Uzm. Dr. Alper Tabanlı

Görev Aldığı Bölümler Beyin ve Sinir Cerrahisi
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Buca Tıp Merkezi İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi
 
Sakarya Anadolu Lisesi - 2003 / İngilizce 
Lisans Tıp Fakültesi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2010
Tıpta Uzmanlık Beyin ve Sinir Cerrahisi S.B.Ü.İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi - 2021
Sayfa içeriği güncellenmektedir.

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1.
1. A.Yurt, Tahsin Ülgen, Murat Aydın, Emrah Akçay, Ozan Durmaz, Berk Benek,
Hakan Yilmaz, Ali Rıza Ertürk, İsmail Akkol and Alper Tabanlı. “ Colloid cysts of
the third Ventricle : 24 cases review”, Clinics in Surgery, 23 ( Oct), 1-3 (2018).
2. Emrah Akçay, Hakan Yılmaz , Hüseyin Berk Benek , Alper Tabanlı , Alaattin Yurt
“Craniopharyngiomas: Analysis of 68 Surgical Cases” Neurological Sciences and
Neurophysiology 2020, 37:215-20. doi: 10.4103/NSN.NSN_56_20
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler:
B1.
EK-2
SEKESTRE LOMBER DİSK HERNİLERİNİN SPONTAN REZORPSİYONU Bildiri
No(56831) Hüsenin Berk BENEK, Hakan YILMAZ, Alper TABANLI. XIVth International
Turkish Spine Congress
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
C1.1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
C2.1. Minimal İnvaziv Spinal Cerrahi, Servikal Omurganın Endoskopik Anatomisi, ss:51-
54 Şeref Doğan, Alper Tabanlı
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. D1. Elektrikli Scooter Kazalarına Nöroşirurjikal Açıdan Bir Bakış. A Neurosururgıcal
Vıew On Electrıc Scooter Accıdents Alper Tabanlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi,
İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital)
26 (1): 99-103, 2022
2. Kistik Menenjiomlar Olgu Serisi Case Serıes Of Cystıc Menıngıoma Hakan YILMAZ,
Emrah Akçay, Murat Aydın, Alper Tabanlı, Tulu Kebat, Ali Rıza Ertürk, Alaattin
Yurt İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir
Hospital) 23 (4): 343-346, 2019
3. Surgıcal Resectıon Of Tumors Located In The Insular Regıon İnsular Bölge
Yerleşimli Kitlelerin Cerrahi Rezeksiyonu Emrah Akçay, Hakan Yılmaz, Hüseyin
Berk Benek, Alper Tabanlı, Alaettin Yurt İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp
Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 24 (2): 161-167, 2020
4. Serebellopontin Köşe Yerleşimli Epidermoid Tümörlerde Cerrahi Sonuçlarımız
Surgıcal Results Of Cerebellopontıne Angle Epıdermoıd Tumors. Hüseyin Berk
Benek, Emrah Akçay, Hakan Yılmaz, Tahsin Ülgen, Alper Tabanlı, Alaattin Yurt
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital)
25 (1): 57-61, 2021
5. Glioblastoma Multiforme’de Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Alper
Tabanlı, Hüseyin Berk Benek, Tahsin Ülgen İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp
Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 26(4): 113-116, (2022)
EK-2
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.
1. Murat Aydın, Alper Tabanlı, Ozan Durmaz, Emrah Akçay, Alaattin Yurt, Tek
Merkezli 671 Lomber Disk Herniasyonu Olgusunun Retrospektif Değerlendirilmesi
Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi , 29 Mart-2 Nisan 2017, Antalya.
2. Murat Aydin, Mehmet Ozan Durmaz, Emrah Akçay, İsmail Akkol, Hüseyin Berk
Benek, Tahsin Ülgen, Alper Tabanlı, Alaattin Yurt . Alt Servıkal Travma Nedenıyle
Opere Edılen 25 Hastanın Değerlendırılmesı: En Az İki Yıl Takıp . Türk Nöroşirürji
Derneği 32. Bilimsel Kongresi , 20-24 Nisan 2018, Antalya.
3. Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi 11 - 12 Aralık 2021 41 SB5.Transfenoidal Hipofiz
Adenomları Cerrahisinde Nöronavigasyon Kullanımı: Dr. Alper Tabanlı
4. Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Sözlü SunumlaSS-061 [Cerrahi
Nöroanatomi] 2011-2021 Yılları Arasında Tip 2 Odontoid Kırıklarında Anterior
Odontoid Vidalama Sonuçlarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Alper
Tabanlı
5. Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Sözlü SunumlaSS-150 
(Nörovaskuler cerrahi) 2000-2020 Yılları Arasında Yapılan Mıkrocerrahı Anevrızma 
Tedavılerının Değerlendırılmesi Alper Tabanlı, Emrah Akçay, Hüseyin Berk Benek, 
Hakan Yılmaz, Onur Boloğur, Engin Kayıkçı, Alaattin Yurt
6. Türk Nöroşirürji Derneği 34. Bilimsel Kongresi, Sözlü SunumlaSS-151 
(Nörovaskuler cerrahi) 2015-2019 Yılları Arasında Yapılan Hipofiz Adenomlarının 
Transfenoidal Ve Transkranial Tedavilerinin Değerlendirilmesi Alper Tabanlı, Tuğrul 
Şensoy, Onur Boluğur, Engin Kayıkçı, Emrah Akçay, Hüseyin Berk Benek, Hakan 
Yılmaz, Alaettin Yurt, Tahsin Ülgen

Sayfa içeriği güncellenmektedir.
İçeriğin Devamı İçin Tıklayın