Prof. Dr. Mehmet Yaşar Özkul

Görev Aldığı Bölümler Nöroloji
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Buca Tıp Merkezi

1982 - 1988 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

1990 - 1995 Cumhuriyet Üniversitesi Nöroloji Uzmanlığı

1995 - 2012 Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliği

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 01.03.1995           

Doçentlik Tarihi               : 18.04.2003                          

Profesörlük Tarihi            : 18.11.2008

İdari Görevler

01.03.1995 - 15.02.2012     Harran Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı, Anabilim Dalı Başkanlığı., 

01.03.2012 – 22.07.2016     Şifa Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı, Anabilim Dalı Başkanlığı

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Doktora Tezleri

Migrenli hastalarda otonomik fonksiyon bozuklukları (Dr.Şenay Bozlar)

Gerilim baş ağrılarında SEP - VEP habituasyon bozuklukları (Dr. Ayla Üçkardeş)

Paroksismal hastalıklarda sempatik deri yanıtları değişiklikleri (Dr.Halil Ay)

Yeni jenerasyon antiepileptiklerin kognitif fonksiyonlara ve P300 latansına etkisi (Dr.Yener Tümay)

Polinöropatilerde median planter ve peroneal dorsal kutanöz sinir elektrofizyolojik değişikliklerinin tanısal değerlerinin incelenmesi (Dr.Yaşar Altun)

Yeni jenerasyon antiepileptiklerin elektrofizyolojik etkileri (Dr.Kazım Ekmekçi)

Uyku apne sendromlu hastalarda psikiyatrik değerlendirmeler (Dr.Yusuf Ehi)

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Altun Y,  Demirkol A, Tumay Y,  Ekmekci K, Unsal I, Koyluoglu A, Ozkul Y. The medial plantar and medial peroneal cutaneous nerve conduction studies for diabetic polyneuropathy. Source: NEUROLOGICAL SCIENCES Volume: 32, 849-54 (2011)

Ozkul, Y. Influence of calcium channel blocker drugs in neuromuscular transmission
Source:CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY   Volume: 118   Issue: 9   Pages: 2005-2008  Published: SEP (2007)

Ozkul, Y and Ay H. Habituation of sympathetic skin response in migraine and tension type headache Source:AUTONOMIC NEUROSCIENCE-BASIC & CLINICAL   Volume: 134 Issue: 1-2 Pages: 81-84   Published: JUL 31 (2007)

Verit FFOguz HOzkul YBozkurt O. Long-term effects of tibolone on ocular functions in postmenopausal women. ARCH GYNECOL OBSTET  Volume: 275 Issue: 4 Pages: 255-261 Published: APR (2007)

Yazgan P, Ozturk A, Saban S, Ozkul Y. Bilateral femur supracondylar fractures with a seizure in an osteomalacia case due to carbamazepine, Injury Extra, 38, 223-227 (2007)

Oguz, H; Verit, A; Ozkul, Y, et al. No effects of long-term sildenafil treatment on ocular functions
Source:ANNALS OF OPHTHALMOLOGY   Volume: 37   Issue: 2   Pages: 85-90 Published: SUM (2005)

Ozkul, Y. and S. Bozlar, "Effects of Fluoxetine on Habituation of Pattern Reversal Visually Evoked Potentials in Migraine Prophylaxis," Headache, 42, 582-587 (2002).

Ozkul, Y., T. Sabuncu, Y. Kocabey, Y. Nazligul, "Outcomes of Carpal Tunnel Release in Diabetic and Non-Diabetic Patients," Acta Neurol. Scand, 106, 168-172 (2002).

Ozkul, Y. and A. Uckardes, "Median Nerve Somatosensory Evoked Potentials in Migraine," Eur. J. Neurol, 9, 227-232 (2002).

Iscan A., Y. Ozkul, D. Unal D, et al. "Abnormalities in Even-Related Potential and Brainstem Auditory Evoked Response in Children with Nocturnal Enuresis," Brain & Development. 24, 681-687 (2002).

Gürler, B., Y. Ozkul, M. Bitiren, S. Karadede, T. Gurkan. "A Study on the Toxicity of Intravitreal Levofloxacin in Rabbits," Curr. Eye Res, 24, 253-262 (2002).

Ozkul, Y., B. Gurler, A. Uckardes, S. Bozlar, "Visual Functions in Epilepsy Patients on Valproate Monotherapy," J. Clin. Neurosci, 9, 247-250 (2002).

Ozkul, Y., B. Gurler, S. Bozlar, A. Uckardes, S. Karadede, "Flash Visual Evoked Potentials and Electroretinograms in Migraine," Neuro-Ophthalmology, 25, 143-150 (2001).

Ozkul, Y., T. Sabuncu, P. Yazgan, Y. Nazligul, "Local Insulin Injection Improves Median Nerve Regeneration in NIDDM Patients with Carpal Tunnel Syndrome," Eur. J. Neurol, 8, 329-334 (2001).

Gürler, B., Y. Ozkul, M. Bitiren, A. Satici, H. Oguz, S. Karadede, "Experimental Intravitreal Application of Trovafloxacin in Rabbits," Ophthalmic Res., 33, 228-236 (2001).

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

Ozturk A., P. Yazgan, Y. Ozkul, E. Ozturk, O. Sirmatel, S.Z. Ziylan, "Sonographic Assessment of Carpal Tunnel Syndrome," XXVIII.Neuroradiology Congress, 11-14 Sep 2003.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yazgan P, Şimşek Z, Orhan İ, Beachy L, Özkul Y. The Reliability and Cross-Cultured Adaptation of the Boston Questionnaire; in Turkish Illiterate Patients, Turk J. Rheumatol, 24, 10-16 (2009).

Tatlı, M.M., İ. Şan, M.S. Gürel, Y. Özkul, "Phenotypic Features of Waardenburg Syndrome Type I: A Case Report," Ann. Med. Sci, 11, 25-27 (2002).

Özkul, Y. ve İ. Şan, "Kronik Gerilim Baş Ağrısı Tedavisinde Fluoksetin ve Alprazolamm Karşılaştırılması," Nöropsikiyatrı Arşivi, 38, 50-54 (2001).

Darçın O.T., Y. Özkul, S. Ganidağlı, L. Baktıroğlu. "Spinal Anestezi Uygulanan Varis Olgularında Hiperbarik Bupivakain ve Prilokainin Postoperatif Motor Fonksiyonlara Etkisi," F.Ü.Sağlık Bilim. Der., 15, 443-447 (2001).

Özkul, Y. and M. Katı, "The Effect of Major Depression on Event-Related Potentials in Epileptic Patients," Epilepsi, 6, 99-103 (2000).

Özkul, Y. and İ. Şan, "Migraine-Related Vertigo and Complete Loss of Caloric Responsiveness," Ann. Med. Sci, 9, 125-127 (2000).

Özkul, Y., A. Akyüz, K. Topalkara, Ş. Dener, S. Topaktaş, "Migren ve Migren ile Epilepsi Birlikteliği: Bir Prevalans Çalışması," Türk Nöroloji Dergisi, 1, 37-41 (1999).

Özkul, Y., Ö. Erel, A. Akyüz, "Aurasız Migrende Nitrik Oksit ve Serotonin," C. Ü. Tıp. Fak. Dergisi, 20, 111-114 (1998).

Tütüncüoğlu, S., S. Erermiş, M. Aydın, Y. Özkul, A.H. Erciyes, "Serebral Felçli Olguların Değerlendirilmesi," MN Klinik Bilimler, 1, 28-32 (1995).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Şan, İ., Y. Özkul, Ş.A. Düzgün, R. Keleş, "Bipolar ve Monopolar Korerizasyonun Rat Siyatik Sinirinde Oluşturduğu Elektrofizyolojik Değişiklikler: Ön Çalışma," 26.Türk Otolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, 22-26 Eylül 2001.

Oğuz, H., İ. Şan, Y. Özkul, T. Sabuncu, "Retinopatisi Olan ve Olmayan Tip 2 Diabetes Mellituslu Olgularda Liminer ve Supraliminer İşitsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi: Ön Çalışma" XXXIV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, Antalya, 30 Eylül -4 Ekim 2000.

Diğer yayınlar

Projeler

Dikkat eksikliğinde neurofeedback'in etkinliği. Harran Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı 2011.

Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2013-2014

Güz

  Tıp Fak. 3.Sınıf Nöroloji

  20

 

  50

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015

Güz

Tıp Fak. 3.Sınıf Nöroloji

20

 

70

Tıp Fak. 5.Sınıf Nöroloji

30

30

65

İlkbahar

Tıp Fak. 5.Sınıf Nöroloji

30

30

65

 

 

 

 

Sayfa içeriği güncellenmektedir.
İçeriğin Devamı İçin Tıklayın