• Patoloji

Patoloji

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu  Patoloji Birimi deneyimli uzman kadrosuyla hastalarımızın sağlıklarını korumak, olan hastalıklarını modern teknolojik cihazlarla muayene, tetkik, teşhis ve tedavi etmek amacıyla, dünya standartlarında etkin, güvenilir ve kaliteli bir hizmet vermektedir.

Patoloji, hastalık (Yunanca pathos) çalışması ve bilimi (Yunanca logos) kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş hastalıklar bilimi anlamına gelen bir sözcüktür. Patoloji (hastalık bilim) özellikle altta yatan hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenir. Hekimliğin en zor ve disipline sahip bölümlerinden biri olan patoloji, klinikler ve paraklinikler arasında bir nevi köprü görevi görür.

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Patoloji Laborotuvarı deneyimli uzman kadrosuyla teknolojik ve akademik gelişmeleri yakından takip ederek, gönderilen materyalleri dünya standartlarına uygun bir şekilde etkin, güvenilir ve kaliteli olarak değerlendirerek hastalarımızın tanı-tedavi-takip özelliklerinin belirlenmesinde yol göstermektedir.

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Tıbbi Patoloji Laboratuvarımızda 2 uzman patolog ve 3 teknisyen  görev yapmaktadır. Bölümümüzde hastalardan alınan dokular, biyopsiler, ameliyat materyalleri, ince iğne aspirasyon biyopsileri, vücut sıvıları, rutin boyamalar ve özel yöntemlerle incelenir. Patoloji laboratuvarında;  hastalardan alınan dokular rutin makroskobik değerlendirme ve  ardından mikroskobik değerlendirmeler için hazırlanır. Hematoksilen eozin boyanmış preparatlar patoloji uzmanları tarafından ışık mikroskobu altında  değerlendirilir. Özellikle rutin hematoksilen eozin boyamanın gösteremediği  durumlarda dokunun özelliklerini göstermek için özel histokimya boyama yöntemleri kullanılır.

Frozen (İntraoperatif konsultasyon)  ameliyat esnasında hastadan alınan doku örnekleri ameliyat seyrini ve özelliğini belirlemek için dondurularak hızlı bir şekilde ışık mikroskobunda değerlendirilerek ilgili doktora hemen bilgi verilir.

Patoloji raporları en etkin ve en kısa sürede rapor edilir.

Sonuç verme süreleri sitolojik materyal ve smear için 2 iş günü, endoskopik biyopsiler için 3 iş günü, diğer biyopsi ve ameliyat materyalleri için 5 iş günü, Frozen çalışılan ve ek işlem gerektiren vakalar için  7-10 iş günü, kemik materyalleri için 15 iş günüdür.

Sizi Arayalım