Doç. Dr. Emrah Akçay

Görev Aldığı Bölümler Beyin ve Sinir Cerrahisi
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi

 

Derece

 

 

Bölüm/Program

 

Üniversite

 

Yıl

Lise

Anadolu Lisesi,

Almanca

İzmir Bornova Anadolu Lisesi

1998

Lisans

Tıp Fakültesi

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

2004

Tıpta Uzmanlık

Beyin ve Sinir Cerrahisi

S.B İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2010

Başasistanlık

Beyin ve Sinir Cerrahisi

S.B İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2013

Doçent

Beyin ve Sinir Cerrahisi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi

2022

 

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Laminektomi Defekti Oluşturulmuş Sıçan Modeli Üzerinde                                               Povidon-İodine’in Nörotoksik Etkisinin Araştırılması

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yusuf ERŞAHİN

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Asistan Doktor

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ İZMİR

2004-2010

Uzman Doktor

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ İZMİR

2010-2011

Uzman Doktor

Anamur Devlet Hastanesi Anamur/MERSİN

2011-2012

Uzman Doktor

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bakırköy/İSTANBUL

2012-2013

Başasistan

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi/ İZMİR

2013-2021

Uzman Doktor

İzmir Tınaztepe Galen Bayraklı Hastanesi

2021-2022

Doktor Öğretim Üyesi

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

2022

 

Doçent Doktor

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Tınaztepe Galen Bayraklı Hastanesi

2022-Halen

 

Tez Danışmanlığı:

 

  1. Uzmanlık Tezi: Deneysel Subaraknoid Kanama Oluşturulmuş Ratlarda Propolis Etkeni Caffeic Acid Phenethyl  Esterin Serebral Vasospasm ve Erken Beyin Hasarı Üzerine Etkisi. Dr.Mahmut Necdet Palaz, İzmir, 2016
  2. Uzmanlık Tezi: Servikal Disk Hernisi Olgularında Anterior Servikal Diskektomi + Füzyon Cerrahisi (ASDF) ve Servikal Disk Protezi (SDP) Ameliyatlarının Postoperatif Dönem Takiplerinde Servikal ROM (Range of motion), Heterotopik Ossifikasyon (HO= Sonuçlarının Retrospektif Olarak İncelenmesi. Dr. Alper Tabanlı, İzmir, 2021

ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

            A1. Akçay E, Erşahin Y, Özer F, Duransoy YK, Çamlar M, Atçı İB, Yağcı A, Özer Ö. “Neurotoxic effect of povidone-iodine on the rat spine using a laminectomy-durotomy model” Childs Nerv Sys. 2012 Dec;28(12):2071-5 doi:10.1007/s00381-012-1885-7

            A2.  Duransoy YK, Mete M, Akçay E, Selçuki M “Differences in İndividual Susceptibity Affect The Development Of Trigeminal Neuralgia” Neural Regen Research. 2013 8;1337-42 doi:10.3969/j.issn.1673-5374.2013.14.010

            A3. Atçı B, Özer FD, Çamlar M, Kocaman Ü, Akçay E, Küpelioğlu A, Erşahin Y, Özer Ö, Karadağ A. “Comparison of Histopathological Outcomes of Three Different Allografts Used for Repairing of The Dural Defect”  Journal of Neurological Sciences-Turkish. 2013 30(2);36; 347-55

            A4. Özer Ö, Özer FD, Akçay E, Kocaman Ü, Atçı B, Özinel MA, Vardar E, Özdemir N. “A Study on Prophylactic Efficacies of Daptomycin and Vancomycin in a Rat Model of MRSA Infection Secondary to Spinal Implantation” Journal of Neurological Sciences-Turkish. 2013 30(4); 767-75

            A5. Aydın M, Akçay E, Yurt A “Is T1-2 Disc Heniation Rare? A Case Report” İnternal Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2014 5; 444-46

            A6. Aydın M, Gökkara T, Özer FD, Yağcı A, Akçay E, Çamlar M, Aydın T, Erel N “Demineralized Calf Vertebra Model: Can Be Used in Osteoporosis Research?” Journal of Neurological Sciences-Turkish. 2014 31(4);42; 680-86

                A7. Engin O, Yildirim M, Kulan A, Dalgic A, Yagci, A., Toptay H & Akcay E. “The free neural grafting for recurrent nerve laceration Experimental study in rabbit.” Annali italiani di chirurgia. 2014 86, 563-569. PMID: 26899952

            A8. Yurt A, Seçer M, Aydın M, Akçay E, Ertürk AR, Akkol İ, Yılmaz H, Palaz MN “Surgical management of Juxtafacet cysts in the lumbar spine” İnt J Surg 2016 May;29:9-11 doi: 10.1016/j.ijsu.2016.03.003

            A9.Yurt A, Ülgen T, Aydın M, Akçay E, Durmaz O, Benek B, Yılma H, Ertürk AR, Akkol İ, Tabanlı A “Colloid Cysts of the Third Ventricle: 24 Cases Review” Clin Surg. 2018; 3: 2178.

            A10. Palaz N, Akçay E “The Impact of Propolis Factor Caffeic Acid Phenethyl-Ester on the Cerebral Vasospasm and Early Brain Damage in the Experimentally Induced Subarachnoid Hemorrhage on Rats” World Neurosurg. 2020 138:e736-e742 doi:10.1016/j.wneu.2020.03.058

            A11. Benek HB, Akçay E, Yılmaz H, Yis R, Yurt A “Nocardia cyriacigeorgica brain abscess with Pemphigus vulgaris: first report” 2020 Br J Neurosurg Jan 30:1-2 doi:10.1080/02688697.2020.1716943

            A12. Yılmaz H, Akçay E, Benk HB, Yurt A “Guillain-Barre Syndrome After Craniocerebral Gunshot Injury: First Report” 2020, 143:23-25 doi:10.1016/j.wneu.2020.07.103

            A13. Akçay E, Yılmaz H, Benek HB, Tabanlı A, Yurt A “Craniopharyngiomas: Analysis of 68 Surgical Cases” Neurological Sciences and Neurophysiology 2020, 37:215-20. doi: 10.4103/NSN.NSN_56_20

            A14.Çamlar M, Türk Ç, Arslan FD, Ören MM, Akçay E, Diniz G, Özer F “Does Metformin Protect Against Brain Injury After Subarachnoid Hemorrhage? An Experimental Study” Turkiye Klinikleri J Med Sci.2020;40(4):393-8. doı: 10.5336/medsci.2020-76488

            A15. Benek B, Akçay EConcomitant chronic subdural hematomas and arachnoid cysts in young adults” F1000Research  2021;10.421: 421. doi:10.12688/f1000research.53210.1

            A16. Benek B, Akcay E, Yilmaz H, Aydin M, Yurt A  “A Comparison of the Surgical                                             Outcomes of Laminoplasty and Laminectomy with Fusion in the Treatment of Multilevel     Cervical Spondylotic Myelopathy: A Retrospective Cohort Study” Turkish Neurosurgery  2021; 31(4): 530-537  DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.31386-20.2

            A17. Yilmaz H, Akcay E, Benek HB “Medulloblastoma in adults: surgical outcomes and survival-a single center analysis of 16 patients.” Turkish neurosurgery,2021; 31(6): 980-985 DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.32143-20.2

            A18.  Benek HB, Akcay E, Yilmaz H, Yurt A “Efficiency of distraction and ligamentotaxis in posterior spinal instrumentation of thoracolumbar retropulsed fractures.” Turkish Neurosurgery 2021;31(6):973-979 DOI: 10.5137/1019-5149.JTN.34860-21.3

            A19.  Benek B, Yilmaz H, Akçay E, Yurt A “Bilateral Vertebral Artery Occlusion After Traumatic Complete Disruption of the Cervical Spine Associated with Ankylosing Spondylitis.” Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 2021; 27(6):697-701     DOI: 10.11744/tjtes.2020.6367

 

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

            B1. Akçay E, Aydın M, Yurt A, Bezircioğlu H, Ak C. “Menengiomu Taklit Eden Soliter Plazmositom Olgusu” İzmir Eğitim Hastanesi Dergisi, Cilt 19,Sayı 4,Ekim-Kasım-Aralık 2015.

            B2. Benek HB, Yılmaz H, Akçay E, Yurt A “Atipik Meningiomlar” İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 2020, 24 (3): 213-218.

            B3. Akçay E, Yılmaz H, Benek HB, Yurt A “Beyin Lezyonlarında Nöronavigasyon Cihazı Olarak İntraoperatif Ultrason Kullanımı” İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 2019, 23 (4): 283-286.

            B4. Yılmaz H, Akçay E, Aydın M, Tabanlı A, Kebat T, Ertürl AR, Yurt A “Kistik Menenjiomlar Olgu Serisi” İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 2019, 23 (4): 343-346.

            B5. Yılmaz H, Akçay E Benek HB, Aydın M “Primer Santral Sinir Sistemi Lenfomaları” İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 2020, 24 (3): 227-231.

            B6. Akçay E, Yılmaz H, Benek HB, Tabanlı A, Yurt A “ Surgıcal Resectıon Of Tumors Located In The Insular Regıon” İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 2020, 24 (2): 161-167.

            B7. Benek HB, Akçay E, Yılmaz H, Ülgen T, Tabanlı A, Yurt A “ Serebellopontin Köşe Yerleşimli Tümörlerde Cerrahi Sonuçlarımız” İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 2021, 25 (1): 57-61.

            B8. Benek HB, Akçay E “Spinal Epandimomların Klinik ve Cerrahi Değerlendirilmesi”  İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 2021, 25 (3): 185-189.

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

            C1. Uçar K, Sayın M, Temiz P, Özer FD, Temiz C, Mete M, Akçay E. “Capae Ekstresi-Allantoin ve Heparinin Lokal Uygulanımı ile Epidural Fibrozisi Önlemedeki Etkinliğinin Araştırılması” Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 130 (2007).

            C2. Çamlar M, Özer FD, Duransoy YK, Gökkara T, Yurt A, Akçay E. “Kanamamış İntrakranial Anevrizmaların Cerrahisi” Türk Nöroşirürji Derneği 21. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 99 (2007).

            C3. Erel N, Özer FD, Aydın M, Çamlar M, Akçay E. “Torakal Skolyoz Cerrahisinde Peripediküler Bant Fiksasyonu. Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 48 (2009).

            C4. Yurt A, Ertürk AR, Atçı B, Akçay E, Aydın Ö, Çoban G. “3. Ventrikül Kolloid Kistleri” Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 84 (2009).

            C5. Özer FD, Aydın M, Akçay E, Yağcı A. “Cauda Equina Paragangliomu” Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 137 (2009).

            C6. Yurt A, Selçuki M, Ertürk AR, Yağcı A, Atçı B, Akçay E. “Ekstraventriküler Atipik Kistik Nörositom” Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 178 (2009).

            C7. Yurt A, Selçuki M, Ertürk AR, Aydın M, Gökkara T, Akçay E, Kocaman Ü “Hipofiz Tümör İçi Kanamasını Takiben Ortaya Çıkan Akut Serebral Enfarkt” Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 178 (2009).

            C8. Yurt A, Akçay E, Aydın M, Aydın Ö, Çoban G “İntraserebral Anevrizma İle Birlikte Olan Anterior Koroidal Arter Anomalileri” Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 187 (2009).

            C9. Akçay E, Erşahin Y, Özer FD, Çamlar M, Atçı İB, Yağcı A, Özer Ö “Laminektomi Defekti Oluşturulmuş Sıçan Modeli Üzerinde Povidon-İodine’in Nörotoksik Etkisinin Araştırılması Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, (2011).

            C10. Özer Ö, Özer FD, Akçay E, Kocaman Ü, Atçı B, Özinel MA, Vardar E, Özdemir N. “A Study on Prophylactic Efficacies of Daptomycin and Vancomycin in a Rat Model of MRSA Infection Secondary to Spinal Implantation” Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 93-4,(2014).

            C11. Aydın M, Akkol İ, Akçay E, Bezircioğlu H “C2-C3 Fraktür Dislokasyon Olgusunda Transservikal Paraferengeal Yaklaşımla Anterior Stabilizasyon: Olgu sunumu ve Operasyon Tekniği” Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 209-10(2014).

            C12. Akçay E, Aydın M, Yurt A, Bezircioğlu H, Ak C “Menengiomu Taklit Eden Soliter Plasmositom Olgusu” Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 272 (2014).

            C13. Aydın M, Akçay E, Yurt A “T1-2 Disk Hernisi Olgu Sunumu” Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 224-5 (2014).

            C14. Çoban G, Aydın M, Ak C, Bezircioğlu H, Akçay E “ Tek Seviye Servikal Diskektomi ve Peek Kafes Uygulanan Hastaların Radyolojik ve Klinik Sonuçlarla Değerlendirilmesi” Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 210,(2014).

            C15. Ak C, Akkol İ, Akçay E, Aydın M, Bezircioğlu H “ T10-11 Kalsifiye Disk” Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 218,(2014).

            C16. Akçay E, Ak C, Palaz MN, Ertürk AR, Akkol İ, Aydın M, Ülgen T, Bülbül Ö, Güler E, Yurt A “Anterior serebral arterin proximal (A1) segmentinin nadir bir varyasyonu. Olgu sunumu” Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 215-6,(2015).

            C17. Akçay E, Aydın M, Palaz MN, Ak C, Güler E, Ülgen T, Yurt A “Supratentorial Anaplastik Astroblastom: Olgu Sunumu” Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 256,(2015).

            C18. Aydın M, Akçay E, Çoban G, Ülgen T, Kebat T, Güler E, Yurt A “Lateral Ventrikül Hemanjioperisitomu: Olgu Sunumu” Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 143,(2015).

            C19. Aydın M, Akçay E, Akkol İ, Yurt A “Lomber Vertebra Metastazları: Retrospektif Değerlendirme Ve Literatüre Uyum” Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 94,(2016).

 

            C20. Aydın M, Durmaz MO, Akçay E, Yurt A “104 Kifoplasti Prosedürünün Erken Post Op Değerlendirilmesi” Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 95,(2016).

 

            C21. Aydın M, Durmaz MO, Akçay E, Akkol İ, Yurt A “Magerl Tip A Kırıklarda Kifoplasti Uygulaması” Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi Özet Kitabı, 114,(2016).

 

            C22. Aydın M, Durmaz MO, Akçay E, Palaz MN, Yurt A “Olgu Sunumu: Kliniğimizde 2016 Senesinde Opere Edilen Distal Anterior Serebral Arter Anevrizmalı 78 Y K Hasta” Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunumlar, 241,(2016).

 

            C23. Aydın M, Durmaz O, Akçay E, Akkol İ, Yurt A “Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Opere Edilen Üst Servikal Travmalı Hastaların Retrospektif Analizi” Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunumlar, 58,(2017).

 

            C24. Durmaz MO, Aydın M, Akçay E, Ertürk AR, Mutlu ŞŞ “Spinal İntradural Tümörler: Retrospektif Değerlendirme Ve Literatüre Uyum” Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunumlar, 141,(2017).

 

            C25. Aydın M, Tabanlı A, Durmaz O, Akçay E, Yurt A “Tek Merkezli 671 Lomber Disk Herniasyonu Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi” Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunumlar, 143,(2017).

 

            C26. Durmaz MO, Yurt A, Akkol İ, Akçay E, Ak C “Vertebral Arter-Posterior İnferior Serebellar Arter Bileşkesinde Tromboze Dev Anevrizma” Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumlar, 161-162, (2017).

 

            C27. Durmaz MO, Yurt A, Aydın M, Akçay E, Ak C “Nöropsikolojik Semptomlara Sebep Olan Frontal Konveksite Yerleşimli Araknoid Kist Olgusu” Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumlar, 187, (2017).

 

            C28. Durmaz MO, Yurt A, Akçay E, Benek HB, Palaz MN “Post-op Dönemde Aseptik Menekjit Gelişen Epidermoid Kist Olgusu” Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumlar, 191, (2017).

 

            C29.Durmaz MO, Yurt A, Aydın M, Akçay E, Ülgen T “Sağ Hemiparezi ve Disfazi İle Başvuran Dev Atipik Menenjiom Olgusu” Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumlar, 194-195, (2017).

 

            C30. Aydın M, Durmaz MO, Akçay E, Akkol İ, Benek HB, Ülgen T, Tabanlı A, Yurt A “Alt Servıkal Travma Nedenıyle Opere Edılen 25 Hastanın Değerlendırılmesı: En Az İki Yıl Takıp” Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunumlar, 116,(2018).

 

            C31. Aydın M, Benek HB, Akçay E, Durmaz MO, Akkol İ, Yurt A “Servıkal Pedıkül Vıdası Deneyımlerımız” Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunumlar, 119,(2018).

 

            C32. Aydın M, Durmaz MO, Akçay E, Göçmen Mas NN, Yurt A “Ika Lacerum Segmentı, For. Spınosum ve For. Ovale Arasındakı Anatomık Ilışkı: Anatomık Çalışma” Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi Sözlü Sunumlar, 141, (2018).

 

            C33. Benek HB, Akçay E, Aydın M, Ülgen T, Tabanlı A, Yurt A “Denovo Torakal Schwannom: Total Rezeksiyondan 4 Yıl Sonra Farklı Spinal Seviyede Yeni Gelişmiş Schwannom Olgusu” Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumlar, 206, (2018).

 

            C34. Akçay E, Benek HB, Aydın M, Tabanlı A, Yurt A “İntrakranial Meningiomlar: 98 Olgunun Who 2016 Evreleme Sistemi İle Retrospektif Analizi” Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumlar, 209, (2018).

 

            C35. Akçay E, Benek HB, Aydın M, Durmaz MO, Akkol İ, Yurt A, Tabanlı A “Sakral Kordoma Öntanılı, İntraosseöz Dev İnvaziv Schwannom Olgusu” Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster Sunumlar, 316, (2018).

 

            C36 Akçay E, Yılmaz H, Benek HB “Spinal Tümörlerde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız” Türk Nöroşirürfi Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim Öğretim Grubu Yaşlanan Omurga Sempozyumu Türk Nöroşir Derg 29(Ek sayı 1),s:58, 2019

 

            C37. Yılmaz H, Akçay E, Benek HB “Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması: Olgu Sunumu” 7. Bozyaka Hematoloji Sempozyumu Özet Kitabı, 30, 2019

 

            C38 Benek B, Yılmaz H, Akçay E “Glioblastoma Multiforme Tanılı 87 Hastanın Retrospektif Analizi” NOVA 2019 Sempozyumu | Sözlü Sunumlar SB-1, Türk Nöroşir Derg 30(Ek sayı 1), s: 24, 2020 

 

            C39. Benek B, Yılmaz H, Akçay E “Tıp 2 Odontoıd Kırıkları Tedavısınde Uygulanan Anterıor Odontoıd Vıdalama Sonuçlarımız” Spinal Travmalar Sanal Sempozyumu Bildiri Özet Kitapçığı SB-5 (5795),s:32, 2020

 

            C40. Benek HB, Akçay E, Yılmaz H “Uzak Lateral Yerleşimli Lomber Disk Hernileri Cerrahi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi “ Spinal Kökenli Bel ve Bacak Ağrısı Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı SB-11, s: 50; 2021

            C41. Tabanlı A, Akçay E, Benek HB, Yılmaz H, Boloğur O, Kayıkçı E, Yurt A “2000-2020 Yılları Arasında Yapılan Mikrocerrai Anevrizma Teadvilerinin Değerlendirilmesi” Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Sözlü Sunumlar SS-150, Türk Nöroşir Derg 31(Ek Sayı-1); s:129, 2021

            C42.  Tabanlı A, Şensoy T, Boloğur O, Kayıkçı E, Akçay E, Benek HB, Yılmaz H, Yurt A, Ülgen T “2015-2019 Yılları Arasında Yapılan Hipofiz Adenomlarının Transsfenoidal  veTranskranial Tedavilerinin Değerlendirilmesi” Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Sözlü Sunumlar SS-150, Türk Nöroşir Derg 31(Ek Sayı-1); s:129-130, 2021

            D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

            D1. Benek B, Akçay E, Aydın M, Durmaz O, Yurt A “Spontaneous Complete Resolution of Two Sequestrated Lumbar Disc Herniations at Different Levels and Time Periods in the Same Patient”  WFNS-2017 XVI. World Congress of Neurosurgery, Abstract book OP-SP.24-08, pp280, 2017

            D2. Yurt A, Akçay E, Aydın M, Ülgen T, Durmaz O, Benek HB, Akkol İ, Ertürk AR, Tabanlı A, Ak C, Mutlu Ş “Surgical Results of 500 Cases of Intracranial Aneurysms WFNS-2017 XVI. World Congress of Neurosurgery, Abstract book EP-0094, pp322, 2017

            D3. Benek B, Aydın M, Akçay E, Ülgen T, Akkol İ, Yurt A “Aggresive Vertebral Hemangioma of the Thoracic Spine” WFNS-2017 XVI. World Congress of Neurosurgery, Abstract book EP-0377, pp408-409, 2017

            D4. Durmaz MO, Aydın M, Ertürk AR, Akçay E, Ülgen T, Tabanlı A “Cerebellar Hemangiopericytoma: A Rare Case Report and Review of the Literature” WFNS-2017 XVI. World Congress of Neurosurgery, Abstract book EP-0677, pp499, 2017

            D2. Akçay E, Benek HB “Unilateral Percutaneous Kyphoplasty in Thoracolumbar Compression Fractures” 5. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi Bildiri Özet Kitabı SS247, s: 899, 2020

E. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

 

            E1. Omurilik ve Omurga tümörleri Editör:Dalbayrak Sedat, Yaman Onur, Kaptanoğlu Erkan, Şimşek Serkan, Ateş özkan, Dalgıç Ali, Bölüm adı: “Spinal tümör cerrahisinde nöromonitörizasyon” Akçay Emrah, Dalgıç Ali Türk Nöroşirürji Derneği SPSCG Yayınları No:16; s:364-376, 2014, Ankara ISBN:978-605-4149-16-2 Türkçe(Bilimsel kitap)

 

            E2. Spinal deformiteler Editör:Dalbayrak Sedat, Yaman Onur, Kaptanoğlu Erkan, Şimşek Serkan, Ateş Özkan, Dalgıç Ali, Bölüm adı: “İdiopatik skolyoz cerrahisinde erken ve geç sorunlar” Aydın Murat, Akçay Emrah, Türk Nöroşirurji Derneği SPSCG Yayınları No:18, 2015, Ankara ISBN:978-605-4149-16-2, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

            E3. Spinal deformiteler Editör:Dalbayrak Sedat, Yaman Onur, Kaptanoğlu Erkan, Şimşek Serkan, Ateş Özkan, Dalgıç Ali, Bölüm adı: “Hemivertebrektomi: Endikasyon ve Teknik” Akçay Emrah, Aydın Murat, Sedat Dalbayrak Türk Nöroşirurji Derneği SPSCG Yayınları No:18, 2015, Ankara, ISBN:978-605-4149-16-2, Türkçe(Bilimsel Kitap)

 

            E4. Nöroşirürji Yeterlilik Sınavına Hazırlık Editör: Biçeroğlu Hüseyin, Hancı Murat, Bölüm adı: “Sakral ve lumbosakral bileşke lezyonlarına yaklaşım” Akçay E, US Akademi Yayınları, cilt:2 sayfa 375-388, 2016, İzmir ISBN:978-605-9358-05-7, 978-605-9358-04-0, 978-605-9358-03-3 (TK) , (Türkçe bilimsel kitap)

 

            E5. Nöroşirürjinin Temelleri Editör: Naderi S, Karagöz Güzey F, Tuğcu, Bölüm Adı: “Epilepsi Patofizyolojisi, Epilepsi Çeşitleri, Medikal Tedavi, Epilepsi Cerrahisine Uygun Hasta Seçimi Ve Ameliyat Öncesi Değerlendirme” Akçay E, US Akademi Yayınları sayfa 531-536, 2020, İzmir  ISBN: 978-605-9358-81-1, Türkçe (Bilimsel Kitap)

 

 

 

 

 

 

 

            F.Katılınan kurs,sempozyum ve kongreler:

            F1. TND XXI. Bilimsel Kongresi 20-24 Nisan 2007, Antalya

            F2. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Spinal Cerrahi Yaz Okulu 1. Kurs” 26-29 Haziran 2008, Denizli

            F3. TND XXIII. Bilimsel Kongresi 17-21 Nisan 2009, Girne,KKTC

            F4. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” Kursu Kasım 2009, İzmir

            F5. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü “Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi” kurs programı Nisan 2010, İzmir

            F6. TND XXIV. Bilimsel Kongresi 14-18 Mayıs 2010, Antalya

            F7. TND XXV. Bilimsel Kongresi 14-18 Mayıs 2011, Antalya

            F8. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Omurga Cerrahisinde Olgu Çözümlemeleri” Sempozyumu 26-29 Eylül 2013, Çeşme

            F9. TND XXVIII. Bilimsel Kongresi 3-7 Nisan 2014, Antalya

            F10. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu” 5-7 Aralık 2014, İzmir

            F11. TND XXIX. Bilimsel Kongresi 17-21 Nisan 2015, Antalya

            F12. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Spinal Deformiteler” Sempozyumu 29 Ekim-1 Kasım 2015, Antalya

            F13. İzmir Organ Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi “Beyin Ölümü Tanısı ve Donör Bakımı Eğitimi” 14 Aralık 2015, İzmir

            F14. TND XXX. Bilimsel Kongresi 8-12 Nisan 2016, Antalya

            F15. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Lomber Dejeneratif Omurga Sonbahar Sempozyumu” 20-23 Ekim 2016, Antalya

            F16. T.C. S.B. İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği “Organ Nakli Sempozyumu” 1 Kasım 2016, İzmir

            F17. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Servikal ve Torakal Dejeneratif Omurga Sempozyumu” 21-24 Eylül 2017, Bodrum

            F18. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Gamma Knife Radyocerrahisi Güncel Gelişmeler” Eğitim Semineri, 5 Aralık 2017, İzmir

            F19. TND XXXI. Bilimsel Kongresi 29 Mart-2 Nisan 2017, Antalya

            F20. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı “Nörotravmatoloji Toplantısı” 17 Şubat 2018, İstanbul

            F21. TND XXXII. Bilimsel Kongresi 20-24 Nisan 2018, Antalya

            F22. TND XXXIII. Bilimsel Kongresi 11-14 Nisan 2019, Antalya

            F23. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Yaşlanan Omurga Sempozyumu” 31 Ekim- 3 Kasım 2019, Antalya

            F24. 2021World Spina Column Society “Virtual World Spine 2020” 29-30 Ağustos 2020

            F25. TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu “Spinal Travmalar Sanal Sempozyumu” 20 Ekim 2020

            F26. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği “ Vasküler Nöroşirürji e-Sempozyumu” 6 Şubat 2021

            F27. TND XXXIV. Bilimsel Kongresi 30Eylül-3 Ekim 2021, çevrimiçi

 

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 

Türk Tabipler Birliği, Üye, 2009

 

Türk Nöroşirurji Derneği, Üye, 2012

 

Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu, Üye, 2015

İçeriğin Devamı İçin Tıklayın