• Kardiyoloji

Kardiyoloji

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Kardiyoloji Birimi deneyimli uzman kadrosuyla hastalarımızın sağlıklarını korumak, olan hastalıklarını modern teknolojik cihazlarla muayene, tetkik, teşhis ve tedavi etmek amacıyla, dünya standartlarında etkin, güvenilir ve kaliteli bir hizmet vermektedir.

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi ve gelilen teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarında olduğu gibi, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır.

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Kardiyoloji Bölümünde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

     • Kalp Krizi 
     • Koroner Kalp Hastalığı
     • Konjestif Kalp Yetmezliği 
     • Kalp Kapak Hastalıkları
     • Ritim Bozuklukları 
     • Hipertansiyon 
     • Hiperkolesterolemi 
     • Doğumsal Kalp Hastalıkları

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Kardiyoloji Bölümümüzde Gerçekleştirilen Tıbbi İşlemler

     • Girişimsel İşlemler
     • Radial Arter Yoluyla Koroner Anjiografi, PTCA ve Stend Yerleştirme
     • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi
     • Transözofageal Ekokardiyografi (TEE)
     • Koroner Anjiografi ve Kardiyak Kateterizasyon
     • Koroner Anjioplasti, Stend Yerleştirme, Aterektomi
     • Kalp Sintigrafisi
     • Kardiyak Aciller
     • Girişimsel Olmayan İşlemler
     • Hastalık Risk ve Taraması
     • Elektrokardiyografi
     • Doppler ve Renkli Doppler Ekokardiyografi
     • Treadmill Efor testi
     • Stress Ekokardiyografi
     • 24 Saat EKG ve Kan Basıncı İzlemi

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Kardiyoloji Bölümü Tanı Araçları

     • Elektrokardiyografi (EKG) 
     • Eforlu EKG 
     • Ekokardiyografi 
     • Holter Monitorizasyon 
     • Koroner Anjio Laboratuarı

Sizi Arayalım