Chief Physician Assistant Op. Dr. Ulaş Urgancı

Departments General Surgery
Locations İzmir Tınaztepe University Private Buca Hospital

1994 - 2000 : Ege University Faculty of Medicine

2000 - 2005 : İzmir Atatürk Training and Research Hospital General Surgery Clinic

2000 - 2005 : İzmir Atatürk Training and Research Hospital General Surgery Clinic

2005 - 2006 : Erzurum Pasinler State Hospital

2005 - 2006 : Diyarbakir Military Hospital

2006 - 2010 : İzmir Metropolitan Municipality Eşrefpaşa Hospital

2008 - 2010 : Private City Hospital Izmir

2010 - 2016 : Buca Seyfi Demirsoy State Hospital

Courses and Trainings Attended :

Laparoskopik Cerrahi Kursu. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi.18-20 Şubat 2003

New Frontiers in the Diagnosis and Manangement of GI Diseases. Internationel Postgrauate Course. 25-28 Mayıs 2005. İZMİR.

Sahrada Tıbbi Müdahale Kursu.GATA. ANKARA.8-11 Mart 2006.

Karın Duvarı Onarımı Kursu. Gazi Ünivetsitesi. ANKARA. 7-8 Haziran 2012

Selim Anorektal Hastalıklar kursu. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Adnan Menderes Üniversitesi, AYDIN.23.02.2013

Progrip Türkiye Roadshow Eğitimi. 26.02.2013. İZMİR.

Cerrahi Endoskopi Eğitimi. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi . İZMİR. 2 Eylül-30 Kasım 2013

Laparoskopik Kolorektal Cerrahisi Kursu. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi.ANTALYA.22.04.2015

2. Kolorektal Cerrahi Anatomik Kadarvra Kursu, Türk kolon rektum Cerrahisi derneği, İZMİR.23-24 Ekim.2015

Kolorektal Cerrahi Eğitimi. 1 Şubat-2 Mayıs 2016. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Kolorektal Hastalıklar Birimi. İZMİR.

Laparoskopik Karın Duvarı Onarımları Teorik ve Uygulamalı Kursu. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD. İZMİR 15.02.2016.

Certificates :

Cerrahi Endoskopi Sertifikası

İşyeri Hekimliği Sertifikası

Congresses and Symposiums :

European Congress of the I.H.P.B.A.2003. İSTANBUL.

Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 16-19 Ekim 2003. ANTALYA.

Acil Sağlık Hizmetleri Semposyumu. 11-12 Mayıs 2006. DİYARBAKIR.

Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-29 Mayıs 2010. ANKARA.

Ulusal Cerrahi Kongresi. 23-27 Mayıs 2012. İZMİR.

Gerilimsiz Kasık Fıtığı Cerrahisi Teorik ve Uygulamalı Çalıştayı. 26.02.2013. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD. İZMİR.

Surgical Infections Symposium. 15-16 Mart 2013. PRAG.

Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi.15-19 Mayıs 2013. ANTALYA.

Ulusal Cerrahi Kongresi. 16-20 Nisan 2014. ANTALYA.

Reoperatif Kolorektal Cerrahi Sempozyumu.14-16 Kasım 2014. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Dreneği. İZMİR.

Ege Laparoskoi Günleri. 2-3 Ekim 2015. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. İZMİR.

Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi.22-26 Nisan 2015.ANTALYA.

Ulusal Ceraahi Kongresi. 13-17 Nisan 2016. ANTALYA.

Articles Published in National and International Journals :

Gastric bezoar with small bowel obstruction.Urgancı A. U. and Akıncılar E. Ulus Cerrahi Derg 2015. DOI: 10.5152/UCD.2015.2884.

Cerrahi Antibiyotik Profilaksisindeki Yanlışlarımız/Our Wrong in Surgical Antibiotic Prophlaxis.. Urgancı Ayvaz Ulaş, et al. Journal of Clinical and Analytical Medicine. DOI: 10.4328/JCAM.3246

Comparing Limberg Flap Technique and Phenol Treatment Methods in Treatment of Pilonidal Disease Pilonidal Hastalık Tedavisinde Lımberg Flep Tekniği ve Fenol Tedavisi Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Urgancı Ayvaz Ulaş, et al. . Journal of Clinical and Analytical Medicine. DOI: 10.4328/JCAM.3084

Effect of Body Mass Index on Processing Time and Morbidity in Elderly Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Patient Perkütan Endoskopik Gastrostom Uygulanan Yaşlı Hastalarda Vücut Kitle Endeksinin İşlem Süresi ve Morbidite Üzerine Etkisi. Baş, Bilge, et al. Journal of Clinical and Analytical Medicine. DOI: 10.4328/JCAM.3279.

A rare cause of enterocutaneous fistula: Intraperitoneal mesh fold. Ö. Engin, M. Yılmaz,  U.Urgancı..Ege Tıp Dergisi.2015 54;1:39-40.

Coincident retroperitoneal and sigmoid colon liposarcoma: A rare occurrence. Urgancı Ayvaz Ulas, et al International Journal of Case Reports and Images (IJCRI), 2015, 6.7: 411-415.

Our Experiences On Urgent Abdominal Relaparotomies. B. Çalık, O. Engin, U. Urganci. Journal of Universal Surgery. 2013, 2;13: doi: 10.3823/809

Umblikus İle İlişkili Perfore Meckel Divertiküliti Olgu Sunumu.A.U. Urgancı, Ö. Engin, B. Çalık.  İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi. 2011 49;3;108-11.

Granulomatous Mastitis Due To Mycobacterium Abcessus Case Reposrt. A. U. Urgancı, I. Yorulmaz, B. Y. Karaca. The Jousrnal Of Breast Healt . 2011 7;3:182-4  

The importance of diagnostic awareness of groove pancreatitis A review of three cases Oymaci, E., Akdoğan, S., Kahramansoy, N. et al. Eur Surg (2016). doi:10.1007/s10353-016-0424-2

Akut Bilier Pankreatitli Hastalarda ilk Başvuru Sırasında Laparoskjopik Kolesistektomi Uygulamasının Yeri. E.Ö. Gür, H. Genç, U. Urgancı, A.S. Gür, B. Yolcuoğlu, C. Tavusbay, M. Hacıyanlı. Türk HPB Derg.2008 4;4:151-55

Published Book Chapters

Urganci, Ulas. "Lower Gastrointestinal Tract Endoscopy in Pregnant Women."Colon Polyps and the Prevention of Colorectal Cancer. Springer International Publishing, 2015. 131-136.

Papers Published in National and International Congresses and Meetings

Tıpta Uygulanan Teknikler Relaparotomi Nedenlerini Değiştiriyor mu? B. Çalık, Ö. Engin, A.U. Urgancı. 18. Ulusal Cer Kongresi.Poster Bildiri. 23-27 Mayıs 2012.

Primer Omentum Torsiyonları.C. Tavusbay, H. Genç, A.N. Arıcı, İ. Kokulu, B. Yolcuoğlu, Ö.S. Gür, Y. Kumkumoğlu, U. Urgancı. Ulusal Cer. Kongresi. Poster Bildiri. 15-19 Mayıs 2002.

Akut Bilier Pankreatitli Hastalarda ERKP’nin Yeri ve Taburcu Olmadan Laparoskopik Kolesistektomi Uygulaması. Ö. Gür, H. Genç, U. Urgancı, S. Gür, C. Tavusbay, M. Hacıyanlı. Poster Bildiri. Türk HPB Kongresi.Poster Bildiri. 2007.

Akut Kolesistit Öyküsü Kolesistektomide Laparoskopik Yöntemden Açığı Geçmede Bir Predispozan Etken Değildir. A.D. Uçar, S. Yakan, A.U. Urgancı, M. Yıldırım, N. Erkan, E. Oymacı, N. Kahramansoy, H. Yazıcı.12.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Sözlü Bildiri. 20-26 Nisan 2015.

Cerrahi Endoskopi Ünitemizdeki Gastroskopik Polipektomi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi. E. Oymacı, N. Kahramansoy, A.D. Uçar, S. Aydoğan, S. Yakan, A.U. Urgancı, F.Y. Duran, M. Yıldırım, N. Erkan. 12.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Sözlü Bildiri. 20-26 Nisan 2015.

Cerrahi Endoskopi Ünitemizdeki Kolonoskopik Polipektomi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi. E. Oymacı, N. Kahramansoy, A.D. Uçar, A. Saçlı, S. Yakan, A.U. Urgancı, F.Y. Duran, M. Yıldırım, N. Erkan. 12.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Sözlü Bildiri. 20-26 Nisan 2015.

Kolonoskopide Nadir Rastlanan Bir Olgu: Pseudomelonozis Koli. E. Oymacı, N. Kahramansoy, A.D. Uçar, S. Yakan, A.U. Urgancı, S. Aydoğan, M. Yıldırım. N. Erkan. 12.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Poster Bildiri. 20-26 Nisan 2015.

Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Trokar Giriş Yeri Hernisi. S. Yakan, A.U. Urgancı, N. Erkan, M. Yıldırım, E. Oymacı, D. Uçar, N. Kahramansoy, L. Genç, A. Saçlı, S. Aydoğan, O. Subaşı, H. Yazıcı. 12.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Poster Bildiri. 20-26 Nisan 2015.

Kolonoskopik Tanı Konulan Mesh Migrasyon Olgusu. A.U. Urgancı, M. Yıldırım, N. Erkan, E. Oymacı, N. KAhramansoy, D. Uçar, S. Yakan, A. Saçlı, S. Aydoğan. 12.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Poster Bildiri. 20-26 Nisan 2015.

Pilonidal Hastalık Tedavisinde Limberg Flep Tekniği ve Fenol Tedavisi Yöntemlerinin Karşılaştırılması. A.U. Urgancı, E. Oymacı, Ö. Engin, E. Akıncılar. Ulusal  Kolon  ve Rektum Cerrahisi Kongresi Poster Bildiri. 15-19 Mayıs 2013

Klinikte Nadir Görülen Pankreatit Olgu Sunumu:Oluk PAnkreatit. E. Oymacı, S. Aydoğan, N. KAhramansoy, A.D. Uçar, S. Yakan, A.U. Urgancı, M. Yıldırım, N. Erkan. 12. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi. Poster Bildiri. 1-4 Nisan 2015.

Is It Enough to Perform FNAB From Dominant Nodule? O. Engin, V. Tekin, M. Yılmaz, E. Unluturk, U. Urgancı. 38. Annual Meeting of the European Thyroşd Association Poster Bildiri. 6-10 Eylül 2014.

Turkish Surgery Association

Izmir Breast Diseases Association

Aegean Surgery Association

Click for More