Uzm. Dr. Mehmet Bahadır Savaş

Görev Aldığı Bölümler Anestezi ve Reanimasyon
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi İzmir Tınaztepe Buca Tıp Merkezi İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi

1987 - 1993  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

1997 - 2002  Pamukkale Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Uzmanlık Eğitimi

1993 - 1994  Mecburi Hizmet, Tokat Erbaa

1994 - 1997  Eşrefpaşa Verem Savaş Dispanseri

2002 - 2012  ER-PA Özel Denizli Hastanesi, Ameliyathane ve Yoğun Bakımlar Sorumlu Hekim, Başhekim Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

2012 -            Özel Tınaztepe Hastanesi

Görevlendirmeler

1998            “Non Profit Organization For International Reconstructive Surgery”  İnterplast bölgesel anestezi uygulamaları
2000            Sağlık Bakanlığı Neonatal Resüsitasyon Programı Eğiticisi

Bilimsel Çalışmalar :

Bildiriler Dizini

A. Ulusal Düzeyde

 • Tomatır E, Serin S, Gürses E, Savaş B, Balcı C, Gönüllü M: LMA-Fastrach ve laringoskopik entübasyonların karşılaştırılması. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, VI. Yoğun Bakım Kongresi, VI. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, 28 Ekim - 1 Kasım 1998, Antalya.
 • Erbay H, Serin S, Tomatır E, Atalay H, Savaş B, Gönüllü M.: Çocuklarda Oral klonidinin postoperatif ağrıya etkisi. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, VI. Yoğun Bakım Kongresi, VI. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, 28 Ekim - 1 Kasım 1998, Antalya.
 • Erbay H, Atalay H, Serin S, Tomatır E, Savaş B: Oral klonidinin postoperatif titremeye etkisi. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, VI. Yoğun Bakım Kongresi, VI. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, 28 Ekim - 1 Kasım 1998, Antalya.
 • Atalay H, Tomatır E, Kaplan L, Balcı C, Savaş B, Gönüllü M: Rokuronyum ile propofol-N2O ve tiyopental sevofluran-N2O anestezilerinin etkileşimi   7. Kış sempozyum Uludağ 3 - 6 Aralık 1998
 • Tomatır E, Erbay H, Savas B, Balcı C, Doğan H: Başarılı resüsitasyon sonrasında akut respiratuvar distres sendromu (ARDS). VIII. Kış Sempozyumu, 16-19 Aralık 1999, Uludağ-Bursa.
 • Erbay H, Şahiner T, Oğuzhanoğlu A, Savaş B, Gönüllü M: Amitriptilin Zehirlenmesinde Rivastigmin Kullanımı (Olgu Sunumu), Klinik Toksikoloji Derneği 6. Toplantısı, 7-9 Nisan 2000, Edirne.
 • Savaş B, Gürses E, Serin S, Sungurtekin H, Gönüllü M: Pediyatrik hastaların premedikasyonunda intranasal midazolam, midazolam remifentanil kombinasyonunun karşılaştırılması XXXVI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 25-29 Ekim 2000 Kuşadası
 •  L. Kaplan, H. Erbay, E. Tomatır, S. Serin, H. Atalay, Savaş B.: Postanestezik Titremeyi Önlemede Meperidin, Tramadol Ve Klonidinin Karşılaştırılması IV. Çukurova Anestezi Günleri, 2002 Adana
 • S.Serin, H.Erbay, Savaş B., E.Tomatır, B.Topuz,  Beklenmedik Hava Yolu Darlığı Nedeniyle Entübasyon Güçlüğü  IV. Çukurova Anestezi Günleri, 2002 Adana

B. Uluslararası Düzeyde

 • Atalay H, Tomatır E, Serin S, Savaş B, Doğruya S, Gönüllü M: Carbon monoxide poisoning: case report. 11th International Intensive Care Symposium, 14-15 May 1999, Istanbul-Turkey.
   
 • Atalay H, Serin S, Tomatır E, Savaş B, Gönüllü M: Tracheal stenosis after prolonged ventilation: case report. 11th International Intensive Care Symposium, 14-15 May 1999, Istanbul - Turkey.
 • Serin S, Savaş B, Yaylalı V, Tomatır E, Sungurtekin H: A Comparison of Ropivacaine 0,75 % with Bupivacaine 0,5 % and Lidocaine 2 % Mixture in Retrobulbar Block. 10th ESA Anniversary Meeting France and 24th EAA Annual Meeting, Euroanaesthesia 2002, 6-9 April 2002 - Nice, France (Poster Discussion)
   

Makaleler :

A. Ulusal Düzeyde

 • Erbay H, Tomatır E, Savaş B, Gönüllü M: Takayaşu arteriti ve anestezi. Anestezi Dergisi 6 (3); 153-4, 1998
 • Erbay H, Serin S, Tomatır E, , Atalay H, Savaş B, Gönüllü M: Çocuklarda oral klonidin premedikasyonunun postoperatif ağrı üzerine etkisi. Pamukkale Üniv Tıp Fak Dergisi 6; 53-7, 2000
 • Atalay H, Serin S, Kaleli İ, Tomatır E, Gürses E, Savaş B: Botulizm (olgu sunumu). Anestezi Dergisi 8; 69-72, 2000
 • Tomatır E, Serin S, Gürses E, Savaş B, Balcı C, Gönüllü M: Entübasyon amaçlı Laringeal maske ( Fastrach ) ile standart laringoskopinin karşılaştırılması. Anestezi Dergisi 8 (1); 37-40, 2000
 • Atalay H, Kaplan L, Balcı C, Savaş B, Gönüllü M: Rokuronyum ile propofol-N2O ve tiyopental sevofluran-N2O anestezilerinin etkileşimi. Anestezi Dergisi 8 (2); 95-8, 2000
 • Erbay H, Atalay H, Serin S, Tomatır E, Savaş B, Gönüllü M: Postoperatif titremeyi önlemede oral klonidin premedikasyonunun etkisi. Anestezi Dergisi 8 (3); 193-6, 2000
 • Ahmet BALTALARLI*, İbrahim GÖKŞİN*,  Gökhan ÖNEM*, Ercan GÜRSES**,  Bahadır SAVAŞ**,  Oya RENDECİ*,  Mustafa SAÇAR* Early Postoperative Effects of Vitamin E and C Supplement on Coronary Bypass Patients Türk Kardiyol Dern Arş 2000; 28:692-695

Katılım Belgeleri :

A. Ulusal Düzeyde

 • II. Romatoloji günleri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı, 7-8 Mayıs 1993, İzmir
 • Verem Savaş Dispanserleri Hekimleri Eğitim Programı, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, 20 Ocak-24 Mart 1995, İzmir
 • Çocukluk Çağı Solunum Sistemi İnfeksiyonları, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi 50. Yıl Kuruluş Toplantısı, 25-26 Nisan 1996, İzmir
 • Meslek Astması ve Bisinozis Günleri, TTB İzmir Tabib Odası,23-24 Mayıs 1996, İzmir
 • Tüberküloz Eğitim Programı, İl Sağlık Müdürlüğü, 16-20 Haziran 1997, İzmir
 • Klinik Toksikoloji Derneği Bilimsel Toplantısı, 2 Mayıs 1998, Hierapolis,Denizli
 • XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, VI: Yoğun Bakım Kongresi,VI. Göğüs Kalp Damar ve Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, 28 Ekim-1 Kasım 1998, Antalya
 • XV.Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999, İzmir
 • Travmada Yoğun Bakım Sempozyumu, Yoğun Bakım Derneği, 10 Nisan 1999, İzmir
 • Obstetrik Analjezi & Anestezi, IV. Ege Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Sempozyumu,10-12 Mart 2000, Pamukkale, Denizli
 • Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, Sağlık Bakanlığı, 19-21 Haziran 2000, Denizli 
 • Neonatal Resüsitasyon Programı Eğitimci Sertifikası, Sağlık Bakanlığı, 21-22 Haziran 2000, Denizli
 • KEPAN Temel Eğitim Kursu, Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği, 13 Ocak 2001, İzmir
 • Toraks Travmasında Yoğun Bakım, VI. Ege Yoğun Bakım Sempozyumu, 31 Mart 2001, İzmir
 • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Sempozyumu, Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, 1 Nisan 2001, İzmir
 • Nöroanestezi ve Nörolojik Yoğun Bakım Toplantısı, TARD Nöroanestezi Komitesi, 12 Mayıs 2001 Pamukkale
 • Uygulamalı Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu, PAÜTF, 25 Mayıs 2001, Denizli
 • XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, IX. Yoğun Bakım Kongresi, IX. Göğüs Kalp Damar ve Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, IV. Rejyonel Anestezi Kongresi 27 Ekim-31 Ekim 2001, Kemer, Antalya
 • Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı, Hastane İnfeksiyonları Derneği, 1-4 Kasım 2001, Denizli
 • Adli Raporlar ve Hekimin Yasal Sorumlulukları Kursu, PAÜTF, 9 Kasım 2001, Denizli
 • Hastane İnfeksiyonları Kursu, PAÜTF, 13 Kasım 2001, Denizli
 • Tıbbi Etik ve Hasta Hekim İlişkileri Kursu, PAÜTF, 28-29 Kasım 2001, Denizli
 • ARUD 2002 Sempozyumu “Düşük Akımlı Anestezi” 24-26 Mayıs 2002, Mudanya – Bursa
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi XXXVI. Ulusal ve I. Uluslararası Kongresi-Antalya
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi XXXVII Ulusal ve II. Uluslar arası Kongresi-Antalya
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği  XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslararası Kongresi Antalya-Türkiye
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği  XXXXVI. Ulusal kongresi  Girne- KKTC

B. Uluslararası Düzeyde

 • A Non Profit Organization For International Reconstructive Surgery “Certificate of Honor”,21-24 October 1998, Interplast-Turkey
 • 11th International Intensive Care Symposium, 14-15 May 1999, Istanbul-Turkey
 • 10th ESA Anniversary Meeting France and 24th EAA Annual Meeting, Euroanaesthesia 2002, 6-9 April 2002 - Nice, France (Poster Discussion).

Üye Olunan Mesleki Kuruluş ve Dernekler :

 • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği, 2001
 • European Society of Anaesthesiology, 2002
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği

Üye Olunan Meslek Dışı Etkinlikler :

 • Ege Açık Deniz Yat Klübü 2011
 • Körfez Dalış Klübü Dalıcı 2007
 • Ekonomi D haftalık yayın organında Lacivert köşe yazarı 2008
İçeriğin Devamı İçin Tıklayın