Doç. Dr. Fikret Poyraz Çökmüş

Görev Aldığı Bölümler Psikiyatri
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Buca Tıp Merkezi İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi

Tıp Eğitimi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye, 2006-20012

Psikiyatri Asistanlığı: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Manisa, Türkiye (Kasım 2012 - Kasım 2016)

Psikiyatri Uzmanlığı: Kasım 2016- Ekim 2021

Psikiyatri Doçentliği: 2021 yılı Ekim’den bu yana devam etmekte

Tıp Eğitimi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye, 2006-20012

Psikiyatri Asistanlığı: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Manisa, Türkiye (Kasım 2012 - Kasım 2016)

Psikiyatri Uzmanlığı: Kasım 2016- Ekim 2021

Psikiyatri Doçentliği: 2021 yılı Ekim’den bu yana devam etmekte

Eylül 2020- …: Türkiye Psikiyatri Derneği Genç Psikiyatristler Komitesi, Yönetim Kurulu Üyesi

ULUSLARASI ve ULUSAL BİLİMSEL YAYINLAR

 

 1. Çökmüş, F. P., Aydın, O., Balıkçı, K., & Ünal-Aydın, P. (2022). The excessive utilisation of social networking sites affects the symptom severity across patients with anxiety disorders. International Journal of Mobile Communications20(4), 406-418.
 2. Cokmus FP, Ascibasi K, Suculluoglu Dikici D, Coldur EO, Avci E, Aydemir O. Seasonality in Bipolar Disorder: Impact on Mood Symptoms, Psychosocial Functioning, Neurocognition, and Biological Rhythm. Archives of Neuropsychiatry. 2021; 58(1):41. doi: 10.29399/npa.25056
 3. Çökmüş, F. P., Özkan, H. M., Sücüllüoğlu-Dikici, D., Aşçibaşi, K., Alçi, D., Altunsoy, N., ... & Aydemir, Ö. The Assessment of Cognitive Dysfunction in Major Depressive Disorder: A 16-Week Prospective Case-Control Study. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2021;31:25-33.
 4. Altunsoy, N., Di̇ki̇ci̇, D. S., Çökmüş, F. P., Özkan, H. M., Aşçibaşi, K., Alçi, D., ... & Aydemi̇r, Ö. (2021). Evaluation of psychosocial functioning in the acute treatment term of major depressive disorder: A 16-week multi-centered follow-up study. Asian Journal of Psychiatry66, 102883.
 5. Başer, L. M., Çökmüş, F. P., Tvrtković, S., Obuća, F., Ünal-Aydın, P., Aydın, O., & Spada, M. M. (2022). The role of desire thinking in the problematic use of social networking sites among adults. Addictive Behaviors Reports, 100463.
 6. Aydin, O., Çökmüş, F. P., Balikçi, K., Sücüllüoğlu-Dikici, D., & Ünal-Aydin, P. (2020). The problematic use of social networking sites associates with elevated symptoms in patients with major depressive disorder. International Journal of Social Psychiatry, 0020764020919791.
 7. Çökmüş, F. P., Özmen, E., Alkin, T., Batir, M. B., & Çam, F. S. (2018). Evaluation of serum MicroRNA expression profiles in patients with panic disorder. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 1-6.
 8. Aşçibaşi K, Çökmüş FP, Dikici DS, Özkan HM, Alçi D, Altunsoy N, Kuru E, Yüzeren S, Aydemir Ö. Evaluation of Emotional Adverse Effects of Antidepressants: A Follow-up Study. J Clin Psychopharmacol. 2020, 40(6), 594-598.doi: 10.1097/JCP.0000000000001300.
 9. Aydın, O., Balıkçı, K., Çökmüş, F.P., Ünal-Aydın, P., 2019. The evaluation of metacognitive beliefs and emotion recognition in panic disorder and generalized anxiety disorder: effects on symptoms and comparison with healthy control, Nordic Journal of Psychiatry, DOI: 10.1080/08039488.2019.1623317
 10. Çökmüş FP, Aydın O, Balıkçı K, Ünal-Aydın P. The excessive utilization of social networking sites affects the symptom severity across patients with anxiety disorders. International Journal of Mobile Communication
 11. Cokmus FP, Aydın O, Balikci K, Unal Aydin P, Esen Danaci A. The examination of the oxytocin and vasopressin effects on social functioning among individuals with schizophrenia. European Neuropsychopharmacology 2020; 31: 56-57.
 12. Aydemir, Ö., Çökmüş, FP., Akdeniz, F., Dikici, DS., & Balıkçı, K. Psychometric properties of the Turkish Versions of Perceived Deficit Questionnaire-Depression and British Columbia Cognitive Complaints Inventory. Anatolian Journal of Psychiatry.
 13. Sücüllüoğlu Dikici, D., Eser, E., Çökmüş, F. P., & Demet, M. M. (2018). Quality of Life and Associated Risk Factors in Caregivers of Patients with Obsessive Compulsive Disorder. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 1-8.
 14. Suculluoglu Dikici D, Çökmüş FP, Akın F, Eser E, Demet MM. Disease burden and ssociated factors in caregivers of patients with obsessive-compulsive disorder. Neurological Sciences, 2020.  DOI: 10.147444/DAJPNS.2020.00111.
 15. Çökmüş, FP., Aşçıbaşı, K., Öztekin, S., & Demet, MM. (2017). Relationship of levetiracetam and obsessive-compulsive disorder: a case report. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 27(3), 325-327.
 16. Aydin, O., Balikci, K., Tas, C., Unal Aydin, P., Cokmus, F. P., & Esen Danaci, A. (2017). The comparison of executive functions, social cognition and plasma oxytocin level between mothers' of schizophrenia patients and healthy control: searching for a new endophenotype. ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, 18(4), 307-313.
 17. Cokmus FP, Balikci K, Aydemir O, GRUBU DOC. [Reliability and validity of Turkish Form of DSM-5 Self-Rated Level 1 Cross-Cutting Symptom Scale-Adult Version]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(Supplement 2): 5-12.
 18. Ascibasi K, Cokmus FP, Aydemir O, Grubu DOC. [Reliability and validity of Turkish Form of Severity of Acute Stress Symptoms Scale]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(Supplement 2): 38-44.
 19. Aydin O, Cokmus FP, Aydemir O, Grubu DOC. [Validity and reliability of the Turkish Version of the Clinician Rated Severity of Autism Spectrum and Social Communication Disorders Scale]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(Supplement 2): 92-98
 20. Aydin, O., Çökmüş, F. P., Balikçi, K., Aydin, P. Ü., & Danaci, A. E. (2018). Şizofreni hastalarının bakım verenlerinde sosyal anksiyete, saldırganlık ve bağlanma stilinin hastalık şiddeti üzerine etkisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi19(3), 274-280.
 21. Çökmüş, FP., Aşçıbaşı, K., Sarıkavak, T., & Özmen, E. (2016). Psychotic disorder secondary to systemic corticosteroids. Anatolian Journal of Psychiatry17(1), 74-76.
 22. Çökmüş, FP., Aydın, O., Sücüllüoğlu Dikici, D., & Yalın Sapmaz, Ş. (2017). Quickly diagnosed and treated prepubertal Type 1 narcolepsy case. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 1-3.
 23. Asik EA, Cokmus FP, Aydemir O, Grubu DOC. [Reliability and validity of Turkish Form of Level 2 Anxiety Scale]. Anadolu Psikiyatri Derg. 2017; 18(Supplement 2): 45-50. Turkish. doi:10.5455/apd.240513
 24. Çöldür EÖ, Çökmüş FP, Sücüllüoğlu-Dikici D, Aydemir Ö. (2020) The validity and reliability of DSM-5 separation anxiety disorder severity scale-adult form. The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences.
 25. Taşkın EO, Aşçıbaşı K, Çökmüş FP, Özmen E. Attitudes of Resident Physicians Working in a University Hospital Towards Schizophrenia. Psychiatry and Behavioral Science. 2019: 9(4). DOI: 10.5455/PBS.20190513032606
 26. Turkmen, S. N., Ustun, C., Ozdemir, C., Akyol, T., & Cokmus, F. P. (2017). Health professionals’ exposure to mobbing in a medical school hospital. Journal of Turgut Ozal Medical Center, 24(4).

 

BAZI POSTER BİLDİRİLERİ:

 

 1. Çökmüş FP, Ascibasi K, Oztekin S, Demet MM. Levetirasetam ve Obsesif Kompulsif Bozukluk İlişkisi: Bir Olgu Sunumu, TPD 18. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Nisan, 2014, Antalya, Türkiye
 2. Çökmüş FP, Coldur EO, Balikci K, Sarikavak T, Herdem A, Ascibasi K, Akdeniz K, Suculluoglu Dikici D, Alci D, Yüzeren S, Öztekin S, Aydın Aşık E, Aydın O, Köroğlu E, Aydemir Ö. Erişkin Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğunun Türkçe Geçerlilik Güvenilirliği, TPD 20. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Mayıs 2016, İzmir, Türkiye.
 3. Cokmus FP, Ascibasi K, Ozmen E, Taskin EO. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Asistanların Depresyona Yönelik Tutumlarının Araştırılması, 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kasım, 2016, Antalya, Türkiye.
 4. Cokmus, FP, Ascibasi K, Sarikavak T, Ozmen E. Sistemik Kortikosteroid Kullanımına İkincil Psikotik Bozukluk Gelişimi. 7. Ulusal Anksiyete Kongresi, Eylül, 2014, Girne, Kuzey Kıbrıs.
 5. Cokmus FP, Ozmen E, Batır MB, Alkin T, Çam FS. Evaluation of serum miRNA expression profile in panic disorder patients. EPA 2017 25th European Congress of Psychiatry, Florence, Italy.
 6. Cokmus FP, Yalın Sapmaz Ş. Bir Yıl Sonra Tanısı Netleşen Tip 1 Narkolepsili Çocuk Olgu. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2017, Bursa, Türkiye.
 7. Cokmus FP, Suculluoglu Dikici D, Akarsu E, Taskin EO. Bir Şizofreni Hastasında Genital Self Mutilasyon: Olgu Sunumu. 53th The National Congress of Pyschiatry Association of Turkey, 2017, Bursa, Turkey.
 8. Cokmus FP, Suculluoglu Dikici D. A Schizophrenic Patient Who Drinks 40 Litres Water Per a Day. 10. Ulusal Anksiyete Kongresi &3. Psikiyatri Zirvesi, Mart 2018, Antalya, Türkiye.
 9. Cokmus FP, Yuzeren S, Suculluoglu Dikici D, Aydın O, Unal Aydın P, Akdeniz F, Oztekin S, Coldur EO, Balikci K, Korouglu E, Aydemir O. Reliability and Validity of Turkish Form of The Personality Inventory for DSM-5 (PID-5) Adult Version. EPA 2018 26th European Congress of Psychiatry, Nice, France.
 10.  Suculluoglu Dikici D, Eser E, Cokmus FP, Demet MM. Caregiver Burden and Associated Risk Factors in Relatives of Patients with Obsessive Compulsive Disorder. EPA 2018 26th European Congress of Psychiatry, Nice, France.
 11.  Suculluoglu Dikici D, Cokmus FP. Amitriptilinle Tedavi Edilen Bruksizm Hastası. 10. Ulusal Anksiyete Kongresi &3. Psikiyatri Zirvesi, Mart 2018, Antalya, Türkiye.
 12.  Kabadayı Alçı D, Çökmüş FP, Altunsoy N, Ascibasi K, Ozkan HM, Suculluoglu Dikici D, Yuzeren S, Aydemir O. Evaluation of Psychosocial and Neurocognitive Functioning in the Acute Treatment term of Major Depressive Disorder. ECNP 2019, Kopenhag, Denmark. 

ÖDÜLLER ve BURSLAR:

 

 1. European Psychiatric Association (EPA) Early Career Psychiatrist Scholarship Programme (ECP) 2021
 2. ECNP School of Neuropsychopharmacology for Early Career Psychiatrist, Oxford, 2021.
 3. ECNP Research Internship Programme, 2019, Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, Groningen University, Hollanda.
 4. ECNP Workshop for Early Career Scientists in Europe, 5-8 Mart 2020, Nice, Fransa.
 5. Cokmus FP, Uluçay S, Ozmen E, Batır MB, Alkin T, Çam FS. Evaluation of serum miRNA expression profile in panic disorder patients. TPD 20.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Mayıs 2016, İzmir, Turkey. Araştırma Proje Teşvik Ödülü.
 6. Cokmus FP, Ozmen E, Batır MB, Alkin T, Çam FS. Panik Bozukluğu Tanılı Hastalarda Serum miRNA Ekspresyon Profillerinin İncelenmesi. 9. Ulusal Anksiyete Kongresi & 2. Psikiyatri Zirvesi, Mart 2017, Antalya, Türkiye. Genç Araştırmacı Özel Ödülü.
 7. Cokmus FP, Ascibasi K, Suculluoglu Dikici D, Coldur EO, Avci E, Aydemir O. Bipolar Bozukluk Tanılı Hastalarda Mevsimselliğin Belirti Örüntüsü ve İşlevsellik Üzerine Etkisi: TPD 22.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 2018, Antalya, Türkiye. Araştırma Proje Teşvik Ödülü.
 8. Aydın O, Esen Danacı A, Sarandöl A, Aydemir Ö, Kocabaş T, Çökmüş FP, Balıkçı K, Onur E, Taştan İ. The comparison of levels of plasma zonulin between healthy controls and schizophrenic/bipolar disorder patients. 15-16 Eylül, İzmir, Türkiye. Bipolar Bozukluklar Araştırmacı ve Klinisyen Eğitimi (BAKET), Araştırma Projesi Teşvik Ödülü.

 

KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI:

 

 1. Çökmüş FP, 2019. Duygudurum ve Anksiyete Bozukluklarının Kardiyovasküler Etkileri. Akademisyen Kitabevi,1149-1156.

 

KONGRELERDE PANEL KONUŞMALARI: 

 

 1. Sosyal medya kullanımının Anksiyeteye Etkisi. 58. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 2022, Türkiye
 2. Panik Bozuklukta Nörobiyolojiden Tedaviye. 1. Uluslararası & 25. Klinik Eğitim Sempozyumu. Çeşme, 2022, Türkiye.
 3. Ruh Sağlığı Hastanesinde Şizofreniye Yaklaşım: Tedaviye Dirençli Vakalar. 6. Psikiyatri Zirvesi & 13. Anksiyete Kongresi. Antalya, 2021, Türkiye
 4. Bilimsel Çalışma Yönetirken ‘Yeni Normaller’. Türkiye Psikiyatri Derneği 24. Klinik Eğitim Sempozyumu, 2021.
 5. Erişkin Dönemde Otizm Spektrum Bozukluğu ve Anksiyete Birlikteliğinde Klinik Görünüm, Tedavi Yöntemleri, 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, 2020.
 6. Depresyon Tedavisinde Ne Kadar Başarılıyız? Çok Merkezli Bir Çalışmanın Tartışılması: Akut Dönemin Zor Tedavi Edileni: Bilişsel Belirtiler. 55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul 2019, Türkiye.
 7. Genç Uzman Gözünden Poliklinik Şartlarından Bipolar Bozukluğu Her Yönüyle Ele Almak: Mevsimselliği Değerlerdirmek. TPD 23.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Fethiye, 2019, Türkiye.
 8. Bipolar Bozuklukta Oksidatif Stres ve İnflamasyon: Kognitif Fonksiyonlar Konusunda Bize Ne Diyor? 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 2018, Türkiye
 9. Anksiyete Bozuklukları ile Eştanılı Tıbbi Durumlarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları: Kalp Damar Hastalıkları ve Anksiyete Bozuklukları. TPD 22.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, Antalya 2018, Türkiye.
 10. Panik Bozukluğunda Tanısal Değerlendirme ve Yeni Tedavi Seçenekleri.  53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2017, Bursa, Türkiye.
 11. miRNAlar ve Anksiyete Bozuklukları İlişkisi. TPD 21.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 2017, Antalya, Türkiye.
 12. Şizofrenide miRNA Çalışmaları. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2017, Bursa, Türkiye.

 

SÖZEL BİLDİRİLER:

 

 1. Şizofreni hastaları ve Hasta Olmayan Birinci Derece Akrabalarında Mitokondriyal Dna Polimorfizmlerinin İncelenmesi. TPD 21.Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 2017, Antalya, Türkiye.
 2. DSM-5 Kişilik Envanteri Erişkin Formunun Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği (PID-5). 10th International Congress on Psychopharmacology&6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2018, Antalya, Türkiye
 3. Bipolar Bozukluk ve Sağlıklı Kontrollerde Mevsimsellik: Psikososyal İşlevselliğe Etkisi. 6. SAYKAD Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, İzmir, 2019, Türkiye.
 4. Bipolar Bozukluk Hastalarında Mevsimsellik: Psikososyal İşlevselliğe Etkisi. 6. SAYKAD Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, İzmir, 2019, Türkiye.
 5. Major Depresif Bozuklukta İlaç Tedavisinin Psikososyal İşlevselliğe Etkisi. 6. SAYKAD Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi, İzmir, 2019, Türkiye.

 

DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ

1.The Inflammation Markers in Schizophrenia and Bipolar Disorder: Do We Have Promising Results? (2022) Frontiers in Psychiatry.

 

ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİK DENEYİMLERİ

1.Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking (9 kez)

 1. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice (4 kez)
 2. The International Journal of Psychiatry in Medicine (1 kez)
 3. BMC Pediatrics (1 kez)
 4. Psychiatria Danubina (1 kez)
 5. Annals of Clinical and Analytical Medicine (2 kez)
 6. Alpha Psychiatry (1 kez)
 7. Journal of Clinical Psychiatry (1 kez)
 8. Cukurova Medical Journal (2 kez)

2014 – …                      Türkiye Psikiyatri Derneği, Genetik Çalışma Birimi Üyeliği

2014 - …                       Türkiye Psikiyatri Derneği, Anksiyete Çalışma Birimi Üyeliği

2015 - 2016                  Türkiye Psikiyatri Derneği, Manisa Şubesi Sekreterliği

2016 - …                       EPA Üyesi

2016- …                        ECNP üyeliği    

2018- …                        Türkiye Psikiyatri Derneği, Nörobilim Çalışma Birimi Üyeliği

2019-…                        Türkiye Psikiyatri Derneği, Genç Psikiyatristler Birimi Yönetim Kurulu Üyesi

 

İçeriğin Devamı İçin Tıklayın