Op. Dr. Seyhan Yalaz

Departments General Surgery
Locations Tınaztepe Buca Medical Center İzmir Tınaztepe University Private Galen Hospital

1988 - 1994 : Ege University, Faculty of Medicine, İZMİR

1994 - 2000 : Ege University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, İZMİR

2000 - 2001 : Ege University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, İZMİR

2001 - 2013 : Şifa HospitalGeneral Surgery Specialist, İZMİR

2013 - 2016 : Şifa University, Assistant Professor, İZMİR

2016 -          : Private Tınaztepe Hospital, İZMİR

Articles published in international peer-reviewed journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

·Uslu A., Tokat Y., Ok E., Unsal A., Celik A., Yalaz S., and Kaplan H. Impact of Extreme Donor Age on the Outcome of Living-Related Donor Kidney Transplantation. Transplantation Proceedings, 1998;30: 734–737

·Menteş A, Yalaz S, Killi R, Altıntaş N. Radical treatment for hepatic echinococcosis. HPB Surg, 2000; 2(1):49-54

·Solak A.,Genç B.,Solak İ.,Kalaycıoğlu S.,Şahin N., Yalaz S.,Sivrikoz O.N. The Value

·of Diffusion-Weighted Magnetic Resonance Imaging in the Differential Diagnosis in

·Diffuse Bowel Wall Thickening. Turk J Gastroenterol 2013; 24 (2): 154-160.doi:

·10.4318/tjg.2013.0660

·Solak A.,Genç B., Yalaz S., Şahin N, Sezer T.Ö., Solak İ. Abdominal wall endometrioma: ultrasonographic features and correlation with clinical findings. Balkan Med J 2013; 30: 155-60 • DOI: 10.5152/balkanmedj.2012.102.

·Transverse Colon Diverticulitis with Calcified Fecalith (Kalsifiye Fekalitin Yol Açtığı transvers Kolon Divertiküliti). Solak Aynur, Solak İlhami, Genç Berhan, Şahin Neslin,Yalaz Seyhan. EAJM  2013; 45: 68-70

·A Rare Cause of Intestinal Perforation in a Patient on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Therapy: Abdominal Cocoon Syndrome. Genç Berhan,Yalaz Seyhan,Çökmez Atilla,Solak Aynur,Yılmaz Erkan

·Journal of Surgery [Jurnalul de Chirurgie]10:13:62-64.doi:10.7438/1584-9341-10-1-13

·Concurrent endometrial carcinosarcoma and thyroid papillary carcinoma: PET CT imaging findings. GençMine, Genç Berhan , Karaarslan Serap , Kurtulmuş Seçil , Yalaz Seyhan , Karapolat İnanç. Molecular Imaging and Radionuclide Therapy DOI: 10.4274/mirt.96268

·Case of prımary carcınosarcoma as an extremely rare cancer of gallbladder. Yalaz Seyhan, Karaarslan Serap, Çökmez Atilla, Kaplan Hasan. American Journals of Cancer Case Reports 2014, 2:149-153

Articles published in national peer-reviewed journals

·Ali Çelik, Adam Uslu, Yaman Tokat, Ercan Ok, Seyhan Yalaz, Özdemir Yararbaş.Transplant Nefrektomi: 8 Yıllık Deneyim.  Turkish Journal of Surgery 1997, Cilt 13, Sayı 3, 215-217

·Yıldıray Yüzer, Sinan Ersin, Seyhan Yalaz, Murat Alkanat. Duodenal Crohn hastalığının cerrahi tedavisinde izole infraampuller duodenektomi. Klinik ve Deneysel Cerrahi 1999, 7:215-218

·Sinan Ersin, Erhan Akgün, Seyhan Yalaz, Emin Özdedeli.İnsizyonel herni ve sentetik greftle onarım. Çağdaş Cerrahi Dergisi 1997, 11:232-234.

·Aynur Solak, Seyhan Yalaz, Oya Nermin Sivrikoz, Neslin Şahin, İlhami Solak. Meme Fibroadenomunun Nadir Bir Formu: İntraduktal Fibroadenomatozis. Meme Sağlığı Dergisi. 2012

·Aynur Solak, Neslin Şahin, Seyhan Yalaz, Sena Kalaycıoğlu, Mehmet Serkan Gür, İlhami Solak Apendiks Mukoseli Nedeniyle Oluşan Dev İlioçekokolik İnvajinasyonlu Hastada Dual Enerji Bilgisayarlı Tomografinin Önemi. Yeni Tıp Dergisi. 2012 

Papers presented at international scientific meetings and published in the proceedings book

·Güler A ., Yalaz S., Zeytunlu M., Ağras D., Aynacı M. The value of cytology & CEA levels in peritoneal spread on patients with Gastric Cancer. 12 th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenteorologists, 30 October - 2 November 2002 İstanbul. Hepato-Gastroenterology. Current Medical and Surgical trends. 2002; 49(sup 2): 225-226

·A. Menteş, S. Yalaz; R. Killi, N. Altıntaş,  A. Pourbagher, S. Yazar. Karaciğer Kist Hidatiği Tedavisinde Albendazolün Etkinliği. Uluslar arası 3. Hepato-Pankreato-Bilier Bilimler Kongresi 1-4 Kasım 1997, İzmir

Papers presented at national scientific meetings and published in the proceedings book

·Tokat Y., Uslu A., Kılıç M., Çelik A., Yalaz S., Tanıl V., Kaplan H., Renal TX Hastalarında Akciğer Lezyonlarının Thoracoscopic Akciğer Biyopsisiyle Değerlendirilmesi, 13. Ulusal Nefroloji Diyaliz –Transplant Kongresi , Transplantation Proceedings, 22-26 Eylül 1996, İstanbul

·Tokat Y., Uslu A., Yalaz S, Kılıç M., Çelik A.,.Ünsal A. Kabasakal C. Transplant Nefrektomi: 8 Yıllık Deneyim.  13. Ulusal Nefroloji Diyaliz –Transplant Kongresi, İstanbul, Transplantation Proceedings, 22-26 Eylül 1996, İstanbul

·M. Kılıç, S. Yalaz, A. Koyuncu. Künt Karın Travmalarında Retroperitoneal  Hematomlara Yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998, İzmir

·S. Yalaz, M. Kılıç, A. Koyuncu. Penetran Travmalarda Retroperitoneal  Hematomlara Yaklaşım. Ulusal Cerrahi Kongresi 6-10 Mayıs 1998, İzmir

·S. Yalaz, A. Güler. Gastrik Kanserli Hastaların Peritoneal Yıkama Sıvılarında Karsinoembriyojenik Antijen Düzeyi Ölçümü ve Sitolojik Çalışmanın Önemi. 16. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 10-15 Ekim 1999, Antalya

·P. Üşar, A.A. Kar, J. Maral, S. Yalaz, H. Öztürk. Genel Anestezi altında İnguinal Herni Onarımı Uygulanan Hastada Gelişen Negatif Basınç Akciğer Ödemi. 45. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi, 26-30 Ekim 2011, Antalya

·S. Yalaz, S. Karaarslan, A. Çökmez, H. Kaplan. Nadir Bir Olgu: Safra Kesesi Karsinosarkomu. 18.  Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir

·S. Yalaz, O.N. Sivrikoz, A. Çökmez, H. Kaplan. Bilateral Total Tiroidektomili Olgularda Papiller Mikrokarsinom ve Multisentrisite Sıklığı. 18.  Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir

·Apendiks mukoselinin yol açtığı dev çekokolik invajinasyon. Solak Aynur,Şahin Neslin,Yalaz Seyhan,Solak İlhami,Kalaycıoğlu Sena,Gür Serkan .32.Ulusal Radyoloji Kongresi.2011

·İntraduktal fibroadenomatozis. Solak Aynur,Yalaz Seyhan,Sivrikoz Oya Nermin,Şahin Neslin,Solak İlhami. 32.Ulusal Radyoloji Kongresi 2011

·Abdominal koza sendromu: nadir bir ileus sebebi. Solak Aynur, Solak İlhami, Genç Berhan , Yalaz Seyhan, Şahin Neslin, Öztürk Ramazan . 34.Ulusal Radyoloji Kongresi 2013

·Nadir bir intestinal perforasyon nedeni: Abdominal koza sendromu. Genç Berhan , Yalaz Seyhan,Çökmez Atilla,  Solak Aynur, Yılmaz Erkan. 34.Ulusal Radyoloji Kongresi 2013

·İnflamatuar meme karsinomunu taklit eden konjestif kalp yetmezliği; olgu sunumu ve literatür taraması. Solak Aynur, Genç Berhan , Yalaz Seyhan, Sivrikoz Oya Nermin, Şahin Neslin , Solak İlhami , Yılmaz Erkan. 34.Ulusal Radyoloji Kongresi 2013

·Renal tümor görünümü oluşturan retroperitoneum ve karaciğer tutulumlu multifokal fibrosklerozis. Solak Aynur, Karaarslan Serap, GençBerhan, Şahin Neslin, Saraçoğlu Musa,Gür Mehmet Serkan , Kobak Şenol , Yalaz Seyhan. 34.Ulusal Radyoloji Kongresi 2013

·Pankreasın Lipomatöz Psödohipertrofisinin Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları. GençBerhan, Solak Aynur ,Şahin Neslin,Yalaz Seyhan , Öztürk Ramazan ,İnce  Özlem . 34.Ulusal Radyoloji Kongresi 2013

·16.Distal Kolonda polipektomi sonrası abondan kanamaya yol açan polip görünümlü arteriovenöz malformasyonu .Öztürk Ramazan,Yalaz Seyhan,Karaaslan Serap,Çökmez Atilla,Aksöz Kadir.30.Ulusal Gastroenteroloji Haftası,2013

·Pankreasın Nadir Neoplazmı: İki Olgu Nedeniyle Solid Psödopapiller Tümör. Yalaz Seyhan,  Karaarslan Serap, Genç Berhan, Narcı Adnan, Nart Ahmet, Çökmez Atilla . 19.  Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014

Turkish Medical Assosciation İzmir Chamber of Doctors

National Surgical Association

Turkish Society of Colon and Rectal Surgery

Aegean Region Surgery Association

Society of Endoscopic Laparoscopic Surgery

Click for More