Exp. Dr. Yusuf Doğan

Departments Anesthesia and Reanimation
Locations Tınaztepe Buca Hospital Tınaztepe Buca Medical Center

2002 – 2007 : Anesteziyoloji ve Reanimasyon Asistan doktor, Dışkapı SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Ankara

1992 – 2000 : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

1986 – 1992 : İçel Anadolu Lisesi

1985 – 1986 : Adana Anadolu Lisesi

1980 – 1985 : Turhan Cemal Beriker İlkokulu

Uzmanlık (Doktora) Tezi- Entübasyon sırasında oluşan hemodinamik yanıtlar üzerine deksmedetomidin’in etkisi ve bu etkinin remifentanil ile karşılaştırılması

2002 -  2007 : Asistan Doktor, Dışkapı SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Ankara 

2007 -  2008 : Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Gölbaşı Devlet Hastanesi Ankara  (Zorunlu hizmet)

2008 -  2009 : Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Kadirli Devlet Hastanesi Kadirli/Osmaniye (Zorunlu hizmet)

2009 -  2010 : Askerlik görevi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Edremit Asker Hastanesi Edremit/Balıkesir

2010 -  2011 : Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Kadirli Devlet Hastanesi Kadirli/Osmaniye

2011 - 2013 :  Kadirli Özel 7 Mart Hastanesi

2013 - 2016 : Özel Gediz Cerrahi Tıp Merkezi

2016 -          : Özel Tınaztepe Hastanesi 

Foreign Language:

İngilizce, iyi düzeyde

Almanca, orta düzeyde

Publications in International Refereed Journals:

1. Ozpolat B, Sayın M, Dogan OM, Dogan Y. Simultaneous traumatic rupture of bilateral pulmonary hydatid cysts. J Thorac Cardiovasc Surg. 2005 Sep; 130 (3): 908-9.

Publications in National Refereed Journals:

1. Dogan Y, Alptekin A, Özkan D, Arık E, Gümüş H. Entübasyon sırasında oluşan hemodinamik yanıtlar üzerine deksmedetomidin’in etkisinin remifentanil ile karşılaştırılması.

Meeting Participations :

1. 1.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi  12-15 Kasım 1998

2. 6.Ulusal Ağrı Kongresi  16-19 Mayıs 2003

3. TARK 2004 ‘Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 38. Ulusal Kongresi’ 1-5 Aralık 2004

4. 15.th İNTERNATİONAL İNTENSİVE CARE SYMPOSİUM  12-14 May 2005
5. Türk Kan Vakfı ‘Kan ve Kan Ürünleri – Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumu’  24 Mayıs 2005

6. TARD Eğitimi Geliştirme Kursu ‘Solunum Sistemi (Modül 1)’  11-13 Kasım 2005

7. TARK 2010 ‘Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi’  27-31 Ekim 2010

Page content is being updated.
Click for More