Prof. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT

Görev Aldığı Bölümler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Y. Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi  1981 
Tıpta Uzmanlık  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ege Üniversitesi  1985 
Doçent Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon   2006
Profesör Fizyoterapi ve Rehabilitasyon İzmir Tınaztepe Üniversitesi 2022

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:
Gonartrozda kısa dalga diatermi eşliğinde uygulanan diadinami ile TENS (Aktif veya plasebo) tedavilerinin karşılaştırmalı değerlendirilmesi.
Danışman: Prof. Dr. Ramazan Akşit  (YÖK Tez No:80724)

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Araştırma Görevlisi Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 1982-1985
Tabib Asteğmen 3. Ordu Merkezi Erzincan Asker Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği 1985-1987
Uzman Dr. Uşak Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği 1987-1994
Başasistan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği 1994-2001
Klinik Şef Yardımcısı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği 2001-2011
İdari ve Eğitim Sorumlusu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 2011-2016
Eğitim Görevlisi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği 2016-2022
Prof. Dr. İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 17.10.2022-

 

Yönetilen Yüksek Lisans, Tıpta Uzmanlık ve Doktora Tezleri  :
Dr. Ayşe Nur Şafak. İzmir Yeşilyurt Bölgesindeki Osteoporozlu Hastalarda Risk Faktörleri, 2002.
Dr. Korhan Barış Bayram. Kliniğimizde yatan spinal kord yaralanmalı olgularda izlenen komplikasyonlar, 2002.
Dr. Nesibe DoğanMetotreksat veya leflunomid ile tedavi edilen romatoid artritli olgularda erken tedavi sonuçlarımız, 2004.
Dr. Özlem Akan. Rotator cuff yırtıklarında plateletten zengin plazmanın (PRP) etkinliği. PRP konservatif tedaviye yanıt vermeyen vakalarda cerrahi öncesi alternatif tedavi yöntemi olabilir mi? 2015.
Dr. Emel Atar. Kronik bel ağrılı hastalarda nöropatik ağrı skalalarının değerlendirilmesi, 2015.
Dr. İdil Kurut Aysin. Ön diz ağrısı ile kondromalazi patella ve patellofemoral dizilim bozukluğu arasındaki ilişkinin araştırılması, 2015.
Dr. Merve Bergin Korkmaz. Lateral epikondilitte radial extrakorporal şok dalga tedavisinin ağrı ve fonksiyon üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi, 2015.
Dr. Ece Güvendi. Diz osteoartriti hastalarında kortikosteroid enjeksiyonu ve trombositten zengin plazma (prp) enjeksiyonu tedavilerinin etkinliklerinin karşılaştırılması, 2016.
Dr. Ayten Özkan. Ankilozan spondilit, osteoartrit, fibromiyalji sendromu tanılı hastalarda mevsimsel serum 25 hidroksivitamin d [25(OH)D] düzeyleri ile hastalık aktivitesi arasındaki ilişki, 2016.
Dr. Sinan Özvarış. İnmeli hastalarda santral nöropatik ağrı değerlendirilmesi, yaşam ve uyku kalitesi ile ilişkisi, 2021.

1.1.) Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (Web of Science (WoS) endeksleri tarafından taranan)
Doçentlik Öncesi
1. Kocyigit H, Gulseren S, Erol A, Hızlı N, Memis A. The reliability and validity of the Turkish version of Quality of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis (QUALEFFO). Clinical Rheumatology 2003; 22: 18-23. 
2. Kocyigit H, Gelal F, Coban H, Kurtulmus S, Ozturk S, Memis A. The effects of local steroid injection for early-stage subacromial impingement syndrome: A double-blind, randomized study. Turk J Phys Med Rehab 2001; 47(1): 20-4. 
3. Gülseren S, Kocyigit H, Erol A, Bay H, Kultur S, Memis A, Vural N. Huzurevi’nde yaşamakta olan bir grup yaşlıda bilişsel işlevler, ruhsal bozukluklar, depresif belirti düzeyi ve yaşam kalitesi. Turkish Journal of Geriatrics 2000; 3(4): 133-40.
Doçentlik Sonrası
1. Kocyigit H, Bal S, Atay A, Koseoğlu M, Gürgan A. Plasma leptin values in postmenopausal women with osteoporosis. Bosn J Basic Med Sci. 2013 Aug;13(3): 192-6. 
2. Kuculmez Ö, Sirin FB, Sarıkaya NÖ, Kocyigit H. Effect of platelet-rich plasma on serum and urine biomarkers in patients with knee osteoarthritis? Int J Clin Exp Med 2020; 13(7):5040-9. 
3. Akan Ö, Mete BD, Kocyigit H, Bayram KB, Yilmaz HE, Tosun A. Efficacy of ultrasound guided platelet-rich plasma in the repair of partial and full-thickness supraspinatus tears. Int J Clin Exp Med 2019;12(9):11918-29. 
4. Askin A, Atar E, Kocyigit H, Tosun A. Effects of Kinect-based virtual reality game training on upper extremity motor recovery in chronic stroke. Somatosens Mot Res. 2018 Mar;35(1):25-32.  
5. Guvendi EU, Askin A, Guvendi G, Kocyigit H.  Comparison of efficiency between corticosteroid and platelet rich plasma injection therapies in patients with knee osteoarthritis. Arch Rheumatol 2018;33(3):273-281. 
6. Akan Ö, Sarıkaya NÖ, Kocyigit H. Efficacy of platelet-rich plasma administration in patients with severe knee osteoarthritis: can platelet-rich plasma administration delay arthroplasty in this patient population? Int J Clin Exp Med 2018;11(9):9473-83. 
7. Aysin İK, Askin A, Mete BD, Guvendi E, Aysin M, Kocyigit H. Investigation of the relationship between anterior knee pain and chondromalacia patellae and patellofemoral malalignment. The Eurasian Journal of Medicine 2018;50(1):28-33. 
8. Tosun A, Türe S, Askin A, Yardimci EU, Demirdal SU, Kurt Incesu T, Tosun O, Kocyigit H, Akhan G, Gelal FM. Effects of low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation and neuromuscular electrical stimulation on upper extremity motor recovery in the early period after stroke: a preliminary study. Top Stroke Rehabil. 2017 Jul;24(5):361-367. 
9. Küçükakkaş O, Oz B, Kocyigit H. Ağrılı topuk dikeni olan hastalarda radial ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin farklı dozlarının etkinliği. Turk J Phys Med Rehab 2017;63(1):31-41. 
10. Ozkan A, Kocyigit H, Askin A. Relationship between seasonal serum 25-hydroxyvitamin D levels and disease activity in patients with ankylosing spondylitis, osteoarthritis, fibromyalgia syndrome. J Clin Anal Med (Annals of Clinical and Analytical Medicine) 2017; 8(6):523-8. 
11. Dilekci E, Alpaycı M, Bayram KB, Bal S, Kocyigit H, Gürgan A, Kaplan S. Lateral epikondilitli hastalarda TENS’in etkinliği: Randomize kontrollü çalışma. Turk J Phys Med Rehab 2016;62(4):297-302. 
12. Akarırmak Ü, Kocyigit H, Eskiyurt N, Esmaeilzadeh S, Kuru Ö, Yalcinkaya EY, Peker Ö, Ekim AA, Özgirgin N, Çalis M, Rezvani A, Cevikol A, Eyigör S, Şendur ÖF, İrdesel J, INSTRUCT Study Group. Influence of patient training on persistence, compliance and tolerability of different frequency dosing regimens of bisphosphonate therapy: An observational study in Turkish patients with postmenopausal osteoporosis. Acta Orthop Traumatol Turc. 2016; 50(4):415-23. 
13. Öz B, Örük GG, Kocyigit H. İleri osteoporozu olan kadın hastalarda teriparatid tedavisinin ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkileri. Nobel Med. 2015;11(2):74-9. 
14. Mete BD, Gürsoy M, Kocyigit H. Patellofemoral Eklemin Manyetik Rezonans Görüntülemesi. Turk J Phys Med Rehab 2015;61(3):261-71. 
15. Bayram KB, Bal S, Satoğlu İS, Kocyigit H, Gürgan A, Akçay S, Kazımoğlu C. Does suprascapular nerve block improve shoulder disability in impingement syndrome? A randomized placebo-controlled study. J Musculoskelet Pain 2014: 22(2):170-174. Posted online on April 30, 2014.
16. Rezvani A, Bodur H, Ataman Ş, Kaya T, Buğdaycı DS, Demir SE, Kocyigit H, Altan L, Uğurlu H, Kırnap M, Gür A, Kozanoğlu E, Akıncı A, Tekeoğlu İ, Şahin G, Bal A, Sivrioğlu K, Yazgan P, Aydın G, Hepgüler S, Ölmez N, Şendur ÖF, Yener M, Altay Z, Ayhan F, Durmuş O, Duruöz MT, Günendi Z, Nacır B, Öken Ö, Toktaş H, Delialioğlu SÜ, Evcik D, Sertpoyraz FM. Correlations among enthesitis, clinical, radiographic and  quality of life parameters in patients with ankylosing spondylitis. Mod Rheumatol 2014 Jul;24(4):651-6. 
17. Tubay A, Bal S, Bayram KB, Kocyigit H, Gürgan A. Hemiplejik ağrılı omuzda supraskapular sinir blokajı ve glenohumeral enjeksiyonu: Ağrı ve özürlülük üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması. Turk J Phys Med Rehab 2012;58: 299-306.
18. Deveci K, Deveci H, Bayram KB, Kocyigit H, Gürgan A. The relationship between serum levels of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies and disease activity in patients with rheumatoid arthritis. Turk J Phys Med Rehab 2012;58:267-71.
19. Bodur H, Ataman S, Rezvani A, Buğdaycı DS, Cevik R, Birtane M, Akıncı A, Altay Z, Günaydın R, Yener M, Kocyigit H, Duruöz T, Yazgan P, Cakar E, Aydın G, Hepgüler S, Altan L, Kırnap M, Olmez N, Soydemir R, Kozanoğlu E, Bal A, Sivrioğlu K, Karkucak M, Günendi Z. Quality of life and related variables in patients with ankylosing spondylitis. Qual Life Res. 2011 May;20(4):543-9. 
20. Turan Y, Kocaağa Z, Kocyigit H, Gürgan A, Bayram KB, İpek S. Correlation of fatigue with clinical parameters and quality of life in rheumatoid arthritis. Turk J Rheumatol 2010; 25: 63-7. 
21. Dirim B, Boyraz E, Kocyigit H, Hızlı N, Arkun R, Erdoğan N, Gelal F, Uluç E. Romatoid artritin osteoartritten ayırıcı tanısında popliteal lenf nodu görüntülemesinin yeri. Nobel Med 2009; 5(1): 24-30.
 
1.2.) Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (WoS dışındaki uluslararası endeksler tarafından taranan)
Doçentlik Sonrası
1. Mayalı FT, Oz B, Gülpek D, Yoleri Ö, Topaloğlu BT, Kocyigit H.  The effect of depressive emotional state on the efficacy of physical therapy in patients with low back pain. Middle Black Sea Journal of Health Science 2016;2(2):6-13.
2. Günay MÖ, Bal S, Bayram KB, Harman E, Dalgıç EE, Kocyigit H, Gürgan A. The effect of breathing and posture exercise on the clinical, functional status and disease related quality of life in patients with ankylosing spondylitis. Medicine Science 2012:1(2):103-17. 
 
1.7.) Uluslararası hakemli dergilerde (WoS tarafından taranan) yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, kitap eleştirisi, vaka takdimi
Doçentlik Öncesi
1. Kocyigit H, Gurgan A, Terzioğlu R, Gurgan U. Clinical, radiographic and echocardiographic findings in a patient with ochronosis. Clin Rheumatol 1998; 17: 403-6. 
2. Kocyigit H, Arkun R, Özkınay F, Çoğulu Ö, Hızlı N, Memiş A. Spondyloepiphyseal dysplasia tarda with progressive arthropathy. Clin Rheumatol 2000; 19: 238-41. 
3. Kocyigit H, Hızlı N, Memiş A, Sabah D, Memiş A. A severely disabling disorder: Fibrodysplasia ossificans progressiva. Clin Rheumatol 2001; 20: 273-5. 
4. Bal S, Kurtulmuş Ş, Kocyigit H, Gurgan A. A case with cauda equina syndrome due to bacterial meningitis of anterior sacral meningocele. Spine 2004;29:E298-E299. 
5. Bayram KB, Avcı S, Kocyigit H, Gelal F, Gurgan A. Spinal kist hidatik: Bir olgu sunumu. Turk J Phys Med Rehab 2005;51(4):146-9. 
6. Avcı S, Doğan N, Kocyigit H, Gürgan A. Ankilozan Spondilit ile birliktelik gösteren bir Ailesel Akdeniz Ateşi Olgusu. Romatizma (Turk J Rheumatol) 2005; 20 (1): 43-7.
7. Kurtulmus S, Bayram KB, Kocyigit H, Avcı SK, Turan YD, Gurgan A. Spondiloepifizyal displazi tarda ve osteoporoz: Bir olgu sunumu. Osteoporoz Dünyasından (Turk J Osteoporos) 2006; 12(1): 18-21. 
Doçentlik Sonrası
1. Oz B, Akan O, Kocyigit H, Gurgan HA. Proximal muscle weakness as a result of osteomalacia associated with celiac disease: a case report. Osteoporos Int. 2016 Feb;27(2):837-40. 
2. Yılmaz G, Bayram KB, Aşkın A, Sarıkaya NÖ, Gürgan A, Kocyigit H. Camptocormia: Bir olgu sunumu. Turk J Phys Med Rehab 2016;62(4):382-6. 
3. Güvendi E, Aşkın A, Aysin İ, Sarıkaya N, Kocyigit H, Çakır V, Gelal F. Spinal dural arteriovenous fistula: A rare cause of progressive paraparesis. Turkish Journal of Geriatrics 2016;19(1):58-62. 
4. Aşkın A, Korkmaz M, Bayram K, Kocyigit H, Demirdal S, Kızılay A, Tosun Ö. Atypical sacral and iliac bone insufficiency fractures in a patient receiving long-term bisphosphonate therapy. Turkish Journal of Geriatrics 2015;18(2):171-5. 
5. Bayram KB, Guvendi EU, Gurgan A, Kocyigit H, Askin A, Rezanko T. Atypical localization of rheumatoid nodule: case report. Acta Reumatol Port2015;40(1):81-4 
6. Kocyigit H, Turan Y, Bayram K, Gurgan A, Deveci H, Güvenç A. Coexistence of Behçet’s disease and ankylosing spondylitis: a case report. Turk J Rheumatol 2010; 25: 217-20.
7. Turan Y, Kocaağa Z, Kocyigit H, Gürgan A, Bayram K. Coexistence of psoriatic spondyloarthropathy and gout: a case report. Turk J Rheumatol 2009; 24: 159-62. 
8. Bal S, Kocyigit H, Turan Y, Gurgan A, Bayram KB, Güvenc A, Kocaaga Z, Dirim B. Spondyloepiphyseal dysplasia tarda: four cases from two families. Rheumatol Int. 2009 Apr;29(6):699-702. Epub 2008 Oct 19.
9. Bal S, Turan Y, Kocyigit H, Gürgan A, Kurtulmuş S, Güvenç A, Deniz G. Ochronosis with cardiovascular involvement: a case report. Rheumatol Int. 2008 Mar;28(5):479-82. Epub 2007 Sep 25.
 
1.8.) Uluslararası diğer hakemli dergilerde (WoS dışındaki uluslararası endeksler tarafından taranan) yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, kitap eleştirisi, vaka takdimi  
Doçentlik Sonrası
1. Korkmaz MB, Aşkın A, Demirdal S, Bayram K, Gürgan A, Kocyigit H, Akan Ö. Spondiloartropati kliniği ile seyreden bir idiyopatik hipoparatiroidi olgusu. Ege Tıp Dergisi 2015;54(4):202-4. 
 
1.9.) Ulusal hakemli dergilerde (ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/dergiler/ tarafından taranan) yayımlanan makaleler 
Doçentlik Öncesi
1. Kocyigit H, Kurtulmuş Ş, Çoban H, Bayram K, Memiş A. Omurga osteoporozunda risk faktörleri. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Ege Klinikleri Tıp Dergisi) 2001; 39(1): 19-22.
2. Kocyigit H, Akşit R, Celeboğlu G. Gonartrozlu hastalarda TENS, plasebo TENS ve diadinamik akım etkinliklerinin karşılaştırılması. Fiziksel Tıp 1999;2(1):21-5.
3. Kocyigit H, Ölmez N, Atay A, Memiş A, Hızlı N, Hasırcı M. Ankilozan spondilitli hastaların serum prolaktin düzeyleri. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Ege Klinikleri Tıp Dergisi) 1998; 36(2): 67-70.
4. Kocyigit H, Ölmez N, Atay A, Memiş A, Hızlı N, Hasırcı M. Ankilozan spondilitli hastaların testesteron düzeyleri. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Ege Klinikleri Tıp Dergisi) 1998; 36(3): 71-4. 
5. Kocyigit H, Ölmez N, Atay A, Memiş A, Hızlı N, Hasırcı M. Ankilozan spondilitli hastaların plazma kortizol düzeyleri. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Ege Klinikleri Tıp Dergisi) 1998; 36(4): 37-40. 
6. Kocyigit H, Gürgan A, Gülseren Ş, Eğrilmez A, Baysal S. Quality of life and depression levels in patients with ankylosing spondylitis and osteoarthritis. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Ege Klinikleri Tıp Dergisi) 1997; 35(4): 39-43. 
7. Kocyigit H, Ölmez N, Karakuş İ, Memiş A. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon servisinin son beş yıllık terapötik etkinlikleri. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Ege Klinikleri Tıp Dergisi) 1996; 34(4): 53-8.
Doçentlik Sonrası
1. Atar E, Bayram KB, Yoleri O, Kocyigit H. The assessment of the neuropathic pain scales and disability in patients with chronic low back pain syndrome. J PMR Sci. 2020;23(2):62-8.
2. Şeker İM, Bayram KB, Kocyigit H, Aşkın A, Bal S, Gürgan A. Ankilozan spondilitli hastalarda göğüs ekspansiyonu kısıtlılığının hastalıkla ilişkili parametrelere ve iş verimine etkileri. New Journal of Medicine (Yeni Tıp Dergisi) 2016;33(2):102-9. 
3. Yıldız AH, Öz B, Sarıkaya NÖ, Memiş A, Kocyigit H. Ankilozan spondilitli hastalarda fizik tedavi ajanlarının etkinliği. Ege Klinikleri Tıp Dergisi 2014: 53(1):1-8.
4. Guvenç A, Bayram KB, Bal S, Kocyigit H, Gurgan A, Apaydın M. Atlanto-axial involvement in rheumatoid arthritis. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 2014;25(1):8-14. 
5. Altundal Y, Bayram KB, Bal S, Apaydın MA, Kocyigit H, Gurgan A. Subakromiyal sıkışma sendromlu hastalarda kortikosteroid enjeksiyonu ve geleneksel fizik tedavi uygulamalarının etkinliğinin karşılaştırılması. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Ege Klinikleri Tıp Dergisi) 2011; 49(3): 90-6.
6. Turan Y, Kocyigit H, Ekinci S, Bayram KB,  Gurgan A, Altundal Y, Atay A. Efficacy of oral magnesium treatment on primary fibromyalgia syndrome. ADÜ (Adnan Menderes Üniversitesi) Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 10(1): 11–5. 
7. Bayram KB, Bal S, Günay MÖ, Kocyigit H, Gurgan A. Spinal kord yaralanmalı olguların rehabilitasyon sonuçları. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Ege Klinikleri Tıp Dergisi) 2009; 47(2): 52-8.
 
1.10) Ulusal hakemli dergilerde (ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/dergiler/ tarafından taranan) yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, kitap eleştirisi, vaka takdimi
Doçentlik Öncesi
1. Bal S, Özsüer D, Kocyigit H, Gürgan A. Bilateral colles fraktürü sonrası her iki üst ekstremitede gelişen kompleks bölgesel ağrı sendromu Tip-1: Olgu sunumu. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 2005; 16(1):59-63. 
2. Bayram KB, Akkuş E, Kocyigit H, Kurtulmuş Ş, Ermete M, Gürgan A. Sinovyal osteokondromatozis: Bir olgu sunumu. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Ege Klinikleri Tıp Dergisi) 2004; 42(4): 239-43. 
3. Turan Y, Bayram KB, Özsüer D, Kocyigit H, Gürgan A. Henoch-Schönlein purpurası sonrası gelişen Ailesel Akdeniz Ateşi ve sınıflandırılamayan spondiloartritli bir olgu. Fiziksel Tıp 2003; 6(3): 29-32. 
4. Erdoğan N, Kocyigit H, Uluç E, Hızlı N, Özdemir İ. Ender bir komplikasyon gösteren diffüz idiopatik skeletal hiperostozis (DİSH) olgusu. Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon Dergisi 2001; 12(2): 136-8. 
5. Kocyigit H, Gurgan A. SAPHO sendromu grubundan bir SCCH olgusu. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Ege Klinikleri Tıp Dergisi) 1996; 34(4): 67-70. 
Doçentlik Sonrası
1. Bayram KB, Doğan N, Kocyigit H, Altundal Y, Turan Y, Gürgan A. Osteogenezis imperfekta. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Ege Klinikleri Tıp Dergisi) 2009; 47(2): 86-90.
2. Bayram KB, Kocyigit H, Bal S, Turan Y, Gürgan A. Osteopetrozis tarda: Bir olgu sunumu. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Ege Klinikleri Tıp Dergisi) 2011; 49(3): 112-5.
3. Yoleri O, Bayram KB, Kocyigit H, Sarıkaya NO, Gelal F. Central pontine and extrapontine myelinolysis after treatment of pneumonia: A case. New Journal of Medicine (Yeni Tıp Dergisi) 2015;32(4):228-30.
 
1.13.) Ulusal diğer hakemli dergilerde (ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları dışında) yayımlanan makaleler 
Doçentlik Öncesi
1. Kocyigit H, Aydemir Ö, Fişek G, Ölmez N, Memiş A. Kısa Form-36 (KF-36)’nın Türkçe versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği: Romatizmal hastalığı olan bir grup hasta ile çalışma. İlaç ve Tedavi Dergisi 1999; 12(2): 102-6. 
2. Kocyigit H, Ölmez N, Atay A, Memiş A, Hızlı N, Hasırcı M. Romatoid artritli kadınlarda prolaktin düzeyleri. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi1999;5(1):59-62
3. Kocyigit H, Ölmez N, Atay A, Memiş A, Hızlı N, Hasırcı M. Romatoid artritli kadınlarda kortizol düzeyleri. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 1999;5(2):89-92
4. Kocyigit H, Atay A. Osteoporozda kemik metabolizmasının biyokimyasal belirleyicileri. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 1999;5(3):215-21
5. Kocyigit H, Aydemir Ö, Ölmez N, Memiş A. Bel ağrısı olan hastalarda fizik tedavinin yaşam kalitesi ve anksiyete ve depresyon belirti örüntüsü üzerine etkisi. İlaç ve Tedavi Dergisi 1999; 12(4): 229-32
6. Bayram KB, Kocyigit H, Gürgan A. Spinal kord yaralanmalı olgularda izlenen komplikasyonlar. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2003;9(2):41-8
7. Bayram KB, Kocyigit H, Özcan E, Elçin F, Boz Ü, Gürgan A. Diz osteoartritinde intraartiküler hyalüronik asit ve fizik tedavi uygulamalarının karşılaştırılması. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2004; 10 (2): 57-63. 
8. Özsüer D, Bal S, Kocyigit H, Gürgan A, Gürgan U. Ankilozan spondilitte akciğer tutulumu. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2004; 10(3): 103-9. 
9. Doğan N, Kocyigit H, Gürgan A, Hızlı N, Uluç E. Metotreksat veya leflunomid ile tedavi edilen romatoid artritli olgularda erken tedavi sonuçlarımız. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2004; 10 (3): 111-22.
10. Bal S, Bayram KB, Kocyigit H, Gürgan A. Ankilozan spondilit ve osteoporoz: Hastalık süresi ve hastalık aktivitesi ile ilişkisi. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2005; 11(1): 33-8.
11. Ekinci S, Kocyigit H, Gürgan A, Erdoğan N. Servikal disk hernili olgularda ev egzersiz programı ve fizik tedavi etkinliklerinin karşılaştırılması. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2005; 11(2): 99-112.
Doçentlik Sonrası
1. İpek S, Bayram KB, Kocyigit H, Gürgan A, Turan Y. Romatoid artrit’li olgularda radyolojik tutulum ile klinik özellikler arasındaki ilişki. Hipokrat Lokomotor 2008; 7(46): 74-8.
 
2.  BİLDİRİLER VE SUNUMLAR
2.3) Uluslararası bilimsel toplantılarda (WoS endekslerince taranan) sunulan ve bildiri kitabında özet metin olarak yayımlanmış bildiri
Doçentlik Öncesi
1. Kocaaga Z, Kocyigit H, Gürgan A, Erdogan N. Temporomandibular joint involvement in rheumatoid arthritis. Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2006. June 21-24, 2006; Amsterdam, The Netherlands. Citation: Ann Rheum Dis 2006;65(Suppl II):pp306.
Doçentlik Sonrası
1. Akan O, Sirin FB, Sarikaya NO, Kocyigit H. Effect of platelet rich plasma on serum and urine biomarkers in patients with knee osteoarthritis. WCO-IOF-ESCEO World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases. March 23-26, 2017; Florence, Italy. Citation: Osteoporos Int. 2017 Mar;28(Supp1):pp520.
2. Akan O, Sarikaya NO, Kocyigit H. Efficacy of platelet rich plasma (PRP) in severe knee osteoarthritis: Can PRP injections delay arthroplasty? WCO-IOF-ESCEO World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases. March 23-26, 2017; Florence, Italy. Citation: Osteoporos Int. 2017 Mar;28(Supp1):pp550. 
3. Arifoglu C, Oz B, Kocyigit H, Yoleri O. Evaluation of the frequency of coexisting C5-C6 root compression with rotator cuff pathologies. 10th World Congress of the International Society of Physical & Rehabilitation Medicine (ISPRM). May 29-June 02, 2016; Kuala Lumpur, Malaysia. Citation: J Rehabil Med 2016 Aug; 48(Supp55): pp98–99. 
4. Akan O, Mete BD, Kocyigit H, Bayram KB, Yılmaz HE, Tosun A. Can platelet rich plasma be alternate to surgery in patients with rotator cuff tears? 10th World Congress of the International Society of Physical & Rehabilitation Medicine (ISPRM). May 29-June 02, 2016; Kuala Lumpur, Malaysia. Citation: J Rehabil Med 2016 Aug; 48(Supp55): pp99. 
5. Atar E, Bayram K, Kocyigit H. The Evaluation of Scales for Neuropathic Pain in Patients with Low Back Pain Syndrome. 9th World Congress of the International Society of Physical & Rehabilitation Medicine (ISPRM). June 19-23, 2015; Berlin, Germany. Citation: J Rehabil Med 2015 Nov; 47(Supp54): pp21-22. (Oral presentation) 
6. Askin A, Inci R, Akan O, Demirdal S, Bayram K, Kocyigit H. A Rare Cause of Knee Pain in Gout Patients: Tophi of Patella. 9th World Congress of the International Society of Physical & Rehabilitation Medicine (ISPRM). June 19-23, 2015; Berlin, Germany. Citation: J Rehabil Med 2015 Nov; 47(Supp54): pp145.
7. Güvendi EU, Askin A, Aysin IK, Sarikaya NO, Kocyigit H. A Rare Cause of Progressive Paraparesis: Spinal Dural Arteriovenous Fistula. 9th World Congress of the International Society of Physical & Rehabilitation Medicine (ISPRM). June 19-23, 2015; Berlin, Germany. Citation: J Rehabil Med 2015 Nov;47(Supp54):pp196.
8. Yılmaz G, Bayram K, Askin A, Kocyigit H, Sarikaya NO, Gurgan A. Camptocormia: a Case Report. 9th World Congress of the International Society of Physical & Rehabilitation Medicine (ISPRM). June 19-23, 2015; Berlin, Germany. Citation: J Rehabil Med 2015 Nov; 47(Supp54): pp257. 
9. Kucukakkas O, Ozogul Oz B, Kocyigit H. Efficacy of Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy (rESWT) in Patients with a Symptomatic Heel Spur. 9th World Congress of the International Society of Physical & Rehabilitation Medicine (ISPRM). June 19-23, 2015; Berlin, Germany. Citation: J Rehabil Med 2015 Nov; 47(Supp54): pp425. 
10. Mayalı F, Oz B, Yoleri O, Kocyigit H.  The effect of depressive emotional state on the efficacy of physical therapy in patients with low back pain syndrome. 8th World Congress of the International Society of Physical & Rehabilitation Medicine (ISPRM). June 1-5, 2014; Cancun, Mexico. Citation: PM&R 2014, Vol. 6, Issue 8, ppS142. 
11. Akan O, Oz B, Kocyigit H, Gurgan. Proximal muscle weakness as a result of osteomalacia associated with celiac disease in a young woman. A case report. 8th World Congress of the International Society of Physical & Rehabilitation Medicine (ISPRM). June 1-5, 2014; Cancun, Mexico. Citation: PM&R 2014, Vol. 6, Issue 8, ppS129. 
12. Oz B, Oruk GG, Kocyigit H. Effectiveness of teriparatide treatment on back pain and quality of life in patients with severe osteoporosis. 8th World Congress of the International Society of Physical & Rehabilitation Medicine (ISPRM). June 1-5, 2014; Cancun, Mexico. Citation: PM&R 2014, Vol. 6, Issue 8, ppS141-2. 
13. Kocyigit H, Bal S, Bayram KB, Kurut İ, Arıkan MB. Vitamin D status in postmenopausal women with osteoporosis: Correlation with BMD and fracture risk. European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO13-IOF). April 17-20, 2013; Rome, Italy. Citation: Osteoporos Int (2013) 24 (Suppl 1):ppS87-S384. 
14. Rezvani A, Demir SE, Turkish League Against Rheumatism Ankylosing Spondylitis Study Group.  Correlations among enthesitis, clinical, radiographic and quality of life parameters in patients with ankylosing spondylitis. Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2012. June 06-09, 2012; Berlin, Germany. Citation: Ann Rheum Dis 2012;71(Suppl3):pp560. 
15. Evcik D, Ataman S, Rezvani A, Paker N, Birtane M, Kaya T, Borman P, Bodur H, Turkish League Against Rheumatism Ankylosing Spondylitis Study Group. The evaluation of extraarticular manifestations of ankylosing spondylitis in Turkish population patients. Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2012. June 06-09, 2012; Berlin, Germany. Citation: Ann Rheum Dis 2012;71(Suppl3):pp688. 
16. Altundal Y, Bayram KB, Bal S, Kocyigit H, Gürgan A. Comparing subacromial injection of corticosteroid or physical therapy in patients with subacromial impingement. Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2010. June 16-19, 2010; Rome, Italy. Citation: Ann Rheum Dis 2010;69(Suppl3):pp707. 
17. Güvenç A, Bayram KB, Bal S, Kocyigit H, Gürgan A. Atlantoaxial joint involvement in rheumatoid arthritis. Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2010. June 16-19, 2010; Rome, Italy. Citation: Ann Rheum Dis 2010;69(Suppl3):pp677. 
18. Bal S, Bayram KB, Kocyigit H, Gurgan A. Ankylosing spondylitis and osteoporosis: relationship between disease duration and disease activity. Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2007. June 13-16, 2007; Barcelona, Spain. Citation: Ann Rheum Dis 2007;66(Suppl II):pp403. 
19. Turan Y, Ekinci S, Kocyigit H, Bayram KB, Gurgan A. Efficacy of oral magnesium therapy on primary fibromyalgia syndrome. Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2007. June 13-16, 2007; Barcelona, Spain. Citation: Ann Rheum Dis 2007;66(Suppl II):pp423. 
20. Bal S, Güvenc A, Kocyigit H, Turan Y, Kocaaga Z, Gurgan A, Dirim B. Progressive pseudorheumatoid dysplasia: report of three patients in a family. Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2007. June 13-16, 2007; Barcelona, Spain. Citation: Ann Rheum Dis 2007;66(Suppl II):pp547.
 
2.5) Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunumu yapılmış bildiri 
Doçentlik Öncesi
1. Kocyigit H, Kızıl R, Badia X, Gülseren Ş, Gürgan A, Alper S. Reliability and validity of the Turkish version of the ECOS-16 questionnaire. 6th Mediterranean Congress of PRM. October 18-21, 2006; Vilamoura, Algarve, Portugal. 
2. Dirim B, Poyraz EI, Uluç E, Hızlı N, Kocyigit H, Erdoğan N, Gelal F. The role of popliteal lymph nodes in differentiating rheumatoid arthritis from osteoarthritis by using CE 3D-SPIR MR imaging. 6th Mediterranean Congress of PRM. October 18-21, 2006; Vilamoura, Algarve, Portugal. 
3. Kocyigit H, Doğan N, Gürgan A, Hızlı N, Uluç E. Early results of treatment with methotrexate or leflunomide in rheumatoid arthritis patients. 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. September 30- October 04, 2004; Antalya, Turkey. (Oral presentation) 
4. Avcı S, Kaya T, Ergan S, Deveci H, Kocyigit H, Gürgan A. Case Report: A severe osteomalacia case with seronegative spondylarthropathy findings. 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. September 30- October 04, 2004; Antalya, Turkey. 
5. Aksakallı E, Bayram K, Turan Y, Kocyigit H, Gürgan A. A case with polyarteritis nodosa mimicking rheumatoid arthritis. 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. September 30- October 04, 2004; Antalya, Turkey. 
6. Turan Y, Özsüer D, Bayram K, Kocyigit H, Gürgan A. A case with undifferentiated spondyloarthritis and familial mediterranean fever which was developed after Henoch-Schonlein purpura. 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. September 30- October 04, 2004; Antalya, Turkey. 
7. Ergan S, Avcı S, İpek S, Kocyigit H, Gürgan A. Coexistence of ankylosing spondylitis and osteomalacia (case report). 5th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. September 30- October 04, 2004; Antalya, Turkey. 
8. Kocyigit H, Erdoğan N, Uluç E, Hızlı N, Özdemir İ, Polat Ö. A case of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) with an extremely rare complication. Annual European Congress of Rheumatology, EULAR 2001. June 13-16, 2001; Prague, Czech Republic. 
9. Kocyigit H, Hızlı N, Memiş A, Sabah D, Memiş A. A severely disabling disorder: fibrodysplasia ossificans progressiva. 1st World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. July 07-13, 2001; Amsterdam, Holland. 
10. Kocyigit H, Erdoğan N, Uluç E, Gelal F, Yıldırım A, Hızlı N. Bilateral elastofibroma dorsi: report of a case with magnetic resonance imaging findings. 1st World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. July 07-13, 2001; Amsterdam, Holland. 
11. Kocyigit H, Gülseren Ş, Erol A, Hızlı N, Memiş A. The reliability and validity of the Turkish version of Quality of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis (QUALEFFO). Twenty-Third Annual Meeting of the American Society for Bone and Mineral Research. October 12-16, 2001; Phoenix, Arizona, USA. 
12. Kocyigit H, Çoban H, Kurtulmuş Ş, Gelal F, Öztürk S, Memiş A. The effects of local steroid injection for subacromial impingement syndrome: A double-blind, randomized study. 12th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation. June 03-07, 2000; Antalya, Turkey. 
13. Kocyigit H, Aydemir Ö, Ölmez N,  Memiş A. The impact of physical therapy on quality of life and symptomatology of depression and anxiety in patients with low back pain. 11th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation. May 26-28,1999; Göteborg, Sweden. 
14. Kocyigit H, Memiş A, Hızlı N, Arkun R, Özkınay F, Çoğulu Ö. Spondyloepiphyseal dysplasia tarda with progressive arthropathy: A case report. 11th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation. May 26-28,1999; Göteborg, Sweden. 
15. Kocyigit H, Gürgan A, Terzioğlu R, Gürgan U. Clinical, radiological and echocardiographic findings of three familial ochronosis patients. EULAR’97 10th Symposium. November 19-22,1997; Vienna, Austria. 
16. Kocyigit H, Gürgan A, Gülseren Ş, Baysal S. Quality of life and depression levels in patients with ankylosing spondylitis and osteoarthritis. Pain, Rheumatic Diseases and Quality of Life. October 30th-November 1st 1997, Florence, Italy. 
Doçentlik Sonrası
1. Demirdal S, Küçükakkaş O, Aşkın A, Bayram K, Gürgan A, Kocyigit H. A case with dysferlinopathy. 8th World Congress for NeuroRehabilitation. April 8-12, 2014; İstanbul, Turkey. 
2. Bal S, Tütüncüoğlu P, Atar E, Sarıkaya NÖ, Yoleri Ö, Öz B, Kocyigit H, Harman E. A case with thyroid acropachy as the initial manifestation of thyrotoxicosis. 15th European Congress of Endocrinology, April 27–May 01 2013; Copenhagen, Denmark. 
3. Bal S, Bayram KB, Altundal Y, Kocyigit H, Gurgan A. Trigger point management: A local anesthetic injection or dry needling? 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. June 13-17, 2009; İstanbul, Turkey. 
4. Bal S, Bayram KB, Kocyigit H, Gurgan A. The efficacy of suprascapular nerve block in patients with chronic shoulder pain. 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. June 13-17, 2009; İstanbul, Turkey. 
5. Bayram KB, Bal S, Kocyigit H, Altundal Y, Gurgan A. Dorsal spine manipulation to trigger points in myofascial pain syndrome. 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. June 13-17, 2009; İstanbul, Turkey. 
6. Kocyigit H, Bayram KB, Bal S, Karayağız S, Gurgan A. Spondyloepiphyseal dysplasia tarda with progressive arthropathy: A case report. 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. June 13-17, 2009; İstanbul, Turkey.
7. Bal S, Bayram KB, Türkoğlu G, Kocyigit H, Gurgan A. Nail patella syndrome: A case report. 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. June 13-17, 2009; İstanbul, Turkey.
8. Bal S, Bayram KB, Günay MÖ, Kocyigit H, Gurgan A. Coffin-Lowry syndrome: A case presentation. 5th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine. June 13-17, 2009; İstanbul, Turkey.
9. Ogretmen Z, Engin S, Hizli N, Kocaoglu Z, Kocyigit H. Cutaneous manifestations of rheumatoid arthritis. 16th Congress European Academy of Dermatology & Venerology. May 16-20, 2007; Vienna, Austria. 
 
2.7.) Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunumu yapılarak özet metin olarak yayımlanmış bildiri
Doçentlik Öncesi
1. Kocyigit H, Gürgan A, Günaydın R, Memiş A. SAPHO sendromu grubundan bir sternokostoklavikuler hiperostozis olgusu. XV. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi. 27-31 Mayıs,1995; İstanbul.
2. Kocyigit H, Aydemir Ö, Ölmez N, Memiş A. Bel ağrısı olan hastalarda fizik tedavinin yaşam kalitesi ve anksiyete ve depresyon belirti örüntüsü üzerine etkisi. XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 16-21 Mayıs,1999; Antalya. 
3. Kocyigit H, Memiş A, Hızlı N, Arkun R, Özkınay F, Çoğulu Ö. Progresif artropati ile seyreden spondiloepifiziyal displazi tarda: Bir olgu sunumu. XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 16-21 Mayıs,1999; Antalya. 
4. Kocyigit H, Kurtulmuş Ş, Çoban H, Bayram K, Memiş A. Omurga osteoporozunda risk faktörleri. XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 12-17 Mayıs, 2001; Antalya. 
5. Erdoğan N, Kocyigit H, Uluç E, Hızlı N, Özdemir İ. Ender bir komplikasyon gösteren diffüz idiopatik skeletal hiperostozis (DİSH) olgusu. XVIII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 12-17 Mayıs, 2001; Antalya. 
6. Özsüer D, Bal S, Kocyigit H, Gürgan A. Ankilozan spondilitli hastalarda pulmoner tutulum. 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 04-08 Ekim, 2003; Antalya. 
7. Bal S, Kurtulmuş Ş, Kocyigit H, Gürgan A. Anterior sakral meningosel menenjitine bağlı kauda ekina sendromu: bir olgu sunumu. 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 04-08 Ekim, 2003; Antalya. 
8. Bal S, Kocyigit H, Kocaoğlu Z, Gürgan A. Osteogenezis imperfekta: olgu sunumu. 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 04-08 Ekim, 2003; Antalya. 
9. Bayram K, Aksakallı E, Kocyigit H, Erdoğan N, Ermete M, Gürgan A. Sinovyal osteokondromatozis: olgu sunumu. 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 04-08 Ekim, 2003; Antalya. 
10. Bayram K, Avcı S, Özsüer D, Kocyigit H, Gelal F, Gürgan A. Spinal kist hidatik nedeniyle gelişen kauda ekina sendromu: olgu sunumu. 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 04-08 Ekim, 2003; Antalya.
11. Bal S, Özsüer D, Kocyigit H, Gürgan A. Bilateral colles fraktürü sonrası her iki üst ekstremitede gelişen kompleks bölgesel ağrı sendromu tip-1: olgu sunumu. 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 04-08 Ekim, 2003; Antalya.
12. Bayram K, Özcan E, Kocyigit H, Boz Ü, Gürgan A. Diz osteoartritinde intraartiküler hyaluronik asit ve fizik tedavi uygulamalarının etkinliğinin karşılaştırılması. 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 04-08 Ekim, 2003; Antalya.
13. Bayram K, Kocyigit H, Gürgan A. Spinal kord yaralanmalı olgularda izlenen komplikasyonlar. 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 04-08 Ekim, 2003; Antalya. 
14. Avcı S, Doğan N, Kocyigit H, Gürgan A. Ankilozan spondilit ile birliktelik gösteren bir Ailesel Akdeniz Ateşi olgusu. 1. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi. 28 Nisan- 02 Mayıs, 2004; Antalya. 
15. Bal S, Bayram KB, Kocyigit H, Gürgan A, Özsüer D. Ankilozan spondilit ve osteoporoz: Hastalık süresi ve hastalık aktivitesi ile ilişkisi. 2. Ulusal Osteoporoz Kongresi. 28 Eylül- 02 Ekim, 2005; Antalya. (Sözlü sunum) 
16. Kurtulmuş Ş, Bayram KB, Kocyigit H, Avcı SK, Turan YD, Gürgan A. Spondiloepifizyal displazi tarda: Bir olgu sunumu. 2. Ulusal Osteoporoz Kongresi. 28 Eylül- 02 Ekim, 2005; Antalya.
17. Bayram KB, Kocyigit H, İpek S, Güvenç A, Gürgan A. Yaşam kalitesi ve depresyon düzeyi bakımından diz osteoartritli ve osteoporozlu hastaların karşılaştırılması. 2. Ulusal Osteoporoz Kongresi. 28 Eylül- 02 Ekim, 2005; Antalya.
18. Kocaağa Z, Kocyigit H, Gürgan A, Erdoğan N, Hızlı N. Romatoid artritli hastalarda temporomandibuler eklem tutulumunun klinik ve bilgisayarlı tomografi bulguları. 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan 2006; Antalya. (Sözlü sunum) 
19. Ekinci S, Kocyigit H, Gürgan A, Erdoğan N. Servikal disk hernili olgularda ev egzersiz programı ve fizik tedavi etkinliklerinin karşılaştırılması. 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan 2006; Antalya. (Sözlü sunum)
20. İpek S, Bayram KB, Kocyigit H, Turan YD, Gürgan A. Romatoid artritli hastalarda radyolojik tutulum ile klinik özellikler arasındaki ilişki. 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan 2006; Antalya. 
21. Kocaağa Z, Kocyigit H, Gürgan A, Erdoğan N, Hızlı N. Romatoid artritli hastalarda temporomandibuler eklem tutulumunun klinik ve manyetik rezonans görüntüleme özellikleri. 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan 2006; Antalya. 
22. Avcı SK, Bal S, Kocyigit H, Kurtulmuş Ş, Gürgan A. Romatoid artrit ve kronik lenfödem: Olgu sunumu. 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan 2006; Antalya. 
23. Bal S, Kocyigit H, Gürgan A, Kurtulmuş Ş, Güvenç A, Deniz G. Okronozisli bir hastada kas iskelet ve kardiyovasküler sistem tutulumu. 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan 2006; Antalya.
24. Ekinci S, Turan Y, Bayram KB, Kocyigit H, Gürgan A, Atay A. Primer fibromiyalji sendromunda oral magnezyum tedavisinin etkinliği. 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan 2006; Antalya. 
25. Bal S, Güvenç A, Kocyigit H, Gürgan A, Dirim B. Progresif artropati ile birlikte seyreden spondiloepifizyal displazi tarda sendromu: Olgu sunumu. 2. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 26-30 Nisan 2006; Antalya. 
Doçentlik Sonrası
1. Turan Y, Kocaağa Z, Kocyigit H, Bayram K, Gürgan A. Psoriatik spondilartropati ve gut birlikteliği olan bir olgu. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 24-29 Ekim, 2007; Antalya. 
2. Kocyigit H, Turan Y, Bayram K, Deveci H, Güvenç A, Gürgan A. Behçet hastalığı ve ankilozan spondilit birlikteliği olan bir olgu. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 24-29 Ekim, 2007; Antalya. 
3. Turan Y, Kocaağa Z, Günay M, Bayram K, Kocyigit H, Gürgan A. Poncet hastalığı ve spondilit birlikteliği olan bir olgu. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 24-29 Ekim, 2007; Antalya. 
4. Bal S, Güvenç A, Kocyigit H, Turan Y, Kocaağa Z, Gürgan A, Dirim B. Progresif artropati ile birlikte seyreden spondiloepifizyal displazi tarda sendromu: Aynı aileden üç olgu. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 24-29 Ekim, 2007; Antalya. 
5. Kocyigit H, Bayram K, Arcak G, Turan Y, Gürgan A. Osteopetrozis tarda: Bir olgu sunumu. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 24-29 Ekim, 2007; Antalya. 
6. Bayram KB, Altundal Y, Turan Y, Kocyigit H, Gürgan A. Progresif artropati ile seyreden spondiloepifizyal displazi tarda: Bir olgu sunumu. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 24-29 Ekim, 2007; Antalya.
7. Bayram K, Güvenç A, Kocyigit H, Turan Y, Gürgan A. İnmeli hastalarda izlenen komplikasyonlar. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 24-29 Ekim, 2007; Antalya.
8. Bayram K, Güvenç A, Kocyigit H, Turan Y, Gürgan A. Hemiplejik olguların rehabilitasyon sonrası fonksiyonel ve kognitif durumlarının değerlendirilmesi. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 24-29 Ekim, 2007; Antalya.
9. Bayram K, İpek S, Kocyigit H, Gürgan A. Steroid kullanımı ile ilişkili avasküler nekroz: Bir olgu sunumu. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 24-29 Ekim, 2007; Antalya.
10. Bayram K, Altundal Y, Kocyigit H, Kurtulmuş Ş, Gürgan A. Osteogenezis imperfekta: Olgu sunumu. 21. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 24-29 Ekim, 2007; Antalya. 
11. Bal S, Bayram KB, Günay MÖ, Kocyigit H, Gürgan A. Ailevi Akdeniz Ateşiyle birlikte sakroiliak tutulumu olan bir olgu. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 14-18 Mayıs 2008; Antalya. 
12. Bayram KB, Bal S, Günay MÖ, Kocyigit H, Gürgan A. Romatoid artrit ve periferik lenfödem: Olgu sunumu. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 14-18 Mayıs 2008; Antalya. 
13. Deveci H, Bal S, Bayram KB, Kocyigit H, Gürgan A. Romatoid artritli hastalarda anemi: hastalık aktivitesi ile ilişkisi. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 14-18 Mayıs 2008; Antalya. 
14. Bayram KB, Bal S, Günay MÖ, Kocyigit H, Gürgan A. Ankilozan spondilit, nörofibromatozis ve hipermobilite sendromu birlikteliği: Bir olgu sunumu. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 14-18 Mayıs 2008; Antalya. 
15. Bal S, Bayram KB, Kılıç Ç, Kocyigit H, Gürgan A. Travma-Spondilodiskit-Ankilozan Spondilit üçleminde spinal kord yaralanmalı bir olgu. 3. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 14-18 Mayıs 2008; Antalya. 
16. Dirim B, Boyraz E, Kocyigit H, Hızlı N, Arkun R, Erdoğan N, Gelal F, Uluç E. Romatoid artritin osteoartritten ayırıcı tanısında popliteal lenf nodu görüntülemesinin yeri: Manyetik rezonans inceleme ve renkli dopler ultrasonografi. 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, 01-05 Kasım 2008; Antalya. 
17. Bal S, Bayram KB, Güvenç A, Kocyigit H, Gürgan A. Hemiplejik olguların rehabilitasyon sonuçları. 1. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 06-09 Kasım 2008; Ankara.
18. Bal S, Bayram KB, Günay MÖ, Kocyigit H, Gürgan A. Spinal kord yaralanmalı olguların rehabilitasyon sonuçları. 1. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 06-09 Kasım 2008; Ankara.
19. Bal S, Bayram KB, Tubay AÖ, Günay MÖ, Kocyigit H, Gürgan A. Tüberküloz monoartriti: Olgu sunumu. 4. Türk Romatoloji Kongresi, 07-11 Nisan 2010; Antalya.
20. Deveci H, Deveci K,  Bayram KB, Bal S, Kocyigit H, Gürgan A. Romatoid artritli hastalarda serum anti-ccp düzeyleri ve hastalık aktivitesi arasındaki ilişki. 4. Türk Romatoloji Kongresi, 07-11 Nisan 2010; Antalya.
21. Bayram KB, Aydın E, Bal S, Kocyigit H, Gürgan A. Limb-Girdle Müsküler Distrofi Tip 2B: Olgu sunumu. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 11-15 Mayıs, 2011; Antalya. 
22. Karayağız S, Bal S, Bayram KB, Kocyigit H, Gürgan A. Lateral epikondilit tanılı hastalarda egzersiz tedavisinin etkinliği. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 11-15 Mayıs, 2011; Antalya. 
23. Tubay A, Bal S, Bayram KB, Kocyigit H, Gürgan A. Hemiplejik omuzda supraskapular sinir blokajı ve glenohumeral eklem enjeksiyonu: Ağrı ve özürlülük üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 11-15 Mayıs, 2011; Antalya. 
24. Bayram KB, Bal S, Dilekçi E, Yurtsever OS, Kocyigit H, Gürgan A. Serebral radyasyon nekrozuna bağlı gelişen hemiplejik iki olgu. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 11-15 Mayıs, 2011; Antalya. 
25. Günay MÖ, Bal S, Bayram KB, Kocyigit H, Gürgan A. Ankilozan spondilitli hastalarda egzersiz tedavisinin solunum fonksiyonlarına ve yaşam kalitesine etkisi. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 11-15 Mayıs, 2011; Antalya. 
26. Yoleri Ö, Bayram KB, Bal S, Arifoğlu Ç, Arıkan MB, Sarıkaya NÖ, Gürgan HA, Kocyigit H. Lejyonella pnömonisine sekonder gelişmiş hiponatremiye bağlı santral pontin ve ekstrapontin myelinolizis: Bir olgu sunumu. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 27-31 Mart, 2013; Antalya. 
27. Yıldız AH, Öz B, Sarıkaya NÖ, Memiş A, Kocyigit H. Ankilozan spondilit hastalarında fizik tedavi ajanlarının etkinliği. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 27-31 Mart, 2013; Antalya.
28. Bal S, Bayram KB, Öz B, Atar E, Uslu E, Kocyigit H. Erken artritli bir olguda sinovial sıvıda kolesterol kristallerinin varlığı. 24. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 27-31 Mart, 2013; Antalya. 
29. Bayram KB, Güvendi EU, Gürgan AD, Kocyigit H, Aşkın A. Atipik yerleşimli romatoid nodül: Olgu sunumu. 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi. 25-29 Mart, 2014; Antalya.
30. Mayalı F, Demirdal ÜS, Bayram KB, Aşkın A, Rezanko T, Kocyigit H. Romatoid artrite eşlik eden osteoma kutis olgusu. 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi. 25-29 Mart, 2014; Antalya.
31. Arıkan MB, Aşkın A, Demirdal ÜS, Bayram KB, Gürgan AD, Kocyigit H. Spondilartropati kliniği ile seyreden bir idiyopatik hipoparatiroidi olgusu. 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi. 25-29 Mart, 2014; Antalya.
32. Bayram KB, Aşkın A, Bal S, Demirdal ÜS, Altundal Y, Kocyigit H, Gürgan AD. Miyofasiyal ağrı sendromunda kuru iğneleme, manipulasyon ve lokal anestezik enjeksiyonun karşılaştırılması. 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi. 25-29 Mart, 2014; Antalya.
33. Arifoğlu Ç, Demirdal ÜS, Aşkın A, Bayram KB, Kocyigit H. Bir olgu eşliğinde Tietze sendromu. 6. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi. 25-29 Mart, 2014; Antalya.
34. Akan Ö, Kocyigit H, Subaşıoğlu A, Mete BD, Onay H. On dört yıl idiyopatik osteoporoz olarak izlenmiş bir sekonder erkek osteoporozu olgusu. 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi. 05-09 Kasım, 2014; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
35. Aşkın A, Korkmaz MA, Bayram KB, Kocyigit H, Demirdal ÜS. Uzun süreli bifosfonat tedavisi kullanan bir hastada görülen atipik sakral ve iliak kemik yetersizlik kırığı.    5. Ulusal Osteoporoz Kongresi. 05-09 Kasım, 2014; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
36. Akan Ö, Kocyigit H, Kurut İ, Çelebisoy M. Guillian Barre sendromuyla akut gut atağı birlikteliği: Olgu sunumu. 11. Türk Romatoloji Sempozyumu. 26-29 Mart, 2015; Antalya.
37. Demirdal ÜS, Bayram KB, Aşkın A, Güngör N, Kocyigit H, Tosun A. Uzun süreli çömelme sonrası oluşan bilateral peroneal tuzaklanma. 11. Türk Romatoloji Sempozyumu. 26-29 Mart, 2015; Antalya.
38. Küçükakkaş O, Öz BÖ, Kocyigit H. Topuk dikeninde radial ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin (RESWT) etkinliğinin değerlendirilmesi. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan, 2015; Antalya. (Sözlü sunum) 
39. Akan Ö, Demirdal ÜS, Kocyigit H, Demirdal T. Brusella enfeksiyonuna bağlı omuz ağrısı: Olgu sunumu. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan, 2015; Antalya.
40. Akan Ö, Kocyigit H, Mete BD. Miyelodisplastik sendroma bağlı omuz tutulumu: Olgu sunumu. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan, 2015; Antalya.
41. Aşkın A, Arifoğlu Ç, Bayram KB, Demirdal ÜS, Kocyigit H. Dizin sinovyal osteokondromatozisi: Bir olgu sunumu. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan, 2015; Antalya.
42. Aşkın A, Güvendi EU, Bayram KB, Demirdal ÜS, Kocyigit H. Subakut kalça ağrısı ile başvuran mezenkimal tümör metastazı. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan, 2015; Antalya.
43. Yılmaz G, Bayram KB, Aşkın A, Sarıkaya NÖ, Gürgan A, Kocyigit H. Camptocormia: Olgu sunumu. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan, 2015; Antalya.
44. Güvendi EU, Aşkın A, Aysin İK, Sarıkaya NÖ, Bayram KB, Kocyigit H. Nadir bir progresif paraparezi nedeni: Spinal dural arteriovenöz fistül. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan, 2015; Antalya.
45. Güvendi EU, Öz BÖ, Aşkın A, Sarıkaya NÖ, Kocyigit H. Servikal disk hernisine bağlı Brown Sequard Sendromu. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan, 2015; Antalya.
46. Aysin İK, Sarıkaya NÖ, Küçükakkaş O, İncesu TK, Gürgan HAD, Kocyigit H. Kritik hastalık polinöropatisi: Olgu sunumu. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan, 2015; Antalya.
47. Demirdal ÜS, Ölmez N, Uslu E, Kocyigit H, Gürgan A, Öz B, Bal S. Guillain-Barre Sendromlu hastalara uygulanan rehabilitasyon programlarının klinik sonuçları. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan, 2015; Antalya.
48. Arifoğlu Ç, Bayram KB, Aşkın A, Demirdal ÜS, Gürgan A, Kocyigit H. Monoartrit ile prezente olan bir lipoma arboresans olgusu. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 22-26 Nisan, 2015; Antalya.
49. Demirdal ÜS, Aşkın A, Bayram KB, İsnaç F, Kocyigit H, Gürgan AD, Tosun A. Sulfasalazin kullanan ankilozan spondilitli hastada gelişen Guillain-Barre sendromu: Olgu sunumu. 5. Ankara Romatoloji Eğitim Toplantısı. 29-31 Mayıs 2015; Bolu.
50. İsnaç F, Akan Ö, Demirdal ÜS, Bayram KB, Aşkın A, Kocyigit H, Tosun A. Bir psöriyatik artrit hastasında methotreksat tedavisine bağlı otoimmün hemolitik anemi: Bir olgu sunumu. 5. Ankara Romatoloji Eğitim Toplantısı. 29-31 Mayıs 2015; Bolu.
51. Akan Ö, Bal S, Kocyigit H. Stroke sonrası nadir görülen bir komplikasyon olan heterotopik ossifikasyon: Olgu sunumu.  14. FTR Uludağ Sempozyumu. 03-06 Mart 2016; Bursa.
52. Bayram KB, Güvendi EU, Demirdal ÜS, Aşkın A, Kocyigit H, Gürgan HAD, Sarıkaya NÖ. Mediastinal mass due to use of anti-TNF therapy. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi. 23-27 Mart, 2016; Antalya.
53. Korkmaz MB, Kocyigit H, Bal S. Lateral epikondilitte radial ekstrakorporal şok dalga tedavisinin ağrı ve fonksiyonel durum üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi. 2016 FTR Kurs Günleri Kongresi. 28 Nisan-01 Mayıs 2016; Çeşme, İzmir.
54. Tosun A, Türe S, Aşkın A, Yardımcı EU, Demirdal SÜ, İncesu TK, Tosun Ö,   Kocyigit H, Akhan G, Gelal MF. İnme sonrası erken dönemde düşük frekanslı repetetif transkraniyal manyetik stimülasyon ve nöromuskuler elektrik stimülasyonunun üst ekstremite motor iyileşmesi üzerine etkisi. 5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 03-06 Kasım 2016; Ankara. (Sözlü sunum)
55. Akan Ö, Mete BD, Kocyigit H, Bayram KB, Yılmaz HE, Tosun A. Rotator cuff yırtıklarında plateletten zengin plazmanın (PRP) etkinliği. PRP konservatif tedaviye yanıt vermeyen vakalarda cerrahi öncesi alternatif tedavi yöntemi olabilir mi? 5. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 03-06 Kasım 2016; Ankara. (Sözlü sunum) 
56. Güvendi E, Aşkın A, Güvendi G, Kocyigit H. Diz osteoartriti hastalarında kortikosteroid enjeksiyonu ve trombositten zengin plazma (PRP) enjeksiyonu tedavilerinin etkinliklerinin karşılaştırılması. 4. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, 15-17 Aralık 2016; İzmir. (Sözlü sunum)
57. Demirdal ÜS, Bayram KB, Tubay A, Memiş AÖ, Gürgan AD, Kocyigit H. Gebelikle ilişkisiz kalçanın geçici idiopatik osteoporozu: Bir olgu sunumu. 5. Ulusal Osteoporoz Sempozyumu, 26-29 Eylül 2013; Sarıgerme, Muğla.
58. Akan Ö, Sarıkaya NÖ, Kocyigit H. Plateletten zengin plazma (PRP) uygulamasının ileri evre diz osteoartritli hastalardaki etkinliği. PRP uygulaması bu hastalarda artroplasti uygulamasını geciktirebilir mi? 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 25-29 Nisan, 2017; Antalya. (Sözlü sunum)
59. Akan Ö, Şirin FB, Sarıkaya NÖ, Kocyigit H. Diz osteoartritli hastalarda plateletten zengin plazma (PRP) enjeksiyonunun kıkırdak yapım ve yıkım belirteçlerine etkisi. 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 25-29 Nisan, 2017; Antalya. (Sözlü sunum)
60. Özkan A, Kocyigit H, Aşkın A. Ankilozan spondilit, osteoartrit, fibromiyalji sendromu tanılı hastalarda ve kontrollerde mevsimsel serum 25 hidroksi vitamin D düzeyleri ile hastalık aktivitesi arasındaki ilişki. 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 25-29 Nisan, 2017; Antalya. (Sözlü sunum)
61. Aysin İK, Aşkın A, Mete BD, Güvendi E, Aysin M, Kocyigit H. Ön diz ağrısı ile kondromalazi patella ve patellafemoral dizilim bozukluğu arasındaki ilişkinin araştırılması. 26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. 25-29 Nisan, 2017; Antalya.
 
5. EDİTÖRLÜK, HAKEMLİK VE JÜRİ ÜYELİĞİ 
5.7.) WoS tarafından taranan dergilerde yayın kurulu üyeliği 
Doçentlik Sonrası
1. EC Endocrinology and Metabolic Research  [2016-2020]
 
5.8.) WoS dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayın kurulu üyeliği 
Doçentlik Sonrası
5. Demiroglu Science University Florence Nightingale Journal of Medicine 
[2015-2020]
6. International Journal of Rheumatism  [2016-2019]
 
5.10.) Ulusal hakemli dergilerde yayın kurulu üyeliği
Doçentlik Sonrası
1. İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi [2016-2020]
 

6. ATIFLAR
6.1.) WoS kapsamındaki dergilerde/kitaplarda yer alan (adayın yazar olarak yer almadığı) eserlerde yapılan her bir atıf için
Doçentlik Öncesi
1. Clinical, radiographic and echocardiographic findings in a patient with ochronosis
By: Kocyigit, H; Gurgan, A; Terzioglu, R; et al.
CLINICAL RHEUMATOLOGY   Volume: 17   Issue: 5   Pages: 403-406   Published: 1998
Times Cited: 16  (from Web of Science Core Collection)

2. Spondyloepiphyseal dysplasia tarda with progressive arthropathy 
By: Kocyigit, H; Arkun, R; Ozkinay, F; et al.
Conference: 11th European Congress of Physical Medicine and Rehabilitation Location: GOTHENBURG, SWEDEN Date: MAY 26-28, 1999 
CLINICAL RHEUMATOLOGY   Volume: 19   Issue: 3   Pages: 238-241   Published: 2000 
Times Cited: 11
(from Web of Science Core Collection)

3. A severely disabling disorder: Fibrodysplasia ossificans progressiva 
By: Kocyigit, H; Hizli, N; Memis, A; et al.
CLINICAL RHEUMATOLOGY   Volume: 20   Issue: 4   Pages: 273-275   Published: 2001 
Times Cited: 7
(from Web of Science Core Collection)

4. The reliability and validity of the Turkish version of Quality of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis (QUALEFFO) 
By: Kocyigit, H; Gulseren, S; Erol, A; et al.
Conference: 23rd Annual Meeting of the American-Society-for-Bone-and-Mineral-Research Location: PHOENIX, ARIZONA Date: OCT 12-16, 2001 
Sponsor(s): Amer Soc Bone & Mineral Res 
CLINICAL RHEUMATOLOGY   Volume: 22   Issue: 1   Pages: 18-23   Published: FEB 2003 
Times Cited: 64  
(from Web of Science Core Collection)

5. A case with cauda equina syndrome due to bacterial meningitis of anterior sacral meningocele 
By: Bal, S; Kurtulmus, S; Kocyigit, H; et al.
SPINE   Volume: 29   Issue: 14   Pages: E298-E299   Published: JUL 15 2004 
Times Cited: 11
(from Web of Science Core Collection)

Doçentlik Sonrası
1. Ochronosis with cardiovascular involvement: a case report 
By: Bal, Serpil; Turan, Yasemin; Kocyigit, Hikmet; et al.
RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL   Volume: 28   Issue: 5   Pages: 479-482   Published: MAR 2008
Times Cited: 2
(from Web of Science Core Collection)

YAPILAN ATIFLAR
2. Spondyloepiphyseal dysplasia tarda: four cases from two families
By: Bal, Serpil; Kocyigit, Hikmet; Turan, Yasemin; et al.
RHEUMATOLOGY INTERNATIONAL   Volume: 29   Issue: 6   Pages: 699-702   Published: APR 2009
Times Cited: 5
(from Web of Science Core Collection)

3. Correlation of Fatigue with Clinical Parameters and Quality of Life in Rheumatoid Arthritis 
By: Turan, Yasemin; Kocaaga, Zehra; Kocyigit, Hikmet; et al.
TURKISH JOURNAL OF RHEUMATOLOGY   Volume: 25   Issue: 2   Pages: 63-67   Published: 2010 
Times Cited: 6
(from Web of Science Core Collection)

4. Coexistence of Behcet's Disease and Ankylosing Spondylitis: A Case Report 
By: Kocyigit, Hikmet; Turan, Yasemin; Bayram, Korhan; et al.
TURKISH JOURNAL OF RHEUMATOLOGY   Volume: 25   Issue: 4   Pages: 217-220   Published: 2010 
Times Cited: 2
(from Web of Science Core Collection)

5. Quality of life and related variables in patients with ankylosing spondylitis
By: Hatice Bodur, Şebnem Ataman, Aylin Rezvani, Derya Soy Buğdaycı, Remzi Çevik, Murat Birtane, Ayşen Akıncı, Zuhal Altay, Rezzan Günaydın, Mahmut Yener, Hikmet Koçyiğit, 
Tuncay Duruöz, Pelin Yazgan, Engin Çakar, Gülümser Aydın, Simin Hepgüler, Lale Altan, Mehmet Kırnap, Neşe Olmez, Raikan Soydemir, Erkan Kozanoğlu, Ajda Bal, Konçuy Sivrioğlu, Murat Karkucak & Zafer Günendi 
QUALITY OF LIFE RESEARCH  Volume: ‏ 20   Issue: ‏ 4   Pages: ‏ 543-549 Published: ‏ MAY 2011
Times Cited: 83
(from Web of Science Core Collection)

6. Suprascapular Nerve Block and Glenohumeral Injection in Hemiplegic Shoulder Pain: To Compare the Effectiveness on Pain and Disability 
By: Tubay, Aysegul; Bal, Serpil; Bayram, Korhan Baris; Kocyigit Hikmet ; et al.
TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION   Volume: 58   Issue: 4   Pages: 299-306   Published: DEC 2012
Times Cited: 1
(from Web of Science Core Collection)

7. The Relationship Between Serum Levels of Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Antibodies and Disease Activity in Patients With Rheumatoid Arthritis 
By: Deveci, Koksal; Deveci, Hulya; Bayram, Korhan Baris; Kocyigit Hikmet; et al.
TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION   Volume: 58   Issue: 4   Pages: 267-271   Published: DEC 2012 
Times Cited: 1
(from Web of Science Core Collection)

8. Plasma leptin values in postmenopausal women with osteoporosis 
By: Kocyigit, Hikmet; Bal, Serpil; Atay, Aysenur; et al.
BOSNIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES   Volume: 13   Issue: 3   Pages: 192-196   Published: AUG 2013 
Times Cited: 6
(from Web of Science Core Collection)

9. Does Suprascapular Nerve Block Improve Shoulder Disability in Impingement Syndrome? A Randomized Placebo-Controlled Study
By: Bayram, Korhan Baris; Bal, Serpil; Satoglu, Ismail Safa; Kocyigit Hikmet; et al.
JOURNAL OF MUSCULOSKELETAL PAIN   Volume: 22   Issue: 2   Pages: 170-174   Published: JUN 2014 
Times Cited: 4
(from Web of Science Core Collection)

10. Correlations among enthesitis, clinical, radiographic and quality of life parameters in patients with ankylosing spondylitis 
By: Rezvani, Aylin;  Bodur, Hatice;  Ataman, Sebnem;  Kaya, Taciser;  Bugdayci, Derya Soy;  Demir, Saliha Eroglu;  Kocyigit, Hikmet;  Altan, Lale;  Ugurlu, Hatice;  Kirnap, Mehmet;  Gur, Ali;  Kozanoglu, Erkan;  Akinci, Aysen;  Tekeoglu, Ibrahim;  Sahin, Gunsah;  Bal, Ajda;  Sivrioglu, Koncuy;  Yazgan, Pelin;  Aydin, Gulumser;  Hepguler, Simin;  Olmez, Nese;  Sendur, Omer Faruk;  Yener, Mahmut;  Altay, Zuhal;  Ayhan, Figen;  Durmus, Oguz;  Duruoz, Mehmet Tuncay;  Gunendi, Zafer;  Nacir, Baris;  Oken, Oznur;  Toktas, Hasan;  Delialioglu, Sibel Unsal;  Evcik, Deniz;  Sertpoyraz, Filiz Meryem MODERN RHEUMATOLOGY   Volume: 24   Issue: 4   Pages: 651-656   Published: JUL 2014 Times Cited: 9
(from Web of Science Core Collection)

11. Atypical localization of rheumatoid nodule: case report 
By: Bayram, K. B.; Guvendi, E. U.; Gurgan, A.; Kocyigit Hikmet; et al.
ACTA REUMATOLOGICA PORTUGUESA   Volume: 40   Issue: 1   Pages: 81-84   Published: JAN-MAR 2015
Times Cited: 1
(from Web of Science Core Collection)

12. Proximal muscle weakness as a result of osteomalacia associated with celiac disease: a case report 
By: Oz, B.; Akan, O.; Kocyigit, H.; et al.
OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL Volume:27 Issue:2 Pages: 837-840   Published: FEB 2016 
Times Cited: 1
(from Web of Science Core Collection)

13. Influence of patient training on persistence, compliance, and tolerability of different dosing frequency regimens of bisphosphonate therapy: An observational study in Turkish patients with postmenopausal osteoporosis 
By: Akarirmak, Ulku; Kocyigit, Hikmet; Eskiyurt, Nurten; et al.
Group Author(s): INSTRUCT Study Grp 
ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA   Volume: 50   Issue: 4   Pages: 415-423   Published: AUG 2016 
Times Cited: 2
(from Web of Science Core Collection)

14. Efficacy of different doses of radial extracorporeal shock wave therapy in patients with painful calcaneal spur 
By: Kucukakkas, Okan; Oz, Bengi; Kocyigit, Hikmet
TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION   Volume: 63   Issue: 1   Pages: 31-41   Published: MAR 2017 
Times Cited: 1
(from Web of Science Core Collection)

15. Effects of low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation and neuromuscular electrical stimulation on upper extremity motor recovery in the early period after stroke: a preliminary study 
By: Tosun, Aliye; Ture, Sabiha; Askin, Ayhan; Yardimci, Engin Ugur;  Demirdal, Secil Umit;  Incesu, Tulay Kurt;  Tosun, Ozgur;  Kocyigit, Hikmet;  Akhan, Galip;  Gelal, Fazil Mustafa
TOPICS IN STROKE REHABILITATION   Volume: 24   Issue: 5   Pages: 361-367   Published: 2017 
Times Cited: 8
(from Web of Science Core Collection)

16. Effects of Kinect-based virtual reality game training on upper extremity motor recovery in chronic stroke
By: Askin, Ayhan;  Atar, Emel; Kocyigit, Hikmet; Tosun, Aliye.
SOMATOSENSORY AND MOTOR RESEARCH  Volume: 35   Issue: 1   Pages: 25-32 Published: MAR 2018
Times Cited: 18
(from Web of Science Core Collection)

17. Investigation of the Relationship between Anterior Knee Pain and Chondromalacia Patellae and Patellofemoral Malalignment
By: Aysin, Idil Kurut;  Askin, Ayhan;  Mete, Berna Dirim;  Guvendi, Ece;  Aysin, Murat; Kocyigit, Hikmet.
THE EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE Volume: 50   Issue: 1   Pages: 28-33 Published: FEB 2018
Times Cited: 3
(from Web of Science Core Collection)

18. Comparison of Efficiency Between Corticosteroid and Platelet Rich Plasma Injection Therapies in Patients With Knee Osteoarthritis 
By: Uslu Guvendi, Ece;  Askin, Ayhan;  Guvendi, Guven; Kocyigit, Hikmet.
ARCHIVES OF RHEUMATOLOGY   Volume: ‏ 33   Issue: ‏ 3   Pages: ‏ 273-281   Published: SEP 2018
Times Cited: 8
(from Web of Science Core Collection)

6.2.) WoS dışındaki endeksler tarafından taranan uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda yapılan her bir atıf için :
1.13.)1. numarada yer alan “Kısa Form-36 (KF-36)’nın Türkçe versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği: Romatizmal hastalığı olan bir grup hasta ile çalışma” adlı yayınıma Google Scholar’a göre yapılan atıf sayısı: 1352 

İdari Görevler:
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği İdari Sorumlusu 2011-2016
Uşak Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Şefliği 1987-1994
3. Ordu Merkezi Erzincan Askeri Hastane, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Klinik Şef. 1985-1987

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD)
Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği
Osteoporoz Derneği
Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM)
International Fibrodysplasia Ossificans Progressiva Association (IFOPA)

Editörlük, Hakemlik ve Jüri Üyeliği
1. EC Endocrinology and Metabolic Research
2. Demiroglu Science University Florence Nightingale Journal of Medicine
3. International Journal of Rheumatism
4. İstanbul Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi

İçeriğin Devamı İçin Tıklayın