• Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Genel Cerrahi Birimi uzman kadrosuyla hastalarımızın sağlıklarını korumak, olan hastalıklarını muayene, tetkik, teşhis ve tedavi etmek amacıyla etkin, güvenilir ve kaliteli bir hizmet vermektedir.

Genel Cerrahi, vücutta sistemik ve yerel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisi yanında, genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap gibi) konuları içeren ve gelişimleri açısından pek çok cerrahi temel tıp dalını etkilemiş bir teknik disiplindir.

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Cerrahi Birimi hastalarının rahatsızlıklarını diğer branşlarla birlikte yönetip, tedavilerini gerçekleştirmektedir.

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Genel Cerrahi Kliniğimizde Yapılan Ameliyatlar:

Laporoskopik Ameliyatlar 

 • Laparoskopik kasık fıtığı, postop herni, umblikal herni ameliyatları
    • Laparoskapik sürnenalektomi (böbrek üstü bezi) ameliyatları
    • Laparoskopik hiatus hernisi ameliyatları
     • Laparoskopik kolon kanseri ameliyatları yapılmaktadır.

Tek kesi (tek delik) SKS Yöntemi ile Safra Kesesi Ameliyatları

Hemoroid (Basur) Ameliyatları
    • Laser yöntemi
    • Longo stapler yöntemi ile ağrısız ve konforlu olarak hemoroid ameliyatları yapılmaktadır.
    • Anal fissür (çatlak) ve Anal fistül ameliyatları ile komplike anal fistül ameliyatları yapılmaktadır.

Endokrin Sistem Ameliyatları
    • Tiroid hastalıkları ve Guatr’lı hastalar
    • Tiroid kanseri ve boyun diseksiyonu
    • Paratiorid bezi hastalıkları
    • Böbreküstü bezi (adrenalektomi) ameliyatları

Gastrointestinal Sistem Ameliyatları
     • Mide kanseri
     • Pankreas kanseri
     • Safra kesesi kanseri
     • Kalın bağırsak kanseri
     • Yemek borusu (özofagus) ameliyatı
     • Rektum kanseri gibi, bir çok kanser ameliyatları açık ve kapalı (laparoskopik) yöntemlerle yapılabilmektedir.

Meme Kanseri Ameliyatları
    • Onkoplastik cerrahi yöntemlerle hasta meme kanserinden kurtulurken estetik plastik düzeltmeler aynı anda yapılabilmektedir. Hastalar meme kanseri nedeniyle memelerini tamamen kaybetmediği gibi, ileri derecede büyük (makromastili) memelerde de diğer memeye eşitleme yapılabilmektedir.
    • Meme kanserinde bekçi düğüm (sentinel nod) tekniği ile koltuk altı ameliyatı yapılmakta, böylece hastalar ameliyata bağlı kol ödemi (kol şişmesi)' nden korunmaktadır.

Sizi Arayalım