi
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi

1974    : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yüksek Lisans, İzmir

1978    : Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Doktora, İzmir

1985    : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yardımcı Doçentlik, İzmir

1987    : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doçentlik, İzmir

1993    : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Profesörlük, İzmir

2011-2017 : Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanlığı

2012-2017 : Cerrahi Tıp Bilimler Bölüm Başkanlığı

1993          : Meme Cerrahi Derneği Ege,

1993          : Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyon Üyeliği.,

1985          : Ulusal Cerrahi Derneği,

Uzmanlık Alanları:

 • Genel Cerrahi İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Sinan Ersin, Pars Tunçyürek, Mustafa Esassolak, Murat Alkanat, Çağrı Büke, Mustafa Yılmaz, Azmi Telefoncu, Timur Köse. The prophylactic and therapeutic effects of glutamine and arginine enriched diets on radiation induced enteritis in rats. Journal of Surgical Research 2000, 89(2):121-125.
 • İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (35 adet)- Sinan Ersin, Eray Kara, Servet Yetgin, Erhan Akgün, Şükrü Kasap, Mustafa Yılmaz. İleri yaş ve cerrahi. Cerrahi Tıp Arşivi 1999, 4:75-78.
 • Mustafa Yılmaz, Sinan Ersin, Murat Kapkaç, Erhan Akgün, Eray Kara, Özdemir Yararbaş. Zenker divertikülü ve cerrahi tedavisi. Gastroenterohepatoloji 1996, 7 (3-4):160-162.
 • Ahmet Çoker, Murat Kılıç, Mustafa Korkut, Sinan Ersin, Cahit Yılmaz, Gül Yüce, Mustafa Yılmaz. Safra kesesinin benign tümörleri. Gastroenterohepatoloji 1995, 6 (4):280-282.
 • 1995, Çoker A, Yılmaz M, Pekdemir M, Yılmaz R, Çevikel H, Elmas N. Bir malign fibrohistiyositoma olgusu. Ege Tıp Dergisi 34(1-2):149-150.
 • Yıldıray Yüzer, Sinan Ersin, Mahir Akyıldız, Mustafa Korkut, Eray Kara, Mustafa Yılmaz . Enkarsere kasık fıtıklarının neden olduğu mortalite. Ege Tıp Dergisi 1994, 33 (1-2):115-117.
 • 1994, Yüzer Y, Öncel T, Aldemir S, Buket S, Yılmaz M. Vena kaca superior sendromuna neden olan bir intratorasik guatr olgusu. Ege Tıp Dergisi 33(1-2):153-154.
 • 1994, Yılmaz M, Kadiroğlu G, Orug T, Veral A. Hibernoma, nadir bir tümör. Ege Tıp Dergisi 33(3-4):289-290.
 • 1991, Yılmaz M, Çoker A, Özdedeli E, Yılmaz R. Travmatik Dış Safra Yolu Yaralanmalarında Stent Uygulaması. Ulusal Cer. Der. 7(1): 64-65.
 • Yılmaz M. Çoker A- Tokbaş A: Akut Apandisitlerde Ornidazol Kullanımı. Ankem Der. 5(1):54-56,1991.
 • 1991, Sungurtekin U, Çoker A, Yılmaz M, Kapkaç M: Erişkinde Akut Mezenterik İskeni Tanısı Alan Bir Bağırsak Malrotasyon Olgusu. Ege Üni. Tıp. Fak. Der. 31(1): 121-122, 1992.
 • Yımaz M, Tuğcu M, Çoruh G, Tavusbay C. Boyunda Schwannoma. Ege Üni. Tıp Fak. Der. 29(6), 1989.
 • Atabay G, Yeğinboy S, Başcı A, Yılmaz M. İntermittan Periton Diyalizi. Ege Üni. Tıp Fak. Der. 28(2), 705-711, 1989.
 • Yılmaz, M. Tüğcu, M. İntraabdomihal Enfeksiyanlu Olgularda Sulbaktam/ampisillin Kullanımı ve Klinik Sonuçları. Ulusal Cer. Der. 5(1) 63-64,1989.
 • Çanakkalelioğlu, M. Sakarya A, Özdedeli E, Yılmaz Mr, Yılmaz M. Gastrojejunokolik Fistül. Ege Üni. Tıp Fak. Der. 28(2):777-784 1989
 • Özdedeli E, Yılmaz R, Yılmaz M, Özbal O, Sayar R, Elyas H. Palpabl Kitle Olmayan Spontan Meme Bşı Akıntılarında Sitolojik ve Histopatolojik İncelemenin Yeri. Ege Üni. Tıp Fak. Der. 27(3), 979-982, 1988.
 • Yılmaz M, Özdedeli E, Atabay G, Çoker A. Feokromositoma. Ege Üni. Tıp Fak. Der. 27(1), 309-313,1988.
 • Osmanoğlu H, Yılmaz M, Tuğcu M, Gürkan A. Procıdentıa Recti'de Tiersh ve Ivalon Greft Tekniklerinin Uygulandığı Hastalarda Sonuçlar. Ege Üni. Tıp Fak. Der. 26(4), 1425-1429, 1987.
 • Yılmaz M.R, Yıldırım M, Özbal O, Özdedeli E, Yılmaz M. Koledok Kistleri. Ege Üni. Tıp Fak. Der. 26(3), 1305-1312, 1987.
 • Eldem A, Tuğcu M, Yılmaz M, Özdedeli E. Spontan Dalak Rüptürü. Ege Üni. Tıp Fak. Der. 26(3), 1279-1283, 1987.
 • Özdedeli E, Dağ H, Yılmaz M.R, Özbal O, Yılmaz M. Cerrahiye Metabolik Yanıtta Naftıdrofuryl'in Etkisi. Ege Üni Tıp Fak Der. 25(4). 1509-1523, 1986.
 • Kostakoğlu N, Menteş A, Yılmaz M, Başargan A. Akut Eroziv Gastrit "47 olgunun gözden geçirilmesi" . Ulusal cer. Der. 1(2):29-34, 1985.
 • Yılmaz M, Topuzlu C, Menteş A, Bahar H. Ameliyat İnsizyonlarında İrrigasyonun Yara Enfeksiyonu üzerindeki etkileri. Ulusal Cer Der. 1(3) 51-55, 1985.
 • Yılmaz M.R, Özbal O, Yılmaz C, Yılmaz M, Özdedeli, Akgün S. Kör poş Sendromu. Ege Üni Tıp Fak. Der. 24(4), 1331-1337, 1985.
 • 1985, Yılmaz M.R, Çoruh G, Özbal O, Yılmaz C, Günel Ö, Özdedeli E, Yılmaz M, Akgün S. Omentum Majusun primer mlign Tümörü. Ege Üni. Tıp Fak. Der. 24(3) , 977-984.
 • Yıldırım M, Menteş A, Çanakkalelioğlu L, Osmanoğlu H, Yılmaz M. Multipl Primer Kolon Kanseri. Ege Üni. Tıp Fak.Der. 23(2) 639-642, 1984.
 • Yüce G, Tunakan M, Yetkin E, Yılmaz M, Avşar E. Bir Biliyer Kistadenom Vakası. Ege Üni. Tıp Faf. Der. 23(2) 715-721 1984.
 • Yıldırım M, Menteş A, Çanakkalelioğlu L, Güler A, Osmanoğlu H, Yılmaz M. Kolelitiazis İle Kolon Kanseri Arasındaki İlişki Üzerine. Ege Üni Tıp Fak. Der. 23(3) 1063-1066 , 1984
 • Yıldırım M, Yılmaz M, Özbal O, Menteş A, Hisrovşahi(Eldem) A, Tuğcu M, Duodenum Karsinoid Tümörleri. Ege Üni. Tıp Fak. Der. 23(4) 1497-1501, 1984
 • Yılmaz M, Yıldırm M, Özbal O, Menteş A, Çanakkalelioğlu L. Anastomoz Ülser Perforasyonu. Ege Üni. Tıp Fak. Der. 23(4) 1509-1514. 1984
 • Yılmaz M, Menteş A, Yıldırım M, Özbal O, Bir Vaka dolayısı ile Ameliyatlı Midede Kanser Gelişimi . İzmir Devlet Has. Mec. XXll(1): 212-214, 1984.
 • 1984, Yüce G, Menteş A, Tülü S, Yılmaz M. Karaciğerde Bir Fokal Hiperplazi Vakası. Ege Üni Tıp Fak. Der. 23(4) 1547-1552.
 • Durmaz i, Yılmaz M, Güler A, Tunçyürek M, Dağ H. Zuckerkandl Organınıı Feokromasitoması. İzmir Devlet Hast. Mec. XXl(3): 494, 1983
 • Durmaz İ, Yılmaz M, Güler A, Önder R, Dağ H. Diyafragma Evantrasyonu ve Pulmoner Hipoplazi Ege Üni. Tıp Fak. Mec. 22(3): 835-839, 1983
 • 1982, Yılmaz M, Topzlu C, Solak İ, Yüce G. Bir Tiroid Tüberkülozu Vakası. İzmir Devlet Hast. Mecmuası XX, 2. 267
 • Durmaz İ, Yılmaz M,Aysan T, Solak İ, Önal M.A, Bir Aspergilloma Olgusu Nedeniyle İzmir Delet Has. Mec. XX(3) 430-433 ,1982

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri

 • Sinan Ersin, Murat Zeytunlu, Yaman Tokat, Mustafa Yılmaz, Özdemir Yararbaş. Surgical complications during laparoscopic cholecystectomy. 6th World Congress of Endoscopic Surgery 1998 – Roma.
 • Sinan Ersin, Murat Zeytunlu, Adam Uslu, Murat Kılıç, Fehmi Akçiçek, Mustafa Yılmaz, Yaman Tokat. Laparoscopic management of peritoneal dialysis catheters. 6th World Congress of Endoscopic Surgery 1998 – Roma.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri

 • Mustafa Yılmaz, Sinan Ersin, Servet Yetgin, Şükrü Kasap, Rasih Yılmaz. İleri yaş ve cerrahi. Ulusal Cerrahi Kongresi 1998 – İzmir
 • Sinan Ersin, Mustafa Yılmaz, Eray Kara, Erhan Akgün, Özdemir Yararbaş. Zenker divertikülü ve cerrahi tedavisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 1996 – Antalya.
 • Ali Koyuncu, Yaman Tokat, Hasan Kaplan, Mustafa Yılmaz, Sinan Ersin, Özdemir Yararbaş. Videolaparoskopik kolesistektomiye toplumsal ve maliyet yönünden yaklaşım. II. Ulusal Endoskopik - Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1995 – İstanbul.
 • Yılmaz M, Çoker A, Erhan Y, Ersins: Akut Kolesistitti Erken Cerrahi Tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi'92, 14-18 Mayıs 1992 İstanbul.
 • Mustafa Yılmaz, Ahmet Çoker, Yamaç Erhan, Sinan Ersin. Akut kolesistitte erken cerrahi tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi 1992 – İstanbul
 • Sakarya A, Özdedeli E, Yılmaz M, Çükmez, A. Bride Bağlı Olarak Gelişen Mekanik Barsak Obstrüksiyonları. Ulusal Cer. Kongresi'90 27-30 Mayıs, 1990 İstanbul.
 • Çökmez A, Yılmaz M, Sakarya A, Kapkaç M: Torakoabdominal Yaralanmalar. Ulusal Cerrahi Kongresi'90, 27-30 Mayıs 1990.
 • Kaplan H, Yılmaz M, Tuğcu M, Yararbaş Ö. Outcomes of Reconstructive İnterventions Upon Extrahepatik Biliarry Tract in Benign Biliary Strictures. Mediterennean Surjical Meeting,' 87, 13-17 June, İstanbul, 1987.
 • Özdedeli E, Özbal O, Yılmaz M.R, Yılmaz M. Throcoabdominal İnjuries. Mediterennean Surjical Meeting '87, 13-17 June ,1987 İstanbul, 18-20 June Antalya.
 • Osmanoğlu H, Yılmaz M, Gürkan A, Tunçyürek M. Rektum Kanserlerinde Abdominoperineal Rezeksiyon Ameliyatının Sonuçları. ll. Ulusal Proktoloji Kongresi. 15-18 Eylül, 1986 ,Datça.
 • 1986, Osmanoğlu H, Yılmaz M, Güler A, Gürkan A. Procidentia Recti'de Tiersch ve Ivalon Greft Tekniklerinin Uygulandığı hastalarda sonuçların Karşılaştırılması. ll. Ulusal Proktoloji Kongresi. 15-18 Eylül l986 Datça.
 • Osmanoğlu H, Yılmaz M, Karan A, Gürer Y. Kolon tümörü Ameliyatlarının Erken ve Geç Sonuçları. ll. Ulusal Proktoloji Kongresi. 15-18 Eylül, 1986, Datça.
 • Osmanoğlu H, Özdedeli E, Yılmaz M, Yıldırım M. Kliniğimizde kolitis ülserozalı olguların cerrahi tedavi yöntemleri. Ulusal cerrahi kongresi, bildiriler özet kitabı, 2073, İstanbul, 1984.

Kitapları

• Yılmaz M., Coker A., Malign Hastalıklarda Palyasyon , 160 Sayfa, İzmir.1993.

• Yılmaz Mustafa, Özbal O, MEME KANSERİ 122 Sayfa İzmir, 1988.

• Menteş A, Yılmaz M, Akut karın Ağrısının tanısı 211 Sayfa, İzmir - 1985.

• Yılmaz M, Menteş A, Postvagotomi ve Postgastrektomi sendromları 202 sayfa ,İzmir,1984.

 • Ege Meme Cerrahi Derneği
 • Ulusal Cerrahi Derneği.
İçeriğin Devamı İçin Tıklayın