• Nükleer Tıp

Nükleer Tıp

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Galen Hastanesi Nükleer Tıp kliinğinde , radyoaktif maddeleri, ilaç formunda kullanarak hastalıkların tanı ve tedavisinin yapılmaktadır. Radyasyon, hastalıkların tanı ve tedavisinde her geçen gün artan bir oranda uygulanmakta, başka hiçbir yöntemle sağlanamayacak bilgilerin elde edilmesinin yanı sıra, birçok hastalıkta hasta için son derece kolay, güvenli ve ağrısız tanı ve tedavi olanağı sunmaktadır. 

Nükleer Tıp yöntemleri ile hastalıklar, genellikle diğer radyolojik yöntemlerle saptanabilir hale gelmeden ve klinik bulgular gelişmeden önce, yani hastalığın erken döneminde moleküler düzeyde saptanabilirler.

İzmir Tınaztepe Galen Hastanesi Nükleer Tıp Bölümünde bir adet PET/BT (Pozitron Emisyon Tomografi/Bilgisayarlı Tomografi) cihazı, bir adet SPECT gama kamera cihazı ve bir adet ayaktan radyonüklid tedavi odası bulunmaktadır.

Nükleer Tıpta elde edilen görüntülere genel olarak “sintigrafi” adı verilir. Nükleer Tıp uygulamaları esnasında ise genellikle ağız veya damar yoluyla düşük düzeyde radyofarmasötik adı verilen ilaçlar uygulanır. Nükleer Tıp bölümlerinde hemen her organ sistemiyle ilgili hastalıklarda fonksiyon (işlev) görüntülemesi yapılmaktadır. Günümüzde neredeyse 100 kadar farklı nükleer görüntüleme yöntemi vardır. Nükleer Tıp yöntemleri ile görüntülenemeyen herhangi bir ana organ veya sistem mevcut değildir. 

Sintigrafinin daha üst düzeyli 3 boyutlu görüntülerine ise “SPECT (Tek foton emisyon komputerize tomografi)” ve "PET" (Pozitron Emisyon Tomografi) adı verilir.

PET/BT

PET/BT dokular ve organlar hakkında metabolik ve anatomik bilgiyi bir arada ve tek bir çekimde elde etmeyi sağlayan, PET (Pozitron Emisyon Tomografi) ve BT (Bilgisayarlı Tomografi) cihazlarının bir araya gelmesiyle oluşmuş ileri bir Nükleer Tıp görüntüleme yöntemidir. PET/BT ile tüm vücudun fonksiyonel-metabolik aktivitesi ve yapısal (anatomik) özellikleri aynı anda tek bir inceleme ile gösterilebilmektedir. PET/BT günümüzde başta kanser hastalıkları olmak üzere kalp ve beyin hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir işleve sahiptir.

Nükleer Tıpta aynı zamanda tiroid hastalıkları, bazı tümörler ve karaciğer ile kemikleri tutan kanserlerde tedavi amacıyla radyoaktif madde uygulamaları yapılır.

İzmir Tınaztepe Galen Nükleer Tıp Kliniğimizde Yapılan Tetkik ve Tedaviler

SOLUNUM SİSTEMİ

 1. Akciğer perfüzyon sintigrafisi, planar

 2. Akciğer perfüzyon sintigrafisi, kantitatif

 3. Akciğer ventilasyon sintigrafisi, planar (Aerosol)

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ

 1. Beyin perfüzyon SPECT (Tc-99m ECD)

 2. Beyin PET

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM

 1. Miyokard perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri), egzersizli

 2. Miyokard perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri), farmakolojik stres

 3. Miyokard PET, viabilite çalışması

İSKELET SİSTEMİ

 1. Kemik sintigrafisi, üç fazlı

 2. Kemik sintigrafisi, tüm vücut

 3. Kemik PET (F-18 NaF)

ENDOKRİN SİSTEM

 1. Paratiroid sintigrafisi, dual faz (Tc-99m MIBI)

 2. Tiroid sintigrafisi

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM

 1. Gastrointestinal kanama çalışması (Tc-99m RBC)

 2. Gastroözefajial reflü çalışması

 3. Meckel divertikülü araştırması

 4. Mide boşalma çalışması

 5. Tükrük bezi sintigrafisi

GENİTOÜRİNER SİSTEM

 1. Böbrek sintigrafisi, dinamik (Tc-99m DTPA)

 2. Böbrek sintigrafisi, dinamik (Tc-99m MAG-3)

 3. Böbrek sintigrafisi, ACE inhibitörlü (Tc-99m DTPA)

 4. Böbrek sintigrafisi, ACE inhibitörlü (Tc-99m MAG-3)

 5. Böbrek parankim sintigrafisi, planar 

 6. Testis sintigrafisi

NÜKLEER HEMATOLOJİ

 1. Hepatik arter perfüzyon çalışması

 2. Hemanjiom görüntüleme, SPECT, işaretli eritrosit ile

 3. Selektif dalak sintigrafisi

NÜKLEER ONKOLOJİ

 1. Onkolojik PET (F-18 FDG)

 2. İyot-131 tüm vücut tarama sintigrafisi, tanısal

 3. İyot-131 tüm vücut tarama sintigrafisi, tedavi sonrası

 4. Tümör görüntüleme, tüm vücut (I-123 MIBG)

RADYONÜKLİD TEDAVİ

 1. Radyonüklid sinovektomi

 2. Radyonüklid tedavi, İyot-131

 3. Radyonüklid tedavi (radyonüklid ağrı palyasyonu), Re-186

DİĞER İNCELEMELER

 1. Organ kan akımı çalışması

Sizi Arayalım