Op. Dr. Hasan Reyhanoğlu

Departments Cardiovascular Surgery (CVS)
Locations İzmir Tınaztepe University Private Buca Hospital İzmir Tınaztepe University Private Galen Hospital

1987 - 1993 : Çukurova University Faculty of Medicine

1996 - 2003 : Ege University Cardiovascular Surgery Clinic

2004 - 2010 : Private Ege Sağlık Hospital Cardiovascular Surgery, İZMİR

2010 - : Private Tinaztepe Hospital Cardiovascular Surgery, IZMIR

Meetings and Congresses Attended:

2007 - Eacts Annual Meeting-Geneva

2000 - VI. National Turkish Society of Cardiovascular Surgery Congress

2001 - III. National Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery Congress

2002 - VII. National Turkish Society of Cardiovascular Surgery Congress

2005 - Osman Gazi University Faculty of Medicine. Cardiac Morphology Course

2006 - IX. National Turkish Society of Cardiovascular Surgery Congress

2006 - Gaziantep Unv. Cardiovascular Surgery Days

2008 - Bursa Yüksek İhtisas Hospital Cardiovascular Surgery Symposium

2008 - X. Turkish Society of Cardiovascular Surgery National Congress

2009 - XIV. National Vascular Surgery Congress

2009 - IV. National Phlebology Congress

2010 - XI. Turkish Society of Cardiovascular Surgery National Congress

2011 - XV. National Vascular Surgery Congress

Publications:

Comparison of different dose regimens of enoxaparin in deep vein thrombosis therapy in pregnancy.

·   Narin C, Reyhanoglu H, Tülek B, Onoglu R, Ege E, Sarigül A, Yeniterzi M, Durmaz I. Adv Ther. 2008 Jun;25(6):585-94.
Predictors of outcome after coronary artery bypass grafting in patients older than 75 years of age.

·Islamoglu F, Reyhanoglu H, Berber O, Ozbaran M, Buket S, Yüksel M, Telli A, Durmaz I. Med Sci Monit. 2003 Aug;9(8):CR369-76.
Sol ventrikül disfonksiyonlarında cerrahi revaskülarizasyonun etkinliği

·İSLAMOĞLU F, ÇALKAVUR T, REYHANOĞLU H, AYIK F, YÜKSEL M, HAMULU A, BÜKET S, DURMAZ İ. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2001 Ocak;9(1):9-14
Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Darlıklarında Ksenogreft ve Pulmoner Homogreft Kullanım

·Atay Y, Yağdı T, Reyhanoğlu H, Güven H, Levent E, Özyürek AR, Alayunt EA Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2004 Ocak;12(1):06-12
Distal Arkus Aorta Patolojilerinde Konvansiyonel Bilgisayarlı Tomografi Sonuçlarının Ameliyat Bulguları İle Karşılaştırılması

·Posacıoğlu H, İslamoğlu F, Apaydın A, Reyhanoğlu H, Çalkavur T, Yağdı T, Parıldar M. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2004 Nisan;12(2):141-144
Mitral kapak değiştirilmesi sonrası gelişen sol ventrikül yırtılmasına yaklaşım.

·Narin C, Reyhanoğlu H, Durmaz İ. Türk Göğüs Kalp Damar Cer. Dergisi, 2007;15:202-6.
Sol Atriyal Duvara İnvaze Miksoma Olgusunda Miksoma ile Beraber Sol Atriyal Duvar Rezeksiyonu

·Resecting Left Atrial Wall Together with Myxoma in Case of Myxoma Invasion Into Left Atrial Wall: Surgical Technique Dr. Hasan REYHANOĞLU, Dr. Makbule kesici, Dr. Murat ERTÜRK, Dr. İsa DURMAZ, Dr. Gürkan ERTUĞRUL, Dr. Cüneyt NARİN, Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009;21(2):297-300   
Aort Koarktasyonu operasyonlarının etkinliğinin Değerlendirilmesi

·THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF AORTICCOARCTATION OPERATIONS Fatih İSLAMOĞLU, Hasan REYHANOĞLU, Anıl Ziya APAYDIN,Ali TELLİ, Suat BÜKET, Alp ALAYUNT, Turkiye Klinikleri J Cardiovascular Surgery 2002;3(3):121-7
Aksillo-bifemoral bypas sonrası proximal anastomoz ayrılması

·Disruption of the proximal anastomosis after axillobifemoral bypass graft:A case repor Hasan REYHANOĞLU, Makbule kesici, Murat ERTÜRK, İsa DURMAZ,  Cüneyt NARİN Damar cer Derg 2010;19(2):47-9

Turkish Society of Cardiovascular Surgery

National Association of Vascular Surgery

Phlebology Association

Turkish Society of Cardiology

Click for More