• Dahiliye (İç Hastalıkları)

Dahiliye (İç Hastalıkları)

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu İç Hastalıkları Birimi hastalarımızın sağlıklarını korumak, olan hastalıklarını muayene, tetkik, teşhis ve tedavi etmek amacıyla dünya standartlarında hizmet vermektedir.

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu İç Hastalıkları departmanı çocukluk çağını aşmış bireylerin iç organ sistemleri ile ilgili incelemeleri yapar. Bu sisteme ait organların fonksiyon bozukluklarıyla ilgili teşhis ve tedavi hizmetini verir. Bunun yanı sıra sağlık hizmeti verdiği her bireyi kendisini hastalıklarda koruması için alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirir ve yönlendirir.

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu İç Hastalıkları uzmanları hastalıkların tedavisinde tüm branşlarla koordineli çalışarak hastalarını sağlığına kavuşturmaya devam etmektedir.

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Dahiliye Bölümümüzde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar

     • Hipertansiyon (kan basıncı yüsekliği)
     • Hiperlipidemi (kolesterol ve/veya trigliserid yüksekliği)
     • Diabetes mellitus (şeker hastalığı)
     • Gebelik Diyabeti 
     • Tiroid hastalıkları (guatr tiroid nodülleri hipotiroidi hipertiroidi)
     • Obezite (şişmanlık)  ve metabolizma bozuklukları
     • Akciğer hastalıkları
     • Böbrek ve idrar yollarının dahili hastalıkları
     • Mide, bağırsak, karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıkları
     • Kan hastalıkları
     • Enfeksiyon hastalıkları

Hipertansiyon
40 yaş üzeri erişkinlerde çok sık rastlanan bir hastalıktır. Hiç yakınması olmayanlarda tesadüfen tesbit edilebilir veya ense ve baş ağrısı, halsizlik, sinirlilik, bulantı gibi yakınmalara neden olabilir. Tanısı konduğunda tedavi ve takibi kolaydır ancak tedavi edilmediği taktirde kalp krizi, beyin kanaması, böbrek yetmezliği gibi çok ciddi problemlere yol açabilir. Tedavide diyet ve ilaçların düzenli kullanımı önemlidir. Özellikle yakın aile bireylerinde hipertansiyon var ise kan basıncınızı belirli aralıklarla kontrol ettirmeniz önerilir.

Hiperlipidemi
Kan yağlarının normal sınırların üzerinde olması halidir. Hehangi bir yakınmaya yol açmaz ancak damar tıkanmasına  bağlı kalp, beyin veya başka organlarda hasar oluştuğunda ilgili organa göre belirtiler görülür (inme, kalp krizi vb..). Kanda kolesterol veya trigliserid düzeyi ya da her ikisi yüksek bulunabilir. Hastanın yaşı, cinsiyeti, eşlik eden hastalıklar, ailesinde var olan hastalıklar göz önüne alınarak tedavi planlaması yapılır. Diyetin de hiperlipidemi tedavisinde önemli payı vardır. Ailenizde hiperlipidemi, inme kalp damar hastalığı olan bireyler var ise kan yağlarınızı belirli aralıklarla kontrol ettirmeniz önerilir. 

Diabetes Mellitus (şekerli diyabet)
Son yapılan araştırmalara göre ülkemizde 30 yaş üzerinde yaklaşık her 5 kişiden birinde rastlanmaktadır. Bu kadar yaygınlaşmasında fast-food tipi beslenme, stresli yaşam, fiziksel inaktivite, obezitenin artması etkendir. Şeker hastalığının çeşitli tipleri olup tanı konduğunda öncelikle hastanın metabolik durumu ve hastalığın yaşı belirlenerek, her hastanın kendine özel tedavi planı yapılmalıdır. Diyetin rolü ilaç tedavisi kadar önemlidir. Diyabet tanısı konmadan yaklaşık 10 yıl öncesinden kişide insülin direnci dediğimiz karbonhidrat metabolizması bozukluğu başlar. Tedavi edilmez ise önce gizli, sonra aşikar şeker hastalığına ilerler. Diyabet tanısı konmadan önceki bu süreç içinde bozukluk tesbit edilir ise uygun tedavi ile şeker hastalığı önlenebilmektedir. Ailesinde şeker hastalığı olan, gebelik diabeti geçiren, 4000gr üzerinde bebek doğuran, obez kişilerin belirli aralıklar ile kan şekeri kontrolü yaptırmaları önerilir.

Tiroid hastalıkları
Çoğunlukla başka nedenlerle hastaneye başvuran bireylerde tesadüfen tanısı konan problemlerdir. Beslenme alışkanlıklarında değişme olmadığı halde kilo alan veya diyet yapmasına rağmen zayıflayamayan, aşırı yorgunluk, halsizlik, sinirlilik yakınmaları olan ya da ailesinde tiroid hastalığı öyküsü olanların tiroid fonksiyon testlerinin kontrolü önerilir. Tiroid hastalıklarının, gebelik istemi durumunda  veya gebelik sürecinde takibi ve tedavisi önem kazanır.

Obezite
Yakın zamana kadar gelişmiş ülkelerin sorunu  iken artık ülkemizde de ciddi bir sağlık problemi haline gelmiştir. Her 3 erkekten biri her 2-3 kadından biri obezite riski taşımaktadır. Diyabet, hiperlipidemi, hipertansiyon, safra kesesi hastalıkları, akciğer hastalığı, bazı kanser türlerine yatkınlık vb ciddi sağlık sorunlarına yol açmasının yanında kişinin psikolojik dengesini bozabilen bir estetik problemdir aynı zamanda.... Günümüzde uygun diyet ve gerektiğinde ilaç tedavisi ile hastalık kontrol altına alınabilmektedir.

Akut ve kronik akciğer hastalıkları
Tkip ve tedavisi iç hastalıkları kliniğimizde yapılmakta ve gerektiğinde göğüs hastalıkları kliniği ile koordine olarak yürütülmektedir.

Akut ve kronik böbrek yetmezliği
Böbrek ve idrar yolu enfeksiyonları, hipertansiyon ve diyabete bağlı böbrek hastalıklarının tanı ve tedavileri kliniğimizde yapılmakta gereğinde üroloji ve nefroloji kliniği ile koordine olarak yürütülmektedir.

Sindirim sistemi hastalıkları
Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları ile pankreas hastalıkları öncelikle kliniğimizde değerlendirilip gerekli tetkikler yapıldıktan sonra hastalığın durumuna göre gastroenteroloji veya genel cerrahi kliniği ile koordine edilerek tedavi planlaması ve takibi yürütülmektedir.

Kan hastalıkları
Ülkemizde çok sık rastlanan demir eksikliği anemisinin tetkik ve tedavisi başta olmak üzere diğer başka nedenli anemiler, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları vb kan hastalıkarı ile ilgili araştırmalar yapılarak gereğinde hematoloji kliniği ile koordinasyon sağlanmaktadır.

Enfeksiyon hastalıkları
Sık rastlanan akciğer, böbrek, bağırsak, yumuşak doku vb enfeksiyonlarının mikrobiyolojik tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.

Sizi Arayalım