Prof. Dr. Çiğdem Kuzucu

Görev Aldığı Bölümler Mikrobiyoloji
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi

1988                   Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

2019

Tınaztepe Üniversitesi, Özel Tınaztepe Galen Hastanesi

Profesör

2018

SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Profesör

2012-2017

İnönü Üniversitesi

Profesör

2007-2012

İnönü Üniversitesi

Doçent

Şubat 2001-Temmuz 2001

Tufts University School Of Medicine, New England Medical Center/Boston,USA.

Research Fellow

2000-2007

İnönü Üniversitesi

Yrd. Doçent

1995-2000

S.B Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi

Uzman Dr.

1992-1995

S.B Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi

Araştırma görevlisi

İDARİ GÖREVLER

1-İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Koordinatör Yardımcısı. 2000, Malatya.

2- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Koordinatörü. 2001, Malatya.

3- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Koordinatörü. 2008, Malatya.

4-İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Enfeksiyon Kontrol Kurulu Üyeliği 2006-devam ediyor.

5- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Merkezi Sterilizasyon Sorumlusu, 2012-2016.

6- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Merkez Laboratuvarı Görevi 2000-2018

7- İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Müfredat Komisyon Üyeliği 2016-2017.

Araştırmacı Olarak Katıldığı Klinik Araştırmalar

 

2001

Comparison of the Semisolid Agar Antifungal Susceptibility Test with the NCCLS M38-P Broth Microdilution Test for Screeening of Filamentous Fungi. New England Medical Center, Tufts University School of Medicine Boston/USA.

2009-2010

S.B. Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığı Pnomokokal Hastalıklar Ulusal Laboratuvar Surveyans Ağı Projesi

2012-2014

S.B Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye ROTA Virüs Surveyans Ağı Çalışması

2010-2014

‘’Genişlemiş spektrumlu  beta laktamaz üreten E. coli ve Klebsiella spp.  suşlarının neden olduğu  toplum  ve  hastane kaynaklı infeksiyonlarda TEM, SHV , CTX-M gen prevalansının  tayini’’. İnönü Üniversitesi BAP

2013-2016

‘Çoklu İlaç Dirençli Acinetobacter Türlerine Karşı Bazı Dezenfektanların Bakterisidal ve Yüzey Etkinliklerinin Araştırılması’. İnönü Üniversitesi BAP

2017-

‘Karbapenem dirençli Acinetobacter baumannii kan izolatlarının moleküler karakterizasyonu: Multilocus Sequence Typing, Pulsotyping ve direnç ilişkili mutasyon analizi’adlı çok merkezli Tübitak projesi

     

Lisansüstü Tez Yönetimi:

1-Bir yıllık sürede kan kültürlerinin klinik, epidemiyolojik ve bakteriyolojik yönden prospektif olarak değerlendirilmesi. 2005, İnönü Üniversitesi

2- Çürük dişlerde diş plaklarındaki mikroorganizmaların analizi. 2007, İnönü Üniversitesi.

3- Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz üreten nozokomiyal Esherichia coli izolatlarnda beta-laktamaz genleri ve klonal ilişkinin araştırılması. 2012, İnönü Üniversitesi.

4- Klinik örneklerden izole edilen MRSA suşlarında vankomisine karşı azalmış duyarlılığın araştırılması. 2015, İnönü Üniversitesi.

Son beş yılda Tıp Fakültesi 1-2-3. sınıflara verilmiş olan dersler

Örneklerin ekime hazırlanması 

Antibiyotik duyarlılık deneyleri 

 Anaerop bakteri infeksiyonları

İmmün yanıtta görev alan organ ve hücreler 

Sitokinler 

Aşılar ve serumlar 

Gram pozitif sporsuz basiller

Sporsuz anaerop bakteriler

Pseudomonas, Burkholderia, Acinetobacter

Gram pozitif sporlu basiller

Sporsuz anaerop bakteriler

Salmonella Shigella

Hastane infeksiyonlarının laboratuar tanısı

Mikolojik tanı için örnek toplama, taşıma ve laboratuar tanısı

Vibrio, Campylobacter, Helicobacter

Tıp Fakültesi dışında ders verilen diğer bölümler

1-Diş Hekimliği Fakültesi

2-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

3-Sağlık Bilimleri Enstitü Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Proğramları (Tıbbi Mikrobiyoloji)

KONFERANS, SEMİNER, PANEL, AÇIK OTURUM, KURS PROGRAMLARINA EĞİTİCİ OLARAK KATILIM

1-Yoğun Bakım Enfeksiyonları Toplantısı 2010, Malatya.

2-KLİMUD(Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği) Sürekli Tıp Eğitimi Toplantısı, Klinik Örnekten Sonuç Raporuna ‘Steril Vücut Sıvıları’ 2010, Van.

3-Kan Merkezi ve Tranzfüzyon Merkezlerinde çalışan pratisyen hekimlere yönelik pratisyen hekim eğitimi. ‘Transfüzyonla bulaşan enfeksiyon hastalıkları, Mikrobiyolojik tarama ve doğrulama yöntemleri’ 2010 Malatya.

4-Deney Hayvanları Kullanımı ile İlgili Eğitim Sertifikası Kurs Proğramı .’ Temel Laboratuvar Güvenliği ve Temizlik (Atıkların Kontrolü)’. 2011-2015,Malatya.

5-Hastane İnfeksiyonları Eğitim Proğramı, Hastanede salgın yönetimi kursu 2013 Malatya.

6-KLİMUD Sürekli Tıp Eğitimi Toplantısı, Solunum Yolu ve Kan Örnekleri 2013 Malatya.

7-KLİMUD Sürekli Tıp Eğitimi Toplantısı, Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyonlarına Mikrobiyolojik Yaklaşım-Antimikrobiyal Yönetim 2015, Malatya.

8-KLİMUD Sürekli Tıp Eğitimi Toplantısı, Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberi: Üriner Sistem Örnekleri 2016, Elazığ.

Sayfa içeriği güncellenmektedir.
İçeriğin Devamı İçin Tıklayın