Uzm. Dr. Yavuz Kayaş

Görev Aldığı Bölümler Dermatoloji
Görev Aldığı Lokasyonlar İzmir Tınaztepe Üniversitesi Özel Buca Hastanesi İzmir Tınaztepe Buca Tıp Merkezi

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tıp Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya

1992-1999

Y. Lisans

Tıp Fakültesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları, İzmir

2011-2015

 

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve Danışman(lar)ı: Maling Melanomlu Hastalarda Serum Amiloid A (Saa) Ve Lipoprotein İlişkili Fosfolipaz A2 (Lp-Pla2) Düzeylerinin Değerlendirilmesi Ve Klinik Açıdan Önemi

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Asistan Doktor

Deri ve Zührevi Hastalıklar Asistanı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Temmuz 2011- Ekim 2015

Uzman Doktor

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı, Bitlis Devlet Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Dermatoloji Kliniği, Bitlis, Türkiye

Ekim 2015- Eylül 2017

Uzman Doktor

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı, Tire Devlet Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Dermatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Ekim 2017- Ocak 2018

Uzman Doktor

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı, Malatya Eğitim ve Araştırma  Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Malatya, Türkiye

Ocak 2018- Şubat 2021

Uzman Doktor

Ödemiş Devlet Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Dermatoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Mart 2021-Ağustos 2021

 

ESERLER

YAYINLAR:

Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

1- Diyabetik Ayak Enfeksiyonunda Nadir Rastlanilan Bir Etken: Achromobacter Xylosoxidans/A Rarely Seen, Causative of the Diabetic Foot Infections: Achromobacter Xylosoxidans. Kayas, Yavuz; Uysal, Serhat; Öztürk, Anil Murat; Simsir, Ilgin Yildirim; Tasbakan, Meltem Isikgöz; vs..Turk Dermatoloji Dergisi: Turkish Journal of Dermatology; Istanbul Vol. 8, Iss. 4,  (2014): 232-235.

2- Zayıflama Diyetlerinde Deri Değişiklikleri. İlgen ERTAM, Yavuz KAYAŞ ;Türkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2014;7(2):17-23

3- Paraneoplastik Pemfigus. Bengü Gerçeker Türk, Mehdi Iskandarli, Banu Yaman, Yavuz Kayaş, İdil Ünal (Turk J Dermatol 2015; 9: 198-201)10.4274/tdd.1912

4- Lepra ve Tanı Sorunu. Kayaş Y, Kandiloğlu G, Gerçeker Türk B, Yaman B, Günay E. Dermatoz 2017;8-14

5- Malign Melanomlu Hastalarda Serum Amiloid A ve Lipoprotein İlişkili Fosfolipaz A2 Düzeyleri: Klinik Değerlendirme ve Evre ile Korelasyon  Yavuz Kayaş, Ferhan Sağın, Yasemin Akçay, Gizem Kocabaş Yenipazar, Elif Azarsız, Eser Sözmen, Fezal Özdemir, Işıl Karaarslan; Turk J Dermatol 2018;12(3):135-142

6- Diyabetik Ayak Sendromunda Dermatolojik Bulgularının Değerlendirilmesi. Yavuz KAYAŞ, İlgen ERTAM, Serhat UYSAL, Ilgın YILDIRIM ŞİMŞİR, Anıl Murat ÖZTÜRK, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Şevki ÇETİNKALP, Bilgin ARDA, İdil ÜNAL. FLORA 2018;23(1):8-14

7-Kayas Y, Yaman B, Ertam I, et al. Is dermal melasma a phototoxic reaction? a case report. J Dermat Cosmetol. 2018;2(3):163-164. DOI: 10.15406/jdc.2018.02.00068

 

Ulusal bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan bildiriler

 

1- Siklosporin ile Başarıyla Tedavi Edilen Gebeliğin Jeneralize Püstüler Psoriazisi. Günseli Öztürk, Yavuz Kayaş, Arzu Tuna, Gizem Kocabaş, Alican Kazandı. 7. Ege Dermatoloji Günleri, 09-13 Mayıs 2012, Kaya Thermal Hotel / İzmir,  P075.

2- Piyoderma Gangrenozum Tanılı Olguların Retrospektif  Değerlendirilmesi. Bengü Gerçeker Türk, Ayda Acar, Yavuz Kayaş, Işıl Kılıç Karaarslan, Günseli Öztürk, Tuğrul Dereli. 24. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 09-13 Ekim 2012, Şehit Kamil Kongre Merkezi / Gaziantep, P-346.

3- Geç Başlangıçlı Sistemik Lupus Eritematozus. Bengü Gerçeker Türk, Yavuz Kayaş, Zevcet Yılmaz, Gizem Kocabaş Yenipazar, Banu Yaman, İdil Ünal. 8. Ege Dermatoloji Günleri, 08-12 Mayıs 2013, Sheraton Hotel / İzmir (Çeşme), P055.

4-Dermatomyozit. Yavuz Kayaş, Bengü Gerçeker Türk, Mehdi Iskandarli, Banu Yaman, İdil Ünal. 9. Ege Dermatoloji Günleri, 07-11 Mayıs 2014, Grand Yazıcı Hotel / Muğla (Marmaris), P-128.

5- Lepra. Yavuz Kayaş, Gülşen Kandiloğlu, Bengü Gerçeker Türk, Banu Yaman, Elif Günay. 25. Ulusal Dermatoloji Kongresi, 21-25 Ekim 2014, Rixos Sungate Otel / Antalya, P366.

6- Malign Melanomlu Hastalarda Serum Amiloid A ve Lipoprotein İlişkili Fosfolipaz A2 düzeylerinin Araştırılması ve Klinik Önemi. Yavuz Kayaş, Ferhan Sağın, Yasemin Akçay, Gizem Kocabaş Yenipazar, Elif Arsız, Eser Sözmen, Fezal Özdemir, Işıl Kılıç Karaarslan. 10. Ege Dermatoloji Günleri, 05-10 Mayıs 2015, Liberty Hotels Fethiye, Abstract:0072, EPS050

Uluslararası bilimsel kongre, sempozyum ve panellerde sunulan bildiriler

 

1- A case scleromyxedema treated with intravenous immunoglobulin. İlgen Ertam, Aslı Günaydın, Yavuz Kayaş, Sibel Alper. 9th Spring Symposium EADV 6-10 june 2012.

2- Evaluation of Dermatological Findings in Diabetic Foot Patients. Yavuz Kayaş , İlgen Ertam , Serhat Uysal, Anıl Murat Öztürk, Ilgın Yıldırım Şimşir, Meltem Işıkgöz Taşbakan, Şevki Çetinkalp , İdil Ünal. 25th EADV Congress Vienna, Austria, 28 semptember- 2 october 2016, Abstract ID: VIE16ABS-1858. ePoster Nr.: P0886

3- Is Dermal Melasma a Phototoxic Reaction?:A Case Report. Yavuz Kayaş, Banu Yaman, İlgen Ertam , Taner Akalın, İdil Ünal. 25th EADV Congress Vienna, Austria, 28 semptember- 2 october 2016, Abstract ID: VIE16ABS-1195. ePoster Nr.: P0156

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1-Türk Dermatoloji Derneği (Üye no:01-001459)

2- Türk Pediatrik Dermatoloji Derneği

İçeriğin Devamı İçin Tıklayın