Uzm. Dr. Nurhan Kocaayan

Görev Aldığı Bölümler Dermatoloji
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Buca Hastanesi İzmir Tınaztepe Buca Tıp Merkezi

1984 - 1990 : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

1994 - 1998 : Marmara Üniversitesi Dermatoloji ABD (Uzmanlık eğitimi)

1998 - 2007 : Haydarpaşa Numune Hastanesi Dermatoloji Kliniği

2007 - 2008 : Özel Kartal Umut Hastanesi

2010 - 2011 : Özel Hospitalium Hastanesi Üsküdar Devlet Hastanesi

2011 - 2013 : Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabiltasyon Hastanesi

2013 - 2017 : Sondurak Ümran Polikliniği

2017 - 2018 : Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi

2018 -          : Buca Tıp Merkezi

2018 -          : Özel Tınaztepe Hastanesi

Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları:

Tez Çalışması

Kondiloma Aküminatada Koterizasyon ile Kombine İnterferon Alfa Tedavisi

Araştırmalar ve Yayınlar:

Yurtiçi Yayınlar:

 • Postpemfigus akantomata: ayrı bir antite sayılabilir mi?, Tülin Mansur, Sevil Gündüz, Nurhan Kocaayan, Zeliha Kılıç, Kürşat Yıldız TURKDERM 2003 Cilt: 37 Sayı: 4, s. 285 - 289
 • Vakumla yağ aspirasyonu sonrası gelişen Mycobacterium fortuitum enfeksiyonu
  İkbal Esen Aydıngöz, Nurhan Kocaayan, Tülin Mansur, Sevil Gündüz, Jale Taşçıoğlu TURKDERM 2003 Cilt: 37 Sayı: 3, s. 202 -205.
 • Artrit Olmaksızın Akroosteoliz İle Seyreden Bir Psoriasis Vulgaris Olgusu
  A. Tülin MANSUR, Fatih GÖKTAY, Sevil GÜNDÜZ, Nurhan KOCAAYAN, Gamze KILIÇOĞLU Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2003 Cilt: 13
 • Koroner By-pass Ameliyatlarıyla İlişkili İlk İki Ayda Gelişen Dermatolojik Problemler
  Güney O, Kocaayan N, Göktay F, Kaya Ü, Kılıç Z, Tükenmez G. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2003;43:145-148.
 • Yineleyen Ateş ve Asimetrik Eritem Atakları: Ailesel Akdeniz Ateşi'nin Olağandışı Bir Görünümü
  A.Tülin MANSUR, Fatih GÖKTAY, Sevil GÜNDÜZ, Nurhan KOCAAYAN, Kürşat YILDIZ Türkiye Klinikleri İmmünoloji-Romatoloji 2003 / Cilt: 3 / Sayı: 2
 • Kronik Böbrek Yetmezliğine Bağlı Sekonder Hiperparatiroidi Sonucu Gelişen Benign Nodüler Kalsifikasyon
  Nurhan KOCAAYAN, A. Tülin MANSUR, Fatih GÖKTAY, Şirin PEKCAN, Serkan TOSUN Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2004 / Cilt: 24 / Sayı: 4, 416-420.
 • İki Kardeşte Komedonal Darier Hastalığı
  A. Tülin Mansur1, İkbal Aydıngöz1, Nurhan Kocaayan1, Zuhal Erçin1, Önder Peker2 TURKDERM 2006 Cilt: 40 Sayı: 2 72-74.
 • Tedavisiz iyileşen diffüz neonatal hemanjiomatozis
  Şirin Pekcan Yaşar, Zehra Aşiran Serdar, Nurhan Kocaayan, Ayşe Tülin Mansur, Ayşe Deniz Akkaya. Turkderm 2007; 41:105-7.
 • Primer eritromelalji
  Zehra AŞİRAN SERDAR, Nurhan KOCAAYAN, Fatih GÖKTAY, Ayşe Tülin MANSUR, Canan ASLAN, Gaye ÜNAL. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2007, 17:66-70.
 • A case of isolated cutaneous sarcoidosis accompanied by rheumatoid arthritis and psoriasis
  Serdar ZA, Göktay F, Mansur AT, Kocaayan N, Öncel CÇ, Güneş P, Direskeneli RH. Türkiye Klinikleri Dermatoromatoloji. 2008 ;18

Yurtdışı Yayınları:

 • Giant oral ulcers of Behcet's disease mimicking squamous cell carcinoma.
  Mansur AT, Kocaayan N, Serdar ZA, Alptekin F. Acta Derm Venereol. 2005;85(6): 532-4.
 • A case of ulceronecrotic Mucha-Habermann disease with pulmonary involvement.
  Aydingoz IE, Kocaayan N, Mansur AT, Pekcan S, Arman A. Dermatology. 2006;212(4):388-90.
 • A case of EEC syndrome with peri/intraoral papillomatosis and widespread freckling.
  Mansur AT, Aydingoz IE, Kocaayan N. J Dermatol. 2006 Mar;33(3):225-6.
 • A case of EEC syndrome with peri/intraoral papillomatosis and widespread freckling.
  Mansur AT, Aydingoz IE, Kocaayan N. J Dermatol. 2006 Mar;33(3):225-6
 • Case of keratosis lichenoides chronica with atypical sarcoidal granulomatous inflammation.
  Mansur AT, Aydingoz IE, Kocaayan N, Gunduz S, Ozseker N, Hazar A, Yildiz K. J Dermatol. 2007 Jan;34(1):41-7.

Kongre ve Sempozyum Sunumları:

 • Coexistence of vitiligo and pemphius vulgaris:a case report.
  Mansur AT, Göktay F, Kocaayan N, Gündüz S, Yıldız K. EADV 10th congress Münich 2001 (poster)
 • Farklı bir klinik görünüme sahip follikülitis dekalvans olgusu.
  Kocaayan N, Aydıngöz İE, Mansur AT, Tükenmez Demirci G, Güneş P. 20. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı, 68 (Poster 27), 7-11 Eylül 2004, Çeşme, Türkiye
 • Olağandışı oral ülserlerle seyreden bir Behçet sendromu olgusu.
  Kocaayan N, Mansur AT, Aşiran Serdar Z, Alptekin F. 20. Ulusal Dermatoloji Kongresi Özet Kitabı, Poster, 7-11 Eylül 2004, Çeşme, Türkiye.
 • A case of ulceronecrotic Mucha Haberman disease with pulmonary involvement.
  Aydıngöz İE, Kocaayan N, Mansur AT, Yaşar Ş, Arman A. J Euro Acad Dermatol Venerol 2004; 17 (Suppl 3): 282. Thirteenth congress of the European Academy of Dermatology and Venerology Florence, 17-21 november 2004 (Poster presentation)
 • A case of EEC syndrome with intra/perioral papillomatosis and widespread freckling.
  Mansur AT, Aydıngöz İE, Kocaayan N. Dermatology and Dermatopathology Update 2-5 Aralık 2004, İstanbul, Türkiye
 • Diffüz neonatal hemanjiomatozisli bir bebekte spontan iyileşme. Yaşar S, Serdar ZA, Kocaayan N, Mansur AT, Akkaya AD. Dermatoloji 2005 Bahar Sempozyumu. Poster sunumu (PS-15).
  Romatoid Artrit Ve Psoriaziform Dermatitin Eşlik Ettiği Bir Kutanöz Sarkoidoz Olgusu
  Serdar ZA, Göktay F, Yaşar Ş, Kocaayan N, Öncel ÇÇ, Güneş P XXI. Ulusal Dermatoloji Kongresi. 2006. Antalya. Tartışmalı Poster Sunumu.

İstanbul Tabip Odası

TÜRKDERM

İçeriğin Devamı İçin Tıklayın