Doç. Dr. İsmail Rıfkı Ersoy

Görev Aldığı Bölümler Nefroloji
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi
1973-1979 Lisans Eğitimi : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  (1979 Dönem Birinciliği)
1979-1984 Uzmanlık Eğitimi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD
2000-2003 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi: Dokuz Eylül Ünv. Tıp Fak. Nefroloji BD
2008 Doçentlik Ünvanı

 

1985-2000 Sakarya Devlet Hastanesi İç Hast. Uzmanı
1989-2000 Sakarya DH Diyaliz Merkezi Kuruluşu ve Sorumlu Uzmanlığı
1991-2000 Sakarya Nefromed Özel Diyaliz Merkezi Kuruluşu ve Sorumlu Uzmanlığı
2003-2020 İzmir Katip Çelebi Ünv. Atatürk Eğit. Araşt.Hast. Nefroloji Kliniği Uzmanı
2005-2010 İzmir Özel Dokuz Eylül Diyaliz Merkezleri (3Mrkz) Kuruluşu ve Sorumlu Uzmanlığı

 

İDARİ GÖREVLERİ
2011-2017 İKÇU Atatürk EAH. Nefroloji Kl. Öğretim Görevlisi ve İdari Sorumlusu
2017-2020 İKÇU Atatürk EAH. Nefroloji Kl. Öğr Görv. ve Eğitim sorumlusu- Program Yöneticisi
2005-2020 İKÇU Atatürk EAH. Nefroloji Kl. Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Eğitim Sorumlusu
2014-2017 İKÇU Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu Üyesi
2014-2018 İKÇU Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Proje Destekleme Komisyonu üyesi

 

ESERLER

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.Ersoy R, Celik A, Yilmaz O, Sarioglu S, Sis B, Akan P,Yenicerioglu Y, Ormen M and Camsari T "The Effects of Irbesartan and Spironolactone in Prevention of Peritoneal Fibrosis in Rats", Perit Dial Int, 27,424-431 (2007).

A2. Toprak O,Cirit M, Yeşil M, Bayata S, Tanrisev M, Varol U, Ersoy R and Esi E "Impact of Diabetic and Pre-diabetic State onDevelopment of Contrast-Induced Nephropathy in Patients With Chronic Kidney Disease," Nephrol Dial Transplant, 22(3), 819-826(2007).

A3. Toprak O, Cirit M, Tanrisev M, Yazici C, Canoz O, Sipahioglu M,Uzum A,Ersoy R and Sozmen E. Y."Preventive Effect of Nebivolol on Contrast-Induced Nephropathy in Rats" Nephrol Dial Transplant, doi:10.1093/ndt/gfm691

A4. Toprak O,Ersoy R, Uzum A,Memis A,Cirit M,Akpolat T. "An unusual vascular involvement in a patient with Behcet's disease: renal artery stenosis."Am J Med Sci. 334(5),396-398 (2007).

A5. Toprak O,Uzum A, Cirit M, Esi E, Inci A, Ersoy R,Tanrisev M, Ok E,Franco B. "Oral-facial-digital syndrome type 1, Caroli's disease and cystic renal disease." Nephrol Dial Transplant. 21(6), 1705-1709 ( 2006).

A6.Unek IT,Birlik M, Cavdar C, Ersoy R, Onen F, Celik A, Camsari T.“Reflex sympathetic dystrophy syndrome due to arteriovenous fistula." Hemodial Int 9(4),344-388 (2005).

A7. Toprak O, Cirit M, Ersoy R, Uzüm A, Ozümer O, Cobanoğlu A, Tanrisev M, Güleç D, Cetinkalp S. “New-onset type II diabetes mellitus, hyperosmolar non-ketotic coma, rhabdomyolysis and acute renal failure in a patient treated with sulpiride." Nephrol Dial Transplant. 20(3),662-663. (2005)

A8.Toprak O,Kaptan F, Cirit M, Ormen B, Uzum A, Ersoy R, Turker N. "Recurrent rhabdomyolysis and mild acute renal failure associated with acute Brucella infection."Nephrol Dial Transplant.20(4),848-849 (2005)

A9.Toprak O,Cağlar BU, Bayata S, Yaşar H, Tanrisev M, Ersoy R, Cirit M.

"Severe mitral valve infective endocarditis with widespread septic emboli in a patient with permanent hemodialysis catheter." Anadolu Kardiyol Derg. 4(4),374-375(2004)

A10. Toprak O, Cirit M, Uzunel H, Ersoy R, Ermete M, Unsal B, Guven F. "Hypocomplementaemic urticarial vasculitis syndrome and acute renal failure with cryoglobulin (-) hepatitis C infection." Nephrol Dial Transplant.19(10),2680-2682(2004)

A11.Zeybel M, Ozder A, Sanlidag C, Yildiz S, Cavdar C, Ersoy R, Celik A, Camsari T. "The effects of weekly mupirocin application on infections in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients." Adv Perit Dial. 19,198-201 (2003)

A12. Eray E,Cavdar C, Karatosun V, Ersoy R, Camsari T. “Avascular acetabular necrosis in a renal transplant patient.” Transplant Proc. 34(4),1198-200(2002)

 

B.Uluslararasi bilimsel toplantilarda sunulan ve bildiri kitabinda (Proceedings) basılan bildiriler:

B1.Ersoy R,Toprak Ö, Üzüm A, Memis A, Çobanoglu A, Tanrisev M, Cirit M. Renal artery stenosis associated with Behçet's Disease. (Case report) 11th International Congress on Behcet's Disease, Antalya, 2004.

B2. Toprak Ö,Kaptan F,Cirit M,Ormen B, Üzüm A, Ersoy R, Turker N. Recurrent Rhabdomyolysis and Mild Acute Renal Failure Associated With Acute Brucella Infection: (Case report). 10th Meeting of Dialysis Academy, Heidelberg-Germany,2004.

B3. Ersoy R, Celik A,Yilmaz O, Sarıoğlu S, Sis B, Akan P, Atay T, Cımrın D, and Camsari T. The efficacy of Irbesartan and Spironolacton in Preventing Peritoneal Fibrosis in Rats. World Congress of Nephrology,Abstracts book 220, Berlin, 2003.

B4.Celik A, Demir T, Yenicerioğlu Y, Tekin U, Cavdar C,Ersoy R,_Sifil A, Camsari T. Echocardiografic parameters in geriatric hemodialysis patients compared with the younger. 6th International Conference on Geriatric Nephrology and Urology..Abstracts book 77,Lisbon, 2001.

B5.Sifil A,Tutucu K.N,Yenicerioğlu Y, Celik Ali, Cavdar C, Ersoy R, Camsari T. Effects of intraperitoneal low moleculer weight heparins on systemic and intraperitoneal coagulation parameters.XI International Congress of the Society for Peritoneal Dialysis Abstracts book 134, Montreal, 2001.

B6.Cavdar C, Sifil A, Zeybel M,Ersoy R,Celik Ali, Ozder A, Sanlidağ C,Camsari T. Staphylococcal exite-site infections are associated with peritonitis.XI International Congress of the Society for Peritoneal Dialysis , Abstracts book 117, Montreal,2001.

B7.Cavdar C,Sifil A, Zeybel M, Celik Ali, Ersoy R, Sanlıdağ C, Ozder A, Camsari T. Causative agents of 177 peritonitis episodes. XI International Congress of the Society for Peritoneal Dialysis Abstracts book 64, Montreal, 2001.

B8.Yenicerioğlu Y, Celik Ali, Ersoy R, Sifil A, Cavdar C, Camsari T.Leukopenia after combined use of mycophenolate mofetil and enalapril: a synergistic hematological toxicity.Second International Congress on Immunointervention in Nephrology.Abstracts Book 38, Italy , 2001.

B9.Yenicerioğlu Y, Celik Ali, Cavdar C, Sifil A, Ersoy R, Sevinc C,Kargi A, Camsari T. Coexistance of invasive pulmonary aspergillosis and Pneumocystis Carinii pneumonia in a renal allograft recipient.Second International Congress on Immunointervention in Nephrology..Abstracts Book 37, Italy, 2001.

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Çobanoğlu A, Üzüm A, Ersoy R, Toprak Ö,Özdemir G, “Hemoraji sonrasi gelişen postpartum hemolitik üremik hastalık tablosu vakası". Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 13(2), 100-102 ( 2004).

D2.Ersoy R,_Cavdar C, Karademir S, Yeniçerioğlu Y, Sifil A, Çelik A, Menzilcioğlu S, Camsari T,"MR Angiography in Evaluation of Arteriovenous Fistulas in Hemodialysis Patients". Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 11(4),202-205 (2002)

D3. Sifil A, Sari I, Ersoy R, Caner Cavdar,Yavuz Yenicerioğlu, Taner Camsarl. "Amfizematöz piyelonefritli bir olgu". Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 11(3),183-185 ( 2002).

 

D4. Çavdar C, Gün T, Naderi S, Yeniçerioğlu Y, Ersoy R, Çamsarı T. “Paraspinal muscle abcess due to methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA) in a patient with chronic renal failure". Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 11(1),56-58 (2002).

D5. Çelik A, Yeniçerioğlu Y, Sifil A, Tekin Ü, Ersoy R, Çamsari T. “Nephrogenic ascites cured by persistent ultrafiltration”. Ege Tip Dergisi,41(1),33-36(2002)

D6. Çelik A, Yeniçerioğlu Y, Saklamaz A, Sifil A, Çavdar C, Ersoy R, Camsari T.Acute Renal Failure Due to Rhabdomyolysis Secondary To Severe Hyperosmolality: A Case Report, Journal Of Ankara Medical School, 24(4), 207-210 (2002).

D7. Yeniçerioğlu Y, Çelik A, Sifil A, Ersoy R, Çavdar C, Göktay Y, Hazan E, Silistreli E, Çamsarı T, “Renal arter anevrizması. Bir olgu sunumu ve yayınların gözden geçirilmesi”. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi,10(3),179-181 (2001).

D8. Sifil A, C Çavdar, Çelik A, Yeiçerioğlu Y, Ersoy R,_Özaksoy D,Çamsarı T."Vücut kompozisyonu değişikliklerini saptamada dual-enerji X-ray absorbsiyometri ve biyoelektrik impedans;bir hemodiyaliz seansının etkisini saptamada iki yöntemin karşılaştırmalı analizi”. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi,10(4),244-248 (2001).

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Çelik A, Zeybel M, Çavdar C, Yıldız S, Ersoy R, Yenicerioğlu Y, Çamsarı T.Kronik allogreft nefropatisinde azotioprinden mikofenolat mofetile geçişin renal fonksiyon üzerine etkisi. Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği III. Kongresi. Bildiri kitabıS. 18, Adana. Transplantasyon 2002.

E2. Birlik M, Gün T, Çavdar C, Ersoy R, Önen F, Çelik A, Çamsarı T. AV fistüle bağlırefleks sempatik distrofi (RSD). 19. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Bildiri özet kitabi S.58, Antalya, 2002.

E3.Çiçek S, Sisman A, Yıldız S, Yılmaz M, E Gürpınar, Ersoy R, Çelik A, Çavdar C, Çamsarı T. Kanın laboratuara ulaşma süreci fosfor düzeyini etkiler mi? 12. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Bildiri kitabı S.86, Antalya, 2002.

E4. Toprak Ö, Üzüm A, Ersoy R, Tanrısev M, Çobanoğlu A, Cirit M, Edinsel hipoparatiroidi sonrası gelişen rabdomiyoliz sonucu oluşan akut böbrek yetersizliği. VI. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi. Kongre kitabı s. Antalya, 2004.

E5. Toprak Ö, Ersoy R, Çallı A.O, Üzüm A, Çobanoğlu A, Tanrısev M, Ünsal B, Cirit M: Kryoglobulin (-) Hepatit C virüs enfeksiyonu ile ilişkili hipokomplenentemik ürtikeriyel vaskülit sendromu ve akut böbrek yetersizliği. VI. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi. Kongre kitabi s. , Antalya, 2004.

E6. Çobanoğlu A, Ersoy R, Üzüm A. , Toprak Ö, Tanrisev M., Çallı A.O, Cirit M Plazmaferez ile tedavi edilen postpatrum hemoraji sonrası gelişen hemolitik üremik sendrom vakası. VI. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,  Kongre kitabi s. , Antalya, 2004

E7. Toprak Ö, Çağlar BU, Bayata S, Yanık B, Yaşar H, Soylu H, Üzüm A, Ersoy R, Cirit M: Severe mitral valve infective endocarditis with widespread septic emboli in a patient with

 

a permanent hemodialysis catheter. VI. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları

Kongresi. Kongre kitabi S. ,Antalya, 2004.

E8. Ersoy R, Toprak Ö, Üzüm A, Memiş A, Çobanoğlu A, Tanrisev M, Cirit M.. Renal arter

stenozu ile ilişkili Behçet Hastalığı. 21.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve

Transplantasyon Kongresi. Kongre bildiri kitabı S.51, Antalya, 2004.

E9. Toprak Ö, Öztekin D, Üzüm A, Uzunel H, Ersoy R, Tanrisev M, Çobanoğlu A, Cirit M. Diyabetik nefropatisi olan iki hastada tek taraflı pitozis. 21.Ulusal Nefroloji,

Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Kongre bildiri kitabı, S.107, Antalya, 2004.

E10. Ersoy R, Şentürkün S, Üzüm A, Toprak Ö, Çobanoğlu A, Tanrısev M, Cirit M. Sürekli

ayaktan periton diyalizi (SAPD) hastalarımızın izlem sonuçları. 21.Ulusal Nefroloji,

Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi., Kongre bildiri kitabi  S. 101,

Antalya, 2004.

E11. Çobanoğlu A, Üzüm A,Uçarsoy AA, Ersoy R, Varer M, Berber S, Cirit M, Tanrisev M, Toprak Ö. Kronik böbrek yetmezlikli hastada refrakter sekonder hiperparatiroidizme bağlısağ uyluk distalinde tümör benzeri kitle. 21.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Kongre bildiri kitabı S.94, Antalya, 2004.

E12. Toprak Ö, Yılmaz G, Tanrisev M,Çobanoğlu A, Ersoy R, Üzüm A, Varol U, Ermete M, Cirit M. Cilt döküntüleri ile beraber böbrek yetersizliği bulunan hastaların incelenmesi. 21.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Kongre bildiri kitabı S.77, Antalya, 2004.

E13. Toprak Ö, Özümer Ö, Payzın B, Üzüm A, Ersoy R, Çobanoğlu A, Tanrısev M, Özen N, Cirit M. Kronik böbrek yetmezlikli bir hastada tanısı gecikmiş multipl myelom. 21.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Kongre bildiri kitabi, S.71. Antalya, 2004,

E14. Toprak Ö, Arslan H, Ünde C, Tanrısev M, Üzüm A, Ersoy R, Çobanoğlu A, Varol U, Cirit M. Kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada sağ bacakta monopleji. 21.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi., Kongre bildiri kitabi S.70 Antalya,2004.

E15. Üzüm A, Bayram K, Cirit M, Gürgan A, Ersoy R. Kronik hemodiyaliz olgularında kemik mineral yoğunluğu. 21.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Kongre bildiri kitabı S.68, Antalya, 2004.

E16. Toprak Ö, Üzüm A, Aslan M, Sürek Z, Varol U, Çobanoğlu A, Ersoy R, Cirit M.. Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliğine bağlı gelişen akut böbrek yetersizliği ve başarılıtedavisi. 21.Ulusal Nefroloji,Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi.Kongre bildiri kitabı S.63 , Antalya, 2004.

E17. Ersoy R, Çobanoğlu A, Üzüm A, Toprak Ö, Tanrısev M, Cirit M. Gebelikte akut böbrek yetmezliği (ABY): 6 olgunun sunumu. 21.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Kongre bildiri kitabı S.61, Antalya, 2004.

E18. Tanrisev M, Toprak Ö,  Ersoy R, Çobanoğlu A, Üzüm A, Varol U, Cirit M. Kalicıhemodiyaliz kateterine bağlı gelişen infektif endokardit ve ağır seyirli pnömoninin başarılıtedavisi. 21.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi.Kongre bildiri kitabi S.59 ,Antalya, 2004.

E19. Tanrısev M, Üzüm A, Erdoğan N, Ersoy R, Ö.Toprak, Çobanoğlu A, Cirit M. Hemodiyaliz hastasında sırt ağrısı. İki farklı seyir, iki farklı sonuç. 21.Ulusal Nefroloji,

 

Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi.Kongre bildiri kitabi S.58, Antalya,2004.

E20. Toprak Ö, Üzüm A, Ersoy R, Ermete M, Tanrısev M, Çobanoğlu A, Varol U, Cirit M. Kronik böbrek yetmezliği olan bir hastada renal hücreli karsinom metastazını taklit eden tükrük bezi tümörü. 21.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi.Kongre bildiri kitabi S.56, Antalya, 2004.

E21. Güleç D, Gülpek D, Erol A, Ersoy R, Cirit M. SAPD hastalarında diyaliz ve KBY süresi ve sosyodemografik özelliklerin; Depresyon,anksiyete ve psikiyatrik morbidite ile ilişkisi. 21.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Kongre bildiri kitabı, S.55, Antalya, 2004.

E22. Toprak Ö, Payzin B, Ersoy R, et al. Coexistence of immune thrombocytopenic purpura and heparine induced thrombocytopenia in chronic renal failure. (Case report)

E23. O Toprak, M Cirit, M Yesil, Bayata S,Tanrısev M, Varol U, Ersoy R, Esi E. Kronik böbrek yetersizliği olup koroner angiografiye giren hastalarda prediyabet ve diyabetinkontrast madde nefropatisi gelişimi üzerine etkisi, 23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi.  . Kongre Bildiri kitabi S.28 Antalya, 2006

E24. Çobanoğlu A, Üzüm A, Ersoy R, Tanrısev M, Cirit M, Kaskad plazmaferez ile tedavi edilen ciddi ANCA (+) Pauci-immun Hızlı ilerleyici dört glomerülonefrit vakasınınkısa süreli izlemi. 23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi.  . Kongre Bildiri kitabi S.63 Antalya,2006

E25. Cobanoğlu A, Üzüm A, Ersoy R,Toprak Ö, Cirit M, Kaskad plazmaferez ile tedavi edilen ciddi ANCA (-) renal nekrotizan vaskülit ile ilişkili Raynaud Fenomeni vakası. 23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon,Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. Kongre Bildiri kitabi S.64 Antalya,2006

 

 

Türk Nefroloji Derneği

Avrupa Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Derneği (ERA-EDTA)

İçeriğin Devamı İçin Tıklayın