Başhekim Yard. Dr. Duygu Engin

Görev Aldığı Bölümler Radyoloji
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi

1993 -1997 : Kırıkkale Süleyman Demirel Lisesi , KIRIKKALE

1997 - 2003 : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR

2003 - 2009 : Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İZMİR

2009 - 2011 : Batman Bölge Devlet Hastanesi, BATMAN

2012- 2014 :  Buca Tıp Merkezi, İZMİR

2014- 2019 :  Özel Tınaztepe Hastanesi, İZMİR

2019-           : Tınaztepe Galen Hastanesi, İZMİR

YAYINLAR & BİLDİRİLER:

  • Engin D , Elmas N , Erdoğan N , Özütemiz O, Harman M ,Sever A ,Özen E. Tepecik Eğit Hast Derg 2010; 20 Kolorektal patolojilerde konvansiyonel kolonoskopi ile CT kolonoskopinin tanısal yeterliliğinin karşılaştırılması (UZMANLIK TEZİ)
  • Çukurova I , Kırşen H, Mercan GC, Gümüşsoy M, Karaman Y, Bayol U, İmamoğlu T, Uzel D. Pediatrik septoplasti için masum bir yöntem aramak: tavşanlarda Cottle metodu, radyofrekans ve lazerin in vivo karşılaştırılması.  .Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg..  2012 Nov-Dec;22(6):324-31.
  • İmamoğlu T, Uzel D, Akşit S. Mediasten yerleşimli lenfovasküler hamartom. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, 27-31 Ekim 2004, Antalya.
  • Vardarli E ,  Postaci C , Engin D, Kocaoglu T, Gözlük almak isterken yoğun bakımda kendine gelmek PRESS, Turk Beyin Damar Hastaliklari Dergisi ,2016:Nisan Cilt 22:Ek 1

KONGRE KATILIMLARI:

 -25. Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk Radyoloji Derneği), 27-31 Ekim 2004, Antalya

 -27.Ulusal Radyolojı Kongresi (Türk Radyoloji Derneği), 11-15 Ekim 2006

 -13. Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık Toplantısı, 22 Mayıs - 24 Mayıs 2008, Ankara

 -15. Türk Manyetik Rezonans Derneği Yıllık Toplantısı, 20 Mayıs - 22 Mayıs 2010, Antalya

 -34. Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk Radyoloji Derneği), 6-10 Kasım 2013, Antalya

 -38.Ulusal Radyoloji Kongresi (Türk Radyoloji Derneği), 31Ekim -4 Kasim 2017, Antalya

SEMPOZYUM KATILIMLARI :

  • Kas İskelet Manyetik Rezonans Sempozyumu (Manyetik Rezonans Derneği), 27-29 Mayıs 2004, İzmir
  • Temel Radyoloji Fiziği-1 Eğitim Sempozyumu (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi),18-19 Aralık 2004, İzmir
  • Temel Radyoloji Fiziği-2 Eğitim Sempozyumu (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi), 21-22 Mayıs 2005, İzmir
  •  Radyolojide Tuzaklar (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi),16-17 Aralık 2006
  • Baş-Boyun Radyolojisi Sempozyumu 2008 (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi),11-13 Ocak 2008
  • Hepatiko-Pankreatiko-Biliyer Sistem Radyolojisi Sempozyumu (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi), 17-19 Ekim2008

KURS KATILIMLARI :

-Yüzeyel ve Lokomotor Sistem Ultrasonografi Kurs Programı (Tıbbi Ultrason. Derneği), 19-20 Aralık 2003, İzmir

-Doppler Ultrasonografi Kursu(Tıbbi Ultrasonografi Derneği), 12-13 Mayıs 2007

-PET BT Kursu (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi), 29-30 Nisan 2006                              

-Çok kesitli BT kursu (Hacettepe Üniversitesi),  18-19 Mayıs 2007

-MR Fizik Kursu (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi), 17 Ocak 2009

-Kas-İskelet Radyolojisi Kursu (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi), 25 Nisan 2009

-Nöroradyoloji Kursu (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi), 13 Haziran 2009

-İntrakranial kitlelerde görüntüleme kursu (Türk Radyoloji Derneği, İzmir Şubesi), 25 Şubat 2012, İzmir

-Pediatrik Temel ve İleri Yaşam Desteği Kursu, 20-21 Mart 2003

-9.Pediatrik Acil Tıp ve Yoğun Bakım Toplantısı, 20-21 Mart 2003

RADYOLOJİDE ÖZEL İLGİ ALANI :

Abdomen ve Meme Görüntüleme

Türk Radyoloji Derneği

İçeriğin Devamı İçin Tıklayın