• Üroloji

Üroloji

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Üroloji Birimi deneyimli uzman kadrosuyla hastalarımızın sağlıklarını korumak, olan hastalıklarını modern teknolojik cihazlarla muayene, tetkik, teşhis ve tedavi etmek amacıyla, dünya standartlarında etkin, güvenilir ve kaliteli bir hizmet vermektedir.

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Üroloji Birimii mevcut alt üniteleri ve bu alanların gerektirdiği modern girişimler için gereken tıbbi ve teknik tüm alt yapı donanımına sahiptir.

Ürolojik hastalıkların değişik alt gruplarına ait tüm tetkik ve tedavi işlemleri için deneyimli bir kadro sahibi olan kliniğimiz, özellikle son yıllarda giderek yaygın uygulama alanı bulan Üriner Sistem Cerrahisi ile taş hastalıkları olmak üzere, günümüz teknolojisinin tıbbi uygulamalara sunduğu tüm kapalı ameliyat girişimleri için gerek sistemlere sahiptir.

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Üroloji Kliniğimizde Yapılan Ameliyatlar:

 
Böbrek Cerrahisi
 
A- Böbrek Taşı Cerrahisi
         a. ESWL
         b. Endoskopik Taş Cerrahisi
                         1. Kapalı Böbrek Taşı Ameliyatı (PCNL)
         c. Açık Taş Cerrahileri
B- Böbrek Yeniden Yapılandırma Cerrahisi
         a. Pyeloplasti
                        1. Endoskopik
                        2. Açık
C- Böbrek Kanseri Cerrahisi
         a. Açık Böbrek Kanseri Cerrahisi
         b. Laparoskopik Böbrek Kanseri Cerrahisi
D- Böbrek Kistlerinin Ultrason Eşliğinde Boşaltılması
 
Böbrek Üstü Bezi Cerrahisi
 
        Açık veya Kapalı Böbrek Üstü Bezinin Alınması (Sürrenalektomi)
 
Üreter Cerrahisi
 
A- Üreter Taşı Cerrahisi
         a. Kapalı Üreter Taşı Ameliyatı (URS)
         b. Açık Üreter Taşı Ameliyatı
B- Üreter Yeniden Yapılandırma Cerrahisi
         a. Üreter Darlığında Rezeksiyon/Anastomoz
         b. VUR Cerrahisi (Endoskopik Enjeksiyon Tedavisi ve  Üreterovezikal Neoanastomoz)
         c. Üreteral Stend Konulması
C- Üreter Kanseri Cerrahisi
          a. Üreter Tümörlerinde Üreter Rezeksiyonu / Anastomoz
          b. Nefroüreterektomi + Parsiyel Sistektomi
 
Mesane Cerrahisi
 
A- Mesane Taşı Cerrahisi
         a. Endoskopik Cerrahi
         b. Açık Cerrahi
B- Mesane Yeniden Yapılandırma Cerrahisi
         a. Ekstofivezika Cerrahisi
         b. Mesane Kapasitasinin Büyütülmesi Ameliyatları
         c. Genital ve İdrar Yolu Arasındaki Fistüllerin Onarımı
C- Mesane Kanseri Cerrahisi
         a. Endoskopik Mesane Tümörü Ameliyatları (TUR-M)
         b. İleri Evre Tümörde Parsiyel yada Total Sistektomi (Mesane Alınması) + Üriner Diversiyon
 
Prostat Cerrahisi
 
A- İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH) Cerrahisi
         a. Kapalı Ameliyatlar
                               1. TUR-P
                               2. Plazmakinetik Enerji İle Rezeksiyon
                               3. Prostat İnsizyonu
B- Prostat Kanseri Cerrahisi
         a. Prostat Biyopsisi (Ultrason eşliğinde)
         b. Radikal Prostatektomi
 
Üretra Cerrahisi
 
A- Üretra Taşı Cerrahisi
         a. Endoskopik Kırma/Çıkarma
         b. Açık Üretra Taşı Cerrahisi
B- Üretra Yeniden Yapılandırma Cerrahisi
         a. Darlıkta Endoskopik Cerrahi
         b. Darlıkta Açık Onarım Cerrahisi
         c. Hipospadias ve Epispadias Cerrahisi
         d. İdrar Kaçırma (İnkontinans) Cerrahisi
                                1. Enjeksiyon
                                2. Sling (Üretra Askı) Ameliyatları
                                3. Yapay Spinkter (Tutucu Mekanizma) Ameliyatları
 
Penis Cerrahisi
 
A- Sünnet (Normal yada daralmış sünnet derisi ile)
B- Penis Eğrilik Ameliyatları
C- Penil Protez (Mutluluk Çubuğu) Takılması
 
Skrotal Cerrahi
 
A- İnmemiş Testis Ameliyatları
B- Siğil Ameliyatları
C- Varikosel Ameliyatları
D- Hidrosel Ameliyatları
E- Testisin alınması
F- Testis Biyopsisi
G- Testis Tümör Cerrahisi
         a. Orşiektomi
         b. Retroperitoneal Lenf Nodu Diseksiyonu
H- Testis Protezi Konulması
İ- Fıtık Cerrahisi

Sizi Arayalım