• Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi

RADYASYON ONKOLOJİSİ

 

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Galen Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Birimi akademik olarak güçlü (Board certified) ve deneyimli hekim liderliğinde medikal fizik uzmanı ve teknikerlerden oluşan ekiple kanser tanısı almış hastalarımızı sağlıklarına ve sevdiklerine kavuşturabilmek için modern teknolojik cihazlarla radyoterapi planlama ve uygulamaları ile dünya standartlarında etkin, güvenilir ve kaliteli bir hizmet vermektedir.

Radyoterapi nedir?

Radyoterapi, yüksek enerjili iyonizan radyasyon ile malign (kötü huylu) ve bazı benign (iyi huylu) tümörleri hedefleyerek özel cihazlar aracılığıyla tedavi uygulanmasıdır. Bu tedavinin uygun prensipler dahilinde uygulandığı kliniklere ise “Radyasyon Onkolojisi Kliniği” denir.

Tüm kanserli hastaların %75-85’i tanı sonrası hayatlarının bir döneminde radyoterapiye ihtiyaç duymaktadır. Radyoterapi kanser tedavisinde ana tedavi olarak tek başına (küratif) ya da tedavi başarısını artırmak için cerrahi ve/veya kemoterapi gibi diğer tedavilerin öncesi veya sonrasında (adjuvan/neoadjuvan) veya kemoterapi/immunoterapi/hedefe yönelik tedavilerle aynı anda (eşzamanlı) kullanılabilir. Bunun yanısıra kanser nedenli ağrı, kanama, tıkanıklık gibi şikayetlerin tedavisinde; şikayetlerin giderilmesi ve hastanın yaşam konforunun düzeltilebilmesi amacıyla (palyatif) sıklıkla kullanılan en etkin tedavi yöntemlerinden biridir.

Radyoterapi nasıl etki eder?

Radyoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için hedeflenmiş ve düzenlenmiş yüksek enerjili iyonize radyasyonu kullanır. İyonizan radyasyon, içinden geçtiği dokuların atomlarında, özellikle genetik bilginin saklandığı DNA yapısında değişikliklere yol açarak hücrelerin genetik yapılarına zarar verir. Bunun sonucunda bazı kanser tiplerinde tedaviden hemen sonra hücre ölümü gerçekleşir. Tümörler küçülür, hatta kaybolabilir. Bazı kanser tiplerinde ise radyasyonun kanser hücrelerinin genetik yapısında neden olduğu hasar sonucu hücrelerin üremesi durur, ölür veya etkisiz hale gelir. Tüm vücutta (sistemik) etkisi olan kemoterapinin aksine, radyoterapi sadece uygulandığı yerde etkili olan yerel (lokal) bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle, hücresel veya dokudaki etkileri yalnızca radyoterapinin uygulandığı alanda gerçekleşmektedir.

Radyoterapinin yan etkileri nelerdir?

Radyasyon tedavisinin hücresel etkileri sadece kanser hücresine özel değildir. Radyoterapinin uygulandığı bölgede kanserli dokunun çevresindeki sağlıklı vücut hücreleri de etkilenir. Ancak hasarın derecesine bağlı olarak sağlıklı normal hücrelerin kendi onarım sistemleri, oluşan bu hasarı belli bir sürede onarabilir. Radyoterapiye bağlı oluşan hasarı onarma yeteneği, sağlıklı hücrelerde kanser hücrelerinden daha belirgindir. Normalde sağlıklı hücreler yenilenirken, kanser hücreleri ölür ve vücudun bağışıklık hücreleri tarafından yok edilir. Sağlıklı hücrelere genetik hasarı onarmak için yeterli süreyi verebilmek için hastanın toplamda alması gereken radyasyon dozu birkaç seansa (fraksiyon) bölünerek uygulanır. Her hasta için uygulanacak radyasyon dozu ve tedavi günü sayısı farklılık göstermektedir.

Radyoterapide en sık görülen yan etkiler, halsizlik, yorgunluk ve cilt değişiklikleri iken diğer yan etkiler tedavinin vücudunuzda uygulandığı bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Tedavi esnasında ılımlı kabul edilebilecek yan etkiler yaşayabileceğiniz gibi hiç yan etki hissetmemeniz de mümkündür.


Radyoterapide yeni tedavi yöntemleri nelerdir?

Yeni hassas ışınlama teknikleri ile tümör dokusunun yerleşimi (lokalizasyonu) daha kesin olarak görüntülenmekte, organ/doku sınırları daha net olarak ayrılabilmekte ve bu sayede sağlıklı doku daha iyi korunabilmektedir. Bu tür tekniklerle, çok sayıda tümör hücresinin bir hamlede ölmesi ile gerçekleştirilen etkin bir tedavi yöntemi olan stereotaktik beden radyoterapisi (SBRT) ve stereotaktik radyocerrahi (SRS) uygulamaları mevcuttur.

 

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Galen Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde Radyoterapi Uygulanan Hastalıklar: 

 • Meme kanserleri
 • Genitoüriner kanserler (prostat, mesane, böbrek, penis, testis, üreter)
 • Gastrointestinal kanserler (özefagus, mide, pankreas, hepatobilier, kolon, rektum, anal kanal)
 • Jinekolojik kanserler (serviks, endometrium, over, vagina, vulva)
 • Akciğer kanserleri
 • Baş-boyun kanserleri (nazofarenks, orofarenks, hipofarenks, larenks, nazal kavite ve sinüsler, oral kavite, tükrük bezi)
 • Santral sinir sistemi tümörleri (beyin, spinal kord)
 • Cilt kanserleri (Skuamöz ve bazal hücreli, Merkel hücreli, melanom)
 • Kemik ve yumuşak doku kanserleri
 • Lenfoma, lösemi, myelom
 • Endokrin (tiroid, adrenal, hipofiz)
 • Bazı iyi huylu (bening) hastalıklar (AVM, keloid,vb)

 

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Galen Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde Uygulanan Radyoterapi Teknikleri:

 • Yüzey tanıma kılavuzluğunda radyoterapi (Surface guided radiotherapy - SGRT)
 • Yoğunluk ayarlı radyoterapi (intensity modulated radiotherapy – IMRT)
 • Yoğunluk ayarlı ark terapi (volumetric modulated arc therapy-VMAT)
 • Solunum kontrolü eşliğinde radyoterapi (Dört boyutlu radyoterapi)
 • Stereotaktik radyoterapi / stereotaktik beden radyoterapisi (stereotactic radiotherapy-SRT, stereotactic body radiotherapy-SBRT)
 • Sterotaktik radyocerrahi (stereotactic radiosurgery-SRS)

 

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Galen Radyasyon Onkolojisi Kliniği Teknik Alt Yapı:

 • Varian Trubeam cihazı (Rapid plan, MCO, Biyolojik optimizasyon)
 • 4-Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 • Solunum kontrol sistemi (Real time Position Management – RPM)
 • Varian-Identify Yüzey Görüntüleme ve Takip Teknolojisi 
 • IBA Güncel kalite kontrol ekipmanları

 

Neden İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Galen Radyasyon Onkolojisi Kliniği? 

Tüm dünyada sadece birkaç merkez ile birlikte Türkiye’de ilk olarak kliniğimizde kurulan ve referans eğitim merkezi olduğumuz, Varian Lineer Hızlandırıcı sistemlerine entegre “Identify” görüntüleme teknolojisi,  İzmir Tınaztepe Galen Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde hastalarımızın hizmetine sunulmuştur. Bu sistem sayesinde hastalara fazladan radyasyon dozu uygulanmadan, optik kamera sistemi ile hasta takibi sağlayan özel bir metot kullanılarak “Yüzey Tanıma Kılavuzluğunda Radyoterapi” (Surface guided radiotherapy - SGRT) uygulanmaktadır.

Varian Identify, üç boyutlu derinlik kameraları ile tedavi esnasında hastanın üç boyutlu pozisyon görüntülemesinin yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Varian Identify sistemi arttırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak hastanın tedavi pozisyonuna hassas bir şekilde ayarlanmasına yardımcı olur. Böylece hastanın hareketi kontrol altına alınmakta ve takip edilmekte olup hedefi ıskalama ihtimali azaltılarak sağlıklı doku koruması maksimum seviyelerde sağlanabilmekte ve bu sayede tedavi güvenle gerçekleştirilmektedir.

İzmir Tınaztepe Galen Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde hastalarımızın tedavisinde en son bilimsel yöntemleri kullanmaktayız. İleri teknoloji radyoterapi sisteminin mevcudiyeti, diğer kliniklerle disiplinler arası işbirliği ve alanında deneyimli hekim, medikal fizik uzmanı, radyoterapi teknikerlerinden oluşan ekibimiz ile “her hasta özeldir” bilinciyle hastalarımıza yüksek kalite ve doğrulukta tedavi olanağı sunmaktayız. 

İzmir Tınaztepe Galen Radyasyon Onkolojisi Kliniği’nde yol gösterici ilkemiz olan "Teknoloji, Yetkinlik ve İnsanlık" doğrultusunda teknoloji ile sağlık personelinin uzmanlığını sevgi ve ilgiyle birleştirerek değerli hastalarımızın yanında olmaktayız.

Sizi Arayalım