Op. Dr. Yeliz SARIARSLAN EROL

Görev Aldığı Bölümler Göğüs Cerrahisi
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Buca Hastanesi İzmir Tınaztepe Galen Bayraklı Hastanesi


1997 -2004 :  Tıp Fakültesi İnönü Üniversitesi (Lisans)
2009 - 2015 :  Göğüs Cerrahisi Ege Üniversitesi (Doktora)

 

2004 : Tıp Doktoru

2004-2006 : Adıyaman Tut Sağlık Merkezi Pratisyen Hekim    

2006-2008 : Adıyaman 6 Nolu ASM 60 Nolu Aile Hekimi

2009-2015 : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Asistan Doktor

21/04/2015 : Uzman Doktor

2015- 2018 : SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Uzman Doktor

5/10/2018- 2019 : İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde Dr. Öğretim Üyesi

2019-2020 : İzmir Özel Ege Şehir Hastanesi'nde Uzman Doktor

10.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, ArtsandHumanities)

 

 1. Assessment of CardiacComplications in Patients Undergoing Pulmonary Resection. Heart, Lung and Circulation 2018; https://doi.org/10.1016/j.hlc.2018.08.019. Yazarlar: Yeliz Erol, Ayşe Gül Ergönül, Ali Özdil, Sanem Nalbantgil, Ufuk Çağırıcı, Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan.

 2. Syncronous bilateral thoracoscopic lobectomy in a patient with bronchiectasis. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2016;24(1):148-150. Yazarlar: Kutsal Turhan, Ali Özdil, Yeliz Erol, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı.

 3. Thoracic splenosis diagnosed 48 years after thoracoabdominal trauma. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2016;24:767-769.Yazarlar: Yeliz Erol, Kutsal Turhan, Ayşe Gül Ergönül, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı, Ali Veral.

 

10.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. Psychiatric assessments in patients operated on due to lung cancer. Assian Cardiovascular and Thoracic Annals 2017 Sep-Oct;25(7-8):518-521.First Published August 4, 2017. DOI:10.1177/0218492317724044. Yazarlar: Yeliz Erol, Alpaslan Çakan, Ayşe Gül Ergönül, Özen Sertöz, Ali Özdil, Kutsal Turhan, Ufuk Çağırıcı.

 2. Granülomatous disease in patients operated due to provisional diagnosis of lung cancer. Curr Thorac Surg 2018;3(2):51-54. Yazarlar: Ezgi Çimen Güvenç, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Özgür Samancılar, Bengisu Arabacı, Tağrık Yağcı, Yeliz Erol.

 3. Sekonder spontan pnömotorakslı olguların analizi. Ege Journal of Medicine2013;52(3):152-154. Yazarlar: Yeliz Erol, Ayşe Gül Ergönül, Ali Özdil, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı.

 4. Floroskopi rehberliğinde göğüs duvarından yabancı cisim çıkarılması. Ege journal of medicine 2013;52(4):208-210. Yazarlar: Tevfik İlker Akçam, Ayşe Gül Ergönül, Yeliz Erol, Ufuk Çağırıcı.

 5. Cervikofasial Emphisema and Pneumomediastinum After Dental Procedure: A Case Report. J Clin Anal Med 2013;4(1):16-17.Yazarlar: Ayşe Gül Ergönül, Ali Özdil, Yeliz Erol, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı.

 6. Expectoration of tracheobronchial grassinflorescence mimiking a chest wall tumor. J Clin Anal Med 2016;7(3):282-284. Yazarlar: Yeliz Erol, Ayşe Gül Ergönül, Kutsal Turhan, Ufuk Çağırıcı, Alpaslan Çakan.

 7. Asemptomatik Mediastinal Dev Kavernöz Hemanjiom. Ege journal of medicine 2017;56(4):212-213. Yazarlar: Yeliz Erol, Tarık Yağcı, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy.

 

10.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

 1. Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde SBRT veya Cerrahi; Cerrah Görüşü. Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi 2018; 6 (3): 114-23. Soner Gürsoy, Yeliz Erol.

 2. Radyolojik mediastinal Kitle Tanılı İki Farklı Olgu Sunumu. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXXII Sayı 2, 2018. Yazarlar: Figen Türk, Yeliz Erol, Metin Er, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy.

 

10.4.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 1. Long Term Results Of T2 Sparing Sympathicotomy In Patients With Palmar And Axillary Hyperhidrosis: A Review Of 234 Patients. Ismıcs Annual Scıentıfıc Meetıng. 03/06/2015–06/06/2015. Yazarlar: Kutsal Turhan, Yeliz Erol, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı.

 2. Vats As A Safe And Effectıve Diagnostıc Procedure In Medıastınal Dıseases. Ismıcs Annual Mcıentıfıc Meetıng.03/06/2015 – 06/06/2015. Yazarlar: Kutsal Turhan, Yeliz Erol, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı.

 3. Thoracıc Splenosıs After Thoracoabdomınal Trauma. Ismıcs Annual Scıentıfıc Meetıng.03/06/2015 – 06/06/2015. Yeliz Erol, Kutsal Turhan, Ayşe Gül Ergönül, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı, Ali Veral.


 

10.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

 1. Akciğer Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda Kardiyak Komplikasyon Değerlendirilmesi. 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi. 23/04/2015-26/04/2015. Yazarlar: Yeliz Erol, Ayşe Gül Ergönül, Ali Özdil, Sanem Nalbantgil, Ufuk Çağırıcı, Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan.

 2. Soliter Pulmoner Nodüllerde Malignite Tanısında Daha Mı Etkiniz? Tüsad 38. ulusal kongresi.7. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 24/11/2016-27/11/2016. Yazarlar: Yeliz Erol, Soner Gürsoy, Ahmet Üçvet, Özgür Samancılar.

 3. İpsilateral Multisentrik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Sonrası Sağ Kalım. 7. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 24/11/2016-27/11/2016. Yazarlar: Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Özgür Samancılar, Tarık Yağcı, Yeliz Erol, Serkan Yazgan.

 4. Stereotaktik Beden Radyoterapisi Sonrası Cerrahi Yapılan Bir Olgu. 2017 ulusal akciğer kanseri kongresi 15/03/2017-19/03/2017. Yazarlar: Yeliz Erol, Soner Gürsoy, AhmetÜçvet, Özgür Samancılar.

 5. Malign Mezotelyomalı Olgularda Plörektomi/Dekortikasyon Sonrası Sıcak Kemoterapi Uygulaması, Tek Merkez Erken Dönem Sonuçlar. 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 04/05/2017-07/05/2017. Ayşe Gül Ergönül, Tevfik İlker Akçam, Ali Özdil, Yeliz Erol, Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı.

 6. Radyolojik Mediastinal Kitle Tanılı İki Farklı Olgu-İki Vats- İki Farklı Sonuç. 39. Ulusal TÜSAD Kongresi 14/10/2017-17/10/2017. Yazarlar: Figen Türk, Yeliz Erol, Metin Er, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy.

 7. Dört Yıl Sonra Ortaya Çıkan Farklı HistolojiliMetakron Tümörler: Olgu Sunumu. 39. Ulusal TÜSAD Kongresi 14/10/2017-17/10/2017. Yazarlar: Yeliz Erol, Bengisu Arabacı, Figen Türk, Serkan Yazgan, Soner Gürsoy.

 8. 20 Yıl Sonra Gelişen Rekürren Dev Akciğer Kist Hidatiği. TÜSAD 31. Ulusal Kongresi 17/10/2009-21/10/2009. Yazarlar: Ayşe Gül Çevik, Sinem Ergün, Ali Özdil, Yeliz Erol, Ufuk Çağırıcı.

 9. Bilateral Elastofibroma Dorsi: İki Cerrah Tarafından "Prone" Pozisyonda Eş Zamanlı Operasyon. Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi 05/05/2010-09/05/2010. Yazarlar: Kutsal Turhan, Yeliz Erol, Ayşe Gül Çevik, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı.

 10. Endoskopik Torakal Sempatektomi Sonrası Pnömotoraks Riskini Azaltan Basit Bir Yöntem. TÜSAD 33. Ulusal Kongresi 15/10/2011-19/10/2011. Yazarlar: Argün Kış, Huriye Gülistan Bozdağ, Kutsal Turhan, Yeliz Erol, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı.

 11. Bronşektazide Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi 11/04/2012-15/04/2012. Yazarlar: Yeliz Erol, Alpaslan Çakan, Ayşe Gül Ergönül, Kutsal Turhan, Ufuk Çağırıcı.

 12. Masif Hemoptiziye Yaklaşımda On Yıllık Deneyimimiz. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi 11/04/2012-15/04/2012. Yazarlar: Yeliz Erol, Kutsal Turhan, Tevfik İlker Akçam, Ayşe Gül Ergönül, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı.

 13. Romatoid Artrit Akciğer Tutulumu. Türk Toraks Derneği 15. yıllık kongresi11/04/2012-15/04/2012. Yazarlar:Yeliz Erol, Kutsal Turhan, Tevfik İlker Akçam, Ayşe Gül Ergönül, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı.

 14. Sekonder Spontan Pnömotoraks Olguların Analizi.Türk Toraks Derneği 15. yıllık kongresi 11/04/2012-15/04/2012.Yeliz Erol, Tevfik İlker Akçam, Sinem Ergün, Ayşe Gül Ergönül, Alpaslan Çakan, Kutsal Turhan, Ufuk Çağırıcı.

 15. Videotorakoskopik Plevral Biyopsi Sonuçlarımız. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi 03/04/2013-07/04/2013. Yazarlar: Yeliz Erol, Ayşe Gül Ergönül, Ali Özdil, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı.

 16. Orta Lobektomi Yapılan Olguların Analizi. Türk Toraks Derneği 16. yıllık kongresi 03/04/2013-07/04/2013.Yazarlar: Yeliz Erol, Ayşe Gül Ergönül, Ali Özdil, Ufuk Çağırıcı, Alpaslan Çakan.

 17. Göğüs Cerrahisi Sonrası Psikiyatrik Bozukluk Gelişen Olguların Analizi. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi 03/04/2013-07/04/2013. Yazarlar: Yeliz Erol, Ayşe Gül Ergönül, Ali Özdil, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı.

 18. Organ Ya Da Doku Transplantlı Hastalarda Toraks Cerrahisi: 5 Olgu Nedeniyle. 7.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 23/04/2013-28/04/2013. Yazarlar: Yeliz Erol, Ayşe Gül Ergönül, Ali Özdil, Ufuk Çağırıcı, Alpaslan Çakan.

 19. Nadir Görülen Bir Patoloji: Difüz İntersitisyel Pulmoner Nöroendokrin Hücre Hiperplazisi (DİPNEHH) 2 Olgu Nedeniyle. 6. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 08/05/2014-11/05/2014.Yeliz Erol, Kutsal Turhan, Ayşe Gül Ergönül, Ali Özdil, Deniz Nart, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı.

 20. Meme Karsinom Metastazı Nedeniyle Parsiyel Sternum Rezeksiyonu Ve Klipsli Titanyum Bar İle Rekonstrüksiyonu. 6. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 08/05/2014-11/05/2014. Yazarlar: Yeliz Erol, Önder Kavurmacı, Ayşe Gül Ergönül, Ali Özdil, Ufuk Çağırıcı, Alpaslan Çakan.

 21. Eş Zamanlı 3 Primer Akciğer Karsinomu Olgusu. 6. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 08/05/2014-11/05/2014.Yazarlar:Yeliz Erol, Ayşe Gül Ergönül, Ali Özdil, Alpaslan Çakan,Ufuk Çağırıcı.

 22. ElastofibromaDorsi: Fizik Muayene Ve Radyolojik Değerlendirme Bilateral Yapılmalı. 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 23/04/2015-26/05/2015. Yazarlar: Yeliz Erol, Ayşe Gül Ergönül, Ali Özdil, Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan,Ufuk Çağırıcı.

 23. Bilateral Bronşektazili Ve Ciddi Hemoptizili Hastada Eş Zamanlı Bilateral Videotorakoskopik Lobektomi. 8. ulusal göğüs cerrahisi kongresi.8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 23/04/2015-26/05/2015. Yazarlar: Kutsal Turhan, Huriye Gülistan Bozdağ, Yeliz Erol, Ayşe Gül Ergönül, Alpaslan Çakan,Ufuk Çağırıcı.

 24. Alışılmadık Postoperatif Seyri İle İki TimikKarsinom Olgusu.8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 23/04/2015-26/05/2015. Yazarlar:Yeliz Erol, Ayşe Gül Ergönül, Ali Özdil, Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı.

 25. Asemptomatik Ön Mediastinal 13 cm Kavernöz Hemanjiom. TÜSAD 38. Ulusal Kongresi 15/10/2016-19/10/2016. Yazarlar: Yeliz Erol, Tarık Yağcı, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy.

 26. Her Göğüs Ağrısı Akut Miyokard Enfarktüsü Müdür?.TÜSAD 38. Ulusal Kongresi 15/10/2016-19/10/2016. Yazarlar: Yeliz Erol, Tarık Yağcı, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy.

 27. Sol Pnömonektomi Sonrası Sağ Akciğere Wedge Rezeksiyon. 7. Ulusal Akciğe Kanseri Kongresi 24/11/2016-27/11/2016. Yazarlar: Güntuğ Batıhan, Yeliz Erol, Özgür Samancılar, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy.

 28. Akciğer Kanseri Ön Tanısı İle Opere Edilen Hastalarda Mutlu Son: Kesin Tanı Granülomatöz Hastalık. Ulusal akciğer kanseri kongresi 15/03/2017-19/03/2017. Yazarlar: Ezgi Çimen Güvenç, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Özgür Samancılar, Bengisu Arabacı, Tarık Yağcı, Yeliz Erol.

 29. Soliter Pulmoner Nodül Ön Tanısı İle Takip Edilen Hastada Sol İnfraklavikular Hidatik Kist: Olgu Sunumu. Ulusal akciğer kanseri kongresi 15/03/2017-19/03/2017. Yazarlar: Yeliz Erol, Mehmet Ünal, Soner Gürsoy, Ahmet Üçvet.

11.    Kitap Bölümü

        1)  Erol Y, Kutlu CA. Yaşlılarda akciğer transplantasyonu. Özçelik C, editör. Yaşlılarda Göğüs Cerrahisi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.86-8.

 

13. Uluslararası Kurs ve Sempozyum Katılımları

 • EACTS Techno-College, 27th EACTS Annual Meeting 7/10/2013 – 9/10/2013, Vienna, Austria.

 

14. Ulusal Kurs ve Sempozyum Katılımları

 

 • Acil hekimliği Sertifikası (Temel Modül), Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 19/09/2005 – 23/09/2005, Malatya.

 • Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğtimi Sertifikası, Adıyaman Valiliği Sağlık Müdürlüğü 28/09/2006–04/10/2006, Adıyaman.

 • Temel Sürveyans Eğitimi, Adıyaman Valiliği Sağlık Müdürlüğü 17/05/2007 – 18/05/2007, Adıyaman.

 • İyi Yayın Uygulamaları Kursu, Ege ÜTF Hastanesi 25/06/2009, İzmir.

 • Göğüs Cerrahisinde Kolaylaştırıcı Teknikler Kursu, Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi 05/05/2010-09/05/2010, İstanbul.

 • Akciğer Transplantasyonu Kursu, Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi 11/04/2012, Antalya.

 • Prof. Dr. MarcinZielinskiTemla Workshop, 22/03/2013, İzmir.

 • Göğüs Cerrahisinde Sınırda Cerrahinin Püf Noktaları Kursu, 7.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 23/04/2013-28/04/2013 Antalya.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım Belgesi, Ege ÜTF Hastanesi 05/03/2014, İzmir.

 • Akciğer Kanserinde Enteral ve Parenteral Beslenme Kursu, 7. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 08/05/2014 – 11/05/2014, Antalya.

 • Pulmoner Nodüllere Güncel Yaklaşım, 26/09/2014, İzmir.

 • Temel ve İleri Yaşam Desteği Eğitimi Katılım Belgesi, Ege ÜTF Hastanesi 17/12/2014, İzmir.

 • “ESTS Perspective on ThoracicOnkology” Kursu, 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 23/04/2015 – 26/04/2015, Antalya.

 • Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Dal Hastaneleri Buluşması, 30/09/2016 -02/10/2016, İstanbul.

 • Robotik Cerrahi Kursu, Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 15/03/2017 -19/03/2017, Antalya.

 • Endobronşial Ultrasonografi Kursu, TÜSAD 39. Ulusal Kongresi, 14/10/2017-17/10/2017, İzmir.

 • 3. Compromised/DifficultAirway&LaryngotrachealStenosis Conference, İzmir Tepecik TeachingandResearcHospital on 24/11/2017-25/11/2017, İzmir.

 • Göğüs Cerrahisi İzmie sempozyumu, eğitim programı, Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi, 18/10/2019.

 • Uzmanından Minimal İnvaziv Göğüs Cerrahisinde Az Bilinenler,Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Güz Sempozyumu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 16/11/2019.

27th EACTS Annual Meeting 7/10/2013 – 9/10/2013, Vienna, Austria.

 

 

 • Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi, 05/05/2010-09/05/2010, Antalya

 • Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11/04/2012-15/04/2012, Antalya

 • Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 03/04/2013-07/04/2013, Antalya

 • 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 23/04/2013-28/04/2013, Antalya

 • 6. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 08/05/2014-11/05/2014, Antalya

 • 8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 23/04/2015-26/05/2015, Antalya

 • TÜSAD 38. Ulusal Kongresi, 15/10/2016-19/10/2016, İzmir

 • 7. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 24/11/2016-27/11/2016, Antalya

 • Ulusal akciğer kanseri kongresi, 15/03/2017-19/03/2017, İzmir

 • 39. Ulusal TÜSAD Kongresi 14/10/2017-17/10/2017, İzmir

•    Türk Göğüs Cerrahisi Derneği

•    Türk Toraks Derneği

•    EuropeanRespiratorySociety

•    TÜSAD

•    Akciğer Kanseri Derneği

•    ASYOD

 
İçeriğin Devamı İçin Tıklayın