Uzm. Dr. Cansu Bulut Avşar

Görev Aldığı Bölümler Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi

2008 – 2014          Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

2015 – 2020          Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi

2008 – 2014          Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

2015 – 2020          Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi

Tez: Ocrelizumab tedavisi başlanan multipl skleroz tanılı hastaların hepatit A, hepatit B, hepatit C ve HİV açısından taranması, hepatit A, hepatit B, pnömokok ve tetanoz aşı yanıtları ve tüberküloz profilaksisi açısından retrospektif olarak değerlendirilmesi

(Sözlü sunum, 9.Türkiye EKMUD Uluslararası Bilimsel Platformu, 20-23 Mayıs 2021, Antalya, Türkiye)

Yayınlar

P.01. Bulut Avşar C, Yıldırım Ç, Taşbakan Işıkgöz M, Midilli R, Veral A, Metin DY, Eraslan C, Pullukçu H, Hekimgil M.  Extranodal NK/T Cell Lymphoma the Nasal Type on Invasive Fungal Sinusitis Flora The Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology 2017;22(3):126-131

P.02. Bulut Avşar C, Yamazhan T, Taşbakan Işıkgöz M, Pullukçu H, Ulusoy S. Toxicity Following First Dose of Colistin Treatment: How Safe is Colistin Usage? ANKEM Derg 2016;30(2):57-61

P.03. Bulut Avşar C, Aydemir Ş, Taşbakan Işıkgöz M, Pullukçu H, Ulusoy S, Kayıkçıoğlu LM, Sipahi OR. Stenotrophomonas maltophilia pericarditis. Anatol J Cardiol. 2017; 18(6): 439-440

P.04. Bulut Avşar, C., Dikiş D, Korkmaz Erken P, Bahçivan E, Bacakoğlu F, Sipahi OR, Ulusoy S, Arda B. Are We Close to Zeroing the Ventilator-associated Pneumonia Rate? Mediterranean Journal of Infection Microbes and Antimicrobials. 2022. 10.4274/mjima.galenos.2021.2021.7.

P.05. Yamazhan T, Bulut Avşar C, Zeytunlu M, et al. Infections developing in patients undergoing liver transplantation: Recipients of living donors may be more prone to bacterial/fungal infection. Turk J Gastroenterol 2020; 31(12): 894-901.

P.06. Önal, U., Akyol, D., Uyan Önal, A., Bulut Avşar, C., Akdağ, D., Yıldırım, Ç., Guliyeva, G. (2020). Solunum Yolu Virüsleri: Aşı ile Korunabilen Grip Aramızda. ANKEM Dergisi, vol.34, no.1, 1-5.

P.07. Akyol D, Uyan Önal A, Önal U, Akdağ D, Bulut Avşar C, Uysal S, Guliyeva G, Başkol D, Demir M, Mermer S, Chousein Memetali S, Şanlıdağ G, Mert M, Sipahi H, Ulusoy S, Reşat Sipahi O. 219. Is the modified quick SOFA scale superior to quick SOFA in patients with diagnosed septic shock? Open Forum Infect Dis. 2019 Oct 23;6(Suppl 2):S128. doi: 10.1093/ofid/ofz360.294. PMCID: PMC6810696.

 

 

Ulusal Kongre Poster Sunumları

D.01.  Bulut C, Gökengin D. A Case Report: Toxoplasma Encephalitis. 6th Advanced HIV/AIDS Course 21-22 May 2016. İzmir, Turkey.

D.02. Bulut Avşar C, Akşit Barık Ş, Arda B, Çilli F, Ulusoy S, Sipahi OR. What Happens If We Do Not Isolate Other Patients In the Same Room with Patients Who Infected by Carbapenem-resistant K.pneumoniae? Hospital Infections Congress 2018, 4-8 April 2018. Antalya, Turkey.

D.03. Bulut Avşar C, Dikiş D, Korkmaz Erken P, Bahçivan E, Bacakoğlu F, Sipahi OR, Ulusoy S, Arda B. Are We Close to Zeroing the Ventilator-associated Pneumonia Rate? Hospital Infections Congress 2018, 4-8 April 2018. Antalya, Turkey.

 

D.04. Pullukçu H, Bulut Avşar C, Taşbakan MS, Korkmaz Erken P, Taşbakan Işıkgöz M, Bacakoğlu F, Gökengin D. Evaluation of Invasive Fungal Infections in HIV-infected Patients: A Case Series of 12 Patients. HIV/AIDS Congress 2017, 16-19 November 2017. Antalya, Turkey.

D.05. Pullukçu H, Bulut Avşar C, Taşbakan Işıkgöz M, Yamazhan T. Direct Affected Antiviral Treatment Results in Special Populations with Chronic HCV. National Viral Hepatitis Congress, 26-29 April 2018. Antalya, Turkey.

D.06. Bulut Avşar C , Yıldırım Ç , Işıkgöz Taşbakan M , Midilli R , Veral A , Hekimgil M , Metin DY , Erarslan C , Pullukçu H. Ekstranodal NK/T Hücreli Lenfoma, Nazal Tip Zemininde İnvaziv Fungal Sinüzit. 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, 4-8 Nisan 2016. Antalya, Türkiye

 

D.07. Önal U, Uyan A, Akdağ D, Akyol D, Bulut C, Uysal S, Guliyeva G, Mermer S, Yamazhan T, Arda B, Ulusoy S, Sipahi OR. Septik Şok Prognozunda Yüksek Laktat Düzeyi ve qSOFA Skorunun Yeri. 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu, 4-8 Nisan 2016. Antalya, Türkiye

 

D.08. Önal U, Uyan A, Akdağ D, Uysal S, Bulut C, Guliyeva G, Mermer S, Yamazhan T, Pullukçu H, Taşbakan M, Arda B, Ulusoy S, Sipahi OR. Septik Şok: 170 Olgunun Prospektif Değerlendirmesi. 6. EKMUD Kongresi, 11-15 Mayıs 2017. Antalya, Türkiye

 

D.09. Önal U, Uyan A, Akyol D, Bulut C, Guliyeva G, Yamazhan T, Taşbakan M, Pullukçu H, Arda B, Ulusoy S, Sipahi O.R. Septic Shock Patients with Carbapenem Resistant Gram Negative Pathogen Reproduction: 13 Cases. The 32th ANKEM Antibiotic Stewardship Congress 10-14 May 2017. Antalya, Turkey.

D.10. Bulut C, Saray S, Çilli F, Büke Ç. Salmonella Enterica Serotip Enteritidis Bakteremisi Nedeniyle Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Tanısı Konulan Bir Olgu. XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 22-26 Mart 2017. Antalya, Türkiye.

 

D.11. Önal U, Uyan A, Akyol D, Bulut C, Guliyeva G, Yamazhan T, Taşbakan M, Pullukçu H, Arda B, Ulusoy S, Sipahi O.R. Septic Shock Patients with Carbapenem Resistant Gram Negative Pathogen Reproduction: 13 Cases. The 32th ANKEM Antibiotic Stewardship Congress 10-14 May 2017. Antalya, Turkey.

D.12. Bulut Avşar C., Demir M, Mermut G, Aydemir Ş, Yamazhan T, Taşbakan M, Nadir Görülen Bir Osteomyelit Etkeni: Aktinomikoz Zemininde Acinetobacter Radioresistens. 3. Güneydoğu Anadolu Enfeksiyon Kongresi, 1-5 Mayıs 2019, Diyarbakır, Türkiye

 

 

Ulusal Kongre Sözel Sunumlar

E.01. Bulut Avşar C, Aydemir Ş, Taşbakan Işıkgöz M, Pullukçu H, Ulusoy S, Sipahi OR. Stenotrophomonas maltophilia pericarditi: A Case Report. The 31th ANKEM Antibiotic Stewardship Congress 4-8 May 2016. Bodrum, Turkey.

E.02. Yamazhan T, Bulut Avşar C, Zeytunlu M, Taşbakan Işıkgöz M, Sertöz R, Zeytinoğlu A, Aydemir Ş, Karaciğer Nakil Konseyi Çalışma Grubu. Karaciğer Nakli Yapılan Hastalarda Gelişen Enfeksiyonlar: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer Nakli Konseyi Deneyimi. 7. EKMUD Kongresi, 8-13 Mayıs 2018. Antalya, Türkiye.

E.03. Bulut Avşar C, Yamazhan T, Zeytinoğlu A, Karasu Z, Taşbakan M, Zeytunlu M, Karaciğer Organ Nakli Konseyi. Karaciğer Nakli Yapılan 107 Hastanın CMV Reaktivasyonu Açısından Değerlendirilmesi. 3. Güneydoğu Anadolu Enfeksiyon Kongresi, 1-5 Mayıs 2019, Diyarbakır, Türkiye

E.03. Önal U, Akyol D, Uyan Önal A, Bulut Avşar C, Akdağ D, Guliyeva G, Uysal S, Mermer S, Demir M, Yamazhan T, Pullukçu H, Taşbakan M, Arda B, Ulusoy S, Sipahi OR. Septik Şok Hastalarında Enfeksiyon Odakları Bazında Prognostik Faktörler ve Biyobelirteçler. 7. EKMUD Kongresi, 8-13 Mayıs 2018. Antalya, Türkiye.

E.04. Önal U, Akyol D, Uyan Önal A, Bulut Avşar C, Akdağ D, Yıldırım Ç, Guliyeva G, Sipahi OR. Solunum Yolu Virüsleri: Aşı ile Korunabilen Grip Aramızda. 7. EKMUD Kongresi, 8-13 Mayıs 2018. Antalya, Türkiye.

 

Uluslararası Kongre Poster Sunumlar

F.01. Önal U, Uyan A, Akdağ D, Akyol D, Bulut C, Uysal S, Guliyeva G, Mermer S, Yamazhan T, Pullukçu H, Taşbakan Işıkgöz M, Arda B, Ulusoy S, Sipahi O.R. Septic shock experience from a developing country: Does high lactate level and qSOFA score effect the outcome in septic shock ? 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases 22-25 April 2017. Vienna, Austria. Abstract Number 6813.

F.02. Önal U, Akyol D, Uyan A, Bulut C, Yıldırım Ç, Sipahi O.R. Respiratory Viruses: More Than A Winter Worry. IDWeek 2017 4-8 October 2017. San Diego, CA.

F.03. Önal, U., Akyol, D., Uyan, A., Bulut C., Guliyeva, G., Yamazhan, T.,Pullukçu, H.(2018).  Double carbapenem therapy for carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae bacteraemia. ECCMID 2018 (pp.646-647). Madrid, Spain    

F.04. Önal, U., Akyol, D., Uyan, A., Bulut C., Guliyeva, G., Akdağ, D., Sipahi, O. R. (2018).  Prognostic factors for septic shock patients with reduced ejection fraction heart failure. ECCMID 2018 (pp.1967-1968). Madrid, Spain    

F.05. Önal, U., Akyol, D., Uyan, A., Bulut C., Guliyeva, G., Akdağ, D., Taşbakan, M.(2018).  Importance of source control in the subgroup of intraabdominal infections for septic shock patients.  ECCMID 2018 (pp.58-59). Madrid, Spain       

F.06. Önal, U., Akyol, D., Uyan, A., Bulut, C., Akdağ, D., Guliyeva, G.,Uysal, S.(2019).  Prospective evaluation of septic shock patients in a tertiary care educational university hospital: a series of 527 cases. 29. ECCMID (pp.2398-2399). Amsterdam, Netherlands                   

F.07. Önal, U., Akyol, D., Uyan, A., Bulut, C., Guliyeva, G., Yamazhan, T., Pullukçu, H. (2018).  Septic shock patients with culture-proven carbapenem-resistant Gram-negative pathogens. 28.ECCMID  (pp.660-661). Madrid, Spain               

F.08. Akyol D, Önal U, Bulut Avşar C, Uyan Önal A, Guliyeva G, Başkol D, et al. İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Çok İlaca Dirençli Klebsiella pneumoniae Suşlarının Fosfomisin ve Nitrofurantoine Duyarlılıkları. 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE” 3-7 NİSAN 2019

F.09. Önal U, Akyol D, Uyan Önal A, Bulut Avşar C, Akdağ D, Guliyeva G et al. Septik Şok Hastalarında Enfeksiyon Odakları Bazında Prognostik Faktörler ve Biyobelirteçler. 7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ 8-13 MAYIS 2018

F.10. Bulut Avşar C, Pullukçu H, Çiçek C, Işıkgöz Taşbakan M, Ulusoy S. İnfluenza Basit Bir Solunum Yolu Enfeksiyonu mudur? Son İki Yıldaki Etken Dağılımı ve Hastaların Değerlendirilmesi. 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE” 3-7 NİSAN 2019

F.11. Pullukçu H, Bulut Avşar C, Taşbakan MS, Korkmaz Ekren P, Işıkgöz Taşbakan M, Bacakoğlu F, Gökengin D. HIV ile Enfekte Hastalarda İnvaziv Mantar Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi: On Altı Hastadan Oluşan Olgu Serisi. 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE” 3-7 NİSAN 2019 

F.12. Akyol D, Önal U, Bulut Avşar C, Akdağ D, Guliyeva G, Başkol D. Solid Organ Transplantasyonu Uygulanmış Septik Şok Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi. 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE” 3-7 NİSAN 2019 

Sayfa içeriği güncellenmektedir.
İçeriğin Devamı İçin Tıklayın