Doç. Dr. Efe Edem

Görev Aldığı Bölümler Kardiyoloji
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi

2002 - 2008 : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR 
2008 - 2013 : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR

2013 -          : Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR
2013 - 2014 : Gaziemir Devlet Hastanesi, İZMİR
2014 - 2015 : Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2015 -          : Özel Tınaztepe Hastanesi

Uluslararası Bilimsel Yayınlar:

TEI index in elite sprinters and endurance athletes, Tuzun N, Ergun M, Alioglu E, Edem E, Tengız I, et al. J Sports Med Phys Fitness 2014
Well-described concertina effect during coronary angioplasty, Edem E, et al. BMJ Case Rep. 2015
Acute myocardial infarction due to simultaneous occlusions of the left anterior descending artery and right coronary artery, , Edem E, et al. BMJ Case Rep. 2015
Does ‘’Smoker’s Paradox’’ exist in clopidogrel-treated Turkish patients with acute coronary syndrome, Edem E, et al. Platelets 2015
A novel tratment approach for common carotid artery bifurcation aneurysms, Edem E, et al. Postepy Kardiol Interwencyjnej, 2015

Ulusal Bilimsel Yayınlar 

Latent Clinical Outcomes of Appropriate and Inappropriate ICD Shocks, Edem E, Gürsoy MO, Pabucu MT, Taş S, Can Y, et al. Koşuyolu Heart Journal 2014 
P Dalga Dispersiyonunun İnfarkt İlişkili Açıklığını Saptamadaki Prediktif Değeri, Tas Ü, Taş S, Edem E, Ünal B, Tanrıverdi Z, et al. Koşuyolu Kalp Dergisi 2014
Technical Innovation in Communication Systems Can Be Life-Saving in Cardiac Emergencies, Gürsoy MO, Edem E. Koşuyolu Heart Journal 2015
Intracardiac Thrombosis due to Antiphospholipid Syndrome, Tuzun N, Edem E, Pabucu MT. Koşuyolu Heart Journal 2015

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri:

E. Edem, Myocardial Bridging as a Cause of Thrombus Formation and Myocardial Infarction, 4. Ulusal Kardiyoloji-kalp damar Cerrahi Zirvesi, Kıbrıs 2015 

E. Edem, Medical Treatment of Massive Pericardial Effusion Induced by Warfarin Intoxication, 4. Ulusal Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahi Zirvesi, Kıbrıs 2015

E. Özpelit, Ö. Badak, E. Edem, Ö. Göldeli,"Ergotamine induced Takatsubo
Cardiomyopathy","INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY, Volume 163 Supplement 1 March
2013",9th International Congerss of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery,
KEMER/ANTALYA, Mart 2013, INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY,161-2, Uluslararası
organizasyon

E. Edem, Ö. Aslan, Ö. Göldeli, S. Güneri, E. Özpelit, F. Aytemiz,"Mortality Determinants in ICD
(Implantable Cardioverter Defibrillator) implanted patients","INTERNATIONAL JOURNAL OF
CARDIOLOGY, Volume 163 Supplement 1 March 2013",9th International Congress of update in
Cardiology and Cardiovascular Surgery, KEMER/ANTALYA, Mart 2013, INTERNATIONAL JOURNAL
OF CARDIOLOGY,161-2, Uluslararası organizasyon

E. Edem, Ö. Göldeli, F. Aytemiz, S. Taş, Ü. Tas, Z. Tanrıverdi, B. Ünal, S. Gül, M. Yılmaz,"The most
appropriate vascular access for primary percutaneous coronary intervention (PCI) in patients with
peripheral vascular disease: axillary approach","INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY,
161-162",9th International Congress of update in Cardiology and Cardiovascular Surgery,
KEMER/ANTALYA, Mart 2013, INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY,161, Uluslararası organizasyon

Tanrıverdi Z, Şimşek M, Dursun H, Ünal B, Tas Ü, Edem E, Aytemiz F, Koyuncu M, Ekinci M, Kozan Ö, Kaya D. Can Fragmanted QRS on 12 Derivation ECG Be Used As a Predictor of Hospital Mortality in Patients Admitted with Acute ST Elevated Myocardial Infarction?  J Am Coll Cardiol. 2013;62(18_S2):C211-C212. doi:10.1016/j.jacc.2013.08.599, Uluslararası organizasyon

Aytemiz F, Edem E, Tanrıverdi Z, Tas Ü, B. Ünal, Kırımlı Ö.   Retrospectively, Compared Percutaneous Coronary Intervention and Surgical Revascularization Results for the Treatment of Multivessel Coronary Artery Disease According to Syntax Scores Groups J Am Coll Cardiol. 2013;62(18_S2):C194-C195. doi:10.1016/j.jacc.2013.08.554, Uluslararası organizasyon

Edem E, Kaya D, Kozan Ö, İyilikçi L,"Well described coronary artery spasm induced by general
anesthesia during PFO closure - A case report",28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, ANTALYA, Ekim
2012

Üzel H, Özpelit E, Badak Ö, Aytemiz F, Edem E, Şimşek M, Akdeniz B, Barış N, Aslan Ö, Kırımlı Ö,
Göldeli Ö, Güneri S,"Ortalama trombosit hacminin klopidogrel direncini öngördürmedeki yeri",27.
Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İSTANBUL, Ekim 2011

Kitap Bölümleri / Çevirileri

Hurst’s The HEART 13th EditionTextbook Yardımcı Çeviri editörlüğü Prof. Dr. Ömer Kozan Uzm. Dr. Efe Edem   

Lisansüstü öğrenimlerindeki Tez Bilgileri

Tıpta Uzmanlık Tezi : ICD implante edilmiş olgularda mortalite belirleyicileri
Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri : Prof.Dr. Özgür ASLAN , Ocak 2009 - Ocak 2013

Katıldığı / Görev aldığı Mesleki / Bilimsel / Sanatsal Etkinlikler

9.Uluslarası Kardyoloji ve Kardivasküler Cerrahide Yenilikler Kongresine Katılmak Üzere,
Antalya, Mart 2013(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
28.Ulusal Kardiyoloji Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Ekim 2012 (Tebliğ / Bildiri Sunma
(Poster, Sözlü v.b.)
14.Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısına Katılmak Üzere, Mardin, Mayıs
2011 (İzlenimci - Katılımcı Olarak)
SOLID TIMI 52 İlaç Araştırma Konulu Toplantıya Katılmak Üzere, ATİNA, Yunanistan,
Haziran 2010 (İzlenimci - Katılımcı Olarak)
Girişimsel Kardiyoloji Kursuna Araştırma ve İncelemelerde Bulunmak Üzere, İstanbul,
Haziran 2010 (İzlenimci - Katılımcı Olarak)
Kalp ve Kapak Hastalıkları ve Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grupları Eğitim
Toplantısına Katılmak Üzere, Çanakkale, Mayıs 2010 (İzlenimci - Katılımcı Olarak)
Kardiyolojide Acil Yaklaşımlar Eğitimine Katılmak Araştırma ve İncelemelerde Bulunmak
Üzere, Ankara, Ocak 2010 (İzlenimci - Katılımcı Olarak)
25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Ekim 2009 (İzlenimci - Katılımcı Olarak)
Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Kongresi, Adana, Nisan 2009(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

İlgi Alanı:

Transözafagial Ekokardiyografi, Geçici-Kalıcı Pacemaker, ICD, Perkutan Koroner Girişim, Perkutan ASD-VSD Kapatılması

Sayfa içeriği güncellenmektedir.
İçeriğin Devamı İçin Tıklayın