• Perinatoloji

Perinatoloji

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Perinatoloji Birimi deneyimli uzman kadrosuyla hastalarımızın sağlıklarını korumak, olan hastalıklarını modern teknolojik cihazlarla muayene, tetkik, teşhis ve tedavi etmek amacıyla, dünya standartlarında etkin, güvenilir ve kaliteli bir hizmet vermektedir.

Yüksek Riskli Gebelikler Nelerdir?
Gebe kalmadan önce şeker, guatr, yüksek tansiyon gibi bir kronik hastalığınız varsa, 18 yaş altı ya da 35 yaş üstü bir gebeliğe sahipseniz, aşırı zayıf ya da kiloluysanız, ilaç kullanıyorsanız riskli gebeliğiniz var demektir. Bazen de bu bahsedilen problemler gebeliğin etkisiyle ortaya çıkabilir. Gebelikte kanama yaşayabilirsiniz. Bütün bu durumlar sizi riskli gebelik kategorisine sokar. Daha önce geçirdiğiniz gebeliklerde herhangi bir sorun yaşadıysanız (erken doğum, suların erken gelmesi, plasenta previa, ablasyo plasenta, gebelik zehirlenmesi) mevcut gebeliğiniz de riskli gebelik kategorisinde değerlendirilir.

Malformasyon Ultrasonografisi: Ayrıntılı ultrasonografi, düzey II ultrasonografi, halk arasında renkli ultrason ve dört boyutlu ultrason gibi adlarla anılan bu muayene gebeliğin 18-22. haftaları arasında yapılan bir ultrasonografik incelemedir. Bu incelemede sistematik bir şekilde "Bebeğe ait baş, beyin, yüz, boyun, torax, kalp, büyük damarlar, abdominal duvar, mide, böbrekler, mesane, omurga, iskelet, kollar, eller, bacaklar, ayaklar" gibi yapılar anomali bulguları açısından değerlendirilir.

Bebekte burun kemiğinde kısalık ya da yokluk, ense pilisinde sıvı birikimi, beyin içinde kist olup olmaması (choroid pleksus kisti), beyin omurilik sıvısının dolaştığı alanlarda sıvı genişlemesi (ventrikülomegali), kol ve uyluk kemiklerinde kısalık, böbreğin idrar toplanan alanlarında genişleme (pyelektazi), çift olması gereken göbek kordonu atardamarının tek olması (tek umbilikal arter), kalpte büyük delikler (ventriküler septal defekt), ayaklarda topuğun çıkıntılı olması (rocker bottom) ve içe dönüklük (club foot)gibi kromozomal anomalilere eşlik edebilecek bulguların değerlendirilmesi yapılır.

Perinatoloji Biriminde Yapılan İşlemler:

CVS (Koryon villus örneklemesi, plasentadan parça alınması): Plasentanın (bebeği besleyen eş ya da son denen organ) içine uygun boyutlarda seçilen iğne ile girilerek, ileri geri hareketler yardımıyla, bu bölgedeki plasental dokuların negatif basınç uygulanan bir şırıngayla toplandığı yöntemdir. Gebeliğin 10-13. Haftaları arasında yapılır. Bu işlemde bebeğin % 1 oranında anne karnında ölme riski vardır.

Amniosentez: Ultrasonografi eşliğinde uygun boyuttaki iğne ile annenin karın bölgesinden içeri girilerek, bebeğin içinde yüzdüğü amnion sıvısı denilen sıvıdan yaklaşık 15-20 cc örnek alınması işlemidir. Alınan bu sıvıdaki bebekten dökülen hücrelerin özel yöntemlerle üretilmesiyle bebeğe ait bazı hastalıkların (Down sendromu gibi) teşhisi konulabilmektedir. Bu işlem gebeliğin 15-20. haftaları arasında yapılır. İşlem sonrasında 1/250 oranında gebelik kaybı riski vardır.

Kordosentez: Ultrasonografi eşliğinde uygun boyuttaki iğne ile annenin karın bölgesinden içeri girilerek, bebeğin göbek kordonundaki damarlardan kan alınması işlemidir. Alınan bu kan örneğinden bebeğe ait bazı hastalıkların (Down sendromu gibi) teşhisi konulabilmektedir. Bu işlem gebeliğin 20. Haftası sonrasında yapılır. İşlem sonrasında %1-2 oranında gebelik kaybı riski vardır.

İntrauterin kan transfüzyonu: Anne karnında şiddetli kansızlık gelişen bebeklere (Hydrops Fetalis) uygun miktarda kan kordosentez işleminde olduğu gibi, göbek kordonu veya bebeğin karın zarı içine verilerek, kansızlık düzeltilmeye çalışılır.

Amnioinfüzyon: Bazı özel durumlarda, anne karnında suyu azalmış ve bitmiş bebeklere, dışarıdan amniosentezde olduğu gibi iğne ile girilerek, bebeğin içinde yüzdüğü sıvıya eklenmek üzere sıvı verilmesi işlemidir.

Amnioredüksiyon: Bazı özel durumlarda, anne karnında suyu çok fazla miktara ulaşarak, hem anneye rahatsızlık verici boyuta gelmesi hem de erken doğum riski oluşturması nedeniyle, dışarıdan girilen uygun boyuttaki iğneyle, bebeğin içinde yüzdüğü fazla miktardaki sıvı kademeli bir şekilde dışarıya boşaltılır.

Fetal Mesane İdrar örneklemesi: Bazı özel durumlarda bebeğin böbrek fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla amniosentezdeki olduğu gibi karından bir iğne ile bebeğin idrar torbasına girilerek buradan fetal idrar örneği alınması işlemidir.

Sizi Arayalım