• Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Birimi deneyimli uzman kadrosuyla hastalarımızın sağlıklarını korumak, olan hastalıklarını modern teknolojik cihazlarla muayene, tetkik, teşhis ve tedavi etmek amacıyla, dünya standartlarında etkin, güvenilir ve kaliteli bir hizmet vermektedir.

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Hastanelerimizin Göğüs Hastalıkları Kliniğinde, tüm akciğer hastalıklarının tanı, tedavi ve takibine yönelik hizmet verilmektedir. Akciğerden kaynaklanan nefes darlıklarının tanı ve değerlendirilmesi için solunum fonksiyon testleri ve ilaçlı solunum fonksiyon testleri (reversibilite) yapılmaktadır. Alerjik hastalıkların tanısında değerli olan cilt allerji testleri (solunum ve gıda allerjenleri) ve uygun hastalarda aşı uygulaması (immünoterapi) yapılmaktadır.

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Bölümümüzde Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

    • Astım 

    • KOAH 
    • Bronşiolit
    • Pnömoniler
    • Tüberküloz (Verem) 
    • Akciğer ve Plevra Maligniteleri 
    • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
    • Pulmoner Tromboemboli
    • Solunum Yetmezliği (Non İnvaziv ve İnvaziv Mekanik Ventilasyon)
    • Preoperatif Değerlendirme
    • Postoperatif Akciğer Komplikasyonları
    • Sigara Bırakma Danışmanlığı
    • Solunum Egzersizleri
  

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu Endoskopi ünitemizde, başta akciğer kanseri olmak üzere, bazı akciğer hastalıklarının erken ve kesin tanısına olanak sağlayan bronkoskopi (solunum yollarının endoskopik incelemesi) işlemi yapılmaktadır. Bu işlem, İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi endoskopi ünitemizde bulunan Pentax marka fiberoptik bronkoskop ile uygulanmaktadır.

İzmir Tınaztepe Sağlık Grubu hastanesi Bölümümüzde, tüm akciğer hastalıklarının tanı, tedavi ve takibine yönelik poliklinik hizmeti verilmektedir. Akciğerden kaynaklanan nefes darlıklarının tanı ve değerlendirilmesi için solunum fonksiyon testleri ve ilaçlı solunum fonksiyon testleri (reversibilite) ile allerjik hastalıkların tanısında değerli olan cilt allerji testleri (solunum ve gıda allerjenleri) yapılmaktadır.

İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Tanı Araçları:

Solunum Fonksiyon Laboratuvarı

     • Spirometre
     • Altı Dakika Yürüme Testi
     • Arter Kan Gazları Analizi
     • Allerji testleri (cilt ve kanda allerji test panelleri)
     • Fiberoptik Bronkoskopi (genel anestezi altında)

İzmir Özel Tınaztepe Galen Hastanesi

Bronkoskopi Ünitesi

Sizi Arayalım