Associate Prof. Dr. Efe Edem

Departments Cardiology
Locations İzmir Tınaztepe University Private Buca Hospital

2002 - 2008 : Ege University Faculty of Medicine

2008 - 2013 : Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Cardiology

2013 - : Bozyaka Training and Research Hospital, IZMIR

2013 - 2014 : Gaziemir State Hospital, IZMIR

2014 - 2015 : Sakarya University Faculty of Medicine Training and Research Hospital

2015 - : Private Tinaztepe Hospital

International Scientific Publications:

TEI index in elite sprinters and endurance athletes, Tuzun N, Ergun M, Alioglu E, Edem E, Tengız I, et al. J Sports Med Phys Fitness 2014

Well-described concertina effect during coronary angioplasty, Edem E, et al. BMJ Case Rep. 2015

Acute myocardial infarction due to simultaneous occlusions of the left anterior descending artery and right coronary artery, , Edem E, et al. BMJ Case Rep. 2015

Does ‘’Smoker’s Paradox’’ exist in clopidogrel-treated Turkish patients with acute coronary syndrome, Edem E, et al. Platelets 2015

A novel tratment approach for common carotid artery bifurcation aneurysms, Edem E, et al. Postepy Kardiol Interwencyjnej, 2015

National Scientific Publications

Latent Clinical Outcomes of Appropriate and Inappropriate ICD Shocks, Edem E, Gürsoy MO, Pabucu MT, Taş S, Can Y, et al. Koşuyolu Heart Journal 2014 

P Dalga Dispersiyonunun İnfarkt İlişkili Açıklığını Saptamadaki Prediktif Değeri, Tas Ü, Taş S, Edem E, Ünal B, Tanrıverdi Z, et al. Koşuyolu Kalp Dergisi 2014

Technical Innovation in Communication Systems Can Be Life-Saving in Cardiac Emergencies, Gürsoy MO, Edem E. Koşuyolu Heart Journal 2015

Intracardiac Thrombosis due to Antiphospholipid Syndrome, Tuzun N, Edem E, Pabucu MT. Koşuyolu Heart Journal 2015

Papers Presented in Scientific Events:

E. Edem, Myocardial Bridging as a Cause of Thrombus Formation and Myocardial Infarction, 4. Ulusal Kardiyoloji-kalp damar Cerrahi Zirvesi, Kıbrıs 2015 

E. Edem, Medical Treatment of Massive Pericardial Effusion Induced by Warfarin Intoxication, 4. Ulusal Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahi Zirvesi, Kıbrıs 2015

E. Özpelit, Ö. Badak, E. Edem, Ö. Göldeli,"Ergotamine induced Takatsubo
Cardiomyopathy","INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY, Volume 163 Supplement 1 March

2013",9th International Congerss of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery,
KEMER/ANTALYA, Mart 2013, INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY,161-2, Uluslararası organizasyon

E. Edem, Ö. Aslan, Ö. Göldeli, S. Güneri, E. Özpelit, F. Aytemiz,"Mortality Determinants in ICD

(Implantable Cardioverter Defibrillator) implanted patients","INTERNATIONAL JOURNAL OF
CARDIOLOGY, Volume 163 Supplement 1 March 2013",9th International Congress of update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, KEMER/ANTALYA, Mart 2013, INTERNATIONAL JOURNAL

OF CARDIOLOGY,161-2, Uluslararası organizasyon

E. Edem, Ö. Göldeli, F. Aytemiz, S. Taş, Ü. Tas, Z. Tanrıverdi, B. Ünal, S. Gül, M. Yılmaz,"The most appropriate vascular access for primary percutaneous coronary intervention (PCI) in patients with peripheral vascular disease: axillary approach","INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY, 161-162",9th International Congress of update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, KEMER/ANTALYA, Mart 2013, INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY,161, Uluslararası organizasyon

Tanrıverdi Z, Şimşek M, Dursun H, Ünal B, Tas Ü, Edem E, Aytemiz F, Koyuncu M, Ekinci M, Kozan Ö, Kaya D. Can Fragmanted QRS on 12 Derivation ECG Be Used As a Predictor of Hospital Mortality in Patients Admitted with Acute ST Elevated Myocardial Infarction?  J Am Coll Cardiol. 2013;62(18_S2):C211-C212. doi:10.1016/j.jacc.2013.08.599, Uluslararası organizasyon

Aytemiz F, Edem E, Tanrıverdi Z, Tas Ü, B. Ünal, Kırımlı Ö.   Retrospectively, Compared Percutaneous Coronary Intervention and Surgical Revascularization Results for the Treatment of Multivessel Coronary Artery Disease According to Syntax Scores Groups J Am Coll Cardiol. 2013;62(18_S2):C194-C195. doi:10.1016/j.jacc.2013.08.554, Uluslararası organizasyon

Edem E, Kaya D, Kozan Ö, İyilikçi L,"Well described coronary artery spasm induced by general anesthesia during PFO closure - A case report",28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, ANTALYA, Ekim n2012

Üzel H, Özpelit E, Badak Ö, Aytemiz F, Edem E, Şimşek M, Akdeniz B, Barış N, Aslan Ö, Kırımlı Ö, Göldeli Ö, Güneri S,"Ortalama trombosit hacminin klopidogrel direncini öngördürmedeki yeri",27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İSTANBUL, Ekim 2011

Book Chapters / Translations

Hurst’s The HEART 13th EditionTextbook Yardımcı Çeviri editörlüğü Prof. Dr. Ömer Kozan Uzm. Dr. Efe Edem   

Thesis Information in Graduate Studies

Tıpta Uzmanlık Tezi : ICD implante edilmiş olgularda mortalite belirleyicileri
Tezin Danışmanı, Başlama-Bitiş Tarihleri : Prof.Dr. Özgür ASLAN , Ocak 2009 - Ocak 2013

Professional / Scientific / Artistic Activities Attended / On Duty

9.Uluslarası Kardyoloji ve Kardivasküler Cerrahide Yenilikler Kongresine Katılmak Üzere,
Antalya, Mart 2013(Tebliğ / Bildiri Sunma (Poster, Sözlü v.b.))
28.Ulusal Kardiyoloji Kongresine Katılmak Üzere, Antalya, Ekim 2012 (Tebliğ / Bildiri Sunma
(Poster, Sözlü v.b.)

14.Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısına Katılmak Üzere, Mardin, Mayıs
2011 (İzlenimci - Katılımcı Olarak)

SOLID TIMI 52 İlaç Araştırma Konulu Toplantıya Katılmak Üzere, ATİNA, Yunanistan,
Haziran 2010 (İzlenimci - Katılımcı Olarak)

Girişimsel Kardiyoloji Kursuna Araştırma ve İncelemelerde Bulunmak Üzere, İstanbul,
Haziran 2010 (İzlenimci - Katılımcı Olarak)

Kalp ve Kapak Hastalıkları ve Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Çalışma Grupları Eğitim
Toplantısına Katılmak Üzere, Çanakkale, Mayıs 2010 (İzlenimci - Katılımcı Olarak)

Kardiyolojide Acil Yaklaşımlar Eğitimine Katılmak Araştırma ve İncelemelerde Bulunmak
Üzere, Ankara, Ocak 2010 (İzlenimci - Katılımcı Olarak)

25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, İstanbul, Ekim 2009 (İzlenimci - Katılımcı Olarak)

Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları Kongresi, Adana, Nisan 2009(İzlenimci – Katılımcı Olarak)

Areas of interest :

Transözafagial Ekokardiyografi, Geçici-Kalıcı Pacemaker, ICD, Perkutan Koroner Girişim, Perkutan ASD-VSD Kapatılması

Page content is being updated.
Click for More