Başhekim Yard. Doç. Dr. Hasan Reyhanoğlu

Görev Aldığı Bölümler Kalp Damar Cerrahisi (KVC)
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi

1987 - 1993 : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

1996 - 2003 : Ege Üniversitesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği

2004 - 2010 : Özel Ege Sağlık Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi, İZMİR

2010 -          : Özel Tınaztepe Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi, İZMİR

Katıldığı  Toplantı ve Kongreler :

2007 - Eacts Annual Meeting-Geneva

2000 - VI. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi

2001 - III. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji Ve Kardiyak Cerrahi Kongresi

2002 - VII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği  Kongresi

2005 - Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Kardiyak Morfoloji Kursu

2006 - IX. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi

2006 - Gaziantep Ünv. Kalp-Damar Cerrahisi Günleri

2008 - Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Sempozyumu

2008 - X. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi

2009 - XIV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi

2009 - IV. Ulusal Fleboloji Kongresi

2010 - XI. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi

2011 - XV. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi

Yayınlar:

Comparison of different dose regimens of enoxaparin in deep vein thrombosis therapy in pregnancy.

·   Narin C, Reyhanoglu H, Tülek B, Onoglu R, Ege E, Sarigül A, Yeniterzi M, Durmaz I. Adv Ther. 2008 Jun;25(6):585-94.
Predictors of outcome after coronary artery bypass grafting in patients older than 75 years of age.

·Islamoglu F, Reyhanoglu H, Berber O, Ozbaran M, Buket S, Yüksel M, Telli A, Durmaz I. Med Sci Monit. 2003 Aug;9(8):CR369-76.
Sol ventrikül disfonksiyonlarında cerrahi revaskülarizasyonun etkinliği

·İSLAMOĞLU F, ÇALKAVUR T, REYHANOĞLU H, AYIK F, YÜKSEL M, HAMULU A, BÜKET S, DURMAZ İ. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2001 Ocak;9(1):9-14
Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Darlıklarında Ksenogreft ve Pulmoner Homogreft Kullanım

·Atay Y, Yağdı T, Reyhanoğlu H, Güven H, Levent E, Özyürek AR, Alayunt EA Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2004 Ocak;12(1):06-12
Distal Arkus Aorta Patolojilerinde Konvansiyonel Bilgisayarlı Tomografi Sonuçlarının Ameliyat Bulguları İle Karşılaştırılması

·Posacıoğlu H, İslamoğlu F, Apaydın A, Reyhanoğlu H, Çalkavur T, Yağdı T, Parıldar M. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2004 Nisan;12(2):141-144
Mitral kapak değiştirilmesi sonrası gelişen sol ventrikül yırtılmasına yaklaşım.

·Narin C, Reyhanoğlu H, Durmaz İ. Türk Göğüs Kalp Damar Cer. Dergisi, 2007;15:202-6.
Sol Atriyal Duvara İnvaze Miksoma Olgusunda Miksoma ile Beraber Sol Atriyal Duvar Rezeksiyonu

·Resecting Left Atrial Wall Together with Myxoma in Case of Myxoma Invasion Into Left Atrial Wall: Surgical Technique Dr. Hasan REYHANOĞLU, Dr. Makbule kesici, Dr. Murat ERTÜRK, Dr. İsa DURMAZ, Dr. Gürkan ERTUĞRUL, Dr. Cüneyt NARİN, Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009;21(2):297-300   
Aort Koarktasyonu operasyonlarının etkinliğinin Değerlendirilmesi

·THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF AORTICCOARCTATION OPERATIONS Fatih İSLAMOĞLU, Hasan REYHANOĞLU, Anıl Ziya APAYDIN,Ali TELLİ, Suat BÜKET, Alp ALAYUNT, Turkiye Klinikleri J Cardiovascular Surgery 2002;3(3):121-7
Aksillo-bifemoral bypas sonrası proximal anastomoz ayrılması

·Disruption of the proximal anastomosis after axillobifemoral bypass graft:A case repor Hasan REYHANOĞLU, Makbule kesici, Murat ERTÜRK, İsa DURMAZ,  Cüneyt NARİN Damar cer Derg 2010;19(2):47-9

Türk Kalp Ve Damar Cerrahisi Derneği

Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

Fleboloji Derneği

Türk Kardiyoloji Derneği

İçeriğin Devamı İçin Tıklayın