Exp. Dr. Egemen Vardarlı

Departments Neurology
Locations İzmir Tınaztepe University Private Galen Hospital

1993 : Ege University, Faculty of Medicine, İZMİR

1993 - 1998 : Ege University, Faculty of Medicine Nöroloji ABD Uzmanlık Eğitimi, İZMİR

1999 - 2011 : Saruhanlı State Hospital, MANİSA

2011 -          : Private Tınaztepe Hospital, İZMİR 

International Publications:

·   Frovatriptan vs rizatriptan in the treatment of migraine attacks. Poster presentation. 15 th Congress of The Eurepean Federation of Neurological Societies. Egemen Vardarlı. Budapest, 2011.

·   Prophylactic treatment of choronic tension-type headache; amitriptyline vs escitalopram. Poster presentation. 13 th Congress of The Eurepean Federation of Neurological Societies. Egemen Vardarlı. Florence, 2009.

·   Diagnostıc importance of awakening from sleep at nights with discomfort in the hands for carpal tunnel syndrome. Poster presentation. 10 th Congress of The Eurepean Federation of Neurological Societies. Egemen Vardarlı. Glasgow, 2006

·   Cerebrovascular Diseases. (1998); 8: 278-288. Ege stroke registry. E. Kumral, B. Özkaya, A. Sağduyu, H. Şirin, Egemen Vardarlı, M. Pehlivan. 

National Publications: 

·   Türk Nöroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı. Restless legs sendromunda gabapentin kullanımı. Sayfa: 158. (2002)

·   Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi. Tremorun nadir bir formu, periferik nöropati ve tremor. Cilt: 1, Sayı 1, sayfa: 56-59. (1998) Egemen Vardarlı, Ö. Akyürekli, Y. Alper, B. Uludağ.

·   Türk Nöroloji Dergisi. Çocukluk çağı dirençli epilepsilerinde nöbeti tetikleyen faktörler. Cilt: 4 özel sayı, sayfa 75. (1998) Egemen Vardarlı, A. Gökçay, Ö. Ekmekçi, H. Karasoy, A. Ülkü.

·   Çocukluk çağı direnli epilepsilerinde video EEG monitorizasyonunun önemi. Uzmanlık tezi. Egemen Vardarlı, A. Ülkü. (1998)

·   Türk Nöroloji Dergisi. Subakut miyelo optik nöropati, olgu sunumu. Cilt: 4 sayı 3-4. (1998) Egemen Vardarlı, G. Gümüşdiş, F. Oksel, V. İnal, S. Tavus.

·   Türk Nöroloji Dergisi. Kaudat nukleus enfarktına bağlı pür hemikore ve tedavisinde olanzapin kullanımı. Cilt: 3 kongre özel sayısı, sayfa 39. (2000) Egemen Vardarlı.

·   Türk Nöroloji Dergisi. Ege inme veri tabanı. 2000 inme hastasının analizi. Cilt:3, sayı 1-2. sayfa: 3-13. (1997) E. Kumral, B. Özkaya, Egemen Vardarlı.

·   Türk Nöroloji Dergisi. Lamotrijin; glossofaringeal nevralji tedavisinde yeni bir ilaç, olgu sunumu. Cilt: 2, sayı 3-4 sayfa: 128-130. (1996) Egemen Vardarlı, S. Bilgin, Z. Çolakoğlu, B. Uludağ.

·   Türk Nöroloji Dergisi. Menkes Hastalığı. Olgu sunumu. Cilt: 2, Özel sayı, sayfa:73. (1996) A. Gökçay, Egemen Vardarlı, A. Ülkü.

·   Türk Nöroloji Dergisi. İntradural yayılım gösteren idiopatik orbital enflamasyon. Olgu sunumu. Cilt: 1, Sayı 4, sayfa: 232-235. (1995) A. Özkaya, Egemen Vardarlı, Ö. Akyürekli.

·   Nörolojik Bilimler Dergisi. Metanol entoksikasyonu. Cilt: 12, Sayı: 1-2, Sayfa: 173-175. (1995) Egemen Vardarlı, T. Tunçbay, Z. Çolakoğlu.

Books :

Chapter authorship. Clinical Rheumatology. The role of EMG in the diagnosis of rheumatological pathologies. Egemen Vardarlı. Page: 189-192. (1999)

Page content is being updated.
Click for More